Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні icon

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенніНазваниеЗакон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні
Дата конвертации31.12.2012
Размер63.46 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» і «Про банки і банківську діяльність» (щодо визначення деяких термінів та понять)


Чинна редакція Закону

Запропоновані зміни


Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Стаття 1. Визначення термінів та понять

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

1.1) банк-кореспондент - банк, що на підставі договору та в порядку, встановленому Національним банком України, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок;

1.2) банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) - програмно-технічний комплекс, що надає можливість держателю спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;
1.9) еквайринг - діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів;
1.32-1) платіжний термінал - електронний пристрій,
призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням спеціального платіжного засобу;Стаття 1. Визначення термінів та понять

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

- банк-кореспондент - банк, що на підставі договору та в порядку, встановленому Національним банком України, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок;

- банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) - програмно-технічний комплекс, що надає можливість держателю спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

- випуск електронних грошей – операція з уведення в обіг електронних грошей емітентом шляхом їх надання користувачам або агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти;- еквайринг - діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів;

- електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент особами, і є грошовим зобов'язанням емітента;
- платіжний термінал - електронний пристрій,
призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням спеціального платіжного засобу;

- погашення електронних грошей – операція з вилучення електронних грошей з обігу з одночасним наданням їх пред’явнику готівкових або безготівкових коштів;Стаття 3. Кошти в Україні

3.1. Кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

Стаття 3. Кошти в Україні

3.1. Кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків), у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках) та в електронній формі.

Стаття 4. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу

4.1. Для проведення переказу можуть використовуватися кошти як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Види безготівкових розрахунків визначаються законами та прийнятими на їх основі нормативно-правовими актами Національного банку України.


Стаття 4. Форми та види розрахунків, що застосовуються при проведенні переказу

4.1. Для проведення переказу можуть використовуватися кошти у готівковій, в безготівковій, а також в електронній формі.Види безготівкових розрахунків визначаються законами та прийнятими на їх основі нормативно-правовими актами Національного банку України.

^ Стаття 121. Електронні гроші в Україні

121.1. Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки.

121.2. Емітент зобов'язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала суми отриманих ним від користувачів та агентів (крім агента з поповнення) готівкових або безготівкових коштів, а також суми, отриманих агентом з поповнення готівкових коштів, які мають бути перераховані емітенту.

^ 121.3. Банк-емітент електронних грошей зобов’язаний здійснювати погашення електронних грошей на вимогу пред’явника.

121.4. Вимоги до систем електронних грошей в Україні, а також до суб’єктів здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей встановлюються Національним банком України».^ Закон України «Про банки і банківську діяльність»

Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


андеррайтинг - купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше
цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані;Стаття 2. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


андеррайтинг – розміщення цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента;Стаття 47. Банківські операціїБанк, крім перелічених у частині першій цієї статті операцій,
має право здійснювати такі операції та угоди:

1) операції з валютними цінностями;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за
дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

5) операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими зобов'язаннями;

6) фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг) та пов'язане з цим ведення обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред'явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від боржника;

7) лізинг;

8) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

9) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
11) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Стаття 47. Банківські операціїБанк, крім перелічених у частині першій цієї статті операцій, має право здійснювати такі операції та угоди:

1) операції з валютними цінностями;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені та від імені інших осіб (включаючи андеррайтинг);

5) операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими зобов'язаннями;

6) фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг) та пов'язане з цим ведення обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред'явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції,
спрямовані на одержання коштів від боржника;

7) лізинг;

8) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

9) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
11) випуск електронних грошей;

12) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.Народний депутат України С.М. Аржевітін
Похожие:

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconЗакон України Про державну допомогу сім’ям з дітьми Стаття Поняття І терміни, що вживаються у цьому Законі у цьому Законі поняття І терміни вживаються у такому значенні
Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка...
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconЗакон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: …
Стаття Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconЗакон україни про оподаткування прибутку підприємств (станом на 21. 08. 2009) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Матеріальний актив основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів та...
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconЗакон україни про податок з доходів фізичних осіб Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні
Додаткові блага кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються)
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconЗакон України "Про наукову І науково-технічну діяльність" Стаття Основні терміни та їх визначення у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні
України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові...
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: …
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складення фінансової звітності
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconЗакон україни про захист прав споживачів (витяг станом на 01. 12. 2005р.) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Законодавство про захист прав споживачів складається з цього Закону, Цивільного кодексу України ( 435-15 )
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconЗакон україни про дозвільну систему у сфері господарської діяльності Стаття Основні терміни > у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: документ дозвільного характеру
Стаття Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconПро Всеукраїнський фестиваль дитячих та юнацьких команд квн I. Загальні положення Визначення основних термінів. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні
Квн організована група учасників гри квн віком до 18 років, яка представляє загальноосвітній навчальний заклад (школу, ліцей, гімназію),...
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні iconРозділ I загальні положення стаття 1
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: відокремлений підрозділ юридичної особи це філія, інший
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов