Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education icon

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management EducationНазваниеConsortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education
Дата конвертации12.01.2013
Размер120.2 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education

Навчально-методичний центр ● Training and Methodological Center ● Навчально-методичний центр ● Training and Methodological Center

Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні

Книги для вищої школи:

для викладачів, студентів, науковців

Приєднання України до Болонської Декларації вимагає як нових підходів до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, так і нових знань і вмінь викладачів, які мають забезпечити якісніший навчальний процес. І тут у нагоді можуть стати наші методичні видання. До речі, за них Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні здобув бронзову медаль у номінації „Модернізація вищої освіти згідно положень Болонської конвенції” від організаторів Міжнародної виставки навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні 2005” – Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, а також йому присвоєно почесне звання „Лауреат конкурсу у номінації „Інноваційні технології навчання”.
^

Методичні видання для викладачів можна придбати за адресою: вул.Еспланадна, 28, офіс 7, 01001, м.Київ,

тел. (044) 248 7239, 248 7249, факс 246 7208, e-mail: books@ceume.org.ua або зробити замовлення поштою.Навчальні посібники і методичні видання до них для викладачів • Маркетинг: Підручник. Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с. ISBN 966-8487-34-6. Ціна – 150 грн.

В основу українського повнокольорового адаптованого видання покладено популярний американський підручник, який витримав вісім видань у США і п’ять – у Канаді, а також міжнародне англомовне видання і переклади польською, російською, іспанською, французькою, китайською та португальською мовами і вдосконалювався протягом двадцяти років міжнародним авторським колективом. Теоретичні засади маркетингу супроводжуються численними маркетинговими прикладами діяльності українських та міжнародних компаній в Україні. Численні фотографії, схеми, графіки й таблиці, ситуаційні вправи, зразок маркетингового плану дають читачеві можливість з більшою зацікавленістю працювати з підручником. Навчальний матеріал повністю відповідає програмі базового курсу «Маркетинг», висвітлюючи у доступній, зрозумілій формі такі важливі програмні питання, як сутність маркетингу, поняття маркетингової стратегії та її зв’язок із корпоративною стратегією, маркетингові дослідження, сегментація і позиціювання, характеристика складових комплексу маркетингу, загальні положення щодо управління процесом маркетингу.

Книга розрахована на студентів вищих навчальних закладів, а також практиків, які прагнуть професійного вдосконалення.

Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою бакалавра за напрямками підготовки „Економіка і підприємництво” і „Менеджмент” (лист № 14/18.2-1180 від 26.05.2005 р.) • Посібник для викладача до підручника ”Маркетинг” / Ред.-упор. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 378 с. ISBN 966-8487-37-0. Ціна – 100 грн.

Ця книга є методичним посібником для викладачів, які використовують підручник „Маркетинг”, виданий Навчально-методичним центром «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» (2005. – 422 с. ISBN 966-8487-34-6). У ньому подано методичні рекомендації до кожної з тем підручника, додаткові маркетингові приклади та тексти міні-лекцій, відповіді на контрольні запитання, поради щодо обговорення ключових питань теми, методичні рекомендації до ситуаційних вправ; а також запитання і відповіді тестів на перевірку знань студентів (розуміння, засвоєння і застосування)

Книга розрахована на викладачів вищих навчальних закладів. • Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. Рекомендовано МОН України/ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - Київ: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні", 2004. – 506 с. ISBN 966-8487-22-2. Ціна – 30 грн.

Збірник складають ситуаційні вправи з різних напрямів маркетингової діяльності українських та транснаціональних компаній, що діють на вітчизняному ринку. На прикладах широковідомих компаній та брендів – таких, як «Славутич», «Авіант», «Український мобільний зв’язок» (UMC), Gillette, АЗМОЛ, «Сандора», «Верес», «Оранта», «Масандра» – розглядаються питання стратегічного маркетингу, вивчення поведінки споживачів, товарної політики, бренд-менеджменту, комунікаційної політики, маркетингових аспектів міжнародної діяльності.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни маркетингу, а також слухачів курсів та учасників тренінгів. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-2170 від 12.12.2003 р.) • Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. посіб.: Рекомендовано МОН України / Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні", 2004. – 568 с. ISBN 966-8487-07-9. Ціна – 30 грн.

У збірнику вміщено ситуаційні вправи, які відбивають різні аспекти менеджменту українських та іноземних компаній, що функціонують на вітчизняному ринку. Ситуаційні вправи стосуються питань стратегічного менеджменту та організаційного розвитку, операційного менеджменту та логістики, інноваційного менеджменту та менеджменту проектів, застосування інформаційних систем у менеджменті.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни менеджменту, а також слухачів курсів та учасників тренінгів.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-2170 від 12.12.2003 р.) • Фінанси: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. Рекомендовано МОН України/ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - Київ: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні", 2005. – 506 с. ISBN 966-8487-22-2. Ціна – 30 грн.

У збірнику представлено ситуаційні вправи, які висвітлюють актуальні проблем вітчизняного фінансового середовища. Усі вправи підготовлені на основі вивчення реальної практики українських підприємств і спрямовані на підготовку управлінців у сфері фінансів. Найповніше у виданні представлено ситуаційні вправи з менеджменту інвестицій та реальних проектів. Частина вправ має міждисциплінарний характер і може використовуватись при вивченні як фінансових дисциплін, так і загального менеджменту, маркетингу тощо.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни маркетингу, а також слухачів курсів та учасників тренінгів.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-2170 від 12.12.2003 р.)


 • Фінанси: Методичні вказівки до ситуаційних вправ/ Упоряд. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - Київ: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні", 2005. – 452 с. ISBN 966-8487-23-0 . Ціна – 70 грн.

У збірнику вміщено методичні вказівки до ситуаційних вправ, що подані у виданні «Фінанси: Ситуаційні вправи» (К., 2004). Методичні вказівки покликані полегшити запровадження ситуаційних вправ у процес викладання фінансових дисциплін (“Фінансовий менеджмент”, “Фінанси підприємств”, “Інвестиційний менеджмент”).

Книга розрахована на викладачів вищих навчальних закладів, які викладають дисципліни маркетингу, а також бізнес-тренерів та консультантів. • Клайд П. ^ Економіка бізнесу. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні». – 2005. – 120 с. Ціна – 20 грн.

У книзі розглянути теми, які викликають найбільший інтерес у практиків бізнесу, і яким приділяється недостатньо уваги в стандартних підручниках з мікроекономіки, – ціноутворення, використання й утримання ринкової влади, рішення в умовах ризику, вертикальні контракти, стратегічна взаємодія та використання конкурентних переваг. Вона не змінює, а доповнює підручники з мікроекономіки та управлінської економіки.

Призначена для менеджерів компаній, які шукають ефективні інструменти вирішення управлінських проблем; слухачів програм MBA, студентів вищих навчальних закладів.


Методика викладання


 • Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А.Брінклі, Б.Десантс, М.Флемм, та ін. За ред. О.І.Сидоренка. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2003. – 144 с. ISBN 966-8487-06-0. Ціна – 15 грн.

Молоді викладачі не завжди отримують достатню допомогу з питань методики викладання і часом не знають, як поводитись в аудиторії. На відміну від учителів шкіл, які вивчають методику викладання свого предмета, навчаючись у педінституті, викладачі вищих навчальних закладів вивчають, як правило, лише дисципліни своєї спеціальності, а не методику їх викладання. Відтак чимало молодих викладачів планують своє перше заняття і вперше виходять до аудиторії без кваліфікованої підтримки.

Цей посібник написаний передусім для них. Його мета – дати відповідь на питання, які неодмінно виникають у більшості молодих викладачів, і на основі власного досвіду поділитися міркуваннями щодо планування і проведення занять. Зроблено спробу дати практичні поради щодо різних аспектів викладацької роботи: підготовка до першого заняття, організація дискусій, управління динамікою викладання в аудиторії, проведення лекцій, оцінювання курсових і науково-дослідницьких робіт, проведення екзаменів, також використання електронних засобів у процесі викладання. • Бойс, Роберт Поради викладачам-початківцям: Практ. посіб. - К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 447 С. ISBN 966-8487-31-1. Ціна – 35 грн.

Велика кількість складних запитань, що постають перед викладачем, який починає працювати у вищому навчальному закладі, вимагають конкретних відповідей про те, як організувати роботу зі студентами, як налагодити контакт, як підтримувати в аудиторії робочу обстановку. Книжка охоплює вершини досягнень викладацької практики, але при цьому тісно пов’язана з реальністю. Усі поради в ній – результат систематичних спостережень за тим, що відрізняє нових успішних викладачів від тих, у кого в житті – постійна боротьба і розчарування. Це також результат ретельних експериментів, проведених для виявлення тієї манери поведінки і того особливого ставлення до роботи, які вирізнять зразкових новачків і найлегше можуть бути перейняті тими викладачами-початківцями, котрі хочуть досягти успіху. У книзі читач знайде практичну інформацію, яку нечасто можна почути або прочитати; вона дасть початкуючим викладачам змогу зробити добрий старт у кар’єрі.

Книжка буде корисна не тільки початківцям, але й досвідченим викладачам вищої школи як відображення набутого автором багаторічного досвіду викладання та узагальнення цього досвіду в конкретних рекомендаціях. • Гронлунд, Норман Е^ . Оцінювання студентської успішност: Практ. посіб. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 312 С. ISBN 966-8487-29-X. Ціна – 30 грн.

Проблема оцінювання знань студентів постає перед кожним викладачем вищої школи. І якщо методичні напрацювання оцінювання успішності учнів у загальноосвітній школі мають тривалу вітчизняну традицію, то нові умови викладання – особливо після вступу України до Болонського процесу - і вимоги до якості знань потребують принципово інших підходів. З цієї точки зору надзвичайно важливий світовий досвід. Ця книжка, яка витримала сім видань англійською мовою, узагальнює багатий досвід побудови систем оцінювання студентських знань у США.

Цей практичний посібник охоплює комплекс заходів, необхідних для створення ефективної системи адекватного оцінювання студентських знань: від планування тестів – до методики їх проведення та коректної інтерпретації результатів. Посібник розраховано на викладачів вищої школи, які бажають розширити свої методичні знання та отримати ефективні засоби контролю якості знань студентів.


Методика проведення наукових досліджень


 • Сурмін Ю. П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. — К.: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент–освіти в Україні», 2006. – 302 с. Ціна – 50 грн

Сама назва цієї книжки може викликати подив: хіба вчений потребує підказок і посібників, аби навчитися бути вченим? Чи варто вчити того, хто обрав науковий шлях і має певні досягнення на цій ниві?! Популярне прислів'я, в різних його варіаціях, твердить: ученого вчити  – псувати його. І все ж ученими не народжуються! Це - істина, чи не так? А якщо виходити з неї, то і випускники вищих навчальних закладів, й аспіранти, і докторанти, та навіть ті, хто вже написав кандидатські та докторські дисертації, повинні вчитися. Адже обсяги наукової діяльності постійно зростають: ускладнюється інструментарій досліджень, неосяжним стає потік наукової інформації, а без їхнього освоєння неможливо здолати наступні сходинки у теоретичному осмисленні дійсності.

Після прочитання цієї книги ви зможете впевнено приступати до написання будь-якого дослідження: від реферату, звіту, повідомлення до курсової, магістерської, кандидатської чи й докторської праці, написання першої статті й до видання солідних підручників, посібників, монографій.


Ситуаційна методика навчання (кейс-стаді) • Ситуаційна методика навчання: Теорія та практика / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К.: Центр інновацій та розвитку, Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2001.- 256 С. ISBN 966-7345-42-4. Ціна – 20 грн.

Практичний посібник для тих, хто прагне урізноманітнити традиційне вузівське викладання, використовуючи інтерактивні навчальні методики. Про одну з них – ситуаційну, знану ще як кейс-метод, – і йдеться у цьому видані. Книга охоплює ключові питання ситуаційної методики навчання, а саме: її місце у сучасній системі освіти; сутність та функціональні можливості методики; організаційні передумови успішного застосування ситуаційного навчання; підходи до успішного написання та викладання ситуаційних вправ. Ознайомлення з цією книгою дозволить як вузівським викладачам, так і бізнес-тренерам та консультантам зрозуміти сутність ситуаційної методики навчання і допоможе в її практичному застосуванні • Ситуаційна методика навчання: Український досвід. Збірник статей / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К.: Центр інновацій та розвитку, Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2001.- 192 С. ISBN 966-7345-41-6. Ціна – 15 грн.

Збірник вміщує статті українських викладачів, в яких вони діляться власним досвідом розробки та впровадження ситуаційної методики навчання. Особливу увагу автори звертають на сприйняття ситуаційних вправ студентами, інтеграції кейс-методу в навчальний процес українських вузів. До збірника входять такі розділи: впровадження ситуаційної методики навчання в українських вузах, активізація роботи студентів у процесі використання ситуаційної методики навчання, інтеграція ситуаційної методики у структуру навчальних курсів. Книга буде цікавою для викладачів, бізнес-тренерів та консультантів.


Аналітичні дослідження


 • Павловський, Кшиштоф. Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: Польський досвід. - К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 228 С. ISBN 966-8487-33-8. Ціна – 25 грн.

Гострий критичний погляд на нову роль вищої освіти в глобалізованому світі, завдання, які стоять перед європейською наукою та освітою в конкуренції за глобальне лідерство, є характерною відмінністю цієї книги. Аргументовано показано чинники, які обумовлюють переваги американської університетської системи, механізми, що забезпечують її динамічний інноваційний розвиток. Важливе місце займає тверезий аналіз здобутків і прорахунків в процесі трансформації польської вищої освіти, пошук і вироблення рішень, здатних адекватно відповідати вимогам часу.

Пропонована книга є цікавою спробою формулювання нових ідей, підходів, які стимулюють суспільну дискусію про долю вищої освіти. Вона окреслює контури її нової моделі, котра здатна синтезувати найкращі європейські та американські рішення, висновки з процесу реформування вищої школи постсоціалістичних країн. • Фінніков Т,В., Шаров О.І. Вища освіта України: Ліцензування та акредитація. 2-ге вид.- К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. – 68 С. ISBN 966-8487-40-0. Ціна – 12 грн.

Це дослідження присвячене актуальним проблемам зародження і сучасного стану системи ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів в Україні. Автори приділяють значну увагу процесу її розвитку в контексті становлення національної системи та фоні світових тенденцій організації моніторингу якості вищої освіти. Призначено для викладачів та адміністраторів вищої школи, працівників органів управління вищою освітою, студентів, слухачів та аспірантів, які цікавляться проблемами управління навчальними закладами.


Книги за відпускними цінами видавництва

можна придбати за адресою:


Навчально-методичний центр

Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”

вул. Еспланадна, 28, офіс 7, 01001, Київ  Тел./ факс (044) 248 7239, 248 7349  Факс (044) 246 7208

E-mail: books@ceume.org.ua


Похожие:

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconStrategic intentions and Recommendations of Ukrainian Association for Management Development and Business Education

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconProvision about the Council of Ukrainian Association for Management Development and Business Education (uamdbe)

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconPresentation for Kyiv Economics Institute Economic Education and Research Consortium

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconProject: Preparation and launch of an education course at a higher education establishment offering the specialisation ngo management for ngo specialists

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconUkrainian Association for Management Development

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconBuilding capacities for effective flood risk management in the Ukrainian part of the Danube Delta

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconFair «Education abroad» 14-16 November 2013 Ukrainian House (2 Khreshchatyk str., Kiev, Ukraine)
«Education abroad» is that at an exhibition all largest educational agencies in Ukraine participate. Having taken part in the exhibition,...
Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconUkraine Ministry of Education and Science, Youth and Sports Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University Ukrainian Language Department
«dynamic processes in lexicon and grammar of slavic languages» which will take place on October, 18th–19th, 2012 at Ukrainian Philology...
Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconAre Ukrainian business schools can successfully compete ? There are number of good quality business education programs

Consortium for the Enhancement of Ukrainian Management Education iconHandbook to filling out form 2-tp (water management) Introduction
Тп (water management) should be filled out in clear and readable writing (printing). Pencil should not be used to fill out form #2-тп...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов