Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ icon

Положення про Всеукраїнський з`їзд якості ВступНазваниеПоложення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ
Дата конвертации21.08.2013
Размер45.88 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ПОЛОЖЕННЯ


про Всеукраїнський з`їзд якості

Вступ


Всеукраїнський з`їзд якості засновано у 1999 році за ініціативою Української асоціації якості (УАЯ). Його першими організаторами виступили: УАЯ, Український союз промисловців і підприємців (УСПП) та Держпідприємництва України при підтримці Національної академії наук, Федерації профспілок, Української асоціації споживачів, ряду інших державних та громадських організацій.

1. Основні положення


1.1 Всеукраїнський з`їзд якості (далі – з`їзд) є добровільним зібранням представників підприємств (установ, організацій) України будь якої сфери діяльності та форми власності, що мають зацікавленість в розв`язанні проблем якості в Україні.

1.2 Головна мета з`їзду - опрацювання шляхів розв`язання проблем якості в Україні, забезпечення поліпшення якості продукції (послуг), підвищення досконалості і конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення життя громадян України.

1.3 Основні завдання з`їзду:

- вироблення обгрунтованих рекомендацій щодо загальнонаціональних підходів до розв’язання проблем підвищення ділової досконалості для українського бізнесу та поліпшення якості життя громадян України;

- сприяння формуванню, прийняттю та реалізації рішень Президента України, Верховної Ради України та Уряду України, орієнтованих на розв`язання проблем якості у різних сферах життєдіяльності України.

1.4 За підсумками роботи з`їзд приймає відповідні заключні документи.

2. Основні організатори з`їзду та постійний секретаріат з`їзду
^

2.1 Основними організаторами з`їзду є УАЯ, УСПП, Держспоживстандарт України та Держпідприємництва України.

2.2 Функції постійного секретаріату з`їзду між його засіданнями виконує УАЯ.


3. Терміни проведення з`їзду та оголошення з`їзду

3.1 З`їзд проводиться, як правило, один раз на два роки в другому кварталі року.

3.2 Оголошення про початок підготовки з`їзду здійснює УАЯ не пізніше ніж за три місяці до дня його проведення.

3.3 Оголошення про початок підготовки з`їзду розповсюджується через засоби масової інформації, а також шляхом розсилки листів.

3.4 В обов`язковому порядку інформація про підготовку з`їзду із запрошенням до участі в його проведенні надсилається в Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, центральні органи виконавчої влади та всеукраїнські громадські об`єднання промисловців, підприємців і споживачів.

4. Оргкомітет з`їзду

4.1 Оргкомітет з`їзду формується з представників центральних органів виконавчої влади, провідних всеукраїнських громадських об`єднань промисловців і підприємців, провідних всеукраїнських професійних громадських об`єднань в галузі якості і захисту прав споживачів, представників провідних вітчизняних підприємств і організацій, відомих фахівців в галузі якості, представників засобів масової інформації. Підставою для включення до складу Оргкомітету з`їзду є офіційна рекомендація відповідної організації чи офіційне запрошення організацій-організаторів з`їзду.

4.2 Оргкомітет з`їзду очолюють співголови – керівники основних організацій-організаторів з`їзду.

4.3 Підготовку, формування і забезпечення роботи Оргкомітету з`їзду здійснює УАЯ.

4.4 Члени Оргкомітету з`їзду є делегатами з`їзду.

4.5 Члени Оргкомітету з`їзду в своїй діяльності керуються Положенням про Оргкомітет з`їзду.

5. Учасники з`їзду

5.1 Учасники з`їзду поділяються на:

  • делегатів з`їзду з правом вирішального голосу;

  • учасників з`їзду без права вирішального голосу;

  • почесних гостей з`їзду.

5.2 Статус делегата з`їзду з правом вирішального голосу отримує представник підприємства (установи, організації), який заявлений на участь у роботі з`їзду і має офіційне письмове підтвердження повноважень представляти на з`їзді дане підприємство. Від одного підприємства в роботі з`їзду зі статусом делегата може брати участь лише один представник.

При необхідності Оргкомітет з`їзду може встановлювати обмеження по представництву делегатів з`їзду.

5.3 Учасник з`їзду без права вирішального голосу - представник підприємства (установи, організації), який заявлений на участь у роботі з`їзду без офіційних повноважень.

Кількість учасників з`їзду без повноважень від одного підприємства може бути обмеженою рішенням Оргкомітету з`їзду.

5.4 Статус почесного гостя з`їзду отримує особа, яка персонально запрошена Оргкомітетом з`їзду.

До участі у роботі з`їзду зі статусом почесного гостя можуть бути запрошені відомі державні і громадські діячі, а також відомі фахівці в галузі якості з України і зарубіжних країн.

Кількість та персональний склад почесних гостей з`їзду встановлює Оргкомітет.

6. Програма з`їзду

6.1 Основним документом, який організує роботу з`їзду, є Програма з`їзду.

6.2 Проект Програми з`їзду формує УАЯ. Програма з`їзду затверджується Оргкомітетом з`їзду.

7. Заключні документи з`їзду

7.1 Заключними документами з`їзду є Резолюції з викладенням рекомендацій з`їзду, а також Звернення з`їзду до високих посадових осіб держави, громадськості, держави, засобів масової інформації.

7.2 Для опрацювання проектів заключних документів з`їзду на етапі підготовки з`їзду створюються робочі групи із представників зацікавлених сторін. Керівники робочих груп затверджуються Оргкомітетом з`їзду.

Робочі групи на своїх засіданнях обговорюють проблемні питання і готують узгоджені матеріали, які доводяться до відома учасників з`їзду.

7.3 Заключні документи з`їзду прийм аються після їх обговорення простою більшістю голосів делегатів з`їзду, які взяли участь у голосуванні.

7.4 Заключні документи з`їзду мають рекомендаційний характер.

7.5 Заключні документи з`їзду доводяться до відома відповідних установ, органів та громадськості Українською асоціацією якості.

7.6 УАЯ здійснює моніторінг, аналіз і узагальнення стану реалізації рекомендацій з`їзду та доводить результати до відома учасників наступного з`їзду.

8. Процедури підготовки та проведення з`їзду

Процедура підготовки з`їзду

Процедура проведення з`їзду

Процедура підготовки та прийняття рішень з`їзду

Процедура розповсюдження інформації про з`їзд та його результати


Положення схвалено ІІ Всеукраїнським з’їздом якості (2001 р.) та затверджено на засіданні Оргкомітету ІІІ Всеукраїнського з’їзду якості (14.02.2003 р.)Похожие:

Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ icon8-й Всеукраїнський з`їзд якості
Києві відбудеться 8-й Всеукраїнський з’їзд якості під девізом «Якість як національна ідея України». Особливість 8-го з’їзду обумовлена...
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ icon8-й Всеукраїнський з`їзд якості
Києві відбудеться 8-й Всеукраїнський з’їзд якості під девізом «Якість як національна ідея України». Особливість 8-го з’їзду обумовлена...
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ iconДовідка про Всеукраїнський з`їзд якості
України. Це добровільне зібрання представників організацій (підприємств, установ) України, що мають зацікавленість в розв`язанні...
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ iconРезолюція ІV всеукраїнського з’їзду якості м. Київ 24 травня 2005 р
Києві відбувся ІV всеукраїнський з`їзд якості під девізом “Якість – національна ідея України у ХХІ столітті”
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості На виконання статті 3 Указу Президента України від 22. 03. 2002 n 284 ( 284/2002 ) "Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості" наказуєм о
Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (додається)
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ iconПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти і науки України на виконання Указу Президента...
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ iconПоложення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості Загальні положення
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості проводиться згідно з Указом Президента України від 22. 03. 2002 №284 під гаслом «Об’єднаймося...
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ iconПоложення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості Загальні положення
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (далі-Конкурс) проводиться згідно з Указом Президента України від 22. 03. 2002 №284 під...
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ iconПоложення про «Всеукраїнський конкурс професійної майстерності водіїв» (нова редакція) Загальні положення
Всеукраїнський конкурс професійної майстерності водіїв (далі–Конкурс), проводиться на виконання статутних завдань Асмап україни щодо...
Положення про Всеукраїнський з`їзд якості Вступ iconПоложення про Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» Український автентичний фольклор справжня першоджерельна народна творчість за походженням матеріалу і його виконанням. Напрямки і жанри
Витяг з Положення про Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов