Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей icon

Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітейНазваниеПоложення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей
Дата конвертации14.01.2013
Размер80.32 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Положення

про відділ Дитячого служіння ЦХВЄУ

Загальні положення

 1. Відділ Дитячого служіння створений з метою:

а) донести вістку спасіння до дітей;

б) навчити дітей Біблійних істин;

в) виховувати дітей за принципами християнської моралі;

г) підготувати дітей до служіння в церкві.


 1. Відділ Дитячого служіння засновується рішенням Правління ЦХВЄУ та затверджується З’їздом.
 1. Відділ Дитячого служіння є структурним підрозділом ЦХВЄУ.
 1. Керівник відділу призначається Правлінням ЦХВЄУ і затверджується на річній Конференції або З’їзді.
 1. У своїй діяльності керівник відділу регламентований даним положенням та посадовою інструкцією.Діяльність відділу Дитячого служіння. 1. Розвиток дитячого служіння ЦХВЄУ.
 1. Співпраця з Старшими Пресвітерами/Єпископами усіх областей України.
 1. Координація роботи та навчання дитячих служителів.
 1. Сприяння розвитку діяльності відділів Дитячого служіння в областях та надання практичної допомоги у вирішення організаційних, юридичних та інших питань.
 1. Налагодження стосунків в Україні та поза її межами із структурами, які працюють серед дітей, або сприяють розвитку дитячого служіння.
 1. Підготовка та видання навчальних програм, методичної літератури, періодики та іншої літератури для потреб служіння дітям.
 1. Збір та накопичення інформації про діяльність відділу Дитячого служіння.
 1. Координація діяльності відділу з працею інших відділів ЦХВЄУ.Посадова інструкція

керівника відділу Дитячого Служіння ЦХВЄУ.


Керівник відділу Дитячого служіння (координатор):


 1. організовує роботу відділу ДС ЦХВЄУ разом з членами Педради;
 1. організовує та проводить засідання педради, конференції, семінари для дитячих служителів;
 1. організовує підготовку та навчання лідерів Дитячого служіння;
 1. координує працю обласних відділів;
 1. організовує працю методистів;
 1. сприяє організації роботи з батьківською громадськістю;
 1. сприяє розвитку різних форм служіння дітям:

а) організація НШ;

б) організація та проведення християнських таборів;

в) євангелізаційна діяльність серед дітей;

г) праця в ЗОШ, інтернатах, дитячих садках та інших навчальних закладах;

д) організація дитячих клубів, гуртків за інтересами;

е) соціальна робота - праця серед дітей “групи ризику”, благодійність та милосердя;


 1. дбає про розвиток та зміцнення методичної, матеріально-технічної бази відділу;
 1. представляє відділ у межах наданих повноважень перед релігійними, громадськими та іншими організаціями в Україні та поза її межами;
 1. звітується про діяльність відділу на засіданнях Комітету ЦХВЄУ, річних конференціях та З’їздах ЦХВЄУ.^ Права та обов’язки

координатора Відділу дитячого служіння

області/регіону


А. Обрання координатора дитячого служіння по області/регіону


 1. Кандидатура координатора Відділу дитячого служіння області/регіону вибирається із числа працівників дитячого служіння, котрі пройшли спеціальний курс навчання, мають досвід роботи з дітьми та виконують це служіння в даний час.

 2. Кандидатуру координатора Відділу дитячого служіння області/регіону погоджують з працівниками Відділу даного регіону.

 3. Кандидатура координатора Відділу дитячого служіння області/регіону погоджується і затверджується обласною Радою пресвітерів і подається у Відділ дитячого служіння ЦХВЄУ.


Б. Права координатора дитячого служіння області/регіону


 1. Координатор Відділу дитячого служіння області/регіону має право представляти інтереси області/регіону на конференціях, семінарах, у Відділі ДС ЦХВЄУ, на Обласній Пресвітерські Раді.

 2. Координатор, за погодженням з керівництвом області/регіону, має право:

а) організовувати та проводити наради, семінари, конференції для працівників дитячого служіння області/регіону;

б) інформувати керівництво та місцеві церкви про усунення від даної праці осіб, які недобросовісно ставились до своїх обов’язків та поширювали науку, що не відповідає Святому Письму та віровченню ЦХВЄУ.

3. Координатор має право на виділення коштів з бюджету області/регіону для фінансування різних заходів згідно програм розвитку дитячого служіння.

4. Має право на отримання від Відділу дитячого служіння ЦХВЄУ фінансової та матеріальної-технічної допомоги і розподілення у своєму регіоні, згідно рішення комітету обласного Відділу ДС.

В. Обов’язки координатора дитячого служіння по області/регіону


 1. Координатор відповідальний за організацію дитячого служіння

своєї області/регіону.

 1. Координатор приймає участь в роботі обласної/регіональної

пресвітерської Ради, де інформує про роботу Відділу дитячого служіння.

 1. Координатор сприяє розвитку дитячого служіння області/регіону

в таких напрямках:

а) євангелізація серед дітей області/регіону;

б) навчання дітей;

в) виховання дітей на принципах християнської моралі.

4. Організовує та проводить навчання дитячих служителів області/регіону та разом з екзаменаційною комісією приймає випускні екзамени.

5. Виконуючи доручене служіння, координатор молиться за благословення цієї праці та за підтримкою місцевих служителів сприяє:

5.1. організації НШ при кожній місцевій церкві, а також поза їх межами;

5.2. організації дитячих та молодіжних християнських таборів, дитячих клубів, гуртків та інших форм служіння дітям, з метою євангелізації та навчання;

5.3. відповідно до кваліфікаційних вимог працівника дитячого служіння, виявляти нові кандидатури для навчання на курсах вчителів НШ, працівників християнських таборів і т.д.;

5.5. дбаючи про професійний та духовний ріст працівників дитячого служіння, проводити для них семінари, конференції, збори вчителів та ін.;

5.6. організовувати та проводити працю з батьками (класні збори, бесіди, семінари, навчання).

 1. Координатор дбає про матеріально-технічну базу обласного

відділу, та по можливості надає допомогу різним НШ області.

 1. Координатор формує та проводить засідання Комітету (Педради)

працівників дитячого служіння області/регіону, до якого входять найбільш досвідчені служителі з різних церков.

(Персональний склад та чисельність Комітет/Педради узгоджує з обласною\ регіональною пресвітерською радою).

Завдання Комітету/Педради

7.1. Разом з координатором планує роботу відділу;

7.2. Сприяє зміцненню міжцерковних зв’язків;

7.3. Розглядає та вирішує найбільш важливі проблеми відділу дитячого служіння;

7.4. Затверджує річні та перспективні плани роботи відділу дитячого служіння;

7.5. Погоджує та затверджує навчальну програму НШ області/регіону;

7.6. Аналізує роботи відділу.

 1. Координатор сприяє створенню та оснащенню навчально-методичного центру області/регіону, до якого входять:

а) навчальні програми, підручники;

б) методична література;

в) художня література;

г) фланелографи;

д) оргтехніка, теле-, відеотехніка;

е) література та спортивний інвентар для таборів;

є) аудіо- відеотека;

ж) сценарії до свят;

з) різні наочні посібники.

9. Координатор виходить з пропозиціями на обласну/регіональну пресвітерську раду, як краще організувати дитяче служіння.

10. Координатор в кінці року заповнює та здає у Відділ дитячого служіння ЦХВЄУ статистичний звіт області/регіону.

11. Координатор та члени комітету, по можливості, приймають участь у конференціях, семінарах, які проводить Відділ дитячого служіння ЦХВЄУ та інші організації, церкви, місії і т.д.

^ Вимоги до працівника дитячого служіння


Посада: директор Недільної школи

Завдання: забезпечити ефективне керівництво у сфері дитячого служіння через допомогу у досягненні цілей дитячого служіння та координування, управління, розвитку і оцінки різних областей служіння.

Обов’язки:

 1. Здійснювати адміністративне керівництво дитячим служінням.

 2. Молитися, підбадьорювати та направляти співпрацівників дитячого служіння (вчителів, асистентів, помічників).

 3. Планувати християнську освіту для дітей з маленького віку і до випускного класу.

 4. Координувати дитяче служіння з загальноцерковним баченням, служінням і правилами.

 5. Йти в ногу з навчальними потребами всіх вікових груп дитячого служіння.

 6. Забезпечити підготовку вчителів та співпрацівників дитячого служіння.

 7. Забезпечувати співпрацівників необхідними програмами та матеріалами.

 8. При потребі розвивати спеціальні служіння, що сприяють християнському росту дітей (наприклад літні табори, спеціальні заняття та гуртки, клуби і т.д.).

 9. Подбати про кадрове забезпечення класів.

 10. Підтримувати пастора та керівництво церкви молитвою, словом та ділом.

 11. Відвідувати церковні організаційні збори та богослужіння.

 12. Слідкувати за бюджетом та матеріальними потребами дитячого служіння.

Взаємовідносини: відповідає перед пастором за виконання обов’язків, підзвітний пастору.

Оцінка: пастор та братерська Рада проводить щорічну оцінку діяльності директора дитячого служіння.


Посада: інструктор Недільної школи

Завдання: проводити підготовку нових вчителів НШ та подальше навчання дитячих служителів.

Обов’язки:

 1. Проводити навчання для вчителів НШ.

 2. Вчасно готувати лекції, згідно вимог навчальних програм для дитячих служителів.

 3. Молитися за студентів та підтримувати їх в практичному служінні.

 4. Вчасно приходити на заняття.

 5. Забезпечувати студентів матеріалами лекцій.

 6. Підтримувати відкрите спілкування з координатором дитячого служіння, ділитися своїми успіхами та проблемами.

 7. Дбати про свій духовний та професійний ріст.

 8. Відвідувати конференції та семінари, на які направляє координатор.

 9. Дотримуватися встановлених правил та культури церков даного регіону.

 10. Завчасно повідомляти координатора про свою відсутність.

 11. Не пліткувати про своїх співпрацівників.

 12. Підтримувати координатора та керівництво церкви молитвою, словом та ділом.

Взаємовідносини: відповідає перед координатором за виконання своїх обов’язків, підзвітний пастору та координатору.

Оцінка: координатор проводить щорічно оцінку діяльності інструктора.


Посада: вчитель Недільної школи

Завдання: наставляти, зрощувати та навчати дітей вченню Господа словом і прикладом.

Обов’язки:

 1. Готувати біблійні заняття для свого класу.

 2. Молитися та підбадьорювати дітей.

 3. Вчасно приходити на заняття.

 4. Прибирати після заняття.

 5. Підтримувати відкрите спілкування з директором, тобто ділитися з ним радощами та турботами свого служіння.

 6. Відвідувати програми підготовки, які організовує директор.

 7. Дотримуватися встановлених правил в служінні.

 8. Завчасно повідомляти директора про свою відсутність.

 9. Не пліткувати про дітей та про їх сім’ї.

 10. Підтримувати керівництво церкви молитвою, словом, та ділом.

Взаємовідносини: відповідає перед директором Недільної школи за виконання своїх обов’язків.

Оцінка: директор та завуч проводять щорічну оцінку діяльності вчителя НШ.Похожие:

Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconІнформації щодо становища дітей на Україні; налагодження співпраці зі служителями церков; навчання та підготовка команди працівників для дитячого служіння; розвиток різних форм дитячого служіння в церквах цхвєу
Вістку спасіння до кожної дитини на Україні та через вивчення Біблії, молитву і християнське виховання дітей, залучити їх до церковного...
Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconАналіз розвитку дитячого служіння цхвєу сильною складовою, що сприяє розвитку дитячого служіння є
Богом люди, які відкриті до Божого керівництва, люблячі, вірні та готові змінюватися, вчитися, розвиватися
Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconМолитовні потреби дитячого служіння за напрямками: Підготовка та вдосконалення працівників дитячого служіння. Створення команд
Нехай Господь зміцнює та направляє тих, хто сьогодні служить серед дітей, для дітей і з дітьми
Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconСтруктура Відділу дитячого служіння цхвєу

Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconЦерква християн віри євангельської України Відділ дитячого служіння Затверджено Кваліфікація

Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconЦерква християн віри євангельської україни відділ дитячого служіння. Недільна школа
Чи виросли в християнській сім’ї? так ні; Дата покаяння
Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconПоложення про дитячий будинок сімейного типу рейтинг: 1136 затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 положення про дитячий будинок сімейного типу Загальні питання
Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей,...
Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconКатехитичне служіння в угкц сьогодні досвід, труднощі, перспективи
Священиче служіння в теперішній час належить до тих головних питань, від яких залежить успішність місії усієї Церкв Адже саме з їхнього...
Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconДодаток 1 до рішення дев’ятої сесії міської ради п’ятого скликання від „22 грудня 2006р. Положення про відділ з фізичної культури та спорту виконкому
Відділ з фізичної культурі та спорту, далі " Відділ", створений Комсомольською міською радою для здійснення функцій та повноважень...
Положення про відділ Дитячого служіння цхвєу загальні положення Відділ Дитячого служіння створений з метою: а донести вістку спасіння до дітей iconПрограма розвитку виробництва продуктів дитячого харчування
Метою Програми є створення сприятливих економічних умов для розвитку виробництва продуктів дитячого харчування в обсягах, що забезпечать...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов