Етика подружнього та родинного життя icon

Етика подружнього та родинного життяНазваниеЕтика подружнього та родинного життя
Дата конвертации15.01.2013
Размер98.71 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Етика подружнього та родинного життя

(10 клас)

Розділ І. Морально-етичні основи християнської сім’ї

1

1

Тема 1. Вступ до християнської етики сім’ї та родини.

Християнський погляд на сім’ю і родину. Загальний огляд курсу. Аналіз рекомендованої літератури .

Учень/учениця: знає та пояснює християнський погляд на сім’ю і родину. Аналізує рекомендовану літературу на означену тематику.

2

2

^ Тема 2-3. Любов – основа родинного, подружнього та суспільного життя.

Поняття любові. Прикмети любові («Гімн любові»: 1 Кор. 13, 4-8). Види любові: storge, philia, eros, agape.

Учень/учениця: знає поняття «любов». Розуміє любов як основу родинного, подружнього та суспільного життя. На основі біблійних сюжетів називає прикмети любові. Називає види любові (storge, philia, eros, agape) та пояснює їх суть.

3

2

^ Тема 4-5. Сім’я та її завдання.

Підвалини християнської сім’ї. Функції сім’ї (прокреаційна, виховна, усуспільнення, підтримування розвитку особистості, культуротворча, економічна, профілактична, феліцітологічна (функція щастя).

Учень/учениця: знає поняття «сім’я». Усвідомлює завдання сім’ї. Розуміє підвалини християнської сім’ї. Називає та пояснює функції сім’ї.

4

1

^ Тема 6. Християнське подружжя.

Подружжя як Божа установа. Засади християнського подружжя (святість, нерозривність, єдність). Усвідомлення відповідальності при створенні подружжя. Права і обов’язки подружжя.

Учень/учениця: розуміє християнське подружжя як Божу установу. Називає засади християнського подружжя та пояснює їх суть. Усвідомлює відповідальність при створенні подружжя. Знає і розповідає про права і обов’язки подружжя.

5

1

^ Тема 7. Державне законодавство про шлюб та сім’ю.

Основи державного законодавства про шлюб і сім’ю. Юридично-формальні підстави для створення сім’ї.

Учень/учениця: знає основи державного законодавства про шлюб і сім’ю. Розуміє та пояснює юридично-формальні підстави для створення сім’ї.

6

1

^ Тема 8. Зрілість як передумова створення подружжя.

Зрілість фізична, психічна (емоційно-вольова, інтелектуальна), духовна.

Учень/учениця: знає поняття «зрілість». Усвідомлює зрілість як передумову створення подружжя. Називає види зрілості та пояснює їх суть.

7

1

^ Узагальнення. Тематичне оцінювання.
Розділ ІІ. Християнське покликання чоловіка і жінки

8

2

^ Тема 9-10. Чоловічість і жіночість. Психофізіологія статі.

Покликання бути чоловіком. Покликання бути жінкою. Психофізіологічні особливості чоловіка і жінки. Проблема розуміння суті чоловічості та жіночості в сучасному світі.

Учень/учениця: знає поняття «чоловічість», «жіночість». Розуміє суть покликання бути чоловіком. Розуміє суть покликання бути жінкою. Пояснює психофізіологічні особливості чоловіка і жінки. Усвідомлює проблему розуміння суті чоловічості та жіночості в сучасному світі.


9

1

^ Тема 11. Етапи статевого розвитку.

Формування статевої ідентичності. Відповідальне і шанобливе ставлення до осіб іншої статі. Свідоме розуміння статевості на емоційно-вольовому, інтелектуальному, духовному рівні.

Учень/учениця: знає про формування статевої ідентичності. Усвідомлює потребу відповідального і шанобливого ставлення до осіб іншої статі. Розуміє та пояснює статевість на емоційно-вольовому, інтелектуальному, духовному рівні.

10

2

^ Тема 12-13. Цінність статевої чистоти.

«Тіло – храм Духа Святого». Повага до інтимності. Проблема дошлюбних стосунків. Важливість статевої стриманості. Культура стриманості.

Небезпеки сучасного світу (розпуста, порнографія, культ розваг і задоволення). Проблеми, породжені статевою нестриманістю (еротоманія, статеві збочення, венеричні хвороби, СНІД, психічні розлади).

Учень/учениця: усвідомлює цінність статевої чистоти. Трактує тіло як храм Духа Святого. Розуміє важливість статевої стриманості. Знає та розповідає про культуру стриманості. Усвідомлює небезпеки сучасного світу та проблеми, породжені статевою нестриманістю, розуміє та аргументує необхідність їх усунення на життєвому шляху людини.

11

2

^ Тема 14-15. Етапи розвитку любові між хлопцем і дівчиною.

Дружба, зацікавленість, захоплення, закоханість, кохання. Особливості юнацьких стосунків. Принципи дружніх взаємин. Жертовність любові.

Учень/учениця: називає етапи розвитку любові між хлопцем і дівчиною. Знає та пояснює суть понять «дружба», «зацікавленість», «захоплення», «закоханість», «кохання». Розуміє особливості юнацьких стосунків. Пояснює принципи дружніх взаємин. Усвідомлює жертовність любові.

12

1

^ Тема 16. Взаємовідповідальність у стосунках хлопця і дівчини.

Етичні основи взаємовідносин хлопців і дівчат. Особливості спілкування. Почуття обов’язку та відповідальності за іншого. Проблеми побачень.

Учень/учениця: знає про етичні основи взаємовідносин хлопців і дівчат. Розуміє особливості спілкування між хлопцем і дівчиною. Усвідомлює потребу формувати у собі почуття обов’язку та відповідальності за іншого. Знає про проблеми побачень.

13

1

^ Тема 17. Моральна вартість здорового способу життя молоді.

Відповідальність за власне фізичне і моральне здоров’я. Праця і активний відпочинок. Запобігання схильності до куріння, алкоголізму, наркоманії.

Учень/учениця: усвідомлює цінність і необхідність здорового способу життя. Розуміє і аргументує потребу відповідальності за власне фізичне і моральне здоров’я. Обґрунтовує користь праці і активного відпочинку для людини. Усвідомлює необхідність запобігання схильності до куріння, алкоголізму, наркоманії.

14

1

^ Узагальнення. Тематичне оцінювання.
Розділ ІІІ. Моральні підвалини життя християнської родини

15

1

^ Тема 18. Родина.

Родина – перша школа суспільного життя. Праведні Йоаким та Анна – приклад для наслідування. Милосердя, яке передається з «роду в рід». Субординація (ієрархічність) та толерантність у родині. Принципи функціонування родини. Культура спілкування у родині. Реліквії родини.

Учень/учениця: усвідомлює родину як першу школу суспільного життя. Наводить біблійні приклади зразкової і праведної родини. Аргументує необхідність дотримання субординації (ієрархічності) та толерантності у родині. Називає та пояснює принципи функціонування родини. Розповідає про культуру спілкування у родині. Розуміє роль і значення родинних реліквій.

16

2

^ Тема 19-20. Батьківство і материнство. Відповідальне батьківство.

Батьківство і материнство як дар і покликання. Відповідальність батьків за народження та виховання дітей (Еф. 6, 4). Сучасні проблеми батьківства і материнства. Демографічна криза.

Учень/учениця: розуміє батьківство і материнство як дар і покликання. На основі біблійних сюжетів обґрунтовує потребу відповідальності батьків за народження та виховання дітей. Знає та розповідає про сучасні проблеми батьківства і материнства. Пояснює передумови та негативні наслідки демографічної кризи.

17

2

^ Тема 21-22. Батьки і діти. Обов’язки членів християнської сім’ї.

Любов і повага у взаєминах батьків і дітей. Обов’язки виховання, субординації, взаємоповаги та підтримки. Спільна молитва. Праця та дозвілля. Підпорядкування і послух. Життя з рівними, опіка над слабшими. Цінність батьківського благословення. Духовні наставники і опікуни.

Учень/учениця: усвідомлює потребу любові і поваги у взаєминах батьків і дітей. Знає та пояснює обов’язки членів християнської сім’ї. Розуміє значущість спільної молитви членів християнської сім’ї. Обґрунтовує цінність батьківського благословення. Розповідає про духовних наставників і опікунів.

18

1

^ Тема 23. Взаємини між братами і сестрами.

Спільність інтересів, дружба, приязнь, жертовність, відповідальність, співпереживання, підтримка, порада, охорона, опіка. Вміння формувати братерські відносини у спільноті (сім’я, школа, вулиця).

Учень/учениця: знає та пояснює принципи взаємин між братами і сестрами. Усвідомлює необхідність розвивати у собі вміння формувати братерські відносини у спільноті.

19

1

^ Тема 24. Відповідальність за старших членів християнської родини: опіка та повага до старості.

Цінність старості, зрілості та досвіду. Повага, опіка, відповідальність, забезпечення гідної старості, збагачення життєвим досвідом старших членів родини. Захист людського життя у старості.

Учень/учениця: розуміє цінність старості, зрілості та досвіду. Усвідомлює потребу поваги до старших членів християнської родини, опіки над ними та відповідальності за них. Обґрунтовує необхідність збагачення життєвим досвідом старших членів родини. Розуміє потребу захисту людського життя у старості.

20

1

^ Узагальнення. Тематичне оцінювання.
Розділ IV. Сім’я і родина у цивілізаційному вимірі

21

2

^ Тема 25-26. Проблеми та загрози сучасної сім’ї.

Занепад духовності та моралі, подружня невірність, розлучення, аборти, узалежнення, насильство (фізичне, моральне), сирітство, проблема заробітчанства та неповних сімей. Потреба захисту та оздоровлення сучасної сім’ї. Небезпека негативних впливів «світу» та масової культури на інститут сім’ї. Загроза одностатевого співжиття. (Рим. 1, 24-27).

Учень/учениця: знає проблеми та загрози сучасної сім’ї, пояснює їх суть та усвідомлює їх негативні наслідки. Розуміє і аргументує потребу захисту та оздоровлення сучасної сім’ї. Пояснює небезпеку негативних впливів сучасної масової культури на інститут сім’ї, усвідомлює необхідність запобігання цим впливам. На основі біблійних прикладів обґрунтовує загрозу одностатевого співжиття.

22

1

^ Тема 27. Види сім’ї та сімейні відносини в релігійних традиціях народів світу.

Традиції полігамії та моногамії. Інститут сім’ї у східних релігіях (даосизм, конфуціанство, індуїзм, буддизм). Сімейні традиції в іудаїзмі та ісламі.

Учень/учениця: знає поняття «полігамія», «моногамія». Називає види сім’ї та пояснює їх суть. Розповідає про сімейні традиції у релігіях народів світу.

23

2

^ Тема 28-29. Традиції української християнської родини.

Українська християнська родинна обрядовість: заручини, сватання, весілля, хрестини, похорони, поминання померлих. Підготовка та родинне відзначення найбільших християнських свят. Родинні свята (іменини, ювілеї, дні народження).

Учень/учениця: знає та розповідає про українські християнські родинні обряди, родинне відзначення найбільших християнських свят, родинні свята. Усвідомлює потребу плекання та дотримання традицій української християнської родини.

24

1

^ Тема 30. Відомі українські християнські родини – приклад для наслідування.

Учень/учениця: знає та розповідає про відомі українські християнські родини. Обґрунтовує, у чому життя та громадська діяльність представників цих родин є прикладом для наслідування для наступних поколінь.

25

1

Тема 31. «Сім’я XXI століття» (проект).

Учень/учениця: складає проект, у якому на підставі набутих знань подає та обґрунтовує власне бачення сім’ї XXI століття.

26

1

Узагальнення. Тематичне оцінювання.


Похожие:

Етика подружнього та родинного життя iconНаціональний університет
До участі у конкурсі запрошуються учителі, що викладають предмети: «Етика», «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській...
Етика подружнього та родинного життя iconІнформація про злочини та нещасні випадки. Захист від зловживання свободою слова Вернер Д'Інка Валерій Іванов 13. 00 14. 00 Перерва на обід 14. 00- 16. 00
Етика та її норми. Журналістська етика та суспільне завдання журналіста. Етика та право. Розвиток журналістської етики в новітній...
Етика подружнього та родинного життя iconРосіяни не піддаються гомосексуальному тиску
Рух гомосексуалістів за рівноправ’я (гендер) в сфері подружнього життя”. Голова управління висловився, що установчі документи гомосексуалістів...
Етика подружнього та родинного життя iconПідручники, посібники та методичні матеріали з курсів «Християнська етика в українській культурі», «Біблійна історія та християнська етика» та інших духовно-формуючих курсів
Програма «Християнська етика в українській культурі» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Етика подружнього та родинного життя iconЗавдання, що пропонуються для першого (міжшкільного) та фінального етапів змагань
Професійна етика журналіста: наведіть приклади недотримання цієї етики – із життя, фільмів, літератури
Етика подружнього та родинного життя iconРеферату : Політика та мораль Розділ : Політологія Політика та мораль План План Вступ 3 Взаємозвязок політики й моралі в історії. 5 Спільне в політиці й моралі 7
Чи навпаки, вони належать до різних сфер життя та стосуються різних типів людей: політика – для людей ділових, “прагматиків”, здатних...
Етика подружнього та родинного життя iconКурси морально-духовного спрямування
України викладатиметься навчальний предмет «Етика», що спрямований на формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної...
Етика подружнього та родинного життя iconНаталя Сиротинська
Сучасна філософія, література, мистецтво, політика, етика чи інші ділянки суспільно-свідомого життя людини стали основою формування...
Етика подружнього та родинного життя iconРішення щодо вінчання, тиск або примус щодо рішення вінчатися, позиція батьків, передшлюбні науки, розмова з священиком, чи були поставлені якісь вимоги щодо подружнього життя, чи були якісь мрії або передбачення, чи були сумніви
Прошу визнати Тайну Подружжя з (прізвище та ім’я дружини (чоловіка), яку для нас було уділено / час і місце уділення Таїнства подружжя...
Етика подружнього та родинного життя iconДодаток 1 проект «вісім життєвих компетенцій, що змінюють поведінку» навчальний план
Відтворення родинного дерева мрій: про що мріяли родичі і наскільки вони здійснилися
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов