Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. icon

Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р.НазваниеВимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р.
Дата конвертации10.11.2013
Размер50.47 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу


Відповідно до Постанови КМУ від 15 лютого 2002 р. №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», проекти (програми), які впроваджуються в Україні, підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також надання підтверджень щодо наявності відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

Державна реєстрація проектів (програм) провадиться Міністерством економіки.

Для державної реєстрації проектів (програм) реципієнт (реципієнти) та донор або уповноважена ними особа подає до Міністерства економіки звернення (зразок листа - звернення додається), що включає:


1) клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), яке містить відомості про:


донора (назва, юридична адреса, адреса в Україні уповноваженого донором органу, ім'я, прізвище, посада координатора робіт);


виконавця (назва, юридична адреса, адреса в Україні, ім'я, прізвище, посада координатора робіт і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України) або ДРФО (Державний реєстр фізичних осіб);


реципієнта (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО;


бенефіціара (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада відповідальної особи).


До клопотання обов'язково вноситься номер проекту (програми), визначений донором;


2) засвідчену донором копію контракту, укладеного між донором і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання проекту (програми), види та обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість, термін та етапи реалізації проекту (програми);


3) документ (технічне завдання, меморандум, протокол про наміри, план діяльності тощо), який підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром) та містить перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаються, надаються в рамках проекту (програми).


Окремо виділяються запланована проектом (програмою) діяльність, очікувані результати та критерії їх досягнення;


4) лист-погодження Головдержслужби у разі, коли проектом (програмою) передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України.


Усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації проектів (програм), подаються мовою їх оригіналів з обов'язковим перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку.


Додаток


Зразок звернення щодо реєстрації

проекту технічної допомоги

Європейського Союзу


(на бланку установи/організації, що звертається)


Міністерство економіки України


Департамент співробітництва

з Європейським Союзом


Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” просимо здійснити державну реєстрацію (перереєстрацію¹) проекту (програми) технічної допомоги Європейського Союзу __________________________________________________________________ .

(назва проекту/програми)


Донор проекту (програми) технічної допомоги Європейського Союзу:

назва: (Європейська Комісія)

юридична адреса:

адреса в Україні уповноваженого донором органу: (Представництво Європейської Комісії в Україні, вул. Круглоуніверситетська 10, м. Київ, 01024)

ім'я, прізвище, посада координатора робіт:


Виконавець проекту (програми) технічної допомоги Європейського Союзу:

назва:

юридична адреса:

адреса в Україні:

код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності):

ім'я, прізвище, посада координатора робіт:


^ Реципієнт (и) проекту (програми) технічної допомоги Європейського Союзу (по кожному реципієнту окремо):

назва:

юридична адреса:

ім'я, прізвище, посада відповідальної особи:

код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності):


¹ Зазначити причину перереєстрації


Бенефіціар проекту (програми) технічної допомоги Європейського Союзу:

назва:

юридична адреса:

ім'я, прізвище, посада відповідальної особи:


^ Номер проекту (програми) технічної допомоги Європейського Союзу, визначений донором:


Кошторисна вартість проекту (програми) технічної допомоги Європейського Союзу:

загальний бюджет проекту:

у тому числі:

 • грант ЄС ²:

 • внесок партнерів ²:

 • бюджет для України ³:


Термін реалізації проекту (програми) технічної допомоги Європейського Союзу:

період реалізації:

гарантійний період (за наявності):


^ Етапи реалізації проекту (програми) технічної допомоги Європейського Союзу (за наявності):


Міжнародна угода, в рамках якої виконується проект (програма) технічної допомоги Європейського Союзу:


Попередня реєстрація проекту від № . (у разі звернення про перереєстрацію проекту).


Додатки:

 1. Копія контракту на виконання проекту на ____ арк.

 2. Технічне завдання на проект на ____ арк.

 3. Методологія виконання проекту (за наявності) на ____ арк.

 4. Графік виконання проекту (за наявності) на ___ арк.

 5. Перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються, надаються в рамках проекту (програми) на ___ арк.

 6. Протокол про наміри (або інший документ, що підтверджує узгодження цілей, завдань та діяльності за проектом між донором та реципієнтом (бенефіціаром) на ____ арк.

 7. Лист-погодження Головдержслужби (у разі необхідності) на ____ арк.

 8. Документ, який засвідчує повноваження уповноваженої особи (у разі, коли звернення подається уповноваженою особою від імені всіх реципієнтів або донора) на ____ арк.

 9. Картка реєстрації проекту (програми) (у разі звернення про перереєстрацію проекту) на ___ арк.

 10. Інші документи (у разі необхідності) на ____ арк.


________________________ __________________ _____________________

(посада керівника установи,

що звертається) (підпис) (розшифрування)


² В разі, якщо проект впроваджується за принципом співфінансування

³ У випадку впровадження проекту в кількох країнахПохожие:

Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconРозпорядження 04. 07. 2013 Печеніги №144 Про ефективність залучення, використання та моніторингу ресурсів міжнародної технічної допомоги на території Печенізького району
Хнічної допомоги, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15. 02. 2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення,...
Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconРішення 06 травня 2011 року №102 Про участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування» від 28 жовтня 2002 року №952/2002, Постанови Кабінету...
Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconПро затвердження Правил радіолокаційного обслуговування
Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7...
Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconКонференція та засідання робочих груп 27 лютого 2007 року, Київ, Україна Готель Radisson sas, вул. Ярославів Вал, 22
Презентації та тематичні стенди з питань координації міжнародної технічної допомоги (мтд) в Україні (“Виставка проектів”, “Центр...
Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconРішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи
Цей Стандарт визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації юридичної особи (далі – адміністративна...
Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconІнформації повідомлення про втрату всіх або частини оригіналів установчих документів
Цей Стандарт визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної...
Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconДиректива 2002/6/єс європейського парламенту та ради від 18 лютого 2002 року щодо облікових формальностей для суден, що прибувають та/або відбувають з портів держав-членів Співтовариства
Приймаючи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема, його статтю 80(2)
Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconРішення від 19 лютого 2013 року №303 Про участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого...
Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconРішення від 19 лютого 2013 року №302 Про участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого...
Вимоги до подання документів для державної реєстрації проектів (програм) технічної допомоги Європейського Союзу Відповідно до Постанови кму від 15 лютого 2002 р. iconРішення від 19 лютого 2013 року №301 Про участь у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов