Україна сколівський район погоджено: Затверджено icon

Україна сколівський район погоджено: ЗатвердженоНазваниеУкраїна сколівський район погоджено: Затверджено
Дата конвертации05.03.2013
Размер108.54 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

УКРАЇНА

СКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН


Погоджено: Затверджено:

Голова Сколівської РДА Сколівська районна рада

_______________ М.Гнатишин ______ сесія ______ скликання

«___»____________ 2013 р. рішення № _____

«___»____________ 2013 р.


ПРОГРАМА

підтримки ЗМІ Сколівщини

Додаток 1

до цільової програми


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

цільової програми щодо фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази народної газети Сколівщини «Бойківська думка»


1. Ініціатор розроблення програми – народна газета Сколівщини „Бойківська думка”.

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми: статті 91 Бюджетного Кодексу України, Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України “Про інформацію” №2657 від 02.10.1992р., “Про друковані засоби масової інформації в Україні” №2789 від 16.11.1992р., “Про телебачення і радіомовлення” №3759 від 21.12.1993р., “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” №540 від 23.09 1997р., “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” №539 від 23.09.1997; Указів Президента України “Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади” №325 від 17.05.2001р., “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні” №1323 від 09.12.2000р., „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” №683 від 01.08.2002р.,

3. Розробник програми: народна газета Сколівщини „Бойківська думка”.

4. Відповідальні виконавці програми: народна газета Сколівщини „Бойківська думка”.

5. Учасники програми: народна газета Сколівщини „Бойківська думка”.

6. Термін реалізації програми: 2013 р.

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: районний бюджет.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 200000 грн.


І. Загальні положення

З підвищенням ролі місцевого самоврядування в Україні стрімко зростає необхідність постійного інформаційного супроводу програм та заходів місцевих органів влади та отримання населенням об’єктивної інформації.

Цільову програму щодо фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази народної газети Сколівщини „Бойківська думка” спрямовано, перш за все, на підвищення ефективності системи місцевого самоврядування, постійну оптимізацію процесів взаємодії засобів масової інформації (далі – ЗМІ) та органів місцевої влади.

Розвиток єдиного інформаційного простору Сколівщини і впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних заходів із забезпечення прозорості діяльності районної влади мають пріоритетне значення.

Програму підтримки засобів масової інформації та сприяння розвитку інформаційної сфери на 2013 рік розроблено відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України “Про інформацію”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про друковані засоби масової інформації в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”; Указів Президента України “Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади”, “Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні”, „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”.

ІІ. Головна мета та основні завдання Програми

Головною метою цільової програми щодо фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази народної газети Сколівщини „Бойківська думка” є оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗМІ Сколівщини, налагодження ефективної системи інформування населення про роботу влади, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

Підтримка ЗМІ - це сукупність правових, економічних, організаційних, соціальних та інших заходів, за допомогою яких органи місцевого самоврядування сприяють розвитку інформаційної сфери та її інфраструктури на Сколівщині.

Принципи, на яких базується програма підтримки ЗМІ:

1. Підтримка свободи слова.

2. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації.

3. Забезпечення прозорості діяльності влади.

4. Покращення матеріально-технічної бази ЗМІ.

5. Забезпечення плюралізму виступів, висвітлення позицій різних соціальних та політичних груп.

Забезпечення належного рівня розвитку інформаційного простору на Сколівщині містить організаційні та технічні заходи, забезпечення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування, вільного доступу громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування.

III. Система заходів з реалізації Програми

Оптимальна діяльність районної влади щодо фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази народної газети Сколівщини „Бойківська думка” передбачає систему правових, інформаційних, економічних та адміністративних заходів.
з/п

Зміст заходу

Учасники

Термін виконання

1

Проведення обговорень, “круглих столів”, консультацій з метою налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування, ЗМІ та громадою району

 

- відділи районної ради;

- відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями РДА;

- народна газета Сколівщини «Бойківська думка»

постійно

2

Надання інформації про поточну діяльність районної ради та підрозділів РДА, друк рішень

- районна рада;

- управління та відділи райдержадміністрації;

- народний газета Сколівщини „Бойківська думка”

постійно

3

Залучення громадян до обговорення проектів регуляторних актів районної влади шляхом розміщення їх в газеті „Бойківська думка”

- відділи райдержадміністрації;

- народна газета Сколівщини „Бойківська думка”

постійно

4

Тижневий дайджест: підготовка інформаційно-аналітичного огляду з актуальних питань

- народна газета „Бойківська думка”

постійно

5

Проведення моніторингу та опрацювання звернень громадян, які надходять на телефон довіри голови районної ради, голови РДА з конвертацією до публікацій у газеті „Бойківська думка”

- районна рада;

- юридичний відділ РДА;

- відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ РДА;

- народна газета Сколівщини „Бойківська думка”

постійно

6

Інформаційне забезпечення депутатів матеріалами про суспільно-політичне та соціально-економічне життя району та країни у електронному вигляді,безкоштовний друк вітань від депутатських фракцій районної ради

- районна рада;

- народна газета Сколівщини „Бойківська думка”

постійно

7

Інформаційний супровід процесу продажу земельних ділянок та об’єктів комунальної власності на відкритих торгах (аукціонах)

- районна рада;

- юридичний відділ РДА;

- управління земельних ресурсів

постійно

8

Розробка та виготовлення соціальної реклами, довідкових матеріалів, та розробка додаткових розділів сіл Сколівщини іміджевого характеру- народна газета Сколівщини „Бойківська думка”

постійно


IV. Витрати на реалізацію Програмиз/п

Зміст заходу

Витрати (тис. грн.)

1

Фінансування цільової програми щодо фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази народної газети Сколівщини «Бойківська думка»

200

 

Всього:

200V. Очікувані результати реалізації цільової програми

У результаті впровадження Програми очікується:

- підвищення повноти та оперативності інформування територіальної громади Сколівщини про діяльність органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя району, області та країни;

- прозорість виконання рішень районної ради та високий рівень контролю за їх виконанням; зростання довіри суспільства до діяльності районної влади;

- забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;

- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення району в сфері одержання необхідної інформації;

- реалізація програми має сприяти розширенню тематики народної газети Сколівщини „Бойківська думка”, покращенню умов роботи журналістів та інших працівників редакції;

- забезпечення участі членів територіальної громади в процесі обговорення та прийняття проектів регуляторних актів Сколівської районної ради, РДА;

- забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення Сколівщини з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;

- сприяння більш ефективній взаємодії депутатів районної ради з виборцями;

- забезпечення прозорості процесу продажу земельних ділянок на відкритих торгах (аукціонах), залучення до участі в цьому якомога більшого числа учасників;

- поліпшення іміджу Сколівщини як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.


VI. Джерела покриття витрат на реалізацію цільової програми

Фінансування Програми здійснюється згідно з законодавством за рахунок коштів районного бюджету та коштів з інших джерел.

Джерело

Сума, тис. грн.

1

Районний бюджет на 2013 рік

200
Всього:

200

 

VII. Прикінцеві положення

       До програми може бути внесено зміни та доповнення з урахуванням прийняття нових нормативних актів.

Додаток 2

до цільової програми


^ Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми


Назва замовника: Сколівська районна рада

Назва програми: цільова програма щодо фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази народної газети Сколівщини „Бойківська думка”


^

Найменування заходу


Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг тис.грн.

^ За роками виконання на період дії

2013

Виплата заробітної плати

Народна газета Сколівщини «Бойківська думка»

2013 рік

200

200

Всього200

200Додаток 3

до цільової програми


Перелік

заходів районної цільової програми та показники її фінансування за рахунок коштів районного бюджету на 2013 рік


Назва замовника: Сколівська районна рада

^ Назва програми: цільова програма щодо фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази народної газети Сколівщини „Бойківська думка”п/п

Найменування заходу

Виконавець

^ Загальні обсяги фінансування, тис. грн.

Усього

у тому числі:

І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ квартал

ІV

квартал

1

Виплата заробітної плати

Народна газета Сколівщини «Бойківська думка»

200

50

50

50

50
Всього
200Похожие:

Україна сколівський район погоджено: Затверджено iconПоложення „затверджено" „погоджено" Президією фсо україни Тренерським складом зк україни соб
Затверджено” „погоджено”
Україна сколівський район погоджено: Затверджено iconПоложення про всеукраїнську спортивно патріотичну гру «Звитяга-2012» Мета та завдання. Мета змагань
Погоджено начальником Погоджено начальником Затверджено головою вмго затверджено директором
Україна сколівський район погоджено: Затверджено iconПоложення (проект) „затверджено" „погоджено" Президією фсо україни Тренерською радою фсо україни
Затверджено” „погоджено”
Україна сколівський район погоджено: Затверджено iconПогоджено” Голова обласного фст «Україна»
Центральна рада фст «Україна», Чернівецьке обласне фст «Україна», фсо чернівецької області, ксо «мідіз
Україна сколівський район погоджено: Затверджено iconПогоджено” Голова обласного фст «Україна»
Центральна рада фст «Україна», Чернівецьке обласне фст «Україна», фсо чернівецької області, ксо «мідіз
Україна сколівський район погоджено: Затверджено iconПогоджено Затверджено

Україна сколівський район погоджено: Затверджено iconПогоджено затверджено
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Україна сколівський район погоджено: Затверджено iconПогоджено затверджено
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Україна сколівський район погоджено: Затверджено icon«Погоджено» Комітет з фізичного виховання та спорту мон україни Є. В. Баженков М. П. «Затверджено»

Україна сколівський район погоджено: Затверджено iconПогоджено Головний державний санітарний лікар Запорізької області А.І. Севальнєв
Погоджено Головний державний санітарний лікар Запорізької області А.І. Севальнєв Затверджено Наказ головного державного санітарного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов