Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" icon

Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації "НазваниеРозпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації "
Дата конвертации06.03.2013
Размер76.04 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
Україна

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СКОЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 31 травня 2011 року № 241

м. Сколе

Про забезпечення виконання
Закону України "Про доступ
до публічної інформації
"

З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»:


1.Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сколівська районна державна адміністрація, згідно з додатком.

1.2. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію .

2. Функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації райдержадміністрації покласти на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

3. Вважати спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кабінет № 38 - сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації з наданням можливості робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації з виділенням відповідної оргтехніки.

4. Керівникові апарату райдержадміністрації І.Ватаговичу:

4.1. створити умови для подання письмових запитів громадян з обмеженими можливостями;:

4.2. забезпечити роботу системи обліку документів (із можливістю надання доступу), що знаходяться в районній державній адміністрації та містять публічну інформацію;

4.3. забезпечити створення єдиної електронної адреси для запитів на інформацію.

5. Завідувачу сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації І.Юдіній забезпечити обов’язкову реєстрацію у вказаній системі обліку документів.


6. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

6.1. визначити осіб, відповідальних за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та внести відповідні зміни до посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи;

6.2. забезпечити системне і оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публічної інформації, розпорядником якої є структурні підрозділи Сколівської районної державної адміністрації.

7. Сільським, селищним головам:

7.1 затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації;

7.2. затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію;

7.3. визначити осіб, відповідальних за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації та внести відповідні зміни до посадових інструкцій.

8. Сектору з питань внутрішньої політики , зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації (І.Юдіна):

8.1 організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

8.2. довести дане розпорядження, порядок доступу та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації.

9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова районної

державної адміністрації М.Я. ГНАТИШИН


Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 31 травня 2011року № 241


ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Сколівська районна державна адміністрація


Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються відповідальними за забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації.

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Відповідальні за забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день визначає належний структурний підрозділ, який є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.

У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації.

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівника Сектору, керівником апарату райдержадміністрації (або особами, що виконують їх обов'язки).

У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію до відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому вигляді.

Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання головою райдержадміністрації відповідь реєструється і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, облдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.

Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Відповідальні за забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації здійснюють контроль та систематично інформують керівника апарату районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та доводить вказану інформацію до Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації для оприлюднення.


^ Керівник апарату

райдержадміністрації Іван Ватагович

Додаток

до Порядку доступу до

публічної інформації,

розпорядником якої

є Сколівська районна

державна адміністрація


Форма запиту на інформацію


Голові районної державної адміністрації


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*


_______________________________

ПІБ або назва юридичної особи

_______________________________

поштова (електронна) адреса

_______________________________

_______________________________

контактний телефон


Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити) __________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)

__________________ _________________

(дата) (підпис)


Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


* Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 31 травня 2011року № 241


ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять службову інформацію


1. В районній державній адміністрації до службової належить інформація:

1) що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.

2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.
Похожие:

Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 1 червня 2011 р. №322 м. Мостиська Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547 «Питання забезпечення органами...
Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї 30 травня 2011р. №390 м. Жидачів
Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,...
Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї 30 травня 2011р. №390 м. Жидачів
Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,...
Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови яворівської районної ради від 30 червня 2011 року №138 м. Яворів Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Указу Президента України від 05. 03. 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,...
Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 22 липня 2011 р. №393 м. Мостиська Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01. 06. 2011 №322
Кабінету Міністрів України від 25. 05. 2011 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті...
Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження від 10. 06. 2011 р. №286 Про доступ до публічної інформації
На виконаня Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 “Питання...
Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження рахівського міського голови м. Рахів Закарпатської області від 22. 07. 2011 року №80 м. Рахів Про організацію роботи щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення прозорості...
Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 08. 2011 №318 Про внесення доповнень до розпорядження голови райдержадміністрації від 20. 06. 2011р. №229
Законом України «Про місцеві державні адміністрації» доповнити розпорядження голови райдержадміністрації від 20. 06. 2011р. №229...
Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 17. 08. 2011 №318 Список посадових осіб, які організовують доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Романівської районної державної адміністрації
України про доступ до публічної інформації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів та роз'яснює порядок застосування...
Розпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 року №241 м. Сколе Про забезпечення виконання Закону України \"Про доступ до публічної інформації \" iconІнформації з метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації, розпорядження голови Жидачівської райдержадміністрації від 30.
З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації, розпорядження голови Жидачівської райдержадміністрації...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов