Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку icon

Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожткуНазваниеОсобливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку
Дата конвертации17.03.2013
Размер72.4 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Соляник М.Г. Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожитку / Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова.Серія №11 Соціологія. Соціальна робота.Соціальна педагогіка. Управління: Зб. Наукови праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Випуск 5. (Частина ІІ) – С.223-226.


Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку


Одним із пріоритетних напрямів сучасної соціальної політики є покращення становища дітей та соціально незахищених верств населення, забезпечення їх прав. На жаль, у останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей, які залишилися без батьківського піклування, а також соціально незахищених верств населення.


За останні десять років на 60% збільшилася кількість дітей, влаштованих до закладів усіх форм власності для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тільки протягом 2005 року до будинків дитини влаштовано 3606 дітей, до дитячих будинків 5090 дітей, до інтернатних закладів - 3210 дітей. Перевантаженість інтернатних закладів не дає можливості створити сприятливі умови для повноцінного виховання дітей та їх підготовки до самостійного життя.


На сьогодні у 281 інтернатному закладі навчається 28 390 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За результатами моніторингового дослідження щодо стану дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа вихованців інтернатних закладів з’ясовано, що типовими проблемами випускників інтернатних закладів діти визначають матеріальні, юридичні, майбутнє навчання, працевлаштування та пошук житла, а також труднощі і створення власної сім'ї .


Ці факти свідчать про необхідність розвитку нових форм влаштування дітей-сиріт. В Україні такими інноваційними формами є соціальні гуртожитки. Необхідність у подальшому влаштуванні випускників інтернатних закладів до соціальних гуртожитків дуже актуальна.


Особливістю соціальних гуртожитків є те, що вони забезпечать потребу випускників не тільки у тимчасовому влаштуванні, а й виконуватимуть роль соціального центра, у якому випускників інтернатних закладів будуть адаптувати до подальшого самостійного життя.


^ Соціальний гуртожиток – заклад для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, метою діяльності якого є створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають, та їх підготовка до самостійного життя [1, с.45].


^ Заклади соціального спрямування – це установи (цілодобові та денні стаціонари), що надають на безоплатній основі соціальні послуги та підтримку сімям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах [5, с.720].

Діяльність соціальних гуртожитків спрямована на соціальну роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування віком від 18 до 23 років.Зараз в Україні створено 9 соціальних гуртожитків: АР Крим м. Джанкой, м. Калуш Івано-Франківська обл., м. Кіровоград, м. Котовськ та смт. Таруни Одеська обл., м. Суми, в м. Києві та Київській обл. Переяслав-Хмельницький р-н. За даними Державної соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді на 2007 рік планується створити 17 соціальних гуртожитків.


До завдань, які ставить перед собою соціальний гуртожиток належать:

 1. Сприяння у вирішенні психологічних проблем молоді шляхом індивідуальних і групових корекційних заходів.

 2. Надання допомоги молоді, яка проживає у соціальному гуртожитку, в подоланні соціальної та психологічної дезадаптації.

 3. Формування у молоді навичок самостійного життя.

 4. Захист прав та інтересів молоді, яка проживає у соціальному гуртожитку.

 5. Підвищення інформованості осіб із психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та юридичних питаннь.

 6. Формування навичок безпечної сексуальної поведінки, зміцнення репродуктивного здоров’я, просвіта з питань усвідомленого батьківства,

 7. Розвиток комунікативних навичок молодих людей, організація іншого змістовного дозвілля.Перераховані завдання в роботі безпосередньо є завданнями роботи соціального педагога, який працює в соціальному гуртожитку.


Робота спеціалістів соціального гуртожитку, у тому числі й соціального педагога, ґрунтується на принципах захисту прав людини, гуманізму, доступності, конфіденційності, поваги до особистості, індивідуального підходу, деференційності, системності.


До завданнь та обов’язків соціального педагога у соціальному гуртожитку належить: здійснення посередництво між установами, трудовими колективами, громадськістю; організація їх взаємодії, об’єднання зусиль із метою створення у соціальному середовищі умов для всебічного розвитку особистості, їх благополуччя в мікросоціумі; проведення соціально-необхідної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, віко від 15 до 18 років, а також, з особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , віком від 18 до 23 років; спілкування у громаді за місцем проживання, мікрорайоні, сімейно-суспільних спільнотах, організація та здійснення соціального супроводу; залучення до співпраці щодо вирішення проблем зазначеної категорії клієнтів різних установ, громадських організацій, творчіх спілок, окремих громадян; вплив на подолання особистих, міжособистих конфліктів; дотримання педагогічної етики, повага гідності особистості , захист її від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, пропаганда здорового способу життя; постійне підвищення свого професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури.


Соціальноий педагог соціального гуртожитку повинен мати вищу освіту зі спеціальності “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, як виняток, іншу вищу педагогічну, гуманітарну освіту, достатній рівень професіоналізму, використовувати сучасні форми, методи виховання, мати високий рівень загальної культури, моральних якостей, працювати згідно етичних вимог до соціально-педагогічних працівників.


Робота соціального педагога із мешканцями соціального гуртожитку здійснюється у кілька етапів.


І. Підготовчий етап. Визначення проблеми клієнта, шляхом її вирішення, вивчення потенціалу особистості клієнта і ресурсів соціального оточення, розробка індивідуального плану роботи з клієнтами.

ІІ. Початковий етап. Адаптація клієнтів до умов проживання у соціальному гуртожитку. Обговорення планових адаптаційних заходів з клієнтом, допомога у підвищенні мотивації і особистої відповідальності.

ІІІ. Основний етап. Надання різних видів соціальних послуг.

ІV. Заключний етап. Закріплення навичок, які були засвоєні. Проведення соціального інспектування умов проживання клієнтів після виписки їх із соціального гуртожитку.


До послуг, що надаються у соціальному гуртожитку належать: cоціально-педагогічна адаптація, метою якої є формування активної життєвої позиції шляхом корекції самооцінки, виявлення інтересів, потреб у різних сферах діяльності, виявлення особистих проблем клієнтів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя, формування навичок самостійного життя, виховання у клієнтів навичок усвідомленого батьківства. Трудова адаптація, метою якої є знайомство з основами підприємницької діяльності, формування професійних навичок з урахуванням особистих інтересів. Правова адаптація, метою якої є формування правової культури, правової освіти [1, с.46].


^ Соціально-педагогічна адаптація ставить педед собою такі завдання: розвиток комунікативних навичок; стабілізація емоційного стану, формування стресостійкості; підвищення рівня саморозкриття та творчого самовираження; формування навичок здорового способу життя; підвищення рівня суб’єктивного ставлення до виходу в доросле життя; формування навичок усвідомленого батьківства. Це завдання соціальний педагог вирішує через індивідуальне консультування, групові заняття, бесіди, тестуваття тощо.


Соціальний педагог, психолог працюючи з мешканцями соціального гуртожитку, проводять роботу по оволодінню мещканцями трудових навичок, вибору професії. Це включає такий вид послуг як трудова адаптація, яка ставить собі за мету: формування навичок певних професійних навичок, підвищення занань із питання трудової діяльності, організація професійної підготовки, сприяння працевлаштуванню. Ці завдання можуть вирішуватися через такі форми роботи як: бесіди, проведення психологічних методик на виявлення схильності до певної сфери трудової діяльності,тренінгові заняття, опитування, проведення семінарів тощо.


Щодо правової адаптації мешканців соціального гуртожитку можна визначити такі завдання: вивчення законодавства різних галузей права, Конвенції ООН про права дитини, створення умов для виконання правових норм тощо.


Тобто, соціальним педагогом разом із іншими співробітниками має проводитися така робота, щоб по закінченні граничного терміну перебування дитини у соціальному гуртожитку вона мала навички самостійного самообслуговування та самостійного життя, мала установки на відповідальне батьківство, набула професійних навичок і була працевлаштована, знала свої право і обов’язки.


Створення соціальних закладів дозволяє забезпечувати виконання державних завдань щодо подолання наслідків сімейного неблагополуччя безпритульності, бездоглядності, жебрацтва, соціального сирітства, насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, поширення правопорушень та злочинності серед неповнолітніх та молоді, руйнації моральних та духовних цінностей, алкогольної та наркотичної залежності.


Література

 1. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток” від 8.09.2005 р. № 878 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 16. - С. 44 – 47.

 2. Постанова “Про внесення змін до закону України “Про соціальне становище та розвиток молоді в Україні ” // Урядовий кур’єр. – 2004. - 2 грудня. – С. 4 – 7.

 3. Закон України “Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45 – С. 25 – 28.

 4. Рудик В. Щодо питань про конституційні права людини на соціальний захист // Підприємство, господарство і права. – 2005. - № 6 (червень). – С. 25 – 28.

 5. Закон України “Про житловий фонд соціального призначення” від 12.01.2006 року № 3334-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 19-20. – С.720 – 735.

 6. Законодавство України про соціальне забезпечення // Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні. – 2004.- № 10. – 432с.

 7. Проведення комплексної оцінки потреб дитини в інтернатному закладі / За заг. ред.О.Карагоніної. – К., 2006. -131с.Похожие:

Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconЛекція особливості роботи соціального педагога з клієнтами План
Практична соціальна робота / За ред. П. Картер, Т. Джеффса, М. К. Сміта: Пер з англ. — К. — Амстердам: Асоціація психіатрів України,...
Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconОсновними напрямками діяльності соціального педагога є
Професійна діяльність соціального педагога має ряд особливостей. Суть її полягає в тому, що на відміну від учителя чи соціального...
Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconНавчально-методичний комплекс з дисципліни „Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України”
Програма педагогічних інститутів з курсу ”Методика роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями ” – К.: Дцссм,...
Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconПротокол оцінювання системи і досвіду роботи вчителя, який атестується Прізвище, ім’я, по батькові педагога
Прізвище, ім’я, по батькові педагога
Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconСімакова І. А., соціальний педагог Харківського професійного електротехнічного ліцею Організація соціального патронажу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Соціальний патронаж є соціально-економічним методом роботи соціального педагога у справі захисту та охорони дітей-сиріт та дітей,...
Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconМетою дисципліни є формування уявлень у студентів про професійну діяльність соціального педагога у державних і спеціалізованих службах. Головні завдання
Вона безпосередньо зв’язана з дисциплінами соціально-педагогічного циклу. Метою дисципліни є формування уявлень у студентів про професійну...
Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconРеферату : Особливості створення документів Розділ : Діловодство Особливості створення документів Тема: Особливості створення документів План Вступ
...
Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconПрофесійні обов’язки та зміст діяльності соціального педагога навчального закладу

Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconНазва реферату: Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню Розділ
Облік рахунків по обов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття
Особливості роботи соціального педагога в соціальному гуртожтку iconКарта визначення (оцінювання) індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні
Останнє місце роботи, посада, стаж
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов