Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Дата конвертации04.04.2013
Размер66.36 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області

Державне агенство земельних ресурсів України

Головне управління Держкомзему у Закарпатській області

Державне підприємство «Закарпатський геодезичний центр»

Державне підприємство ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»

Закарпатський відділ Українського географічного товариства

^ VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ»

24-27 жовтня 2012 р.

м. Ужгород


^ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у VI-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Нові технології в геодезії, землекористуванні та природокористуванні». Конференція відбудеться 24-27 жовтня 2012 р. у м. Ужгород на базі Ужгородського національного університету.

^ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Сучасні CPS- та GIS-системи і технології

 2. Технічні, законодавчі, нормативні та кадрові проблеми землеустрою та кадастру

 3. Правове регулювання геодезичних, кадастрових та геоінформаційних систем

 4. Методи дистанційного зондування Землі

 5. Геодезія та моніторинг довкілля

 6. Прилади, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення

 7. Проблеми охорони та раціонального використання земель, водних та лісових ресурсів;

 8. Формування туристичного бренду «Карпати»

^ ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ необхідно подати:

• Заявку (ПІБ учасника, найменування наукового напрямку вчене звання, вчений ступінь, посада, повна назва організації, е-mail)

• Тези доповідей в 1-му екземплярі, оформлені відповідно до вимог оформлення тез доповідей

• Електронну версію тез доповідей.

Видання матеріалів Конференції планується до відкриття конференції.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

^ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповідей обсягом до трьох повних сторінок надсилаються на адресу Оргкомітету електронною поштою та в роздрукованому вигляді за таким зразком:

^ НАЗВА

TITLE

А.І. Степаненко1, Т.А. Кругляк2, В.П. Шевчук2

A.I. Stepanenko1, T.A. Kruglyak2, V.P. Shevchuk2

1Відділ 1, Організація 1, адреса, місто, країна, e-mail

2Відділ 2, Організація 2, адреса, місто, країна

In the case your contribution is written in Ukrainian, place here short abstract (not more than 6 lines) in English.

Тези доповідей відтворюються безпосередньо з авторського тексту.

Гарнітура – ^ Times New Roman, кегль – 14, інтервал – одинарний , поля – всі по 2 см.

Назва доповіді, прізвища авторів та назви організацій відповідно до зразка. Рисунки і таблиці розташовуються безпосередньо в тексті. Підписи до них друкуються через 1 інтервал, висота шрифту – 11 кеглів.

Посилання на використані джерела у тексті вказуються в квадратних дужках, а їх перелік друкується після тексту через пропущену строку. У випадку колективного авторства, в списку літератури необхідно перерахувати всіх авторів роботи; скорочення допускаються тільки у випадку більше трьох.

 1. Василенко М. В. Теорія коливань: Навчальний посібник. -К.: Вища школа, 1992. - 430 с.

 2. Langley R. RTK GPS // GPS World. – 1999. №1. p.344-363.

В день початку конференції просимо надати статті, які будуть опубліковані у збірці наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Географія, природокористування і туризм»

^ ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ

Статті приймають українською (з додатковою анотацією англійською та російською), російською (з додатковою анотацією українською та англійською), англійською (з додатковою анотацією українською та російською) мовами.

 1. Параметри сторінки: формат А4, поля 2 см з усіх боків

 2. Сторінки без нумерації

 3. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 12, міжрядковий інтервал 1

Приймаються статті обсягом до 6 сторінок.

Матеріали статті розташовуються у такій послідовності:

 • УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю),

 • ініціали та прізвище автора (авторів) (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю),

 • місце роботи авторів, персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю),

 • назва статті (напівжирний шрифт, великі літери, вирівнювання по центру),

 • анотація статті українською мовою без назви статті і прізвищ авторів (окремий абзац з вирівнюванням по центру),

 • ключові слова (5-6 слів або словосполучень),

 • текст статті (дві колонки однакової ширини),

 • список використаної літератури, який подається у порядку посилань (дві колонки однакової ширини),

 • анотація англійською мовою з назвою статті та іменем автора та анотація російською мовою з назвою статті та іменем автора.

У тексті статті посилання позначаються у квадратних дужках, наприклад, [2]; номер сторінки виділяється двокрапкою, наприклад, [6: 37].

Список починається підзаголовком СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (вирівнювання по центру).

Ілюстрації розташовуються безпосередньо у тексті.

^ Взірець оформлення статті:

УДК 658.562:621

І.П. Автор1, І.П. Автор2

1Ужгородський національний університет, 88000, Ужгород, вул. Університетська,14,

Email-адреса

2Донецький національний університет, ...

Email-адреса

^ ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ МАТЕРІАЛІВ У ЖУРНАЛ "НАУКОВИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ Географія, природокористування і туризм "

Анотація до 8 рядків, розмір шрифту 10 пт, ширина 120 мм ^ Ключові слова: (5-8 слів або словосполучень у називному відмінку)Розділ

Текст статті у форматі Microsoft Word, розміщений у 2 колонках. Ширина колонки 7,87см, проміжок 1,25 см. Шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, міжрядковий інтервал 1, згідно наведеного зразка, обсягом до 6 стор. Поля 2 см з усіх боків. Схеми написання формул у Microsoft Equation (розміри символів default):


(1)

(2)

Приклад напису хімічних сполук NaТl, ВіF3, СаF23, ZnS, Ge, Cu2O.

Посилання на літературу в тексті подаються у квадратних дужках [1]

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Іванов І.П., Петров І.П. Назва монографії. - Місто: Видавництво, 1999.-392 с.

2. Іванов І.П., Петров І.П. Назва статті // Назва журналу. - 1997. - Т.42. - №1. -С. 55-6

Стаття надійшла до редакції 3.03.2012

Initials Last names

Uzhhorod National University, 88000, Uzhhorod, Voloshin Str., 54

^ VYMOGY DO RUKOPYSU

Text of the abstract in English, 10 pt, ~8 rows, centered, 120 mm width. Key words: (please use 5-8 words).

Инициалы и фамилия автора

Ужгородский национальный университет, 88000, Ужгород, ул. Волошина, 54

^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Аннотация до 8 строк, размер шрифта 10 пт, ширина 120 мм

Ключевые слова: (5-8 слов или словосочетаний в именительном падеже).

Останній термін подачі тез доповідей та заявки на участь - 15 жовтня 2012 р.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення поданих матеріалів у разі їх невідповідності вимогам оформлення та тематиці конференції.

Адреса оргкомітету: 88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46

Географічний факультет УжНУ

E-mail оргкомітету: E – mail: kalunu4@gmail.com або

E – mail: ufgeodezcentr@mail.ru або

E – mail: 3vk.kaf@gmail.com

Контактні особи: Калинич Іван Васильович (моб.: +380509262861)

Ничвид Марія Романівна (моб.: +380679601978)

Додаткова інформація буде надана у запрошенні.Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Інститут фізичного виховання та спорту Кафедра олімпійського та професійного спорту
Програма тренувальних навантажень для старшокласників, які займаються у секціях з хортингу
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «острозька академія» Загальні положення Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить Всеукраїнський...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад «національний гірничий університет»
Півняк Геннадій Григорович – співголова, ректор Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», академік...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад «національний гірничий університет»
Півняк Геннадій Григорович – співголова, ректор Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», академік...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний навчальний заклад «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти»
Секції викладачів предметів природничо-математичної підготовки та суспільно-гуманітарної підготовки
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов