Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію icon

Рішення від "16" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформаціюНазваниеРішення від "16" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Дата конвертации09.12.2013
Размер75.27 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


УКРАЇНА

ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ДУНАЄВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від “16” серпня 2011 р. №143 м.Дунаївці
Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію


З метою забезпечення в виконавчих органах Дунаєвецької міської ради вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", на виконання Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", виконавчий комітет міської ради


ВИРІШИВ :


1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (далі - Перелік), що додається

2. Виконавчим органам міської ради забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та визначені Переліком.

3. Організаційному відділу забезпечити оприлюднення зазначеного Переліку на офіційному сайті Дунаєвецької міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Панасевич Г.І.


Міський голова ^ Небельський С.Б


Додаток

до рішення

№143 від 16 серпня 2011 р.


ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію


1. Відомості з документів, якими регламентується порядок роботи виконавчих органів міської ради, які мають внутрішньовідомче призначення

2. Відомості з документів, які містять інформацію, доступ до якої обмежений спеціальними законами, або інформацію, яка отримана конфедеційно

3. Відомості з документів, розголошення яких може завдати шкоди авторитету або неупередженості правосуддя.

4. Відомості з документів, розголошення яких може завдати шкоди честі, гідності та діловій репутації фізичних та юридичних осіб

5. Відомості з документів, що містять інформацію про фізичних та юридичних осіб, з якими Дунаєвецька міська рада чи її виконавчі органи перебувають у правовідносинах і розголошення якої може завдати шкоди правам та законним інтересам зазначених осіб.

6. Відомості з судових процесуальних документів (рішення, вироки, ухвали,постанови тощо), надіслані до відома чи виконання

7. Відомості що становлять внутрішньовідомчу службову інформацію (аналітична інформація,рекомендації,протоколи службових розслідувань, доповідні записки, листування між підрозділами, акти приймання-пере тачі справ, складених під час зміни відповідальних працівників виконавчих органів міської ради тощо), плани, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи, або здійсненням контрольних, наглядових функцій,процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та (або) прийняттю рішень, зокрема, з питань, які зазначені в цьому переліку.

8. Відомості про персональні дані про громадян, факти, події та обставини їх життя, що стали відомі зі звернень громадян до Дунаєвецької міської ради та її виконавчих органів.

9. Відомості із листування з органами влади вищого рівня, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, виборчими комісіями, виборцями, політичними партіями, тощо

10. Інформація, відомості та дані з протоколів сесій, засідань постійних комісій, засідань виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради, комісій, створених при виконавчому комітеті міської ради (адміністративної.житлової та ін.),нарад

11. Відомості з документів (рішення,подання,клопотання,листи тощо) до протоколів сесій та засідань виконкому Дунаєвецької міської ради з питань, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності Дунаєвецької міської ради та її виконавчих органів, у т.ч. з питань землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність (оренду). Відомості з технічної документації до рішень з землеустрою щодо права власності (оренди) на земельні ділянки.

12. Відомості особистого характеру про: депутатів Дунаєвецької міської ради, керівний склад органів самоорганізації населення, посадових осіб виконавчих органів міської ради.

13. Відомості з документів (подання,клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних знань.

14. Відомості з баз даних, які створюються з процесі виконання функціональних завдань посадовими особами місцевого самоврядування та містять в собі інформацію, віднесену цим переліком до конфедеційної, у т.ч. про будь-який облік дітей.

15. Відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації

16. Відомості з особових рахунків працівників. Розрахунково-платіжні відомості.

17. Відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів; бухгалтерських книг та реєстрів

18. Відомості з декларацій про доходи посадових осіб, які претендують на зайняття чи займають виборні посади в органах влади чи членів їх сімей

19. Відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності

20. Зведені відомості щодо комп'ютерних програм в виконавчих органах міської ради

21. Відомості з розпоряджень міського голови та наказів керівників виконавчих органів міської ради, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчих органів міської ради, у т.ч. з питань кадрової роботи

22. Відомості про особу (персональні дані): національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження, які стосуються засновників та керівників міських громадських організацій

23. Відомості з особових справ посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та бюджетних установ міста

24. Посадові інструкції працівників виконавчих органів міської ради

25. Відомості зі списків кадрового резерву на посади виконавчих органів міської ради

26. Інформація з генерального плану міста, що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до статей 11,17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

27. Відомості з генерального плану міста (графічна частина та пояснювальна записка)

28. Інформація з плданово-картографічних матеріалів

29. Інформація з каталогів координат та висот пунктів геодезичної мережі

30. Відомості з робочих проектів на будівництво і реконструкцію об'єктів

31. Відомості з планів, узгоджених зі службами міста, що експлуатують підземні комунікації (філія по газопостачанню та газифікації, міськводоканал,електромережа,зв'язок і т.д.)

32. Відомості з журналів виконавчих будівельних робіт

33. Відомості з виконавчої технічної документації (акти на приховані роботи, виконавчі схеми, протоколи випробувань, акти приймання окремих вузлів і робіт)

34. Відомості з актів виконавчих робіт форми КБ-2в, КБ-3,договірні ціни,календарні плани виконання робіт, графіки фінансування робіт.

35. Відомості з титулів на проектні та будівельні роботи

36. Відомості з податкових розрахунків про суми і використання коштів неприбутковими установами

37. Відомості з кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів

38. Відомості з рішень виконкому про затвердження проектно-кошторисної документації

39. Відомості з договорів підряду на проектні, вишукувальні, будівельні роботи, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів

40. Відомості з договорів на придбання обладнання для об'єктів будівництва

41. Відомості з тендерної документації (крім передбаченої Законом України "Про здійснення державних закупівель")

42. Відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян

43. Інформація щодо рішень комісії з питань захисту прав дитини, рішень виконавчого комітету, які стосуються роботи комісії з питань захисту прав дитини

44. Відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення. Відомості щодо дітей, які направлені в дитячі навчальні заклади

45. Перелік об'єктів, що належать до категорії ЦО

46. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення міста

47. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста

48. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста

49. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах міста

50. Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення міста

51. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

52. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні НС природного і техногенного характеру в місті.

53. Зведені відомості про хімічно небезпечні об'єкти господарської діяльності І-ПІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість небезпечних хімічних речовин (НХР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ НХР та інші спеціальні дані)

54. Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об'єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій

55. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан організації охорони державної таємниці у виконкомі Дунаєвецької міської ради

56. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану

57. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій міста

58. Відомості щодо організації прийому та під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

59. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошення на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації

60. Відомості з адміністративних проваджень.


Секретар виконавчого комітету Панасевич Г.І.Похожие:

Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 23 лютого 2012 року №60 м. Сколе Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф "Для службового користування"
Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф “Для службового користування”
Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження чугуїв від 30 травня 2011 року №388 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»
Я органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від...
Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження 07. 06. 2011 р м. Хмельницький №867/11-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Про утворення робочої групи з питань віднесення відомостей до службової інформації”, враховуючи пропозиції робочої групи з питань...
Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРішення від 23. 08. 2011 №198 м. Маріуполь Про затвердження переліку відомостей та документів, що становлять службову інформацію
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 Положення про районну адміністрацію Маріупольської міської ради, затвердженого...
Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження 02. 10. 2013 Печеніги №224 Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, І яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування"
Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового...
Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРішення від № м. Маріуполь Про затвердження переліку відомостей та документів, що становлять службову інформацію
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 Положення про районну адміністрацію Маріупольської міської ради, затвердженого...
Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРішення від 22. 11. 2011р. №786 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчих
Про доступ до публічної інформації", на виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 "Питання забезпечення органами...
Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї «10» квітня 2012 р. №278
Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф “Для службового користування”
Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconПерелік відомостей, що становлять службову інформацію
Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до...
Рішення від \"16\" серпня 2011 р. №143 м. Дунаївці Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 30. 05. 2011р. №390 перелік відомостей, які становлять службову інформацію
Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов