Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення icon

Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положенняНазваниеРегламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення
страница1/2
Дата конвертации30.12.2012
Размер402.87 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>
  1   2


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від “___” ________ 20__ р. № _______


ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ЩОДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА МАРКУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ДРІЖДЖІВ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів розроблено з урахуванням вимог Постанови Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91.

2. Цей Технічний регламент:

встановлює основу для розвитку органічного виробництва при забезпечені функціонування внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції, чесну конкуренцію та захищає інтереси споживача;

встановлює загальні принципи та правила стосовно:

усіх етапів виробництва, підготовки та реалізації органічних продуктів та їх контролю;

використання знаків, які стосуються органічної продукції, у маркуванні та рекламі.

3. Цей Технічний регламент застосовують до продуктів сільськогосподарського виробництва, які призначені для реалізації на ринку, а саме:

не перероблені сільськогосподарські продукти;

перероблені сільськогосподарські продукти, призначені для споживання як харчові продукти;

аквакультури;

корми;

дріжджі, які використовують як харчові продукти або як корм;

вегетативний посадковий матеріал та насіння.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на продукти, отримані під час рибальства та полювання на диких тварин та не стосується діяльності закладів громадського харчування.

Цей Технічний регламент є складовою частиною чинного законодавства, який регулює органічне виробництво, підготовку, реалізацію, маркування та перевірку харчових продуктів та кормів.

5. Дія Технічного регламенту поширюється на:

органи державного нагляду (контролю);

операторів, які займаються на будь-якому етапі виробництвом, підготовкою або реалізацією продуктів, зазначених у пункті 3;

органи сертифікації продукції органічного виробництва;

інші заінтересовані сторони.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про захист прав споживачів», «Про безпечність та якість харчових продуктів», “Про ветеринарну медицину ”, «Про рекламу».


^ ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА


7. Загальними цілями органічного виробництва є встановлення екологічно безпечної системи управління сільським господарством, яка:

враховує природні системи та цикли, підтримує та покращує санітарний стан ґрунту, води, рослин та тварин та баланс між ними;

підвищує рівень біологічного розмаїття;

раціонально використовує енергетичні та природні ресурси, такі як вода, ґрунт, органічні речовини і повітря;

забезпечує умови для дотримання високих стандартів добробуту тварин та задовольняє їх фізіологічним та біологічним потребам;

забезпечує високу якість виробленої продукції;

сприятиме виробленню широкого асортименту харчових продуктів та іншої сільськогосподарської продукції для задоволення попиту споживачів на товари, вироблені з використанням процесів, які не шкодять довкіллю, здоров’ю людини, рослин, а також здоров’ю та добробуту тварин.


^ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ


8.Загальними принципами органічного виробництво є:

а) планування і організація біологічних процесів, які базуються на екосистемах з використанням їх внутрішніх природних ресурсів, методами, які забезпечують:

використання живих організмів та механічних методів виробництва;

виробництво продукції рослинництва і тваринництва з урахуванням місцевих умов;

виробництво водних організмів на засадах раціонального використання рибних ресурсів;

виключення застосування генетично модифікованих організмів, похідних генетично модифікованих організмів або продуктів, вироблених генетично модифікованих організмів, за винятком ветеринарних медичних продуктів;

оцінку ризику та, при необхідності, використання запобіжних і профілактичних заходів;

б) обмеження застосування складників (інгредієнтів, компонентів, сировини).

За необхідності, в якості складників дозволяється використовувати:

продукти з органічного виробництва;

природні речовини, або речовини, які отримані природним шляхом;

малорозчинні мінеральні добрива;

в) використання хімічно синтезованих речовин дозволяється лише у виняткових випадках, таких як:

відсутність відповідних агротехнічних прийомів;

відсутність на ринку аналогічної органічної продукції, або якщо її використовування може мати негативний вплив на довкілля.

г) адаптація, лише за необхідності та у рамках даного Технічного регламенту, правил органічного виробництва з урахуванням санітарного стану, регіональних кліматичних відмінностей і місцевих умов, етапів розвитку і специфічних сільськогосподарських практик.


^ СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА


9. Додатково до загальних принципів органічне сільськогосподарське виробництво має базуватися на таких специфічних принципах, як:

сприяння підвищенню рівня біологічної активності ґрунтів, їх природної родючості, стабільності та біологічного розмаїття, попередження і боротьба з ущільненням та ерозією ґрунтів, а також підживлення рослин головним чином через екосистему ґрунту;

зведення до мінімуму використання ресурсів, що не відновлюються, та продуктів несільськогосподарського походження;

переробка та утилізація відходів та побічних продуктів рослинного і тваринного походження в ході виробництва рослинної і тваринної продукції;

урахування місцевого або регіонального екологічного стану територій при виборі продукції для виробництва;

підтримання здоров’я тварин шляхом стимулювання природного імунного захисту, а також вибору відповідних кормів і методів господарювання;

підтримання стійкості рослин в результаті проведення профілактичних заходів шляхом вибору відповідних видів та сортів, стійких до шкідників та хвороб, відповідних сівозмін, механічних, фізичних та біологічних методів захисту;

розведення худоби з урахуванням місцевих умов та у тісному зв’язку з землею;

дотримання високого рівня добробуту тварин з урахуванням потреб, притаманним певним видам;

виробництво продуктів органічного тваринництва з тварин, які були на органічному утриманні від народження або вилуплювання і протягом усього життя;

вибір порід тварин з урахуванням їх здатності пристосовуватися до місцевих умов, їх життєздатності, стійкості до хвороб та властивих певним видам проблем зі здоров’ям;

годівля тварин органічними кормами, сільськогосподарські інгредієнти яких отримані у результаті органічного господарювання, а несільськогосподарські - з природних речовин;

застосування практичних методів тваринництва, які посилюють імунну систему і покращують природний захист від хвороб, зокрема, відповідно, регулярний вигул, доступ до ділянок на свіжому повітрі та пасовищ;

виключення штучно виведених поліплоїдних тварин;

збереження біологічного розмаїття природних водних екосистем, забезпечення належного стану навколишніх водних та суходільних екосистем при виробництві аквакультури;

годівля водних організмів кормами, отриманими від екологічно безпечного використання рибних ресурсів або органічними кормами, які складаються з сільськогосподарських матеріалів органічного виробництва та з природних речовин несільськогосподарського походження.


^ СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


10 Додатково до загальних принципів переробка органічних харчових продуктів повинна базуватися на наступних специфічних принципах, як:

органічні харчові продукти повинні бути вироблені з органічних сільськогосподарських складників (інгредієнтів, компонентів), за винятком випадку відсутності на ринку певного інгредієнту в органічній формі;

суворо обмежене використання харчових добавок, неорганічних складників, які виконують головним чином технологічні та сенсорні функції, а також мікроелементів і технологічних добавок, що забезпечує мінімальне їх використання лише у випадку істотної технологічної необхідності або для певних дієтичних цілей;

виключення речовин та технологічних прийомів, які могли б вводити в оману щодо справжньої природи продукту;

обережна переробка харчових продуктів, переважно біологічними, механічними та фізичними методами.


^ СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ, ЗАСТОСОВУВАНІ ДО ПЕРЕРОБКИ КОРМІВ ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ


11 Додатково до загальних принципів переробка органічних кормів повинна базуватися на таких специфічних принципах, як:

органічні корми повинні бути вироблені з органічних кормових матеріалів, за винятком випадку відсутності на ринку певного кормового матеріалу в органічній формі;

зведення до мінімуму використання кормових добавок та технологічних добавок, використання їх лише у випадку істотної технологічної чи зоотехнічної необхідності, або для певних дієтичних цілей;

виключення речовин та технологічних прийомів, які могли б вводити в оману щодо справжньої природи продукту;

дбайлива переробка кормів, переважно біологічними, механічними та фізичними методами.


^ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА


12 Оператори органічного виробництва повинні виконувати правила виробництва та впровадження, викладені у цьому Технічному регламенті.

13 Генетично модифіковані організми, похідні генетично модифікованих організмів і продукти, вироблені з генетично модифікованих організмів, заборонено використовувати як харчові продукти, корми, технологічні добавки, продукти захисту рослин, добрива, речовини для покращення ґрунту, насіння, вегетативний садивний матеріал, мікроорганізми і тварини в органічному виробництві.

14 Доказом дотримання операторами заборони використовувати генетично модифіковані організми або похідних генетично модифікованих організмів як харчових продуктів або кормів можуть бути результати випробування.

Оператори можуть вважати, що у харчових продуктах або кормах, які вони придбали, не використовувалися генетично модифіковані організми або похідні генетично модифікованих організмів, якщо це не вказано на етикетці або у супроводжуючому документі та якщо оператори не отримали іншої інформації, що вказує на невідповідність маркування певних продуктів.

15 Оператори, які використовують продукцію, придбану у третіх сторін, мають вимагати від постачальника підтвердження, що дані продукти не були вироблені з генетично модифікованих організмів або генетично модифікованими організмами.

16 Забороняється використання іонізуючої радіації для оброблення органічних харчових продуктів, кормів або сировини, яка використовується у органічних харчових продуктах чи кормах.


^ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА


17. Усі сільськогосподарські угіддя повинні управлятися у відповідності до вимог органічного виробництва.

Проте, для виробництва аквакультури, якщо не на всіх ділянках провадиться органічне виробництво, згідно з особливими умовами, які мають бути викладені у відповідній процедурі, угіддя може бути розбите на чітко відокремлені одиниці або потужності.

Необхідно розводити різні види тварин.

Дозволяється розводити один вид аквакультури за умови належного розділення між виробничими ділянками.

Слід вирощувати різні види рослин, які легко розрізнити.

18. Якщо, не всі підрозділи сільськогосподарських угідь використовують органічне виробництво, оператор повинен відділяти землю, тварин та продукти, які використовують для органічних підрозділів або вироблені ними, від землі, тварин і продуктів, які використовують для підрозділів з традиційною (неорганічною) системою господарювання або вироблені підрозділами з традиційною системою господарювання, та вести відповідні записи для підтвердження такого поділу.


^ ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ РОСЛИННИЦТВА


19. Додатково до загальних правил сільськогосподарського виробництва до органічного рослинництва застосовують такі правила, як:

в органічному рослинництві слід використовувати методи обробітку землі та культивації, які зберігають або покращують стабільність та біологічне різноманіття ґрунту, попереджають ущільнення та ерозію ґрунтів;

родючість та біологічну активність ґрунту слід підтримувати і покращувати шляхом багаторічної сівозміни з застосуванням бобових та інших зелених добрив, а також шляхом застосування добрив тваринного походження та органічних матеріалів (бажано попередньо компостованих) від органічного виробництва;

дозволяється застосовувати біодинамічні препарати;

додатково можна застосовувати добрива та покращувачі ґрунту, лише якщо вони дозволені для використання у органічному виробництві згідно з вимогами цього Технічного регламенту;

не допускається застосування мінеральних азотних добрив;

усі використані методи рослинництва повинні попереджати або зводити до мінімуму будь-яке забруднення довкілля;

для запобігання збиткам від шкідників, хвороб та бур’янів слід покладатися головним чином на захист за допомогою відповідних природних ворогів, на відповідний вибір видів та різновидів, сівозміну, методи культивації та теплові методи;

у випадку встановлення загрози для врожаю застосовувати засоби захисту рослин можна лише якщо вони дозволені до використання в органічному виробництві згідно з вимогами цього Технічного регламенту;

для виробництва інших продуктів, крім насіння та вегетативного садивного матеріалу, слід використовувати лише насіння та вегетативний садивний матеріал, отримані методами органічного виробництва, тобто, материнську рослину для насіння та батьківську рослину вегетативного садивного матеріалу було вирощено у відповідності до правил, викладених у цьому Технічному регламенті, принаймні протягом одного покоління, а для багаторічних культур - протягом двох вегетаційних періодів;

продукти для очистки та дезінфекції у рослинництві дозволяється використовувати лише якщо вони допущені до використання у органічному виробництві.

20 Збирання продуктів дикої природи, які ростуть природнім шляхом у зонах їх природного розповсюдження, лісах та на сільськогосподарських територіях, вважається методом органічного виробництва, за умови, що:

ці території протягом як мінімум трьох років не оброблялися будь-якими продуктами, крім дозволених для застосування у органічному виробництві;

збирання не впливає на стабільність природного середовища або на збереження видів у зоні збирання.


^ ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ


21. Збирання некультивованих водоростей та їх частин, які ростуть природнім чином у морях, вважається методом органічного виробництва за умови, що:

зони розповсюдження відповідають ветеринарним та санітарним вимогам та належать до акваторій з багатими запасами молюсків та ракоподібних;

збирання не впливає на довгострокову стабільність природного середовища та на збереження видів у зоні збирання.

22. Вирощування морських водоростей у прибережних районах може вважатися органічним лише у такому випадку, якщо зони вирощування відповідають вищевказаним вимогам та якщо :

на усіх стадіях від збору молодих водоростей до збору врожаю застосовані методи, які мають мінімальний вплив на навколишнє природне середовище;

з метою забезпечення широкого генофонду, молоді дикорослі водорості регулярно збирають для підтримки культивованої культури;

заборонено використовувати добрива, за винятком якщо продукцію вирощують у закритих виробничих об’єктах, а добрива дозволені для використання у органічному виробництві згідно з вимогами даного Технічного регламенту.


^ ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА


23. Додатково до загальних правил виробництва сільськогосподарської продукції, до тваринництва застосовують наступні правила:

а) стосовно походження тварин:

поголів’я худоби для органічного виробництва має бути народжене та вигодуване у виробничих підрозділах, які працюють на органічних засадах;

з урахуванням певних умов, для розведення дозволяється вводити до складу тваринницького виробничого підрозділу тварин, яких не утримували в умовах органічного виробництва. Такі тварини та продукти тваринництва від них можуть вважатися органічними лише після проходження періоду конверсії;

тварини, які були у виробничому підрозділі на початку періоду конверсії та продукти тваринництва від них можуть вважатися органічними лише після проходження періоду конверсії;

б) стосовно практичних методів господарювання та умов розміщення:

персонал, який безпосередньо працює з тваринами, повинен володіти необхідними базовими знаннями і навичками щодо здоров'я та належного утримання тварин;

практичні методи господарювання, у тому числі щільність поголів’я (кількість голів на одиницю площі) та умови утримання мають відповідати еволюційним, фізіологічним і етологічним потребам тварин;

поголів’я повинне мати постійний доступ до випасу, бажано на пасовищах, коли цього дозволяють погодні умови та стан ґрунту, за винятком обмежень і зобов’язань стосовно захисту здоров’я людей і тварин у відповідності до чинного законодавства;

поголів’я повинне бути оптимізоване з метою зведення до мінімуму надмірного використання пасовища, стоптування ґрунту, ерозії та забруднення, спричиненого тваринами або рознесенням їх гною;

поголів’я, яке вирощується згідно з органічними правилами, має утримуватися окремо від іншої худоби. Проте, випас органічної та неорганічної худоби на одному пасовище дозволяється за певних обмежуючих умов;

забороняється утримувати тварин на прив’язі, спутаними або в ізоляції, за винятком утримання таким чином окремих тварин протягом обмеженого часу в разі необхідності з огляду на безпеку, належне утримання чи з лікування;

тривалість транспортування тварин має бути зведена до мінімуму;

будь-які дії, які спричиняють тваринам страждання, в тому числі хірургічне втручання, повинні бути зведені до мінімуму протягом усього життя тварини, в тому числі під час забою;

пасіки слід розміщати в місцях, які можуть забезпечити джерела нектару та пилку в основному з органічно вирощених культур та, у певних випадках, випадкової рослинності або лісів чи культур, які піддавалися обробці за допомогою методів з низьким рівнем впливу на навколишнє природне середовище;

пасіки повинні бути розміщені на достатній відстані від джерел, які можуть викликати забруднення продуктів бджільництва або погіршення здоров’я бджіл;

вулики та матеріали, які використовують у бджільництві, мають бути виготовлені з природних матеріалів;

забороняється знищувати бджоли у стільниках як спосіб збирання продукції бджільництва;

в) стосовно розведення:

репродукція має відбуватися природним шляхом. Проте, дозволяється штучне запліднення;

репродукція не повинна бути викликана використанням гормонів або подібних речовин, за винятком застосування зазначених речовин як форм ветеринарної терапії для окремих тварин;

заборонено застосовувати інші форми штучної репродукції, такі як клонування та перенесення ембріону;

слід вибирати відповідні породи. Вибір порід має також сприяти попередженню будь-яких страждань та запобіганню необхідності хірургічного втручання;

г) стосовно годівлі:

корми для поголів’я має походити з того ж господарства, де його утримують, або з іншого органічного господарства того ж регіону;

поголів’я слід годувати органічним кормом, що відповідає вимогам тварин на різних стадіях їх розвитку. Частина раціону може містити корм з господарств, які знаходяться на етапі переходу до органічного виробництва;

поголів’я повинне мати постійний доступ до пасовищ або грубих кормів;

неорганічні кормові матеріали рослинного, тваринного та мінерального походження, кормові добавки, технологічні добавки, можна використовувати лише, якщо вони дозволені для використання у органічному виробництві;

заборонено застосовувати стимулятори росту та синтетичні амінокислоти;

годівля молодих ссавців має ґрунтуватися на природному молоці, бажано материнському;

д) стосовно профілактики хвороб та ветеринарного лікування:

профілактика хвороб має ґрунтуватися на виборі відповідних порід та різновидів, застосуванні відповідної практики тваринництва, використанні високоякісних кормів та забезпеченні вигулу, належної щільності поголів’я тварин на одиницю площі та утримання у відповідних гігієнічних умовах;

хвороби слід лікувати негайно для запобігання страждання тварини;

традиційні хімічно синтезовані ветеринарні препарати, у тому числі антибіотики, можна застосовувати у разі необхідності та виключно за умови, що застосування фітотерапевтичних, гомеопатичних та інших продуктів є недоцільним. Необхідно встановити обмеження щодо курсів лікування та періодів відвикання від ліків;

дозволено використовувати імунологічні ветеринарні медичні препарати;

дозволено використовувати відповідні заходи та/або засоби для захисту здоров’я людей та тварин згідно з вимогами чинного ветеринарного законодавства;

ж) для прибирання та дезінфекції приміщень та споруд, у яких утримують поголів’я, можна використовувати лише ті речовини, які дозволені до використання у органічному виробництві.


^ ПРАВИЛА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУР


24. Додатково до загальних правил виробництва сільськогосподарської продукції до виробництва продукції аквакультур встановлені наступні правила:

a) стосовно походження тварин аквакультури:

органічна аквакультура повинна базуватися на вирощуванні молодняка, який походить з органічного маточного гурту та органічного господарства;

введення до органічного господарства звичайних тварин можливе за певних умов у випадку відсутності молодняка з органічного маточного гурту або органічного господарства;

б) стосовно практичних методів господарювання:

персонал, який безпосередньо доглядає за тваринами, повинен володіти необхідними базовими знаннями та навичками щодо здоров'я та належного утримання тварин;

практичні методи господарювання, у тому числі годівля, конструкція споруд для утримання тварин, щільність розведення та якість води мають відповідати еволюційним, фізіологічним та етологічним потребам тварин;

практичні методи господарювання мають забезпечувати зведення до мінімуму негативного впливу на довкілля, у тому числі втечі вирощуваних тварин;

органічні тварини повинні утримуватися окремо від інших тварин аквакультури;

при транспортуванні слід забезпечувати збереження належних умов утримання тварин;

будь-які страждання тварин, у тому числі під час забою, повинні бути зведені до мінімуму;

в) стосовно розведення:

не дозволяється синтез поліплоїдних форм, штучна гібридизація, клонування та виробництво одностатевих різновидів;

слід вибирати відповідні породи;

необхідно створювати умови, що відповідають потребам певного виду для управління маточним гуртом, вирощування та виробництва молодняка;

г) стосовно кормів для риб та ракоподібних:

тварин необхідно годувати кормами, які відповідають їх харчовим потребам на різних стадіях розвитку;

рослинна частина корму повинна походити з органічного виробництва, а частина корму, яка отримана з водних тварин, повинна походити з органічного рибного господарства;

неорганічні кормові матеріали рослинного, тваринного та мінерального походження, кормові добавки, технологічні добавки, дозволено використовувати лише якщо вони допущені до використання в органічному виробництві згідно з вимогами цього Технічного регламенту;

заборонено використовувати активатори росту та синтетичні амінокислоти;

д) стосовно двостулкових молюсків та інших видів, яких людина не годує, а які харчуються природним планктоном:

такі організми – біофільтратори повинні задовольняти усі свої харчові потреби з природного середовища, за винятком молодняка, який утримується у інкубаторах та розплідниках;

ж) стосовно профілактики хвороб та ветеринарного лікування:

профілактика хвороб повинна ґрунтуватися на утриманні тварин у оптимальних умовах завдяки вибору відповідного місця, оптимальної конструкції споруд, а також застосування належної практики господарювання та управління, в тому числі шляхом регулярної очистки та дезінфекції споруд та обладнання, застосування високоякісних кормів, відповідної щільності розміщення, а також вибору видів та різновидів;

хвороби слід лікувати негайно для запобігання страждання тварини;

традиційні хімічно синтезовані ветеринарні препарати, у тому числі антибіотики, можна застосовувати у разі необхідності та виключно за умови, що застосування фітотерапевтичних, гомеопатичних та інших продуктів є недоцільним. Необхідно встановити обмеження щодо курсів лікування та періодів відвикання від ліків;

дозволено використовувати імунологічні ветеринарні медичні препарати;

дозволено використовувати ветеринарні медичні засоби для захисту здоров’я людей та тварин у відповідності з вимогами чинного законодавства;

з) для прибирання та дезінфекції приміщень та споруд, у яких утримують тварини, можна використовувати лише ті речовини, які дозволені до використання у органічному виробництві.

^ ПРОДУКТИ І РЕЧОВИНИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ У ОРГАНІЧНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ, ТА КРИТЕРІЇ НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ


25. Центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики встановлює перелік продуктів та речовин, які дозволено використовувати у органічному сільському господарстві як:

a) продукти захисту рослин;

б) добрива та речовини для покращення ґрунту;

в) неорганічні кормові матеріали рослинного походження, кормові матеріали тваринного та мінерального походження та деякі технологічні речовини, які застосовують у годівлі тварин;

г) кормові та технологічні добавки;

д) продукти для очищення та дезінфекції ставків, кліток, будівель та споруд, які використовують у тваринництві;

ж) продукти для очищення та дезінфекції будівель та споруд, які використовують у рослинництві, у тому числі для зберігання на території сільгосппідприємства.

26. Продукти і речовини, які входять до такого переліку, можна застосовувати лише якщо відповідне їх використання дозволене і у традиційному сільському господарстві та у відповідність чинному законодавству.

27. Дозвіл на використання продуктів та речовин повинен враховувати цілі та принципи органічного виробництва, а також наступні загальні та специфічні критерії, які слід оцінювати в цілому:

застосування певного продукту чи речовини є необхідним для органічного виробництва та надзвичайно важливим для відповідної мети;

якщо аналогічні продукти або речовини органічного походження відсутні у достатній кількості, або відсутні такі продукти чи речовини належної якості, або якщо альтернативи відсутні;

якщо використання продуктів захисту рослин є надзвичайно важливим для боротьби з шкідливими, організмами або певною хворобою, для якої не існує іншої біологічної або фізичної альтернативи, можливості застосування методів селекції, культивації або інших ефективних агротехнічних прийомів;

якщо продукти захисту рослин не є рослинного, тваринного, мікробного або мінерального походження та не є ідентичними їх природній формі, вони можуть бути дозволені для використання лише якщо умови їх використання виключають будь-який безпосередній контакт з їстівною частиною продукту;

застосування добрива та речовини для покращення ґрунту є необхідним для отримання чи підтримання відповідного рівня родючості ґрунту, або для виконання певних вимог щодо живлення сільськогосподарських культур, або для покращення ґрунту;

щодо продуктів, зазначених у підпунктах 27 в) та 27 г):

вони є необхідними для підтримання здоров’я, добробуту та життєздатності тварин, збагачують відповідний раціон, забезпечуючи фізіологічні та поведінкові потреби відповідних видів, або було б неможливо виробити або зберігати такий корм без застосування цих речовин;

корми мінерального походження, мікроелементи, вітаміни чи провітаміни повинні бути природного походження. Якщо такі речовини відсутні, можуть бути дозволені для використання у органічному виробництві аналогічні речовини з чітко визначеним хімічним складом.

28. Центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики повинен затвердити умови та обмеження стосовно сільськогосподарських продуктів, до яких можуть застосовуватися продукти та речовини, зазначені у пункті 27, а також метод застосування, дозування, строки застосування та контакту з сільськогосподарськими продуктами, та, якщо необхідно, прийняти рішення щодо вилучення таких продуктів і речовин.

29. У перелік продуктів та речовин, які дозволено використовувати при органічному виробництві можуть вноситися зміни, які враховують новітні наукові досягнення та зміни в чинному законодавстві.

Необхідність включення або виключення певних речовин з переліку повинна бути обґрунтована, а відповідні рішення опубліковані.

30. В органічному сільськогосподарському виробництві дозволено використовувати продукти та речовини, не зазначені у пункті 27, за умови відповідності цілям та принципам, викладеним у цьому Технічному регламенті.


^ ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД


31. До сільськогосподарського підприємства, на якому розпочинається органічне виробництво, потрібно застосовувати наступні правила:

перехідний період (період конверсії) розпочинається не раніше, ніж оператор повідомить орган сертифікації продукції органічного виробництва про перехід від традиційного виробництва до виробництва органічної продукції згідно з вимогами цього Технічного регламенту;

під час перехідного періоду були застосовані усі правила, встановлені у цьому Технічному регламенті;

тривалість перехідного періоду визначена для конкретних видів сільськогосподарських культур або тварин;

у сільськогосподарському підприємстві або виробничому підрозділі, який частково вже займається органічним виробництвом, а частково знаходиться на етапі конверсії, оператор розділяє продукти, вироблені на органічних засадах, та продукти, виробництво яких знаходиться на етапі конверсії, а тварин утримує окремо або таким чином, щоб їх можна було легко розділити, а також веде відповідні записи, які відображають такий поділ;

для визначення тривалості перехідного періоду може бути врахований період, який безпосередньо передує даті початку перехідного періоду, з дотриманням правил органічного виробництва;

тварини та продукти тваринництва, вироблені у період конверсії, повинні реалізовуватися на ринку, марковані відповідним чином.


^ ПЕРЕРОБКА ОРГАНІЧНИХ КОРМІВ


32. До переробки кормів встановлені такі загальні правила:

переробка органічних кормів повинна бути відокремленою у часі або просторі від переробки звичайних (неорганічних за походженням) кормів;

кормові матеріали органічного виробництва або кормові матеріали з виробництва, яке знаходиться у процесі конверсії, не повинні бути введені до складу кормового продукту органічного виробництва одночасно з такими ж кормовими матеріалами, виробленими традиційним способом;

будь-які кормові матеріали, які використовують або переробляють у органічному виробництві, не повинні оброблятися за допомогою хімічно синтезованих речовин;

не дозволено використовувати речовини та методи, які відновлюють якісні показники кормових матеріалів, втрачені у ході переробки та зберігання органічних кормів, для виправлення результатів недбалості при переробці, або можуть іншим чином вводити в оману щодо істинної природи даних продуктів.


^ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПЕРЕРОБКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


33. Переробка органічних харчових продуктів повинна бути відокремленою у часі або просторі від переробки неорганічних за походженням харчових продуктів.

34. Вимоги до складу органічних харчових продуктів:

органічні харчові продукти повинні бути вироблені головним чином з складників сільськогосподарського походження; додану воду та кухонну сіль не включають в розрахунок відсоткових часток складників сільськогосподарського походження;

у харчових продуктах для певних дієтичних цілей дозволено використовувати добавки, технологічні добавки, ароматизатори, воду, сіль, препарати мікроорганізмів та ензимів, мінерали, мікроелементи, вітаміни, амінокислоти та інші мікронутрієнти лише у тій мірі, у якій вони дозволені до використання в органічній продукції згідно з пунктом 35 цього Технічного регламенту;

неорганічні за походженням сільськогосподарські складники можна застосовувати лише якщо їх використання в органічній продукції було дозволене згідно з пунктом 35 цього Технічного регламенту;

органічний складник не повинен бути присутнім у продукті разом з таким самим складником неорганічного походження або складником, виробленим у перехідний період;

харчові продукти, вироблені з культур, отриманих у перехідний період, повинні містити лише один інгредієнт культури сільськогосподарського походження;

35.. Заборонено використовувати речовини та методи для поновлення властивостей, втрачених у ході переробки та зберігання органічної харчової продукції, які виправляють результати недбалості при переробці цих продуктів або можуть іншим чином вводити в оману щодо істинної природи таких продуктів.

^ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНИХ ДРІЖДЖІВ


36. Для виробництва органічних дріжджів можна використовувати лише продукти органічного виробництва. Інші продукти та речовини можуть бути використані лише якщо їх використання у органічній продукції дозволене згідно з пунктом 35 цього Технічного регламенту.

Органічні дріжджі не повинні входити у органічні харчові продукти або корма разом з дріжджами, отриманими не органічними методами.


^ КРИТЕРІЇ ДЛЯ ДОЗВОЛУ ЗАСТОСОВАННЯ В ХОДІ ОРГАНІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ПЕВНИХ ПРОДУКТІВ І РЕЧОВИН


37. Дозвіл на використання продуктів та речовин у органічній продукції та їх включення до виключного переліку продуктів та речовин, вказаних в пункті 36 цього Технічного регламенту, повинен узгоджуватися з цілями та принципами органічного виробництва, та наступними критеріями, які мають оцінюватися в цілому:

альтернативні продукти та речовини, дозволені до використання, відсутні;

без цих продуктів та речовин неможливо виробити або зберегти харчовий продукт або задовольнити певні дієтичні вимоги, передбачені чинним законодавством.

дані продукти та речовини повинні мати природне походження та можуть піддаватися лише механічній, фізичній, біологічній, ензиматичній або мікробній обробці, за винятком випадків відсутності на ринку аналогічних продуктів і речовин належної якості або в достатній кількості.

38. Центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики приймає рішення щодо внесення продуктів та речовин до виключного переліку, на який міститься посилання у пункті 39, та визначає особливі умови та обмеження їх використання, а також, у разі необхідності, приймає рішення щодо вилучення продуктів зі списку.

У виключний перелік продуктів та речовин, які дозволено використовувати в ході переробки органічної продукції, можуть вноситися зміни, які враховують новітні наукові досягнення та зміни в чинному законодавстві.

Необхідність включення або виключення певних речовин з переліку повинна бути обґрунтована, а відповідні рішення опубліковані.


^ ВИНЯТКИ З ПРАВИЛ ВИРОБНИЦТВА


39. Орган сертифікації продукції органічного виробництва може дозволити винятки з правил виробництва, сформульованих у цьому Технічному регламенті, та встановити певні умови застосування винятків або відхилень від правил.

40. Такі винятки мають бути зведені до мінімуму, обмежені у часі, та можуть робитися лише у наступних випадках:

якщо це необхідно для забезпечення можливості певного господарства започаткувати або підтримати органічне виробництво за наявності кліматичних, географічних або структурних обмежень;

якщо це необхідно для забезпечення можливості придбання кормів, насіння та вегетативного садивного матеріалу, живих тварин та інших сільськогосподарських складників, у випадку відсутності на ринку таких ресурсів у органічній формі;

якщо це необхідно для забезпечення можливості придбання складників сільськогосподарського походження, у випадку відсутності на ринку цих складників в органічній формі;

якщо це необхідно для розв’язання специфічних проблем, пов’язаних з утриманням органічного поголів’я та доглядом за ним;

якщо вони є необхідними для забезпечення виробництва традиційних харчових продуктів у органічній формі;

якщо необхідно вжити тимчасових заходів задля забезпечення можливості продовжувати органічне виробництво або розпочати його знову у випадку природних катаклізмів;

якщо необхідно застосувати харчові добавки та інші речовини, як зазначено у пункті 32, або кормові добавки та інші речовини, як зазначено у пункті 24, і такі речовини наявні на ринку лише як вироблені генетично модифіковані організми;

якщо використання харчових добавок та інших речовин, як зазначено у пункті 36, або кормових добавок та інших речовин, як зазначено у пункті 26, є обов’язковим згідно з чинним законодавством або Європейської Співдружності.


МАРКУВАННЯ


41. Органічна продукція позначається написом «Органічний продукт» та відповідним символом, що засвідчує органічне походження цієї продукції
  1   2Похожие:

Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconРегламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів розроблено з урахуванням вимог Постанови...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconВнесення змін та доповнень до проекту Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів»
В україни «Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках» від 11. 05. 06. №267-р...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconПро затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності Кабінет Міністрів України...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconПостанова комісії (ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 р. Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування І контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) №834/2007 стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів
Органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/911 І, зокрема, Статтю 9(4), другий абзац Статті 11, Статті 12(3), 14(2),...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо маркування харчової продукції
Внести до Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 2002 р., N 17, ст....
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconНазва реферату: Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції Розділ
Загальні основи побудови обліку формуван­ня витрат виробництва продукції (робіт, послуг)
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconПостанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91
Враховуючи умови Договору про заснування Європейської Співдружності, та, зокрема, Статті 37 даного Договору
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconРегламент комісії (ЄС) №2680/1999 від 1 грудня 1999 року
Беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) №820/97 від 21 квітня 1997 року, зо встановлює систему для ідентифікації і реєстрації тварин...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення iconРегламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів і план заходів із його застосування, що додаються
Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов