Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів icon

Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджівНазваниеРегламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
страница1/6
Дата конвертации30.12.2012
Размер0.98 Mb.
ТипРегламент
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6


Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів розроблено з урахуванням вимог Постанови Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91.


3. Порівняльно-правовий аналіз

п/п

Положення проекту


Відповідні положення Директиви Європейського Парламенту та Ради

Відповідність

1^

Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджівПостанови Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91.
Назва технічного регламенту є модифікова-ною назвою

2

2. Цей Технічний регламент:

встановлює основу для розвитку органічного виробництва при забезпечені функціонування внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції, чесну конкуренцію та захищає інтереси споживача;

встановлює загальні принципи та правила стосовно:

усіх етапів виробництва, підготовки та реалізації органічних продуктів та їх контролю;

використання знаків, які стосуються органічної продукції, у маркуванні та рекламі.

3. Цей Технічний регламент застосовують до продуктів сільськогосподарського виробництва, які призначені для реалізації на ринку, а саме:

не перероблені сільськогосподарські продукти;

перероблені сільськогосподарські продукти, призначені для споживання як харчові продукти;

аквакультури;

корми;

дріжджі, які використовують як харчові продукти або як корм;

вегетативний посадковий матеріал та насіння.

4. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на продукти, отримані під час рибальства та полювання на диких тварин та не стосується діяльності закладів громадського харчування.

Цей Технічний регламент є складовою частиною чинного законодавства, який регулює органічне виробництво, підготовку, реалізацію, маркування та перевірку харчових продуктів та кормів.

Стаття 1

Мета та сфера застосування

1. Цей Регламент встановлює основу тривалого розвитку органічного виробництва при забезпеченні ефективного функціонування внутрішнього ринку, гарантуванні справедливої конкуренції, забезпеченні довіри споживачів та захисті інтересів споживачів.

Він встановлює спільні цілі та принципи для підкріплення правил, встановлених згідно з цим Регламентом щодо:

(а) усіх стадій виробництва, підготовки та розподілу органічних продуктів та контролю за ними;

(b) використання індикаторів органічного виробництва при маркуванні та рекламуванні.

2. Цей Регламент застосовується до таких продуктів, що походять з сфери сільського господарства, включаючи водне господарство, при розміщенні або при очікуванні розміщення таких продуктів на ринку:

(а) живі або не піддані обробці сільськогосподарські продукти;

(b) оброблені сільськогосподарські продукти для використання у якості харчових продуктів;

(с) корми;

(d) рослинні матеріали для розмноження та насіння для культивації.

Продукти полювання та риболовства диких тварин не вважаються органічними продуктами.

Цей Регламент також застосовується до дріжджів, що використовуються у якості харчових продуктів або кормів.

В той же час, цей Регламент не поширюється на операції закладів громадського харчування. Держави-члени можуть застосовувати національні правила, або, за їх відсутності, приватні стандарти маркування та контролю за продуктами, що є результатом операцій закладів громадського харчування, в тому ступені, в якому такі правила відповідають законодавству Співтовариства.

4. Цей Регламент застосовується без шкоди іншим правовим положенням Співтовариства або національним правовим положенням, у відповідності із законодавством Співтовариства відносно продуктів, вказаних у цій статті, таким, як положення, що регулюють виробництво, підготовку, збут, маркування та контроль, включаючи законодавство про харчові продукти та харчування тварин.


відповідає


5. Дія Технічного регламенту поширюється на:

органи державного нагляду (контролю);

операторів, які займаються на будь-якому етапі виробництвом, підготовкою або реалізацією продуктів, зазначених у пункті 3;

органи сертифікації продукції органічного виробництва;

інші заінтересовані сторони.

3. Цей Регламент застосовується до будь-якого оператора, що проводить діяльність, на будь-якій стадії виробництва, підготовки та розподілу, щодо продуктів, наведених у частині 2.

відповідає
6. У цьому Технічному регламенті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

органічне виробництво — цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів (сировини) та інших видів продукції, яка враховує вимоги цього Технічного регламенту щодо вирощування та введення в обіг органічної продукції (сировини), спрямована на покращення основних показників стану довкілля, здоров’я населення, забезпечення раціонального використання і відтворення ґрунтів та інших природних ресурсів;

органічна продукція (сировина) — продукція (сировина), отримана в результаті органічного виробництва відповідно до вимог цього Технічного регламенту;

оператор органічного виробництва — фізична чи юридична особа незалежно від форми власності, яка здійснює виробництво (вирощування), переробку, зберігання та реалізацію органічної продукції (сировини) згідно із вимогами цього Технічного регламенту в процесі вироблення органічної продукції, яким вони управляють;

органи сертифікації продукції органічного виробництва – незалежні від суб’єкта господарювання підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, діяльність яких пов’язана з проведенням оцінки відповідності процесів виробництва (вирощування) продукції та її переробки згідно до вимог цього Технічного регламенту та акредитовані відповідно до вимог чинного законодавства;

органічна продукція аквакультур - риба та інші водні живі ресурси, розведені та вирощені у спеціальних штучних умовах або у визначених для здійснення органічного виробництва рибогосподарських водних об’єктах;

перехідний період або конверсія - період переходу від традиційного (неорганічного) до органічного виробництва, протягом якого забезпечується перехід від загальноприйнятих технологій виробництва (вирощування) сільськогосподарської продукції до здійснення органічного виробництва відповідно до вимог цього Технічного регламенту;

сертифікація органічного виробництва - процедура під час якої визнаний в установленому порядку орган з органічної сертифікації документально засвідчує відповідність процесів виробництва (вирощування) продукції та її переробки вимогам цього Технічного регламенту;

традиційна (неорганічна) продукція - продукція, виготовлена із застосуванням загальноприйнятих технологій виробництва (вирощування) сільськогосподарської продукції з використанням хімічних засобів захисту рослин, синтетичних мінеральних добрив, консервантів, синтезованих (штучних) барвників, гормонів, антибіотиків, ароматизаторів, стабілізаторів, підсилювачів смаку, стимуляторів росту відповідно до законодавства.

переробка - операції консервування та/або перероблення органічних продуктів, у тому числі забій худоби і розроблення туш, а також пакування, маркування та/або зміни в маркуванні, які вказують на метод органічного виробництва;

маркування органічної продукції (сировини) - слова, знаки, опис товарів і послуг, назва марки, зображення чи символи, що свідчать про належність продукції до органічної та розміщені на упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, ярлику, листку-вкладиші, документі, що супроводжують органічну продукцію (сировину);

реклама, рекламування - будь-яке представлення громадськості будь-яким способом крім етикетки, яке має на меті або може впливати і формувати відношення, переконання та поведінку для безпосереднього чи опосередкованого сприяння продажу органічних продуктів;

еквівалентні - при описі різних систем виміру означає, що вони здатні відповідати однаковим цілям і принципам завдяки застосуванню правил, які забезпечують однаковий рівень гарантії відповідності;

діяльність закладів громадського харчування - підготовка органічних продуктів у ресторанах, лікарнях, їдальнях та інших подібних закладах громадського харчування у місці продажу або постачання кінцевому споживачу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про захист прав споживачів», «Про безпечність та якість харчових продуктів», “Про ветеринарну медицину ”, «Про рекламу».

Визначення

Для цілей цього Регламенту застосовуються такі визначення:

(а) «органічне виробництво» означає використання виробничих методів, що відповідають правилам, встановленим у цьому Регламенті, на всіх стадіях виробництва, підготовки та розподілу;

(b) «стадії виробництва, підготовки та розподілу» означає будь-яку стадію, починаючи з та включаючи первісне виробництво органічного продукту, до та включаючи його зберігання, обробку, транспортування, продаж або постачання кінцевому споживачеві, та, за наявності, всі види діяльності з маркування, рекламування, імпорту, експорту та підряду;

с) «органічний» означає той, що походить або пов'язаний з органічним виробництвом;

(d) «оператор/учасник ринку» означає юридичну або фізичну особу, відповідальну за виконання вимог цього Регламенту в рамках органічної комерційної діяльності, що перебуває під їх контролем;

(p) «контролююча установа» означає незалежну приватну третю сторону, що проводить перевірки та сертифікацію у сфері органічного виробництва у відповідності з положеннями, встановленими згідно з цим Регламентом; це також включає, за доцільності, відповідні установи третіх країн, або відповідні установи, що працюють в третіх країнах;

(g) визначення «аквакультура» є таким, що наведене у Регламенті Ради (ЄС) № 1198/2006 від 27 липня 2006 року про Європейський фонд рибальства ();

(h) «перехід» означає перехід від неорганічного до органічного ведення сільського господарства впродовж встановленого періоду часу, протягом якого положення було застосовано положення щодо органічного виробництва;

і) «підготовка» означає операції з консервування та/або обробки органічних продуктів, включаючи забій та оббілування продуктів тваринництва, а також пакування, маркування та/або зміни, зроблені у маркуванні відносно методу органічного виробництва;

k) «маркування» означає усі терміни, слова, деталі, торговельні марки, назви марок, графічні або символьні вказування, що відносяться до та розміщені на будь-якій упаковці, документі, записці, маркуванні, панелі, кільці або обручі, які супроводжують або які посилаються на продукт;

(


m) «рекламування» означає будь-яке представлення громадськості, будь-якими способами, іншими, аніж за допомогою маркування, що призначене для, або імовірно справлятиме вплив та формуватиме позицію, довіру та поведінку з метою прямого або непрямого стимулювання продажів органічних продуктів;ї

х) «еквівалентний», при описі різних систем або заходів означає, що вони здатні досягти таких же цілей та дотримуються тих же принципів шляхом застосування правил, які забезпечують такий же рівень забезпечення відповідності;

аа) «операції закладів громадського харчування» означає підготовка органічних продуктів в ресторанах, лікарнях, їдальнях та будь-яких інших закладах громадського харчування в місці продажу або доставки кінцевому споживачеві

е) «виробництво продуктів рослинництва» означає виробництво продуктів сільськогосподарських культур, включаючи збирання врожаю, або плодів диких рослин для комерційних цілей;

(f) «виробництво продукції тваринництва» означає виробництво домашніх або одомашнених сухопутних тварин (включаючи комах);

(j) визначення «харчові продукти», «корми» та «розміщення на ринку» є такими, що наведені у Регламенті (ЄС) № 178/2002 Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2002 року про встановлення загальних принципів та вимог до законодавства з питань харчових продуктів, заснування Європейського Агентства з безпеки харчових продуктів та встановлення та визначення процедур з питань безпеки харчових продуктів ();

(l) визначення «розфасовані харчові продукти» є таким, що наведено у пункті (b) частини 3 статті 1 Директиви 2000/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2000 року про наближення законодавств держав-членів щодо маркування, представлення та рекламування харчових продуктів ();

(n) «компетентний орган» означає центральний орган держави-члена, відповідальний за організацію офіційного контролю у сфері органічного виробництва у відповідності з положеннями, встановленими згідно з цим Регламентом, або будь-який інший орган, якому передано виконання таких функцій; це також включає, за доцільності, відповідні органи третіх країн;

(о) «контролюючий орган» означає державну адміністративну організацію держави-члена, якому компетентний орган передав, частково або повністю, свої повноваження з проведення перевірок та сертифікації у сфері органічного виробництва у відповідності з положеннями, встановленими згідно з цим Регламентом; це також включає, за доцільності, відповідний орган третьої країни або відповідний орган, що працює в третій країні;

(q) «знак відповідності стандарту» означає підтвердження відповідності окремому набору стандартів або інших нормативних документів у вигляді марки;

(r) визначення «інгредієнти» є таким, яке наведене у частині 4 статті 6 Директиви 2000/13/ЄС;

(s) визначення «продуктів для захисту рослин» є таким, яке наведено у Директиві Ради 91/414/ЄЕС від 15 липня 1991 року щодо розміщення на ринку продуктів для захисту рослин ();

(t) визначення «генетично модифікований організм (ГМО)» є таким, що наведене у Директиві 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року про навмисне скидання у навколишнє природне середовища генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради 90/220/ЄЕС (), та які не отримані шляхом використання технологій генетичної модифікації, наведених у Додатку І.В цієї Директиви;

(u) «вироблені з ГМО» означає такі, що отримані повністю або частково з ГМО, але не містять або не складаються з ГМО;

(v) «вироблені за допомогою ГМО» означає такі, що отримані за допомогою використання ГМО у якості останнього живого організму у виробничому процесі, але не містять або не складаються з ГМО та не вироблені з ГМО;

(w) визначення «кормові добавки» є таким, що наведене у Регламенті (ЄС) № 1831/2003 Європейського Парламенту та Ради від 22 вересня 2003 року про добавки для використання при харчуванні тварин ();

(у) «технологічна добавка» означає будь-яку речовину, що сама по собі не споживається як інгредієнт харчових продуктів, але свідомо використовується при обробці сировинних матеріалів, харчових продуктів або їхніх інгредієнтів, для виконання певного технологічного завдання під час обробки або поводження, та яка може призвести до ненавмисної, але технічно неминучої наявності залишків речовини або її похідних в кінцевому продукті, за умови, що такі залишки не становлять будь-якого ризику для здоров’я та не мають будь-якого технологічного впливу на кінцевий продукт;

(z) визначення «іонізуюче випромінювання» є таким, що наведене у Директиві Ради 96/29/Євратом від 13 травня 1996 року про встановлення основних стандартів безпеки для захисту здоров’я робітників та широкої громадськості від небезпеки, що виникає у зв’язку з іонізуючим випромінюванням (), та обмежене частиною 2 статті 1 Директиви 1999/2/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 лютого 1999 року про наближення законодавств держав-членів щодо харчових продуктів та їх інгредієнтів, що були піддані обробці іонізуючим випромінюванням ().^ ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

7. Загальними цілями органічного виробництва є встановлення екологічно безпечної системи управління сільським господарством, яка:

враховує природні системи та цикли, підтримує та покращує санітарний стан ґрунту, води, рослин та тварин та баланс між ними;

підвищує рівень біологічного розмаїття;

раціонально використовує енергетичні та природні ресурси, такі як вода, ґрунт, органічні речовини і повітря;

забезпечує умови для дотримання високих стандартів добробуту тварин та задовольняє їх фізіологічним та біологічним потребам;

забезпечує високу якість виробленої продукції;

сприятиме виробленню широкого асортименту харчових продуктів та іншої сільськогосподарської продукції для задоволення попиту споживачів на товари, вироблені з використанням процесів, які не шкодять довкіллю, здоров’ю людини, рослин, а також здоров’ю та добробуту тварин.

Цілі

Органічне виробництво переслідує такі загальні цілі:

(а) встановлення екологічно безпечної системи управління сільським господарством, яка:

(і) дотримується природних систем та циклів, та укріплює здоровий стан ґрунту, води, рослин та тварин, та баланс між ними;

(іі) сприяє високому рівню біологічного розмаїття;

(ііі) з відповідальністю використовує енергетичні та природні ресурси, такі, як вода, ґрунт, органічна матерія та повітря;

(iv) дотримується високих стандартів благополуччя тварин та, зокрема, задовольняє специфічні для кожного виду поведінкові потреби тварин;

(b) спрямоване на вироблен6ня продукції високої якості;

(с) спрямоване на виробництво широкого асортименту харчових продуктів та іншої сільськогосподарської продукції, які відповідають потребам споживачів у товарах. Вироблених з використанням процесів, що не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, здоров’ю людей, рослин, здоров’ю та благополуччю тварин.^ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

8.Загальними принципами органічного виробництво є:

а) планування і організація біологічних процесів, які базуються на екосистемах з використанням їх внутрішніх природних ресурсів, методами, які забезпечують:

використання живих організмів та механічних методів виробництва;

виробництво продукції рослинництва і тваринництва з урахуванням місцевих умов;

виробництво водних організмів на засадах раціонального використання рибних ресурсів;

виключення застосування генетично модифікованих організмів, похідних генетично модифікованих організмів або продуктів, вироблених генетично модифікованих організмів, за винятком ветеринарних медичних продуктів;

оцінку ризику та, при необхідності, використання запобіжних і профілактичних заходів;

б) обмеження застосування складників (інгредієнтів, компонентів, сировини).

За необхідності, в якості складників дозволяється використовувати:

продукти з органічного виробництва;

природні речовини, або речовини, які отримані природним шляхом;

малорозчинні мінеральні добрива;

в) використання хімічно синтезованих речовин дозволяється лише у виняткових випадках, таких як:

відсутність відповідних агротехнічних прийомів;

відсутність на ринку аналогічної органічної продукції, або якщо її використовування може мати негативний вплив на довкілля.

г) адаптація, лише за необхідності та у рамках даного Технічного регламенту, правил органічного виробництва з урахуванням санітарного стану, регіональних кліматичних відмінностей і місцевих умов, етапів розвитку і специфічних сільськогосподарських практик.

Загальні принципи

Органічне виробництво основується на таких принципах:

(а) відповідне формування та управління біологічними процесами, основаними на екологічних системах з використанням природних ресурсів, які є внутрішніми по відношенню до системи, за допомогою методів, які:

(і) використовують живі організми та методи механічного виробництва;

(іі) практикують догляд за культурами рослин та виробництво продукції тваринництва, які пов’язані із землею, або практикують догляд за культурами водних рослин, що дотримують принципу екологічно безпечного експлуатації рибних ресурсів;

(ііі) виключають використання ГМО т продуктів, вироблених з або за допомогою ШМО, за виключенням ветеринарних медичних продуктів;

(iv) засновані на оцінці ризику, та використовують, за доцільності, превентивні заходи або заходи перестороги;

(b) обмеження використання зовнішніх ресурсів. Коли вимагається зовнішні ресурси, або відповідні практики та методи управління, зазначені у пункті (а), відсутні, вони обмежуються:

(і) зовнішніми ресурсами органічної продукції;

(іі) природними речовинами або їх похідними;

(ііі) мінеральними добривами з низьким ступенем розчинності;

(с) суворе обмеження використання хімічно синтезованих зовнішніх ресурсів, що обмежується до таких виняткових випадків:

(і) за відсутності відповідної управлінської практики; та

(іі) на ринку недоступні зовнішні ресурси, зазначені у пункті (b); або

(ііі) використання зовнішніх ресурсів, зазначених у пункті (b), сприяє неприйнятному впливу на навколишнє природне середовище;

(d) ухвалення, за доцільності, та в рамках цього Регламенту, правил органічного виробництва, беручи до уваги санітарний стан, регіональні особливості у кліматичних та місцевих умовах, стадіях розвитку та певних практиках та господарюванні.  1   2   3   4   5   6Похожие:

Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconРегламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення
Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів розроблено з урахуванням вимог Постанови...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconВнесення змін та доповнень до проекту Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів»
В україни «Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках» від 11. 05. 06. №267-р...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconПро затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності Кабінет Міністрів України...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconПостанова комісії (ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 р. Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування І контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) №834/2007 стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів
Органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/911 І, зокрема, Статтю 9(4), другий абзац Статті 11, Статті 12(3), 14(2),...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо маркування харчової продукції
Внести до Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 2002 р., N 17, ст....
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconПостанова Ради (ЄС) №834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/91
Враховуючи умови Договору про заснування Європейської Співдружності, та, зокрема, Статті 37 даного Договору
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconРегламент комісії (ЄС) №2680/1999 від 1 грудня 1999 року
Беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) №820/97 від 21 квітня 1997 року, зо встановлює систему для ідентифікації і реєстрації тварин...
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconРегламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів і план заходів із його застосування, що додаються
Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів
Регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів iconДані учасників
Професійній конференції: "Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності та принципів добросовісної конкуренції у сфері...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов