Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» icon

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів»НазваниеПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів»
Дата конвертации30.12.2012
Размер78.95 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

Пояснювальна записка


до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів»


  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики» від 13.07. 2005 р. № 1105/2005 та Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках» від 11.05.06. № 267-р розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів»

Розвиток органічного виробництва та переробки поступово стає частиною національної екологічної політики багатьох держав на шляху формування ринку сталого виробництва та споживання, що має на меті зменшення негативного впливу в процесі виробництва та споживання товарів і послуг на навколишнє природне середовище, здоров’я людини та збереження природних ресурсів.

Органічне виробництво сільськогосподарської продукції забороняє або значною мірою обмежує використання синтетичних, комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів під час відгодівлі тварин. Система органічного виробництва максимально базується на сівозмінах, використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин і рослинних добрив, органічних відходів виробництва, мінеральної сировини та на механічному обробітку ґрунтів і біологічних засобах боротьби із шкідниками для підвищення родючості й покращення структури ґрунтів і біологічних засобах боротьби із шкідниками для підвищення родючості й покращення структури ґрунтів, забезпечення повноцінності живлення рослин та боротьби з бур’янами й різноманітними шкідниками.

Прийняття акту визначить основні вимоги до продукції органічного виробництва: доведення до споживачів інформації щодо впливу продукції на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людини та навпаки – навколишнього природного середовища на продукцію, протягом усього життєвого циклу: від її виготовлення до утилізації (рециклінгу).


^ 2. Мета та шляхи її досягнення

Основною метою впровадження вимог щодо маркування органічних продуктів харчування та дріжджів до українського законодавства є захист споживачів від можливих фальсифікацій і обманів, забезпечення безпеки споживачів від псевдонатуральних продуктів і виробників від недобросовісної конкуренції.

Основними принципами ведення органічного сільського господарства є:

забезпечення збереження та відтворення родючості ґрунтів методами, які оптимізують біологічну активність ґрунтів, забезпечують збалансоване постачання поживних речовин для рослин, зберігаючи земельні та інші природні ресурси, які використовуються при веденні органічного сільськогосподарського виробництва;

ведення органічного сільськогосподарського виробництва у спеціально визначених зонах;

забезпечення сталості органічного сільськогосподарського виробництва шляхом повторного використання залишків рослин та відходів тваринництва, що має бути основним способом удобрення;

підвищення самоконтролю природних процесів при боротьбі з бур'янами, шкідниками та хворобами через використання різноманітних взаємозалежних форм життя, а також селекції культур, сівозмін, регулювання зрошування, обробки ґрунту та культивації;

відмова від використання генетично модифікованих організмів та продукції з них;

запобігання забрудненню довкілля;

запобігання процесам утилізації пестицидів та агрохімікатів, отриманих шляхом хімічного синтезу;

гарантоване забезпечення всім сільськогосподарським тваринам умов життя, що відповідним чином враховують основні аспекти їхнього природного поводження;

підтримка оптимального використання та належної охорони водних ресурсів;

розвиток цінних і сталих водних екосистем та всіх форм життя в них;

підтримка і розширення біологічних циклів у системі ведення господарства і переробки, включаючи мікроорганізми, земну флору і фауну, рослини та тварини;

збереження генетичного біорізноманіття виробничих систем та їхнього оточення, включаючи захист рослин, диких птахів і тварин;

гармонійна рівновага між рослинним і тваринним виробництвом.

Розвиток органічного виробництва — проблема загальнодержавна. Тільки далекоглядна державна політика у сфері аграрного сектору, а також у сфері розвитку споживчого ринку, здатна забезпечити підйом цих галузей української економіки.

Відсутність в нашій країні відповідної правової бази та національної системи сертифікації органічного виробництва є бар‘єром для розвитку вітчизняного ринку органічних продуктів. Це суттєво обмежує реалізацію законних прав споживачів на здорове споживання і здорове довкілля, а також на отримання гарантій щодо оздоровчих властивостей запропонованої продукції.


^ 3. Правові аспекти

Технічний регламент встановлює правила та принципи органічного виробництва та маркування відповідно до вимог Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91. Прийняття цього нормативного акта дасть змогу розвивати в Україні виробництво товарів і послуг з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище і здоров'я людини згідно з вимогами Європейського Союзу.

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами та нормативними документами є:

Конституція України;

Земельний кодекс України;

Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”;

Закон України “Про стандартизацію”;

Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”;

Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;

Закон України “Про підтвердження відповідності”;

Закон України    «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу»;

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

Закон України «Про молоко та молочні продукти»;

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»;

Закон України «Про ветеринарну медицину»;

Закон України « Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки” від 12.01.2006  № 10-р;

Для реалізації цього законопроекту не потрібно вносити зміни до інших законодавчих актів України.

Для реалізації цього проекту Технічного регламенту необхідно внести доповнення до чинних законодавчих актів України, а саме:

Закону України  «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закону України  «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти»;

Закону України  «Про захист прав споживачів»;

Закону України  «Про рекламу».


^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття підготовленого акту не вимагатиме додаткових витрат із державного бюджету.

З одного боку це дозволить мінімізувати вплив на навколишнє природне середовище від виробництва та споживання продукції, а з іншого боку підвищить рівень конкурентоспроможності українського товаровиробника.


^ 5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Держспоживінспекції.


^ 6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.


7. Запобігання корупції

В Проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» відсутні правила та процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. В проведенні громадської антикорупційної експертизи потреби немає.


^ 8. Громадське обговорення

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» буде розміщено на веб-сайті МінАПК: www.minagro.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань будуть прийматися розробником проекту регуляторного акта протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на почтову адресу: ВГО «Жива планета», м. Київ, вул. Мельникова, 81, корпус 20, або на електронну адресу: standartTK@yandex.ru.


^ 9. Позиція соціальних партнерів.

Даний проект акта не стосується соціально-трудової сфери.


10. Прогноз результатів прийняття проекту постанови

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» відкриває перед Україною великі перспективи розвитку внутрішнього ринку органічної продукції та виходу на зовнішні ринки.

Впровадження правил, встановлених розробленим технічним регламентом буде сприяти досягненню таких стратегічних цілей:

відродженню аграрного сектору України і разом з підйомом індустріальної могутності дозволить вивести її в число економічно потужних країн;

підвищенню позитивного іміджу України у світі;

забезпеченню споживачам прав на високоякісне харчування, що буде сприяти створенню безпечних умов для життя та нормального розвитку людини, поліпшенню демографічної ситуації в Україні, а також враховувати особливості етнічної культури;

створенню умов для перетворення органічного сільськогосподарського виробництва на високоефективне, конкурентоспроможне на внутрішньому та зовнішньому ринках виробництво;

забезпеченню правової системи для регулювання сектору органічного виробництва в Україні;

підтриманню та виправданню довіри споживачів до продуктів,маркованих як органічні;

визначення правил та принципів органічного виробництва та відповідного маркування органічної продукції;

впровадження економічного стимулювання органічного сільськогосподарського виробництва, а також інших заходів, спрямованих на здешевлення та підвищення якості органічних продуктів та сировини вітчизняного виробництва;

здійснення державного нагляду та контролю під час вирощування, виробництва, перероблення, маркування, перевезення, зберігання та реалізації органічних продуктів та сировини.

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках та запобіганню недобросовісної конкуренції.


Міністр М. Присяжнюк


Похожие:

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconВнесення змін та доповнень до проекту Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconРегламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів загальні положення
Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів розроблено з урахуванням вимог Постанови...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconРегламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Технічний регламент щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів розроблено з урахуванням вимог Постанови...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconПро затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів
Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності Кабінет Міністрів України...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року №1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconПостанова комісії (ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 р. Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування І контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) №834/2007 стосовно органічного виробництва І маркування органічних продуктів
Органічних продуктів, та скасування Постанови (єес) №2092/911 І, зокрема, Статтю 9(4), другий абзац Статті 11, Статті 12(3), 14(2),...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Національним класифікатором України „Класифікація видів економічної діяльності дк 009: 2005 за професійним ризиком виробництва, оскільки...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено з метою приведення у відповідність із чинним законодавством та спрямовано...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconПояснювальна записка до проекту Постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Прийняття зазначеної Постанови обумовлено необхідністю вжиття оперативних заходів з метою отримання коштів від орендної плати до...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо органічного виробництва та маркування харчової продукції та дріжджів» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки"
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов