Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" icon

Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом "снід"НазваниеПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом "снід"
Дата конвертации09.06.2013
Размер50.26 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
1. /документы/Draft_Strat_Rd10_25May2010_AU.doc
2. /документы/Polojenna_GRZ_10R_(3).doc
3. /документы/Procedure_PRselection__R10_UKR_2.doc
4. /документы/Procedure_TRP_R10_UKR_2.doc
5. /документы/Пол_тика конфл_кту _нтерес_в.doc
6. /документы/Порядок подання пропозиц_й_10Р_вар3.doc
7. /документы/нацрада 26.05.10.doc
8. /документы/оголошення_10Р_пропозиц__ та ОР_вар2.doc
Проект Для затвердження рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду від травня 2010 року Концепція
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом "снід"
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 Раунді по компоненту «снід»
Протокол № від
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “снід”
Матеріали до виступу на засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Оголошення про конкурс на основного реципієнта гранту Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку від України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді заявок за компонентом "снід"


ПРОЕКТ


Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

від _________________ 2010 року


ПОЛОЖЕННЯ

про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “СНІД”


1. Це Положення розроблено відповідно до Принципів підготовки заявок на фінансування за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у 10-му раунді та визначає порядок організації та діяльності Групи з розробки проекту Заявки від України (далі – ГРЗ) на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “СНІД”.


2. ГРЗ утворюється з метою:

- розробки проекту Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “СНІД” керуючись стратегією Заявки.

- подання на затвердження Національній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу проекту Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “СНІД”.

3. Діяльність ГРЗ починається з моменту затвердження її персонального складу Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та завершується з моменту прийняття остаточного рішення Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією щодо Заявки від України.


4. ГРЗ очолює її голова, який обирається з числа членів ГРЗ на першому засіданні.


5. ГРЗ утворюється з числа представників національних та міжнародних експертів з питань профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфекції/СНІДу та ВІЛ-асоційованого туберкульозу, моніторингу та оцінки, фінансового менеджменту, проведення закупок на тендерних засадах у сфері охорони здоров’я, а також представників Основного(их) реципієнта(тів) у складі не більше ніж 15 осіб. Члени ГРЗ повинні мати досвід з написання заявок на отримання грантів.


6. У разі необхідності ГРЗ може залучати до своєї роботи додаткових експертів.

7. Кожний член ГРЗ є відповідальним перед головою ГРЗ за написання окремого(их) розділу(ів) проекту Заявки від України відповідно до своєї експертизи, координуючи свої дії з іншими членами ГРЗ та Основним(и) реципієнтом(тами).


8. Члени ГРЗ у своїй роботі керуються цим Положенням, Формою Заявки на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “СНІД” та Планом розробки проекту Заявки від України (план додається).


9. Члени ГРЗ беруть участь у її роботі на громадських засадах.

10. Технічне забезпечення роботи ГРЗ здійснюється її секретарем.


11. ГРЗ забезпечує:

- узагальнення пропозицій, які відібрані Групою Технічного Оцінювання та затверджені Національною радою з питань протидій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до стратегії Заявки;

- визначення сфер, які не охоплені пропозиціями поданими для формування Заявки від України;

- розроблення структури Заявки від України, керуючись стратегією Заявки, яка включає пріоритетні напрями, потреби, пропорції бюджету між основними компонентами та ключові показники Заявки від України;

- підготовку тексту проекту Заявки від України з детальним робочим планом та бюджетом на перші два роки реалізації гранту Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією;

- ознайомлення з проектом Заявки від України всіх зацікавлених сторін;

- представлення остаточного проекту Заявки від України на засіданні Національної ради з питань протидій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- процедуру підписання членами Національної ради з питань протидії поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу проекту Заявки від України.


Додаток

до пункту 8 Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “СНІД”


План розробки

проекту Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “СНІД”


20 червня - 20 липня 2010 р.

1. ГРЗ узагальнює пропозиції, які відібрані Групою Технічного Оцінювання та затверджені Національною радою з питань протидій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до стратегії Заявки, та визначає сфери, які не охоплені цими пропозиціями

2. ГРЗ розробляє структуру Заявки від України, керуючись стратегією Заявки, яка включає пріоритетні напрямки, потреби, пропорції бюджету між основними компонентами Заявки та ключові показники

3. Члени ГРЗ готують розділи Заявки відповідно до своєї експертизи,

  1. ГРЗ готує проект консолідованої Заявки для розгляду її всіма зацікавленими сторонами та розсилає проект документу


21 липня 2010 р.

5. Представлення проекту Заявки на зустрічі усіх зацікавлених сторін


22 липня – 2 серпня 2010 р.

6. ГРЗ збирає усі коментарі зацікавлених сторін та вносить відповідні зміни у проект Заявки від України

7. ГРЗ розробляє детальний робочий план та бюджет на перші два роки реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

8. ГРЗ готує остаточний проект Заявки від України з робочим планом та бюджетом для розгляду її всіма зацікавленими сторонами та розсилає проект документу


3 серпня 2010 р.

9. Представлення остаточного проекту Заявки України на зустрічі зацікавлених сторін


4 – 8 серпня 2010 р.

10. ГРЗ збирає усі коментарі зацікавлених сторін та вносить відповідні зміни до проекту Заявки від України

11. ГРЗ розсилає членам Національної ради з питань протидій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу остаточний проекту консолідованої Заявки та розміщує її на сайтах для огляду


11 серпня 2010 р.

12. ГРЗ представляє остаточний проект Заявки від України на засіданні Національної ради з питань протидій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу для огляду, обговорення та затвердження


12 - 17 серпня 2010 р.

13. У разі необхідності ГРЗ корегує текст Заявки від України у відповідності з коментарями членів Національної ради з питань протидій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

14. ГРЗ забезпечує процедуру підписання Заявки від України


18 - 19 серпня 2010 р.

15. ГРЗ відсилає електронну копію Заявки від України на 10 раунд до

Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Женеві.

16. ГРЗ висилає зазначену кількість друкованих підписаних копій Заявки від України на 10 раунд до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією , користуючись послугами компанії DHL.Похожие:

Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Ом, туберкульозом та малярією у 8-му Раунді та визначає порядок організації та діяльності Групи з розробки проекту Заявки від України...
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconПоложення про відбір Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом...
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconСтратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Богдан Д. Го „Молодіжний центр проблем трансформації соціальної сфери „соціум-ххі”
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconКонцепція Заявки від України
Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 8 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом \"снід\" iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов