Протокол № від icon

Протокол № відНазваниеПротокол № від
Дата конвертации09.06.2013
Размер52.66 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>
1. /документы/Draft_Strat_Rd10_25May2010_AU.doc
2. /документы/Polojenna_GRZ_10R_(3).doc
3. /документы/Procedure_PRselection__R10_UKR_2.doc
4. /документы/Procedure_TRP_R10_UKR_2.doc
5. /документы/Пол_тика конфл_кту _нтерес_в.doc
6. /документы/Порядок подання пропозиц_й_10Р_вар3.doc
7. /документы/нацрада 26.05.10.doc
8. /документы/оголошення_10Р_пропозиц__ та ОР_вар2.doc
Проект Для затвердження рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду від травня 2010 року Концепція
Положення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом "снід"
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 Раунді по компоненту «снід»
Протокол № від
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 10 раунд заявок за компонентом “снід”
Матеріали до виступу на засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Оголошення про конкурс на основного реципієнта гранту Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку від України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді заявок за компонентом "снід"

ПроектЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Національної ради

з питань протидії туберкульозу

та ВІЛ-інфекції/СНІДу


протокол №___ від ___________

                                                      ПОЛОЖЕННЯ
                           про політику уникнення конфлікту інтересів

                                                   Вступ

З метою забезпечення прозорого і виваженого механізму прийняття рішень Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Рада) та її комітетами, дотримання етичних норм духу партнерства заінтересованих сторін в роботі Ради застосовується Положення про політику уникнення конфлікту інтересів.

Метою Положення про політику уникнення конфлікту інтересів є забезпечення сприятливих умов для прийняття рішень Радою та комітетами, довіри до її діяльності з боку широкої громадськості.

Положення про політику уникнення конфлікту інтересів передбачає визначення проблемних питань та механізму розв’язання конфлікту інтересів, обов’язків членів Ради та комітетів у разі виникнення конфлікту інтересів.

Члени Ради і комітетів можуть опинитися в ситуації конфлікту інтересів. Така ситуація виникає, коли члени Ради та комітетів розглядають питання, що стосуються діяльності урядових, неурядових та міжнародних організацій, де члени Ради, або її комітетів працюють, або до яких вони мають безпосереднє відношення (є засновниками, входять до складу керівних або виборних органів, реалізують спільні проекти тощо).

Визначення понять та термінів

Конфлікт інтересів - може виникати, коли задіяна особа особисто бере участь у розгляді питання на засіданні Ради або комітету, в результаті вирішення якого задіяна або асоційована особа, асоційована установа має можливість отримати будь-які матеріальні блага.

Задіяна особа - член Ради, член комітету Ради, працівник секретаріату Ради.

Асоційована особа - член родини або родич задіяної особи.

Асоційована установа - організація чи установа, де задіяна особа працює або входить до складу керівного чи виборного органу, організація чи установа, з якою задіяна особа має домовленість про співпрацю, в результаті якої можливе отримання матеріальних благ.

Особиста участь - прийняття безпосередньої участі члена Ради або комітету у розгляді питання на засіданні Ради або комітету, в результаті якого можливе отримання матеріальних благ задіяною особою, асоційованою особою або асоційованою установою.

Матеріальне благо - матеріальна винагорода, послуга, пільга, отримання грантів, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених законодавством.

Група з етичних питань - група з трьох-п’ятьох членів Ради або комітету створюється за рішенням Ради або комітету у разі, якщо ситуація щодо можливого конфлікту інтересу потребує додаткового вивчення та обґрунтування.

Прозорість та повідомлення інформації

Задіяна особа зобов’язана повідомляти Раду або комітет про виникнення або існування ймовірності виникнення конфлікту інтересів, характер цього конфлікту перед засіданням Ради або комітету чи під час засідання, на якому розглядається питання, через яке існує імовірність виникнення конфлікту інтересів.

Усі задіяні особи мають бути поінформовані про Положення про політику уникнення конфлікту інтересів та заповнити заяву про ознайомлення з політикою уникнення конфлікту інтересів (додається).

Секретаріат Ради, секретарі комітетів забезпечують всі задіяні особи копією Положення про уникнення політики конфлікту інтересів та із заявою про ознайомлення з Положенням щодо уникнення політики конфлікту інтересів.

Кожна задіяна особа зобов’язана підписати заяву про ознайомлення з Положенням про уникнення політики конфлікту інтересів та повернути її до секретаріату Ради протягом 5 робочих днів з моменту її отримання.

Порядок дій у разі виникнення конфлікту інтересів

Усі члени Ради або комітету мають бути обов’язково ознайомлені з рішенням Ради про існуючі чи можливі конфлікти інтересів та про створення групи з етичних питань.

Група з етичних питань розглядає існуючий конфлікт інтересів та подає висновки та рекомендації Раді або комітету протягом 5 робочих днів з моменту утворення групи.

Усі задіяні особи та працівники секретаріату Ради заохочуються до консультацій з групою з етичних питань.

Розглянувши висновки та рекомендації групи з етичних питань, Рада або комітет приймає рішення про відсторонення задіяної особи від участі в обговоренні та голосуванні з питання, через яке виникнув конфлікт інтересів.

У разі надання задіяною особою інформації про можливість виникнення конфлікту інтересів під час засідання Ради або комітету приймається рішення, що конфлікт інтересів існує, задіяна особа не бере участь у вирішенні питання, яке призвело до конфлікту, навіть якщо рішення про її відсторонення не прийняте. Це означає, що на засіданні Ради або комітету задіяна особа не буде виступати або голосувати з даного питання. Однак, Рада або комітет може прийняти рішення про надання права задіяній особі презентувати інформацію технічного характеру. Може також бути надане право задіяній особі на відвідування зустрічей з метою виконання її адміністративних обов’язків, але задіяна особа не бере участі у обговоренні питань, які призвели до виникнення конфлікту інтересів. Імена та прізвища задіяних осіб, у яких виник конфлікт інтересів або існує ймовірність його виникнення з питань, що обговорюються, заносяться до протоколу засідання Ради чи комітету. У даному випадку група з етичних питань не створюється.

У разі якщо про конфлікт інтересів стало відомо вже після прийняття Радою або комітетом рішення, дія даного рішення зупиняється на час розгляду конфлікту інтересів групою з етичних питань.

Після розгляду Радою або комітетом висновків та рекомендацій групи з етичних питань, рішення може бути переглянуте, при прийнятті якого виник конфлікт інтересів.

У разі з’ясування, що задіяна особа має конфлікт інтересів, про який не було повідомлено у зазначений вище спосіб, група з етичних питань інформує задіяну особу про підстави такого припущення та надає їй можливість пояснити неспроможність повідомлення. Якщо після проведення подальшого ґрунтовного вивчення група з етичних питань з’ясує, що задіяна особа порушила Положення про політику уникнення конфлікту інтересів, про це повідомляється Раді або комітетові.

У разі якщо група з етичних питань з’ясує, що задіяна особа свідомо не поінформувала про конфлікт або можливість конфлікту інтересів, Рада або комітет може прийняти рішення про виключення задіяної особи із складу Ради або комітету. Відповідна організація чи установа повинна запропонувати, відповідно до існуючих процедур, іншу особу, яка представлятиме її інтереси в Раді або комітеті.

Під час розгляду Радою або комітетом пакету пропозицій для затвердження, участь задіяних осіб у їх розгляді не вважається такою, що може призвести до виникнення конфлікту інтересів, навіть якщо організація чи установа, яку представляє задіяна особа, може мати заінтересованість у матеріальних благах в тій чи іншій пропозиції. У разі розгляду окремої пропозиції задіяна особа попереджає Раду або комітет про можливість виникнення конфлікту інтересів та виконує порядок дій, викладений у цьому Положенні.

Поширення Положення про політику уникнення
конфлікту інтересів

Положення про політику уникнення конфлікту інтересів набирає чинності одразу після затвердження його рішенням Ради.

Копія Положення про політику уникнення конфлікту інтересів, а також заява про ознайомлення з Положенням про уникнення політики конфлікту інтересів розміщуються на веб-сайті Ради.

 

 

 Похожие:

Протокол № від iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 03. 10. 2012 Рахів №391 Про надання дозволу на розробку технічних документацій
Х,,Перехідні положення” Земельного кодексу України, враховуючи рішення комісій з вирішення та розгляду земельних питань: від 24 квітня...
Протокол № від iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 11. 07. 12 №283 м. Рахів Про затвердження технічних документацій із землеустрою та передачу земельних ділянок у власність, за межами населених пунктів
Пункту 12 розділу Х,,Перехідні положення” Земельного кодексу України, враховуючи рішення комісій з вирішення та розгляду земельних...
Протокол № від iconЗареєстровано Головним управлінням юстиції в області Наказ № від 20 р. Свідоцтво № Начальник управління Протокол № Затверджено
Української бібліотечної асоціації (місцевий осередок) Протокол №1 від 20 р
Протокол № від iconПротокол №2 від 18. 02. 12 Погоджено: Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Рішення правління Муніципальної лікарняної каси міста Києва протокол №2 від 18. 02. 12
Протокол № від iconПротокол № від протокол № від
В барвінківському професійному аграрному ліцеї трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових...
Протокол № від iconПротокол №5 від 24. 12. 2003 р
Затверджена Атестаційною колегією Міносвіти та науки України, протокол №5 від 24. 12. 2003 р
Протокол № від iconРішення від 20. 03. 2012 р. Про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
Комсомольська, враховуючи пропозиції постійних комісій з питань комунальної власності та приватизації (протокол №16 від 13. 03. 2012)...
Протокол № від iconПротокол від 01. 09. 2011 р
Згідно із рішенням Президії фсо україни (протокол від 01. 09. 2011 р. №10) у м. Київ планувалася 10-13. 11. 2011р звітно-виборча...
Протокол № від iconРішення від 25. 05. 2011 року Про встановлення розміру
Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань архітектури, будівництва, земельних ресурсів та екології та (протокол...
Протокол № від iconРішення від 15. 11. 2011р. Про введення додаткових посад у відділення сімейної медицини по поліклініці «мц пмсд»
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійних комісій з питань соціального захисту та охорони...
Протокол № від iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 27. 09. 2012 Рахів №378 Про затвердження технічних документацій
Х,,Перехідні положення” Земельного кодексу України, враховуючи рішення комісій з вирішення та розгляду земельних питань: від 6 квітня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов