Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику icon

Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризикуНазваниеНаказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику
страница1/14
Дата конвертации09.06.2013
Размер2.11 Mb.
ТипНаказ
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ,

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З


___________________

м. Київ

№ _______________
Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику

На виконання Закону України від 19.02.2009 № 1026 - VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»


НАКАЗУЄМО:


1. Затвердити такі, що додаються:


1.1. Стандарт соціальних послуг з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом;


1.2. Стандарт соціальних послуг з профілактики ВІЛ-інфекції серед осіб з високим ризиком інфікування ВІЛ статевим шляхом


1.3. Стандарт соціальних послуг хворим на поєднані захворювання туберкульоз та ВІЛ-інфекцію;


1.4. Стандарт соціальних послуг з соціально-психологічного супроводу осіб, які отримують замісну підтримувальну терапію агоністами опіоїдів;


1.5. Стандарт соціальних послуг із супроводу клієнтів з потрійним діагнозом: ВІЛ-інфекція, туберкульоз, залежність від наркотичних речовин;


2. Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.


3. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту, на заступників Міністра охорони здоров’я України, праці та соціальної політики України відповідно до розподілу обов'язків.^ Міністр України у справах сім’ї, молоді та спортуЮ.М. Павленко

Міністр охорони здоров’я України

В.М. Князевич

^ Міністр праці та соціальної політики України


Л.Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України


^ Стандарт соціальних послуг з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом


І. Загальні положення

1.1. Метою даного Стандарту якості соціальних послуг з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом (далі - Стандарт) є:

встановлення соціальних показників та норм, які у комплексному застосуванні забезпечать оптимальне надання ЛЖВ, членам їхніх сімей та законним представникам базового рівня усіх видів соціальних послуг, що спрямовані на підвищення якості життя ЛЖВ; сприяння захисту ЛЖВ від усіх форм насильства, дискримінації та стигматизації із забезпеченням індивідуального підходу до кожної особи, запобігання їх повторного інфікування різновидом вірусу ВІЛ, розвитку ВІЛ-інфекції в СНІД, передачі ВІЛ-інфекції від них до інших осіб;

визначення належного рівня якості надання соціальних послуг ЛЖВ та членам їхніх сімей, законним представникам;

забезпечення на місцевому рівні державних гарантій надання соціальних послуг ЛЖВ, членам їхніх сімей, законним представникам, їхньої участі у програмах оздоровлення, забезпечення здорового способу життя, соціальної адаптації, розвитку.

1.2. У Стандарті терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні стандарти та соціальні гарантії», «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки».

1.3. Скорочення, які використовуються у Стандарті:

АРТ - антиретровірусна терапія

ВААРТ – високоактивна антиретровірусна терапія

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом.

ЛЖВ – люди, що живуть з ВІЛ

ЛПУ – лікувально-профілактична установа

ОСБ – особи секс-бізнесу

ПАР – психоактивні речовини

СІН – споживачі ін'єкційних наркотиків

СНІД – синдром набутого імунодефіциту, термінальна стадія ВІЛ-інфекції.

ЧСЧ – чоловіки, що мають секс з чоловіками

1.4. Цільові групи Стандарту:

ВІЛ-позитивні особи – жінки, що живуть з ВІЛ/СНІД, в тому числі ЖСБ, чоловіки, що живуть з ВІЛ/СНІД, в тому числі ЧСЧ, ОСБ і СІН, особи (чоловіки і жінки), які звільнились з місць позбавлення волі (далі ЛЖВ);

ВІЛ-позитивні особи, які проходять курс лікування АРТ або готуються до його початку;

близьке оточення ЛЖВ (члени сім’ї: батьки, подружжя, брати, сестри, діти);

законні представники ЛЖВ (опікуни, особи, в тому числі соціальні працівники, фахівці із соціальної роботи, уповноважені отримувачем послуг представляти його інтереси в державних та недержавних організаціях).

1.5. Цей Стандарт визначає та характеризує базові соціальні послуги з урахуванням індивідуальних потреб отримувачів послуг.

1.6. Перелік, зміст, якість та процес надання послуг є обов’язковим для дотримання державними та комунальними закладами і установами, та установами, закладами різних форм власності, об‘єднаннями громадян, благодійними організаціями, фізичними особами, які реалізують програми або проекти з надання соціальних послуг за рахунок фінансування державного або місцевих бюджетів, а також міжнародних та благодійних організацій.


ІІ. Соціальні норми та нормативи у сфері надання соціальних послуг з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом


2.1. Соціальні норми і нормативи надання соціальних послуг з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом включають:


2.1.1.норми часу та навантаження на працівників, які безпосередньо залучені до процесу надання послуг. Для штатних працівників, сумісників чи тих, хто працює за договором цивільно-правового характеру та займає посаду фахівця із соціальної роботи, соціального працівника, психолога, соціального робітника: в ході індивідуальної роботи з отримувачами послуг первинне консультування (включаючи оцінювання та розробку індивідуального плану роботи з отримувачем) проводиться одноразово, від 30 хвилин до 1,5 годин на 1 отримувача, повторне консультування (за темами, що передбачені стандартом) триває в середньому - від 15 хвилин до 1 год. кожна консультація (проведення консультацій фіксуються в журналі/базі даних); проведення тренінгів, занять, груп самодопомоги, групове консультування триває в середньому від 1 до 6 годин заняття в залежності від теми (до звіту додаються – програма заняття, список реєстрацій учасників); робота з документацією (заповнення облікових форм, звітів тощо) займає не більше 20% робочого часу; інші завдання, що виконуються в організації (відповідно до посадових обов’язків) - не більше 10% робочого часу; направлення отримувачів - не більше 5% робочого часу.

Залучені спеціалісти: лікар, медична сестра проводять індивідуальні консультації отримувачів послуг в середньому – до 40 хвилин кожна консультація (проведення консультацій фіксуються в журналі). Кількість отримувачів, що отримують передбачені стандартом послуги, на одного фахівця розраховується індивідуально кожною організацією;


2.1.2 норми, яким має відповідати приміщення та обладнання для надання соціальних послуг. Приміщення для надання соціальних послуг ЛЖВ та їх близькому оточенню повинні забезпечувати конфіденційність та інші умови, адекватні змісту послуги, комфортні як для отримувача послуг, так і для фахівців, які надають ці послуги, і відповідати нормативам, затвердженим установою, що надає послуги. Обов’язковим елементом обладнання таких приміщень мають бути заходи щодо стерилізації повітря (бактерицидні опромінювані).

2.1.3. норми розрахунку вартості соціальної послуги одній особі , що живе з ВІЛ/СНІДом. До прямих витрат відносять оплату праці фахівців, які безпосередньо залучені до процесу надання соціальних послуг, в тому числі:

штатних працівників: фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник (робочий час включає: індивідуальну роботу з отримувачем (2,5-3 год), групову роботу з отримувачами (1-1,5 год), час на дорогу до установи (1-2 год.), робота з документацією (20% роб.часу); психолог (кількість консультацій для 1 отримувача в рік х тривалість середньої консультації (1 год.), групова робота з отримувачами (1,5-3 год), час на дорогу до установи (10% роб.часу), робота з документацією (10% роб. часу); соціальний робітник (робочий час включає: індивідуальну роботу з отримувачами (40 хв. – 1 год), час на дорогу до установи (20 % роб. часу), робота з документацією (20% роб. часу);

нарахування на соціальне страхування та до цільових фондів для штатних працівників у розмірі визначеному відповідними законодавчими та нормативними актами;

залучених спеціалістів: лікар-інфекціоніст, фтизіатр, інші (кількість консультацій для 1 отримувача в рік х тривалість середньої консультації (год.); медична сестра/ фельдшер (кількість консультацій для 1 отримувача в рік х тривалість середньої консультації (год.);

нарахування на соціальне страхування та до цільових фондів для залучених спеціалістів у розмірі визначеному відповідними законодавчими та нормативними актами;

також до прямих витрат відносять: продукти харчування для проведення інформаційних занять (чай/ кава, печиво/ цукерки, одноразовий посуд (стакан, тарілка, ложка, серветки), розрахунок проводиться наступним чином: середня вартість продуктів на групу / кількість учасників групи х середня кількість відвідувань отримувачів зустрічей групи; витратні матеріали (інформаційно-освітні матеріали - середня вартість інформаційних матеріалів різних видів на 1 отримувача, канцтовари для проведення інформаційних занять - середня вартість канцтоварів для 1 тренінгу / середня кількість учасників тренінгу х середня кількість відвідувань отримувачем тренінгів на рік, також враховується амортизація проекторів); матеріальну не грошову допомогу отримувачу у вигляді мотиваційних наборів (середня вартість набору х 12 наборів в рік, склад набору затверджується наказом організації); транспортні витрати, які розраховуються на послуги, що надаються в мобільних умовах, в тому числі: пальне, відповідно до маршрутних листів (вартість пального (літрів на км) х кількість кілометрів до місця надання послуги та на зворотній шлях (мобільний маршрут) х кількість поїздок в рік / кількість отримувачів, які отримують послугу в мобільних умовах х % отримувачів, які отримують послуги в мобільних умовах від загальної кількості отримувачів), відшкодування витрат на проїзд (вартість квитків (транспортні витрати) х кількість поїздок в рік / кількість отримувачів, які отримують послугу в мобільних умовах); витрати на оренду та/або утримання приміщень (опалення, освітлення, водопостачання, інші комунальні витрати, поточний та капітальний ремонт приміщень) пропорційно до площі чи кубатури займаних приміщень від загальної площі /кількість отримувачів послуг в умовах офісу Х % клієнтів, які отримують послуги в умовах офісу від загальної кількості отримувачів.

Непрямі витрати визначаються суб’єктом надання соціальних послуг у розмірі 15-20% від суми всіх прямих витрат, до них відносять:

оплату праці керівного та адміністративного персоналу, що відповідає за організацію процесу надання соціальних послуг відповідно до штатного розкладу (керівник організації, бухгалтер, професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу (документатор), водій, якщо в організації на балансі є транспортні засоби, інші );

нарахування на соціальне страхування та до цільових фондів у розмірі визначеному відповідними законодавчими та нормативними актами;

витрати на утримання (опалення, освітлення, водопостачання, інші комунальні витрати, поточний та капітальний ремонт приміщень, комунікації) адміністративних та технічних приміщень пропорційно до площі чи кубатури займаних приміщень;

амортизацію основних фондів, крім обладнання, що враховано в прямих витратах, канцелярські, господарські витрати (крім канцтоварів для надання послуг (проведення тренінгів), витрати на навчання та підвищення кваліфікації персоналу, відрядження та ін.., що вираховуються пропорційно від загальних витрат.


2.1.4. норми ведення записів та документації. Для ведення обліку соціальних послуг, наданих особам, що живуть з ВІЛ/СНІДом, використовуються наступна документація: картка отримувача послуг, анкета первинного і регулярного оцінювання; індивідуальний план соціального супроводу отримувача послуг; журнал реєстрації отримувачів послуг; журнал обліку консультацій; база даних про надані послуги.

Адміністративно-технічна і регламентуюча документація: інструкція з техніки безпеки праці та журнал з проведення інструктажу з техніки безпеки праці; графік роботи персоналу та табель обліку їх робочого часу; журнал обліку послуг; копія розпорядження органів виконавчої влади про легальність надання послуг; наказ про затвердження штатного розпису, посадових обов’язків та матеріальної відповідальності; журнал реєстрації наказів; журнал обліку навчання, підвищення кваліфікації, стажування, супервізії персоналу; накладні, довіреності, акти списання; трудові книжки, договори із залученими спеціалістами, волонтерами; правила внутрішнього розпорядку або інструкції з організації та надання послуг; угоди з партнерами; книга обліку скарг та подяк; звіти та інші інформаційні матеріали про діяльність суб’єкта, що надає послуги, її результатів; інша документація на розсуд керівництва.


ІІІ. Види, зміст, умови та порядок надання послуги в рамках Стандарту


3.1. Перелік послуг особам, що живуть з ВІЛ/СНІДом визначається на основі Закону України «Про соціальні послуги».

3.2. Зміст соціально-побутових послуг:

соціально-побутовий супровід - надання за місцем проживання послуг з прання, прибирання, приготування їжі, виклику представників житлово-комунальних служб, контроль за надання ними послуг (за потребою, не рідше ніж 1 раз на тиждень, багаторазово, від 1 місяця до 1 року);

закупка та доставка продуктів і медикаментів для отримувачів послуг за їхні кошти (за потребою, не рідше ніж 1 раз на тиждень, багаторазово, від 1 місяця до 1 року протягом до 3 год. за один раз);

надання ЛЖВ матеріальної допомоги (видача вітамінів; продуктів харчування, побутових предметів першої необхідності);

сприяння у отриманні ЛЖВ гуманітарної допомоги: медикаментів, вітамінів, продуктових наборів, гігієнічних наборів, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття, білизни, інших предметів першої необхідності (за потребою отримувача послуг у межах норм, установлених суб’єктом, що надає соціально-побутові послуги, до 4 разів на тиждень до 3 год. за раз, багаторазово, від 1 місяця до 1 року);

направлення до інших партнерських установ та організацій для отримання ЛЖВ соціально-побутових послуг у більш повному обсязі (за потребою, одноразово, 15 хв. за один раз).

Обсяги матеріальної допомоги ЛЖВ встановлюються суб’єктом, що надає соціальні послуги.

Ці послуги надаються фахівцями із соціальної роботи, соціальними працівниками, соціальними робітниками, волонтерами, які спрямовують свою діяльність на соціальне інспектування життєвої ситуації ЛЖВ і забезпечення їх продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, соціально-побутовим супроводом/патронажем (за потребою та згідно результатів інспектування).


3.3. Зміст психологічних послуг:

проведення психологічного консультування, психодіагностики; психокорекції та надання психопрофілактичної допомоги ЛЖВ та представникам його близькому оточенню у зв’язку з складною життєвою ситуацією його ураження ВІЛ-інфекцією, сприяння формуванню у ЛЖВ нових навичок безпечної поведінки щодо запобігання повторному інфікуванню ВІЛ, розвитку ВІЛ-інфекції в СНІД, передачі ВІЛ-інфекції іншим особам, психологічна підготовка ЛЖВ до можливого розкриття ВІЛ статусу представникам близького оточення в зв’язку з розвитком захворювання (багаторазово, 1 раз на тиждень для 1 отримувача, до 1 год., від 1 місяця до 1 року);

консультування та навчання за принципом «рівний-рівному» щодо запобігання розвитку ВІЛ-інфекції в СНІД, формування позитивного психологічного ставлення до довготривалого прийому препаратів, формування і підтримки прихильності до лікування АРВ препаратами; інформування щодо наслідків припинення АРТ; профілактику втоми від лікування, щодо безпечних статевих стосунків з партнером, щодо планування майбутнього життя з ВІЛ;

психологічне сприяння збереженню якості життя, здоров’я та працездатності ЛЖВ, діяльності груп взаємодопомоги з взаємної підтримки і обміну досвідом життя з ВІЛ (багаторазово, 1 раз на тиждень для групи, до 2 год., від 1 місяця до 1 року);

мотивування та направлення ЛЖВ до профілактичних програм щодо наркоманії, реабілітації та ресоціалізації наркозалежних, психологічна допомога під час проходження діагностики та лікування ЛЖВ (перш за все АРТ), сприяння формуванню у отримувача послуг прихильності до діагностики та лікування, а також сприяння у формуванні у навичок безпечної поведінки (за потребою, одноразово, до 30 хв.);

надання духовної, психоемоційної підтримки ЛЖВ у передсмертному стані, психологічної підтримки його близькому оточенню;

соціально-психологічний супровід ЛЖВ та їх близького оточення у вирішенні складних життєвих ситуацій в зв’язку з захворюванням на ВІЛ/СНІД (багаторазово, 1 раз на тиждень для 1 отримувача, до 1,5 год., від 1 місяця до 1 року);

залучення ЛЖВ та представників їх близького оточення до груп психологічної взаємодопомоги для забезпечення покращення психоемоційного стану, підтримки та зміцнення психічного здоров’я, підвищення стресостійкості, збереження і покращення якості життя в умовах життя з ВІЛ;

соціально-психологічна підтримка надавачам соціальних послуг ЛЖВ, у тому числі волонтерам, близькому оточенню ЛЖВ, проведення заходів, тренінгів із профілактики психоемоційного виснаження членів мультидисциплінарної команди (за потребою, багаторазово, 1 раз на тиждень для 1 отримувача чи для групи, від 1,5 до 6 год. на тренінг, від 1 до 3 місяців);

направлення до інших партнерських установ та організацій для отримання ЛЖВ соціально-психологічних послуг у більш повному обсязі (за потребою, одноразово, до 30 хв.).

Ці послуги надаються психологами, фахівцями із соціальної роботи, соціальними працівниками, соціальними педагогами, соціальними робітниками, іншими фахівцями відповідно до компетенції і включають в себе надання послуг, спрямованих на подолання соціально-психологічних проблем, зумовлених ВІЛ-статусом.

Надання психологічних послуг спрямоване на спільне вирішення проблем ЛЖВ за рахунок мобілізації ресурсів фахівців та власних ресурсів ЛЖВ та їх близького оточення на основі партнерських стосунків між ними.


3.4. Зміст соціально-педагогічних послуг:

проведення соціально-педагогічного консультування щодо забезпечення батьків ЛЖВ необхідними знаннями про особливості виховного спілкування з дітьми як ВІЛ-інфікованих, так ВІЛ негативних, їх виховання і розвитку, формування подружніх і сімейних стосунків; сприяння попередженню і подоланню педагогічних помилок у міжособистісних стосунках у сім’ї та за необхідності – отриманню ЛЖВ подальших соціально-педагогічних знань (1 раз на тиждень для 1 отримувача послуг, до 1 год., багаторазово, від 1 міс до 3 місяців);

проведення соціально-педагогічного обстеження та діагностики ЛЖВ з використанням сучасних тестів та засобів всебічного вивчення особистості і об’єктивної оцінки її стану, встановлення форми і ступеня порушення соціальної адаптації, що забезпечує ефективність педагогічних послуг, а також надає необхідну інформацію про об’єм та основні напрями педагогічної корекції особистості ЛЖВ (1 раз на тиждень для 1 отримувача послуг, до 1 год., багаторазово, до 1 міс);

проведення навчання в рамках клубної та гурткової роботи, навчальних тренінгів та інших навчальних заходів щодо безпечної поведінки та позитивного соціального спілкування, зокрема у заходах з навчання доступним професійним навичкам, формуванню внутрішньої мотивації ЛЖВ до працевлаштування, відновленню особистого і соціального статусу, а також навчання близького оточення основам реабілітації ЛЖВ-вживачів ПАР у домашніх умовах, формування у них позитивних інтересів, у тому числі у сфері дозвілля, сприяння в сімейному вихованні дітей (1 раз на тиждень для 1 отримувача послуг чи групи, від 1 до 6 год., багаторазово, від 1 міс до 1 року, згідно навчальних програм та нормативів суб’єкта надання послуг);

забезпечення тимчасового перебування дітей у дитячих кімнатах під час проходження діагностики та лікування їхніх хворих на ВІЛ/СНІД батьків (за потребою, багаторазово, від 1 до 3 разів на тиждень, від 1 до 6 годин на 1 дитину, від 1 міс. до 1 року, згідно розпису роботи дитячої кімнати);

організація дозвілля – спортивних та культурно-масових заходів, зокрема з використанням ресурсів громадських центрів ЛЖВ (згідно нормативів суб’єкта надання послуг, за потребою від 1 до 4 разів на місяць, від 6 до 18 годин на 1 захід);

направлення до відповідних установ та закладів для отримання зазначених вище видів соціально-педагогічних послуг у більш повному обсязі (за потребою, одноразово, до 15 хв.);

проведення соціально-педагогічної діагностики (у разі потреби, 2 рази на тиждень для 1 отримувача послуг, до 1 год., одноразово чи багаторазово, до 1 місяця);

проведення соціального інспектування: надання соціальних послуг ЛЖВ за допомогою системи нагляду, аналізу, експертизи, контролю виконання соціальних програм, їх відповідності потребам та складним життєвим обставинам отримувачів, а також соціального інспектування умов життєдіяльності, морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді – ЛЖВ для забезпечення захисту їх прав, свобод та законних інтересів;

проведення соціально-педагогічної корекції яка передбачає кваліфіковану й ефективну педагогічну допомогу батькам у формі бесід, роз’яснень, методичних порад, рекомендацій) для подолання і виправлення допущених ними педагогічних помилок чи конфліктів у сім’ї, що травмують дітей, а також у виправленні неадекватних батьківських настанов і форм поведінки в їх вихованні (у разі потреби, 1 раз на тиждень для 1 отримувача послуг, до 1 год., багаторазово, до 3 місяців до 1 року).

Ці послуги надаються соціальним педагогом та/або соціальними працівниками, фахівцями із соціальної роботи, що пройшли відповідну підготовку на тренінгах або курсах і отримали дипломи (сертифікати або посвідчення) державного або прирівняного до нього зразку.

Матеріальне забезпечення спортивних та культурно-масових заходів ЛЖВ здійснюється у межах норм, передбачених відповідними нормативами, щодо надання цих послуг соціальними педагогами, а також норм встановлених суб’єктом, що надає соціально-педагогічні послуги.


3.5. Зміст соціально-медичних послуг:

направлення до медичного закладу з метою отримання першої медичної допомоги у стаціонарних закладах соціального обслуговування та за місцем перебування ЛЖВ (одноразово, до 15 хв.);

надання соціально-медичних консультацій ЛЖВ, щодо збереження, підтримки та охорони їх здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, консультування, пов’язаного із розвитком ВІЛ-інфекції, в тому числі: проведення соціально-медичних консультацій ЛЖВ для запобігання виникненню і розвитку інфекційних та інших захворювань, пов’язаних з уживанням наркотичних речовин і ризикованою статевою поведінкою, запобігання інфікування ВІЛ інших осіб та повторного інфікування різновидом ВІЛ ЛЖВ, організація консультування ЛЖВ лікарями (фтизіатр, хірург, невропатолог, нарколог, інфекціоніст, шкір-венеролог, гінеколог та інші, за потребою) (за потребою, не частіше 1 разу на тиждень, одноразово чи багаторазово, до 40 хв., від 1 міс до 3 міс.);

сприяння формуванню навичок безпечної поведінки ЛЖВ із сексуальними партнерами та партнерами СІН щодо запобігання повторному інфікуванню (реінфікації) ВІЛ, передачі ВІЛ-інфекції від них до інших осіб (за потребою, 1 раз на місяць, багаторазово, від 1, 5 до 6 год., від 1 міс до 3 міс.);

консультування з метою мотивування (супровід за необхідністю) щодо обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, туберкульоз, гепатити, опортуністичні інфекції та інші хвороби (за потребою, одноразово, до 30 хв.);

консультування отримувачів послуг щодо мети АРТ, механізму дії АРВ-препаратів, правил вживання АРВ-препаратів, правил зберігання АРВ-препаратів, негативних наслідків недотримання режиму і зниження дозування АРВ-препаратів, механізму і режиму одержання АРВ-препаратів;

навчання своєчасному прийому препаратів за методом «плацебо», сприяння (в тому числі телефонне нагадування) про проходження поточного тестування на поліланцюгову реакцію, на CD-4, рівня вірусного навантаження з метою контролю за біологічними показниками прогресування інфекції;

моніторинг рівня прихильності до лікування, контроль за систематичним прийомом препаратів;

соціально-медичний супровід ЛЖВ у зв’язку з їх участю в програмі АРТ, патронаж (соціально-медичні послуги за місцем проживання, чи знаходження) ЛЖВ, які тимчасово чи тривалий час перебувають у важкому стані здоров’я; або знаходяться у термінальній стадії хвороби (2 рази на тиждень для 1 отримувача послуг, багаторазово, 1 зустріч– 3 години, від 1 місяця до 1 року);

забезпечення ЛЖВ запобіжними засобами щодо ураження інфекційними хворобами: одноразові шприци, презервативи, дезинфікуючі засоби, антисептичні засоби, засобами санітарії та гігієни (за потребою) тощо), консультування щодо особливостей їх використання, навчання у застосуванні (за потребою) (5 презервативів на 1 візит отримувача послуг до 2 візитів у місяць, інші матеріали згідно норм суб’єкта надання послуги).

Ці послуги надаються соціальними працівниками, фахівцями із соціальної роботи, соціальними робітниками, волонтерами (в залежності від змісту послуги), які пройшли курс/тренінг навчання з питань надання соціальних послуг у сфері ВІЛ та державному навчальному закладі, а також медичними працівниками (лікар, середній медичний персонал), і включають в себе забезпечення доступу отримувачів послуг до медичних послуг, мотивування клієнта до обстежень та лікування з наданням попередньої та подальшої консультативної допомоги.

Усі види первинного медичного огляду і отримання першої медичної допомоги ЛЖВ, повинні забезпечувати задоволення їх потреб у соціально-медичних послугах до початку їх систематичного лікування.

Соціально-медичні консультації повинні забезпечувати, в разі потреби, навчання представників близького оточення ЛЖВ практичним навичкам загального немедичного догляду за ними.


3.6. Зміст соціально-економічних послуг:

надання матеріальної допомоги ЛЖВ, що зумовлена цього ВІЛ позитивним статусом (за потребою, багаторазово, від 1 місяця до 1 року, згідно нормативів суб’єкта надання послуги),

надання ЛЖВ гуманітарної допомоги (за потребою, багаторазово, від 1 місяця до 1 року, згідно нормативів суб’єкта надання послуги);

сприяння в отриманні ЛЖВ належних йому пільг, пенсії, допомоги, компенсацій та інших виплат відповідно до чинного законодавства України;

сприяння в отриманні ЛЖВ гуманітарної допомоги (медичні препарати, продукти харчування, вітаміни, засоби санітарії і особистої гігієни, предмети першої необхідності, тощо) згідно норм суб’єктів її надання (недержавних, благодійних організацій);

направлення до інших партнерських установ та організацій для отримання ЛЖВ соціально-економічних послуг у більш повному обсязі (за можливості, одноразово, до 15 хв.).

Ці послуги надаються фахівцями із соціальної роботи, соціальними працівниками і включають в себе вивчення матеріальних потреб отримувача послуг, та пошук додаткових ресурсів у громаді для покращення якості життя отримувача послуг.

Матеріальна та гуманітарна допомога ЛЖВ надається у межах норм, установлених суб’єктом, що надає соціальні послуги.


3.7. Зміст юридичних послуг:

супровід ЛЖВ та їх близького оточення: представлення інтересів отримувачів послуг у органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, допомога в оформленні/відновленні документів, захист прав та інтересів отримувачів послуг, адвокатська допомога, представлення інтересів отримувачів послуг у разі громадського представництва (1 раз на тиждень для 1 отримувача послуг, до 1 год., багаторазово, від 1 місяця до 1 року);

сприяння отриманню належних пільг, компенсацій та інших виплат відповідно до чинного законодавства України;

надання юридичних консультацій, своєчасної, достовірної та вичерпної інформації з питань, які пов’язані з правами ЛЖВ на соціальне обслуговування в державних, комунальних та недержавних установах, закладах, захист своїх прав, у тому числі від можливих порушень; забезпечення юридичним супроводом сімей ЛЖВ, що мають осіб, які страждають на алкоголізм, наркоманію, поведінкові розлади і перебувають у складних життєвих обставинах (1 раз на тиждень для 1 отримувача послуг, до 1 год., багаторазово, від 1 до 3 місяців);

надання юридичної допомоги у поданні скарг на діяльність або бездіяльність установ, закладів, що надають послуги або їх працівників, що порушують законні права ЛЖВ, у тому числі через пояснення їм змісту необхідних документів, залежно від призначення, суті і стану проблем, що їх цікавлять, визначення шляхів і здійснення практичних заходів для їх вирішення;

сприяння отриманню юридичної допомоги в оформленні/відновленні документів для працевлаштування, отриманні паспорта соціальної допомоги/субсидії, пенсії, інвалідності, соціальної допомоги при народженні дитини, оформленні інвалідності, разової грошової допомоги ідентифікаційного коду, сприяння в оформленні документів з поховання ЛЖВ (за необхідністю);

направлення до інших партнерських установ та організацій для отримання ЛЖВ юридичних послуг у більш повному обсязі (одноразово, до 15 хв.).

Ці послуги надаються юристами чи фахівцями із соціальної роботи / соціальними працівниками.


3.8. Зміст послуг зі сприяння професійній реабілітації ЛЖВ, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями:

сприяння проведенню комплексу соціально-медичних, психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для реалізації права ЛЖВ на професійну орієнтацію та підготовку, освіту, зайнятість;

сприяння ЛЖВ в отриманні експертних висновків щодо його потреб в реабілітаційній допомозі;

консультування щодо професійної реабілітації ЛЖВ, відповідності обраної ним професії його стану здоров’я, психологічним особливостям в контексті життя з ВІЛ (1 раз на тиждень для 1 отримувача послуг, 1 год., багаторазово, від 1 до 6 міс.);

супровід ЛЖВ у послідовному проходженні ним реабілітаційних заходів, надання допомоги в оформлені необхідних документів щодо працевлаштування, сприянні ефективному працевлаштуванню інвалідів ЛЖВ у відповідності до набутої професії, кваліфікації та попиту на ринку праці (за потребою, 1 візит/зустріч на тиждень для 1 отримувача послуг, 1 год., багаторазово, від 1 до 6 міс.);

направлення до інших установ/закладів та організацій для отримання ЛЖВ послуг з професійної реабілітації, в тому числі, з урахуванням їх обмежених фізичних можливостей в належному обсязі згідно чинного законодавства (одноразово, до 15 хв.).

Дана послуга надається фахівцем із соціальної роботи/ соціальним працівником/робітником, лікарем та/або середнім медичним персоналом, психологом, волонтерами.


3.9. Зміст інформаційних послуг:

надання інформації профілактичного змісту про ВІЛ/СНІД, ІПСШ, туберкульозу, гепатитів та інші інфекційні хвороби, що можуть становити загрозу здоров’ю ЛЖВ, про проблеми зловживання ПАР та наркотичними речовинами (рекомендовано), а також різнобічної інформації, необхідної для подолання складних життєвих обставин ЛЖВ та його близькому оточенню; надання інформації та проведення роз’яснювальної роботи з ЛЖВ щодо можливості притягнення його до кримінальної відповідальності при доведені факту усвідомленого зараження ним ВІЛ-інфекцією інших осіб (1 раз на тиждень для 1 отримувача послуг, одноразово чи багаторазово, до 30 хв., від 1 тижня до 1 місяця);

надання інформації з Інтернет – ресурсів про сайти знайомств, форумів, проведення акцій щодо проблем ВІЛ/СНІД, ІПСШ, ТБ з наданням отримувачу послуг доступу до відповідних інформаційних ресурсів, (за потребою);

проведення інформаційних занять для отримувачів послуг та їх близького оточення на теми: забезпечення збереження фізичного, психічного та соціального здоров’я; формування прихильності; до АРТ, профілактика опортуністичних інфекцій; повторного інфікування різновидом вірусу ВІЛ і розвиток резистентності; права та обов’язки ВІЛ-інфікованих; профілактика ІПСШ; побічні ефекти від АРВ-терапії тощо (1 раз на тиждень для 1 отримувача послуг, одноразово чи багаторазово, до 1 год. 30 хв., від 1 тижня до 1 місяця);

надання інформаційно-освітніх матеріалів для ВІЛ-позитивних з питань життя з ВІЛ, АРТ та прихильності до неї (за потребою, до 30 хв., згідно норм сіб’єкта надання послуги);

інформаційна взаємодія з партнерськими громадськими та державними установами щодо моніторингу доступу до діагностики та лікування для ВІЛ-інфікованих в регіоні;

надання інформації про інші партнерські установи та організації, різних форм власності, які надають послуги для ЛЖВ та переадресація ЛЖВ до них, зокрема тих, які здійснюють профілактику ВІЛ/СНІД, ІПСШ, туберкульозу, вживання ПАР і наркотичних речовин, гепатитів та інші інфекційні хвороби, що можуть становити загрозу здоров’ю ЛЖВ з точними адресами, контактними телефонами, переліком послуг та можливими формами їх надання; усної інформації – про зміст, обсяг, умови отримання послуг, відповідальність організацій, що їх надають (одноразово, до 15 хв.).

Інформація стосовно проблем, які відповідають потребам отримувача послуг, повинна надаватися у повному обсязі, своєчасно та зрозумілою для отримувача послуг мовою.

Дана послуга надається соціальним працівником/робітником, волонтером і включає в себе розповсюдження серед отримувачів послуг тематичних інформаційно–просвітницьких друкованих матеріалів (листівки, буклети, брошури, тощо).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Похожие:

Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconНаказ №3123/275/770 Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику
Відповідно до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду...
Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconНаказ № від 15 грудня 2011 р м. Рахів Про затвердження стандартів надання деяких адміністративних послуг
Міністерства економіки України від 12. 07. 07 №219 "Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних...
Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconПояснювальна записка до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Соціальне забезпечення” визначено завдання (захід 1) щодо розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України...
Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconВиконавчий комітет
Про внесення змін до рішення виконкому від 21. 07. 2010 №704 «Про затвердження складу комісії з розгляду питань пов’язаних з наданням...
Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconРозпорядження 04. 06. 2013 Печеніги №121 Про затвердження Положення про комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру
Ання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затверджених постановою...
Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconПропозиція Асоціації міст України (лист від №5-23 від 02 2011) Паспорт сфери «Соціальний захист»
Необхідність удосконалення надання соціальних послуг та затвердження стандартів, нормативів їх надання
Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconРозпорядження голови райдержадміністрації щодо затвердження стандартів адміністративних послуг: наказую: Затвердити такі, що додаються: стандарт надання адміністративної послуги по видачі будівельного паспорту
На виконання доручення голови облдержадміністрації від 30. 11. 11 №02-5/117 для підготовки розпорядження голови райдержадміністрації...
Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconЗаявка на отримання технічної допомоги щодо впровадження стандартів соціальних послуг

Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconПро затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які виконуються Жидачівським територіальним центром соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)
На виконання законів України «Про соціальні послуги» від 19. 06. 2003 року №966-іv, «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від...
Наказ № Про затвердження стандартів соціальних послуг представникам груп ризику iconПро затвердження форм документів, необхідних при оформленні на обслуговування у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
З метою надання методичної допомоги територіальним центрам соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов