Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” icon

Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”НазваниеСтратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Дата конвертации09.06.2013
Размер141.07 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу

від «____” _____________ 2009 року


СТРАТЕГІЯ

підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”

Вступ.

Ця стратегія розроблена відповідно до Принципів підготовки заявок на 9-й раунд фінансування за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Глобальний фонд) та Проекту Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Метою стратегії є визначення переліку документів, які необхідні для підготовки Заявки до Глобального фонду на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД” (далі – Заявка), їх змісту, забезпечення прозорого та відкритого механізму підготовки Заявки, залучення якнайширшого кола учасників для підготовки пропозицій до Заявки, представників релігійних та громадських організацій, приватного сектору, державних установ та органів виконавчої влади, фізичних осіб.


Історія питання.

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, був створений ООН як фінансовий механізм для розширення можливостей надання фінансової підтримки країнам у реалізації програм спрямованих на подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та малярії.

У жовтні 2008 року Глобальним Фондом оголошено прийом Заявок на отримання безоплатного гранту країнами для фінансування заходів спрямованих на боротьбу з трьома захворюваннями: СНІДом, туберкульозом та малярією. Останній термін подачі Заявок – 1 червня 2009 року.

Відповідно до принципів підготовки Заявок на фінансування у 9-му раунді, наданих Глобальним фондом, процес підготовки та координація цієї діяльності має здійснюватися Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - НР).

16 липня 2009 року відбулось засідання НР, на якому було прийнято рішення про підготовку Заявки від України та подання її до Глобального фонду, створена робоча група, якій доручено підготувати проект Заявки.

Заявка України подається на період 5 років, з 2009 по 2014 роки.


Роль Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (НР)

НР здійснює координацію процесу підготовки Заявки до Глобального фонду на фінансування, розглядає та затверджує необхідні процедурні питання, забезпечує залучення до процесу розробки Заявки всі сектори та представлені в НР сторони, залучає представників регіонів через регіональні координаційні ради, дотримується принципів прозорості, відкритості, доступності, керується положенням про політику уникнення конфлікту інтересів. З цією метою всі процедурні питання та проекти документів, що забезпечують формування Заявки України, планується обговорити на зустрічах всіх зацікавлених сторін, які відбуватимуться напередодні засідань НР.

Весь процес розробки та обговорення процедур, проектів документів, формування Заявки, визначення Основного Реципієнта обов’язково документується.

НР затверджує проект Заявки та подає її до Глобального фонду, визначає Основного реципієнта(-ів) гранту Глобального Фонду на конкурсних засадах.

Після розгляду проекту Заявки всі члени НР її підписують, при цьому кожний член НР має право утриматися від підписання Заявки, але у цьому випадку має письмово поінформувати Глобальний фонд про причини утримання від її підписання.

НР широко розповсюджує всю інформацію щодо процесу підготовки Заявки серед всіх заінтересованих сторін.


Зміст стратегії.

Дана стратегія передбачає три розділи, які містять перелік документів та передбачають дії необхідні для підготовки Заявки до Глобального фонду на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”.

1. Документи, які забезпечують відбір пропозицій для формування Заявки, визначення Основного реципієнта гранту Глобального фонду

2. План удосконалення діяльності Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

3. Документи, які забезпечують консолідацію Заявки.


^ Розділ І. Документи, які забезпечують відбір пропозицій для формування Заяви та визначення Основного Реципієнта гранту Глобального фонду


Перелік пріоритетних напрямів для фінансування заходів з протидії ВІЛ/СНІДу

Визначаються пріоритетні напрями для фінансування заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу:

 • догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих дітей, хворих на СНІД та членів їх сімей;

 • захист прав ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

 • посилення потенціалу державних служб та закладів, що опікуються уразливими до ВІЛ дітьми та сім’ями, гарантування надання обов’язкового мінімального пакету послуг для цільових груп дітей та сімей.


Оголошення про підготовку Заявки України до Глобального фонду на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”

Текст оголошення має містити:

1. Коротку інформацію про Глобальний фонд

2. Пріоритетні напрями подолання епідемії

3. Посилання на документи, які визначають процедури подання пропозицій до Заявки та заявок на отримання статусу Основного реципієнта

4. Терміни подання пропозицій і заявок

5. Перелік суб’єктів, які мають право подавати пропозиції і заявки

У тексті оголошення обов’язково має зазначатися адреси електронних джерел, які містять повну інформацію про процедури підготовки Заявки.

Текс оголошення затверджується рішенням НР.


Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки України до Глобального фонду на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”

Положення має визначати порядок організації та діяльності Групи Технічного Оцінювання (ГТО) за двома напрямами:

- з відбору пропозицій для формування Заявки до Глобального фонду;

- збору та представлення заявок для участі у конкурсі на отримання статусу Основного реципієнта(-ів) гранту Глобального фонду.

Положення має:

1. Встановлювати граничну чисельність складу Групи Технічного Оцінювання (ГТО) та процедуру обрання її керівника

2. Встановлювати періодичність роботи ГТО та термін її повноважень

3. Визначати процедуру прийняття рішень

4. Передбачати ведення протоколів засідань, під час яких здійснюється попередній відбір пропозицій та заявок, інформування щодо включення пропозицій до Заявки України

5. Передбачати підготовку аналітичних записок для НР щодо результатів розгляду пропозицій до Заявки та представлення кандидатів на отримання статусу Основного реципієнта гранту Глобального фонду

Положення про ГТО затверджується рішенням НР.


Порядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”

Порядок має визначати форми та вимоги до пропозицій, які подаються для формування Заявки.

Порядок має містити:

1. Аплікаційну форму пропозиції

2. Критерії відбору пропозицій, які забезпечуватимуть відкритість та прозорість процедури їх оцінювання

3. Терміни подання пропозицій

4. Попередження про можливе відхилення ГТО пропозиції у разі її невідповідності вимогам цього Порядку

5. Процедуру розміщення оголошення

6. Перелік суб’єктів, які мають право подавати пропозиції

Порядок подання пропозицій затверджується рішенням НР.


Положення про відбір Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”

Положення розробляється для визначення на конкурсних засадах Основного реципієнта гранту ГФ та має містити:

1. Вимоги до кандидатів

2. Перелік документів, які подаються на конкурс та пояснення щодо їх оформлення

3. Зразки аплікаційної форми та реєстраційної картки заявки

4.Терміни подання заявок

5. Визначення критеріїв відбору Основного реципієнту

6. Порядок визначення Основного реципієнта

7. Попередження про можливе відхилення заявки у разі її невідповідності вимогам Положення

8. Передбачати процедуру подання апеляції

Положення про відбір Основного реципієнта затверджується рішенням НР.


Розділ II. План удосконалення діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (НР)


1. Розгляд пропозицій щодо розширення повноважень НР

2. Підготовка пропозицій щодо розширення складу НР

3. Удосконалення процедур щодо формування складу НР

4. Збір та розгляд документів, які підтверджують представництво членів НР

5. Розроблення пропозицій щодо удосконалення процедур прийняття рішень НР

6. Забезпечення підписання заяв членами НР про ознайомлення із Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів

7. Забезпечення обговорення процедур щодо удосконалення діяльності НР в комітетах та із зацікавленими сторонами

8. Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Положення про НР


^ Розділ IІІ. Документи, які забезпечують консолідацію Заявки України.


Положення про Групу з розробки проекту Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”

Положення визначає порядок організації та роботи Групи з розроблення проекту Заявки:

Положення має містити:

1. Граничну чисельність складу Групи з розробки проекту Заявки та процедуру обрання її керівника

2. Процедуру та план написання проекту Заявки

4. Процедуру ознайомлення з проектом Заявки усіх заінтересованих сторін

Положення затверджується рішенням НР.


^ План –графік підготовки заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”


#

Дата


Захід

Очікувані результати

Відповідальний


Засідання зацікавлених сторін

 • Зацікавлені сторони проінформовані про оголошення Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (ГФ) про прийом заявок країн на фінансування в 6-му раунді

Мінсім’ямолодьспорт03.02.09

Створення робочої групи для розробки процедурних документів для підготовки Заявки України до ГФ

 • Наказом Мінсім'ямолодьспорту затверджено склад робочої групи

Мінсім’ямолодьспорт09-13.02.09

Засідання робочої групи

  • Затверджено регламент робочої групи

  • Обраний голова та співголови робочої групи

Підготовлено проекти процедурних документів:

  1. Стратегія підготовки Заявки України до ГФ

  2. Оголошення про підготовку Заявки України до ГФ

  3. Порядок подання пропозицій для формування Заявки

  4. Положення про відбір Основного реципієнта гранту ГФ

  5. Положення про Групу Технічного Оцінювання (ГТО)

  6. Положення про Групу з розробки проекту Заявки (ГРЗ)

Мінсім’ямолодьспорт13-15.02.09

Підготовка засідання зацікавлених сторін

 • Узгоджено проект програми з Мінсім’ямолодьспортом

 • Розіслано проекти процедурних документів

Мінсім’ямолодьспорт

Підготовка засідання (НР)

 • Узгоджено проект порядку денного

 • Запрошено членів НР

 • Членам НР розіслано проект порядку денного, проекти процедурних документів та інші документи, що розглядатимуться на засіданні

МОЗ16.02.09

Засідання НР

Затверджено:

  • процедурні документи

 • перелік організацій та установ, які входять до ГТО

 • Прийнято рішення щодо необхідності удосконалення роботи НР (визначено завдання для робочої групи)

МОЗ17.02.09

Оголошення про підготовку Заявки України до Глобального фонду

 • Оголошення про збір пропозицій до Заявки та збір заявок на отримання статусу Основного реципієнта розміщено в ЗМІ та розіслано по електронній пошті зацікавленим сторонам

^ БО „ФПХЗС”18.02 – 06.03.09

1. Засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення роботи НР

 • Розроблено план удосконалення роботи НР

Мінсім’ямолодьспорт

2. Збір пропозицій до Заявки

3. Збір заявок на ОР

 • Пропозиції до Заявки зібрані

 • Заявки від кандидатів на отримання статусу Основного реципієнта зібрані

ГТО

4. Підготовка фінального звіту «Аналіз прогалин та визначення пріоритетів для написання заявки»

 • Звіт розіслано для ознайомлення зацікавленим сторонам

^ БО „ФПХЗС”10.03.09

Засідання зацікавлених сторін за участю членів всіх комітетів НР (вкл. регіони)

 • Розроблено проект плану заходів до звіту «Аналіз прогалин та визначення пріоритетів для написання заявки»

 • Розроблено проект стратегії Заявки (включаючи пріоритетні потреби, індикатори та план розподілу бюджету)

^ БО «ФПХЗС»12.03-19.03.09

1. Засідання ГТО

 • Розроблено систему оцінювання пропозицій до Заявки та претендентів на отримання статусу ОР

 • Розглянуто пропозиції до Заявки та заявки претендентів на отримання статусу ОР

 • Підготовлено аналітичну записку для НР

ГТО

2. Підготовка зустрічі зацікавлених сторін

 • Розіслано проекти документів

 • Розглянуті рекомендації ГТО • ^ ГТО ГТОГТО

БО „ФПХЗС”

3. Підготовка засідання НР

 • Підготовлено проект порядку денного

 • Підготовлено проект протокольного рішення

 • Членам НР розіслано проект програми та документи, які розглядатимуться на засіданні

МОЗ24.03.09

Засідання зацікавлених сторін

Зацікавлені сторони ознайомлені з:

 • Результатами засідання ГТО (16-19.03.09)

 • Звітом «Аналіз прогалин та визначення пріоритетів для написання заявки»
^ БО „ФПХЗС”
31.03.09

Засідання НР

 • Створено апеляційну комісію та затверджено її персональний склад

Затверджено:

  • Стратегію Заявки (включаючи пріоритетні потреби, індикатори та план розподілу бюджету)

 • Список пропозицій для включення до Заявки

 • План удосконалення НР

 • Персональний склад Групи з розроблення Заявки (ГРЗ)

 • Обрано ОР

МОЗ7.04 – 10.04.06

Засідання апеляційної комісії з результатів відбору ОР та пропозицій до Заявки України в ГФ

(у разі потреби)

 • Розглянуто апеляційні заяви

НР14.04 – 21.04.09

Підготовка проекту Заявки

(ГРЗ спільно з ОР)

 • Підготовлено проект Заявки

ГРЗ22.04.09

Засідання зацікавлених сторін

 • Обговорено проект Заявки

^ БО „ФПХЗС”23.04 – 29.04.09

Фіналізація проекту Заявки ГРЗ спільно з ОР

 • Підготовлено фінальний проект Заявки

ГРЗ22-30.04.09

Підготовка засідання НР

 • Підготовлено проект порядку денного

 • Підготовлено проект протокольного рішення

 • Членам НР розіслано проект порядку денного та проект Заявки

МОЗ4.05.09

Засідання зацікавлених сторін

 • Презентовано фінальний проект Заявки

^ БО «ФПХЗС»14.05.09

Засідання НР

 • Затверджено проект Заявки

МОЗ15.05- 21.05.09

Збір підписів членів НР під Заявкою

 • Підписання Заявки членами НР

БО «ФПХЗС»22.05- 28.05.09

Підготовка Заявки до відправлення в ГФ

 • 29.05.09 Заявка подана в ГФ

НКР, ГРЗПохожие:

Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПоложення про відбір Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом...
Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Богдан Д. Го „Молодіжний центр проблем трансформації соціальної сфери „соціум-ххі”
Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconКонцепція Заявки від України
Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду у 9 раунді за компонентом "снід"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією оголосив дев’ятий раунд прийому заявок від країн на отримання фінансування...
Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconОголошення про конкурс на основного реципієнта гранту Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом "снід"
Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом...
Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов