Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» icon

Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід»НазваниеПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід»
Дата конвертации09.06.2013
Размер54.78 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

від «__» ___________ 2009 року


ПОЛОЖЕННЯ

про Групу Технічного Оцінювання

щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «СНІД»


1. Це Положення розроблено відповідно до Принципів підготовки Заявок на фінансування за рахунок коштів Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією і визначає порядок організації та діяльності Групи Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД” (далі – ГТО).


2. ГТО утворюється з метою забезпечення:

- відбору пропозицій для формування Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”;

- представлення НР кандидатів на отримання статусу Основного реципієнта(-ів) гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.


3. Діяльність ГТО починається з моменту затвердження її складу НР та завершується з поданням Заявки від України до Глобального Фонду на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”


4. ГТО очолює її голова, який обирається з числа членів ГТО на першому засіданні. Крім голови обирається його заступник, який виконує обов’язки голови у разі його відсутності.


5. ГТО утворюється у складі до 15 осіб з числа національних та міжнародних експертів у галузі профілактики, лікування, догляду та підтримки, організаційного та фінансового менеджменту, закупівель, а також включає представників громадських організацій та людей, які хворіють або постраждали від ВІЛ/СНІДу (Додаток).


6. ГТО у разі необхідності може залучати до своєї роботи додаткових експертів, які не мають права голосу.


7. Члени ГТО у своїй роботі керуються цим Положенням та Положенням про політику уникнення конфлікту інтересів, затвердженого рішенням НР.


8. Члени ГТО у своїй роботі дотримуються конфіденційності, зобов’язуються не розповсюджувати інформацію, яка надається для розгляду на засіданні ГТО.


9. Члени ГТО беруть участь у її роботі на громадських засадах.

10. Технічне забезпечення роботи ГТО здійснюється Секретаріатом, який утворюється при ГТО.


11. ГТО відповідно до Порядку подання пропозицій для підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”(далі - Порядок):

- здійснює прийом та реєстрацію пропозицій до Заявки;

- розглядає пропозиції та здійснює їх відбір;

- готує аналітичну записку про результати розгляду та розміщує її на Інтернет сторінці Міністерства охорони здоров’я України;

- надає можливість членам Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу ознайомитися з пропозиціями;

- зберігає пропозиції до прийняття Глобальним Фондом остаточного рішення щодо Заявки.


12. ГТО відповідно до Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - Положення):

- здійснює прийом та реєстрацію заявок на отримання статусу Основного реципієнта (далі – заявка ОР) та надає копію реєстраційної картки установам та організаціям будь-якої форми власності, які подали заявки;

- розробляє систему оцінювання заявок ОР базуючись на критеріях, висунутих до Основного реципієнта;

- розглядає заявки ОР та перевіряє їх на відповідність технічним вимогам Положення;

- аналізує заявки ОР на предмет відповідності критеріям Положення;

- письмово повідомляє заявників про результати цього розгляду;

- готує аналітичну записку, яка містить інформацію про загальну кількість поданих заявок ОР, кількість відхилених заявок ОР на підставі їхньої невідповідності технічним вимогам або критеріям, кількість прийнятих заявок ОР до розгляду;

- виносить вищезазначену аналітичну записку на розгляд НКР;

- надає можливість членам НР ознайомитися із заявками ОР установ та організацій, які претендують на отримання статусу Основного реципієнта;

- зберігає заявки ОР для забезпечення з’ясування спірних питань у разі їх виникнення у встановлені Положенням терміни.

13. Засідання ГТО є правомірним, якщо на ньому присутні більше ніж половина членів від її складу.

14. Основною формою роботи ГТО є засідання, які проводяться за потребою. Засідання ГТО проводить її голова або його заступник.

15. Рішення ГТО приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

16. Рішення ГТО оформлюються протоколами, в яких обов’язково зазначаються:

- назви пропозицій, які відібрані для формування Заявки України та найменування установ і організацій, прізвища, ім’я та по-батькові фізичних осіб, які їх подали;

- найменування установ та організацій, заявки яких на отримання статусу Основного реципієнта прийняті до розгляду.

17. Протокол підписується всіма членами ГТО, які присутні на засіданні.

18. На засідання ГТО запрошуються спостерігачі, не менше двох осіб, які не можуть брати участь в обговоренні та голосуванні, а також у своїй роботі дотримуються конфіденційності, зобов’язуються не розповсюджувати інформацію, яка надається для розгляду на засіданні ГТО.

19. Інформація про підсумки діяльності ГТО висвітлюється на Інтернет сторінці БО «Фонд профілактики хімічної залежності та СНІДу» www.helpme.com.ua в розділі „Новини”, МБФ „Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” http://www.aidsalliance.kiev.ua, ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» http://www.network.org.ua, ВБФ „Коаліція ВІЛ-сервісних організацій” http://www.hiv.org.ua/homeДодаток

до пункту 5 Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у 9 раунді за компонентом «СНІД»


^ Формування складу

Групи Технічного Оцінювання (ГТО)


Критерії відбору членів ГТО

Склад ГТО формується за наступними критеріями:

1. Наявність досвіду у галузі:

- прав людини;

- профілактики ВІЛ/СНІДу серед населення;

- лікування ВІЛ/СНІДу;

- догляду та підтримки людей, які постраждали від епідемії ВІЛ/СНІДу;

- моніторингу та оцінки;

- соціальної роботи;

- аудиту та фінансового менеджменту;

- проведення закупок на тендерних засадах в системі охорони здоров’я;

- організаційного менеджменту.


2. Відсутність конфлікту інтересів (наприклад, членами ГТО не можуть бути представники тих організацій, які претендують на отримання статусу Основного реципієнта, або подають пропозиції до Заявки від України, а також особи, які є членами Робочої групи з підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби з СНІДом, туберкульозом та малярією).


3. Участь у конкурсних комісіях з розгляду заявок.


Попередній склад ГТО:


Похожие:

Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 8 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Ом, туберкульозом та малярією у 8-му Раунді та визначає порядок організації та діяльності Групи з розробки проекту Заявки від України...
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconОголошення про конкурс на основного реципієнта гранту Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом "снід"
Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом...
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconКонцепція Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом «снід»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconКонцепція Заявки від України
Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Положення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 раунді заявок за компонентом «снід» iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом І малярією на участь у 9 Раунді по компоненту "туберкульоз"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією (далі гф) 1 жовтня 2008 року оголосив про початок прийому Заявок...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов