Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” icon

Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”НазваниеПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Дата конвертации09.06.2013
Размер115.61 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

від »______» ___________ 2009 року


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”


1. Цей Порядок розроблено відповідно до Принципів підготовки заявок на фінансування за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у 9-му Раунді та визначає форму і вимоги до пропозицій на підставі яких формується Заявка України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”


2. Пропозиції мають відповідати законодавству України та дотримуватися таких пріоритетів:

  • профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей вулиці, підлітків, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей та молоді, які звільнились із місць позбавлення волі, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, звільнених від відбування покарань з випробуванням або умовно-достроково;
  • догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих дітей, хворих на СНІД та членів їх сімей;

  • захист прав ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

  • посилення потенціалу державних служб та закладів, що опікуються уразливими до ВІЛ дітьми та сім’ями, гарантування надання обов’язкового мінімального пакету послуг для цільових групп дітей та сімей.


3. Право подавати пропозиції мають організації та установи будь-якої форми власності та підпорядкування, а також фізичні особи.


4. Оголошення про початок прийому пропозицій розміщується в газеті центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур’єр», а також в електронних та друкованих засобах масової інформації.


5. Прийом пропозицій:

- починається 26 лютого 2009 року о 9 годині;

- завершується 18 березня 2009 року о 17 годині.


6. Пропозиції подаються за аплікаційною формою згідно із додатком 1.


7. Аплікаційна форма пропозиції подається українською мовою за електронною адресою: Olena@saapf.kiev.ua або в друкованому вигляді у п’яти примірниках та на електронному носії інформації за поштовою адресою: Київ, 02094 вул. Пожарського 11, кв. 41 (офіс БО „Фонду профілактики хімічних залежностей та СНІДу”)

Вітається додаткове подання аплікаційної форми пропозиції російською або англійською мовами.


8. Прийом та реєстрація аплікаційних форм пропозицій забезпечується Секретаріатом Групи Технічного Оцінювання.


9. Не приймаються до розгляду пропозиції, які не відповідають:

- вимогам цього Порядку;

- надійшли пізніше встановленого терміну.


10. Розгляд пропозицій здійснює Група Технічного Оцінювання, яка утворюється та діє відповідно до Положення про неї.


11. Група Технічного Оцінювання розглядає пропозиції керуючись такими критеріями:


- відповідність пріоритетам;

- врахування потреб цільових груп, на які спрямована пропозиція;

- охоплення послугами дітей та підлітків, що уразливі до інфікування ВІЛ;

- використання інноваційних методів та кращих міжнародних практик;

- міжсекторальне партнерство;

- залучення людей, які живуть з ВІЛ/СНІД або, яких торкнулися проблеми ВІЛ/СНІД;

- реалістичність пропозиції;

- відповідність пропозиції епідемічній ситуації з ВІЛ/СНІДу в регіоні;

- дотримання прав людини, гендерної рівності.


12. Інформація про результати розгляду пропозицій розміщується на Інтернет сторінках МБФ „Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні” , ВБФ „Коаліції ВІЛ-сервісних організацій”, ВБО „Всеукраїнської мережі ЛЖВ”, БО „Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу” з наступного дня після підписання протоколу засідання Групи Технічного Оцінювання, а також поширюється Групою Технічного Оцінювання серед усіх зацікавлених сторін.


13. Аплікаційні форми пропозицій зберігаються Групою Технічного Оцінювання до прийняття рішення Правлінням Глобального Фонду щодо Заявки України, після чого передаються Основному реципієнту гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.


14. Документація не повертається організаціям/установам, фізичним особам, які подали пропозиції.


Додаток 1

До пункту 7 Порядку подання пропозицій для підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”


^

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ
Реєстраційний номер__________


І. БЛОК: заповнюється юридичними особами, які подають пропозиції


Назва пропозиції
Назва організації/установи
Прізвище, ім’я керівника організації/установи
Адреса для кореспонденції
Телефон, факс
Е-mail


ІІ.БЛОК: заповнюється фізичними особами, які подають пропозиції


Назва пропозиції
Прізвище, ім’я та по-батькові особи
Адреса для кореспонденції
Телефон, факс
Е-mail

ІІІ.БЛОК: заповнюється юридичними та фізичними особами, які подають пропозицію


^ Опис Пропозиції:

1. Обґрунтування актуальності пропозиції із зазначенням проблеми, на вирішення якої спрямована пропозиція:

Мета пропозиції:

Завдання пропозиції:


2. Назва пріоритету, відповідно до якого подається пропозиція (поставте позначку):


  • профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу серед дітей вулиці, підлітків, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей та молоді, які звільнились із місць позбавлення волі, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, звільнених від відбування покарань з випробуванням або умовно-достроково;
  • догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих дітей, хворих на СНІД та членів їх сімей;

  • захист прав ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей

  • посилення потенціалу державних служб та закладів, що опікуються уразливими до ВІЛ дітьми та сім’ями, гарантування надання обов’язкового мінімального пакету послуг для цільових групп дітей та сімей.3. Термін реалізації пропозиції (у період з 2009 по 2014 рік)

з __________ до __________ (вказати конкретний термін реалізації пропозиції).


4. Територіальне охоплення пропозиції:


○ країна

○ область/і (вказати які)__________________________________________

○ район/и (вказати які) __________________________________________

○ місто/а (вказати які) ___________________________________________

○ селище/а, село/а (вказати які) ___________________________________


5. Назва цільових груп, на охоплення яких спрямована пропозиція (поставте позначку):


○ жінки

○ діти та молодь віком до 18 років

○ мешканці сільської місцевості

○ споживачі ін’єкційних наркотиків

○ люди, які живуть з ВІЛ/СНІД

○ інші (вказати які)


6. Прогнозована кількість представників цільової групи охоплених послугами:


Сфера надання послуг*


Назва цільової групи з п. 5


Кількість охоплених накопичувальним підсумком (в абсолютних числах) по роках

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік
* Сфери надання послуг: Інформаційно-просвітні програми з ВІЛ/СНІДу серед груп населення з найбільш високим ризиком, зокрема серед дітей вулиці, підлітків, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей та молоді, які звільнились із місць позбавлення волі, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, звільнених від відбування покарань з випробуванням або умовно-достроково. Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД дітей, а також членів їх сімей, яких торкнулася епідемія. Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних дітей-сиріт, дітей та підлітків груп ризику. Надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі, зокрема тих, хто має ВІЛ-позитивний статус. Організація роботи з підготовки Стратегії розвитку соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах. Попередження інституалізації дітей, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу. Інформаційно-освітні заходи щодо прав сімей та дітей, які живуть з ВІЛ, зниження стигми та дискримінації, розширення доступу цих сімей до якісних соціальних послуг на рівні громад


7. План реалізації Пропозиції (опис на 1й і 2й роки детальний, на 3й-5й роки узагальнений):

Назва активності

Термін реалізації

(початок – кінець)

Загальна сума витрат

1й-рік реалізації


1 активність


2 активність


……….


2й-рік реалізації


1 активність


……….


3й-рік реалізації


4й-рік реалізації


5й-рік реалізації8. Яким чином планується продовжувати активності після закінчення гранту Глобального фонду? (опис не більше 0,5 стор.)


9. Як ваша організація/установа залучає цільові групи та людей, які живуть з ВІЛ/СНІД до процесу планування, реалізації та оцінки діяльності (опис не більше 0,5 стор.)


10. Як враховуватиметься гендерний підхід у доступі до послуг, які планується надавати (опис не більше 0,5 стор.)


11. Як будє враховуватися подолання дискримінації та стигматизації людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (опис не більше 0,5 стор.)


12. Перелік партнерських організацій/установ, які планується залучити до участі в реалізації Пропозиції: (вказати назви організацій/установ)


13. Кошторис витрат на реалізацію Пропозиції:


Назва статті витрат

на реалізацію пропозиції

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Кадрові ресурси
Інфраструктура і обладнання
Навчання
Медикаменти
Планування та адміністрування
Інше (вказати статті витрат)
………
………
Всього витрат за рахунок Глобального Фонду( у дол. США)
Інше (вказати за можливості обсяги фінансування з інших джерел, наприклад кошти організації/установи, державний бюджет, місцевий бюджет, кошти донорів)

14. Чи має намір організація/установа претендувати на отримання статусу Основного реципієнта гранту Глобального фонду:


○ ні

○ так

Якщо «так», заявка на отримання статусу Основного реципієнта подається відповідно до Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією


Підпис керівника організації/установи або фізичної особи_________________

Печатка організації (для юридичних осіб):

Дата ______________Похожие:

Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Богдан Д. Го „Молодіжний центр проблем трансформації соціальної сфери „соціум-ххі”
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПоложення про відбір Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconСтратегія підготовки Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconКонцепція Заявки від України
Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід”
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду у 9 раунді за компонентом "снід"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією оголосив дев’ятий раунд прийому заявок від країн на отримання фінансування...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconОголошення про конкурс на основного реципієнта гранту Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом "снід"
Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом...
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Порядок подання пропозицій для формування Заявки України на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “снід” iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом І малярією на участь у 9 Раунді по компоненту "туберкульоз"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією (далі гф) 1 жовтня 2008 року оголосив про початок прийому Заявок...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов