Концепція Заявки від України icon

Концепція Заявки від УкраїниНазваниеКонцепція Заявки від України
Дата конвертации09.06.2013
Размер64.19 Kb.
ТипКонцепція
скачать >>>

Концепція Заявки від України

на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом “СНІД”


За даними Українського центру профілактик та боротьби з ВІЛ/СНІД статистика говорить про те, що 38,4% нових випадків інфікування ВІЛ – це статевий шлях, а 19,4% - від матері до дитини. Це говорить про те, що епідемія поступово зміщується з концентрованої до генералізованої форми, при цьому середній вік людей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні -25 років.

В Україні останніми роками впроваджуються програми та заходи, спрямовані на профілактику ВІЛ/СНІД, у тому числі серед груп ризику, здійснюється догляд та підтримка осіб, які живуть з ВІЛ/СНІД. Зокрема, розширено можливості доступу населення до відповідної інформації, консультування та тестування, забезпечується доступ груп ризику до програм вторинної профілактики, здійснюється профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, надаються послуги з догляду та підтримки людей, яких зачепила проблема ВІЛ/СНІД, проводиться лікування тощо.

Разом з тим, ці дії не завжди точно відповідають потребам, є достатніми, скоординованими та комплексними.

Найбільш болючою проблемою є відсутність організованої системи подолання подальшого розповсюдження вірусу серед дитячого населення і молоді та надання хворим на ВІЛ/СНІД дітям ефективної допомоги. Практично відсутня участь держави в забезпечені таких дітей замінниками грудного молока, препаратами для профілактики і лікування опортуністичних інфекцій. Відсутність стратегії паліативної допомоги дітям, обмежені лікувально-діагностичні можливості для хворих на ВІЛ/СНІД дітей в регіонах, недостатня обізнаність педіатричної служби щодо ВІЛ/СНІД, відсутність стандартів догляду, соціального супроводу та психологічної реабілітації, літератури, знань та навичок спілкування надають дітям з ВІЛ/СНІД ознак дискримінації та порушують права кожної дитини на життя, здоров’я і майбутнє. Найближче оточення цих дітей теж зазнає стигму та дискримінацію особливо в сферах охорони здоров’я, освіти та праці, безпосередньо в своїх територіальних громадах.

Досвід свідчить, що на початку 2008 року функціонувало лише 5 прийомних сімей, у яких виховувалися 11 ВІЛ-інфікованих дітей, а на початок 2009 року таких сімей стало 12, і вони опікуються 20 дітьми. Слід зазначити, що основна кількість ВІЛ-позитивних дітей є сиротами, і виховуються у державних закладах. Тягар подвійної стигматизації, який несуть ВІЛ інфіковані діти - сироти руйнує їх психіку, викривляє сприйняття світу, посилює зміни в організмі, спричинені ВІЛ інфекцією. Діти, знаходяться в кризовому стані, вони перебувають у закладах державної опіки, закладах виконання покарань, у функціонально неспроможних сім’ях (сім’ях, де є проблеми вживання наркотиків або алкоголю). Відсутність комплексних заходів профілактики для уразливих до СНІД дітей та підлітків робить відповідь на епідемію ВІЛ неадекватною та направленою тільки на сьогодення, не враховує стратегічні засади держави.

Бездоглядні та безпритульні діти, підлітки груп ризику (які вживають наркотики або залучені до комерційного сексу) є сьогодні однією з найбільш уразливих до ВІЛ та важкодоступних груп. Дослідження UNICEF 2008 року, яке було зроблено у 4-х регіонах України серед цієї категорії дітей та підлітків показує, що вони не усвідомлюють ризик ВІЛ-інфікування, при цьому відсоток залучення до вживання наркотиків ін'єкційним шляхом, сексуальних контактів, у тому числі комерційних, дуже високий, зокрема: 15,5% дітей та підлітків на вулиці вживають ін'єкційні наркотики, 19% хлопців користувалися комерційними сексуальними послугами, 60% - надавали такі послуги, при цьому тільки 8% дівчат використовують презерватив з партнерами, а 11% ніколи не використовують.

Дана заявка повинна бути компліментарною та покривати фінансово-програмні потреби для зупинки епідемії ВІЛ\СНІД в Україні, до теперішньої заявки 6 раунду Глобального Фонду, та проекту Загальнодержавної програми подолання ВІЛ\СНІД на 2009-2014 роки.


^ Напрямки діяльності за цільовими групами


Напрямок 1.

Цільові групи:

1. Бездоглядні та безпритульні діти (“діти вулиці”) та підлітки групи ризику (зокрема наркозалежні підлітки та підлітки на реабілітації).

2. Діти з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

3. Діти і молодь, які перебувають у слідчих ізоляторах, відбувають покарання, звільнилися з місць позбавлення волі або діти, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарань з випробуванням або умовно-достроково.


^ Відпрацювання механізмів в обраних пілотних регіонах

 1. Запровадження соціального патрулювання та роботи мультидисциплінарних команд з дітьми, які опинилися на вулиці через залучення їх до програм профілактики ВІЛ/СНІДу (можливість ДКТ, соціального супроводу та послуг, робота на вулиці, відкриття спеціалізованих дропінг центрів).

 2. Створення бази даних дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (де є ВІЛ/СНІД, різні види залежностей) та введення системи профілактичних заходів, комплексу соціальних послуг, догляду та підтримки для цих дітей та їх сімей.

 3. Надання послуг з профілактики ВІЛ/СНІД (проходження ДКТ, надання інформації та підтримки) неповнолітнім, які звільняються з місць позбавлення волі, здійснення перенаправлення в інші комунальні заклади соціальної сфери або НУО, що працюють у сфері профілактики ВІЛ/СНІД.

 4. Проведення апробації послуг з профілактики ВІЛ/СНІД, ДКТ, переадресації, супроводу та підтримки для дітей і молоді, які перебувають у слідчих ізоляторах, відбувають покарання, звільнилися з місць позбавлення волі або дітей, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарань з випробуванням або умовно-достроково


Напрямок 2.

Цільові групи:

ВІЛ-позитивні діти та їх найближче оточення


 1. Введення профілактики відмов від новонароджених дітей ВІЛ-інфікованими матерями та попередження інституалізації дітей, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІДу шляхом забезпечення комплексної підтримки їм та їхнім сім'ям ;

 2. Сприяння влаштуванню дітей (зі статусом ВІЛ або народжених від ВІЛ-позитивних матерів), котрі перебувають в інтернатних закладах та дитячих будинках, у сімейні форми виховання через пошук та підготовку потенційних усиновителів, опікунів/піклувальників, прийомних батьків;

 3. Надання соціально-психологічної підтримки ВІЛ-позитивним дітям та їх найближчим родичам або сім'ям на етапі розкриття ВІЛ-позитивного статусу.

 4. Проведення інформаційно-освітньої компанії, що націлена на захист прав сімей та дітей, які живуть з ВІЛ, зниження стигми та дискримінації, розширення доступу цих сімей до якісних соціальних послуг на рівні громад (розробка стратегії).


Напрямок 3.

Цільові групи:

Посилення потенціалу державних служб та закладів, що опікуються уразливими до ВІЛ дітьми та сім’ями, гарантування надання обов'язкового мінімального пакету послуг для цільових груп дітей та сімей


 1. Розробка, прийняття та втілення Національної стратегії розвитку соціальних послуг, догляду та підтримки сім’ям, дітям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах та живуть з ВІЛ.

 2. Соціальна підтримка та супровід ВІЛ-позитивних вагітних жінок, дітей.

 3. Здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику (доступ молоді до презервативів, адвокація зниження цін на презервативи);

 4. Розвиток мережі комунальних закладів соціального обслуговування (згідно з оцінкою потреб громади), які надають підтримку та догляд ВІЛ-інфікованим дітям, молоді та їх сім'ям.

 5. Розроблення механізму оцінки потреб громад щодо профілактичних заходів з ВІЛ/СНІД, планування та моніторингу цих заходів.

 6. Розробка та видання методичних рекомендацій щодо оцінки потреб.

 7. Розроблення системи МіО соціальних послуг, що надаються державними закладами.

 8. Впровадження системи супервізії та підвищення кваліфікації соціальних працівників державних служб з питань надання послуг уразливим до ВІЛ дітям та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинахСтратегічні напрямки:

 • Створення сприятливих умов для впровадження гранту Глобального Фонду.

 • Вдосконалення ВІЛ-сервісу в Україні.

 • Посилення спроможності неурядових організацій, які працюють з дітьми та сім’ями, уразливими до ВІЛ; взаємодії громадського та приватного секторів (особливо на рівні громад) щодо подолання епідемії ВІЛ/СНІД та розширення доступу до тестування, лікування та послуг.

 • Поступове впровадження механізмів соціального замовлення для ВІЛ-сервісних організацій та розвитку ринку соціальних послуг з ВІЛ,СНІД на Україні.


На сьогодні в Україні працює близько 200 організацій, які надають послуги з ВІЛ/СНІДу. Серед цих організацій 80 регіональних та всеукраїнських об’єднань є членами ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», офіційно зареєстрованої у 2004 році та представлено у 22 регіонах країни. Клієнтами організацій є понад 100 тисяч осіб, що отримують послуги в програмах профілактики передачі ВІЛ-інфекції, програмах зменшення шкоди, репродуктивного здоров’я, захисту від проявів дискримінації, програм з догляду та підтримки ВІЛ-позитивних дітей, навчання, консультування та інформування. Для створення сприятливих для надання послуг умов НУО – члени Коаліції та Мережі ЛЖВ - проводять кампанії адвокації.Похожие:

Концепція Заявки від України iconКонцепція Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом «снід»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Концепція Заявки від України iconКонцепція реформування податкової системи України
С. Концепція ґрунтується на положеннях Конституції України, Програми Президента України «Україна – для людей»
Концепція Заявки від України iconПоложення Про змагання по кінному спорту серед аматорів. Загальні положення: Задачі
Заявки приймаються по т ф. (38044) 390-76-87, тел. 390-76-89, 067-2662233 або на e-mail: info@paradeallure com Попередні заявки подаються...
Концепція Заявки від України iconПоложення Про змагання по кінному спорту серед аматорів. Загальні положення: Задачі
Заявки приймаються по т ф. (38044) 390-76-87, тел. 390-76-89, 067-2662233 або на e-mail: info@paradeallure com Попередні заявки подаються...
Концепція Заявки від України iconРішення для підготовки Заявки від України до Глобального Фонду на участь у 8 Раунді по компоненту «туберкульоз» визначити основним фасилітатором Заявки
...
Концепція Заявки від України iconПоложення Змагання з виїздки серед аматорів та дітей vivat! Загальні положення
Заявки приймаються по тел: 098 669 68 86 або на e-mail: toktarenko@yandex ru Попередні заявки подаються за два тижні, остаточні заявки...
Концепція Заявки від України iconПоложення Про змагання по кінному спорту серед аматорів. Загальні положення: Задачі
Заявки приймаються по т ф. (38044) 390-76-87, тел. (38044) 5921894, 390-76-89, 067-2662233 або на e-mail: info@paradeallure com Попередні...
Концепція Заявки від України iconПоложення Про змагання по кінному спорту серед аматорів. Загальні положення: Задачі
Заявки приймаються по т ф. (38044) 390-76-87, тел. (38044) 5921894, 390-76-89, 067-2662233 або на e-mail: info@paradeallure com Попередні...
Концепція Заявки від України iconПоложення Про змагання по кінному спорту серед аматорів. Загальні положення: Задачі
Заявки приймаються по т ф. (38044) 390-76-87, тел. (38044) 5921894, 390-76-89, 067-2662233 або на e-mail: info@paradeallure com Попередні...
Концепція Заявки від України iconКонцепція діяльності Інституту обдарованої дитини Академії педагогічних наук України
Концепція розроблена творчим колективом Академії педагогічних наук України у складі: В. В. Камишин (керівник), С. Д. Максименко,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов