Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією icon

Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярієюНазваниеПоложення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією
Дата конвертации09.06.2013
Размер135.51 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

від «16» лютого 2009 рокуПОЛОЖЕННЯ

про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією


 1. Це Положення розроблено відповідно до Принципів підготовки заявок на фінансування за рахунок коштів Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – ГФ) та Фідуціарних угод для реципієнтів грантів і визначає порядок відбору Основного реципієнта(-ів) гранту ГФ (далі – Основний реципієнт).
 1. У даному Положенні використовуються такі поняття:


Основний реципієнт (-ти) – це юридична особа (українська або міжнародна), що здійснює діяльність на території України у відповідності до чинного законодавства України, та обрана на засадах конкурсу Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – НР) і підписала Угоду з ГФ на отримання гранту для фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні».


Суб-реципієнт - це юридична особа (українська або міжнародна), що здійснює діяльність на території України у відповідності до чинного законодавства України, та отримала кошти гранту ГФ, наданого Основному реципієнту, на реалізацію окремого компоненту програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні».

Інші треті сторони – це юридичні та фізичні особи, з якими Основний реципієнт підписує угоди про закупівлю товарів та надання послуг за кошти ГФ на реалізацію окремого компоненту програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні».


 1. Основний реципієнт несе повну відповідальність за програмну та фінансову реалізацію гранту ГФ
 1. Основного реципієнта(-ів) обирає НР, керуючись цим Положенням, і подає його на затвердження до ГФ.
 1. Основний реципієнт може входити до складу НР. У разі, якщо обраний Основний реципієнт не є членом НР, вноситься пропозиція Кабінету Міністрів України щодо включення Основного реципієнта (після підписання ним угоди з ГФ) до складу НР з правом дорадчого голосу.
 1. НР може обрати декілька Основних реципієнтів.
 1. У разі обрання декількох Основних реципієнтів вони розробляють і подають на затвердження НР механізм координації та контролю за реалізацією Основними реципієнтами гранту ГФ.

 2. Основний реципієнт визначає у разі можливості суб-реципієнтів згідно розроблених критеріїв та вимог ГФ. Суб-реципієнти затверджуються НР разом із заявкою України до ГФ.
 1. Основний реципієнт повністю відповідальний за дії суб-реципієнтів та інших третіх сторін.
 1. Обов’язками Основного реципієнта є:

  1. отримання коштів від ГФ та управління ними;

  2. реалізація програм за кошти гранту та контроль за їх реалізацією;

  3. створення ефективних механізмів виплат коштів суб-реципієнтам, у тому числі нагляд за фінансовими системами суб-реципієнтів, підготовка плану щорічного аудиту заходів, які суб-реципієнти проводять в рамках гранту;

  4. звітування за результатами реалізації гранту перед ГФ та НР та подання запиту на отримання чергового траншу від ГФ.
 1. Основний реципієнт повинен відповідати таким критеріям:

  1. Управління фінансами (дієздатна система здійснення бухгалтерського та фінансового обліку; здатність розподіляти кошти між суб-реципієнтами і постачальниками на принципах прозорості та підзвітності; підготовка фінансових звітів; наявність власної матеріально-технічної бази, достатньої для реалізації гранту ГФ);

  2. Організаційно-програмне управління (статус юридичної особи для укладання Грантової Угоди з ГФ; ефективна система управління, прозорі схеми прийняття рішень та звітності; відповідна інфраструктура для забезпечення реалізації гранту, у тому числі для проведення моніторингу роботи суб-реципієнтів та інших третіх сторін; процедура внутрішнього та зовнішнього інформаційного обміну; досвід реалізації проектів у галузі охорони здоров’я (туберкульоз та ВІЛ-асоційований туберкульоз) та роботи в інших галузях (фінанси, постачання, право, моніторинг і оцінка (далі по тексту – МіО);

  3. Система управління закупівлями та поставками (прозора процедура планування проведення закупівель (включаючи тендери) і поставок товарів та послуг (зокрема, товарів медичного призначення), яка забезпечує високу якість продукції, її належне використання, поставки достатньої кількості якісної продукції (зокрема товарів медичного призначення) кінцевому споживачу у визначені терміни; підготовка звітів за всіма проведеними закупівлями та поставками);

  4. Система МіО (збір, облік та накопичення даних з реалізації програмної діяльності та контроль за їх якістю; підготовка регулярних достовірних програмних звітів; доступність всіх даних для всіх зацікавлених сторін);

  5. Можливість швидкого розвитку визначеного мінімального потенціалу у системі управління фінансами, адміністративній і програмній сферах, системі моніторингу і оцінки, структурах управління закупками та забезпечення.

  6. Перевага надаватиметься консорціумам та партнерствам.
 1. Етапи відбору Основного реципієнта:

  1. НР на своєму засіданні затверджує текст оголошення про конкурс на відбір Основного реципієнта.

  2. Документи на отримання статусу Основного реципієнта подаються з 20 лютого – 10 березня 2009 року Групі технічного оцінювання, яка діє на підставі Положення про неї (далі по тексту – ГТО).

  3. Комплект документів, які подаються, складається з:

 • реєстраційної картки (Додаток 1);

 • аплікаційної форми Заявки на участь у відборі на отримання статусу Основного реципієнта гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – заявка ОР) (Додаток 2);

 • підтверджуючих документів: копія Статуту організації та довідка про те, що організація не має боргів перед державними фондами (податкові органи, фонди соціального страхування, пенсійний фонд). Копії вищезгаданих документів повинні бути нотаріально завірені
  1. Вищезазначені документи подаються у роздрукованому вигляді з печаткою організації та підписом керівника організації.

  2. Документи подаються українською та англійською мовами у п’яти примірниках.

  3. ГТО забезпечує процес прийому заявок ОР, їх розгляд на предмет відповідності критеріям висунутим до Основних реципієнтів (п. 11 даного Положення) та технічним вимогам.

  4. Не приймаються до розгляду заявки ОР, які:

 • подані після 10 березня 2009 року;

 • не містять повного комплекту підтверджуючих документів;

 • не містять повного комплекту документів, які вимагаються аплікаційною формою;

 • подані однією мовою (українською або англійською);

 • подані менше, ніж у п’яти примірниках.

  1. Усі потенційні Основні реципієнти, заявки ОР яких будуть відхилені ГТО на підставі невідповідності технічним вимогам, будуть про це повідомлені письмово у тижневий термін після отримання ГТО їхніх документів.
 1. Порядок оскарження рішення НР:

  1. З метою врегулювання спірних питань, які можуть виникнути в процесі відбору Основного реципієнта(-ів), НР створює Апеляційну комісію до розгляду питання щодо відбору Основного реципієнта.

  2. Апеляційна комісія створюється у складі п’яти осіб, які є членами НР і представляють різні сектори. Апеляційну комісію очолює голова, який обирається з її членів.

  3. Персональний склад Апеляційної комісії затверджується рішенням НР до початку розгляду питання про обрання Основного реципієнта(-ів).

  4. Потенційні Основні реципієнти, які будуть незгодні з рішенням НР про визначення Основного реципієнта, матимуть можливість у термін, який не перевищує три робочі дні з дня прийняття такого рішення, звернутися з письмовою заявою на ім’я голови Апеляційної комісії.

  5. Потенційний Основний реципієнт, який оскаржує рішення НР і звертається із заявою до Апеляційної комісії, повинен вказати, які процедури відбору Основного реципієнта були порушені та докласти матеріали, які підтверджують факт порушення.

  6. Апеляційна комісія у триденний термін після отримання заяви від потенційного Основного реципієнта розглядає цю заяву, вивчає документи та виносить на своєму засіданні рішення про наявність або відсутність порушень процедури відбору Основного реципієнта.

  7. У разі наявності порушень процедури відбору Основного реципієнта голова Апеляційної комісії письмово звертається до голови НР чи його заступників з проханням скликати засідання НР, на якій розглянути питання про порушення процедури відбору Основного реципієнта і можливий перегляд попередньо прийнятого рішення.

  8. У разі відсутності порушень процедури відбору Основного реципієнта Апеляційна комісія письмово повідомляє про це потенційного Основного реципієнта, який оскаржував рішення НР, та Голову НР і його заступників.

Додаток 1

До пункту 12.3 Положення про

відбір Основного реципієнта гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією


^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ЗАЯВКИ

на участь у відборі на отримання статусу Основного реципієнта гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні»


^ Заповнюється представником Секретаріату ГТО


Дата та час отримання заявки

Реєстраційний номер
Підпис та прізвище працівника секретаріату ГТО, який прийняв заявку

^ Заповнюється організацією/установою, яка претендує на отримання

статусу Основного реципієнта


Назва організації/установи, яка подає заявку

Прізвище, ім’я керівника організації/установи

Адреса, телефон, факс, e-mail організації


Підпис керівника організації/установи _________________ Дата ______________


Цей підпис засвідчує зобов’язання подавати правдиву інформацію у документації


Додаток 2

До пункту 12.3 Положення про

відбір Основного реципієнта гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

^


АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ЗАЯВКИ
на участь у відборі на отримання статусу Основного реципієнта гранту Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією

^ Назва організації


Юридичний статус організації


^ Юридична адреса організації


Поштова адреса організації


^ Телефон, факс, електронна адреса організації

Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації

Компонент гранту ГФ

(оберіть необхідне)


- розвиток та посилення національного потенціалу державного та недержавного секторів у протидії епідемії туберкульозу;

- підтримка заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз згідно принципів СТОП-ТБ стратегії, посилення відповіді на виклики, що зумовлені ВІЛ-асоційованим туберкульозом та туберкульозом з множинною медикаментозною стійкістю, розширення послуг, пов’язаних з туберкульозом, для ВІЛ-інфікованих;

- адвокація, соціальна мобілізація, протидія стигмі та дискримінації, пов’язаної із туберкульозом, інформування громадськості щодо протидії туберкульозу, надання соціальних послуг найбільш уразливим групам населення.


^ А. Управління фінансами

 1. Опишіть нижче систему фінансового та бухгалтерського управління організацією (не більше 1 стор.)


 1. Зазначте бюджет вашої організації за останній фінансовий рік.


 1. Вкажіть, який найбільший грант реалізувався вашою організацією за останні три роки (назва гранту, хто донор, сума, основні результати гранту) 1. Опишіть матеріально-технічну базу вашої організації (не більше 0,5 стор.)


 1. Яких вдосконалень потребує фінансова система вашої організації?

Додайте до цього розділу такі документи:

 • фінансовий звіт за останній рік (нотаріально завірена копія);

 • оборотно-сальдова відомість за останній фінансовий рік;

 • копію наказу про фінансову та облікову політику організації;

 • довідку про те, що організація не має боргів перед державними фондами (податкові органи, фонди соціального страхування, пенсійний фонд);

 • висновок аудиторської фірми про перевірку, яка була зроблена протягом останніх двох років, які передують поточному.


^ Б. Організаційно-програмне управління

  1. Опишіть структуру та систему управління вашою організацією (не більше 1 стор.)  1. Опишіть процедури та додайте копії відповідних документів, які регламентують процес прийняття рішень в організації (не більше 0,5 стор.).  1. Опишіть, систему звітності з програмної діяльності вимагає ваша організація від суб-реципієнтів та інших третіх сторін.  1. Опишіть досвід вашої організації з реалізації проектів у галузі охорони здоров’я (туберкульоз та ВІЛ-асоційований туберкульоз) (не більше 1,5 стор.)  1. Чи буде ваша організація для реалізації гранту ГФ розподіляти кошти між суб-реципієнтами?

Так Ні


6. Якщо так, то скільки планується суб-реципієнтів і хто вони? За якими критеріями відбиралися/будуть відбиратися суб-реципієнти?

7. Опишіть інфраструктуру у вашій організації у тому числі для проведення моніторингу роботи суб-реципієнтів, яка буде забезпечувати реалізацію гранту Глобального Фонду (не більше 0,5 стор.) 1. Опишіть, процедури та додайте копії відповідних документів, які регламентують процедури внутрішнього та зовнішнього інформаційного обміну (не більше 0,5 стор.). 1. Яких вдосконалень потребує система організаційно-програмного управління вашої організації?

^ Додайте до цього розділу такі документи:

- штатний розпис організації;

- органограма вашої організації;

- копії документів, які регламентують процес прийняття рішень в організації;

- копії документів, які регламентують процедури внутрішнього та зовнішнього інформаційного обміну організації;

- внутрішні процедури по роботі із суб-реципієнтами;

- резюме керівного складу організації.


^ В. Система управління закупівлями та поставками

 1. Опишіть процедури та додайте копії відповідних документів, які регламентують проведення закупівель (включаючи тендери) і поставок товарів та послуг (не більше 1 стор.) 1. Вкажіть останні річні дані по закупках товарів медичного призначення, які здійснювалися вашою організацією за останній фінансовий рік.1 1. Опишіть організаційну структуру того підрозділу, який на даний момент відповідає за управління закупками та постачання товарів медичного призначення у вашій організації.2 1. Опишіть потенціал вашої організації у галузі розподілу товарів медичного призначення та вкажіть, як будуть вирішуватися питання, щодо збільшення обсягів закупівель та поставок у відповідності до збільшення кількості людй, що потребують лікування.3 1. Яких вдосконалень потребує система управління поставками вашої організації?

^ Додайте до цього розділу такі документи:

- копії документів, які регламентують проведення закупівель (включаючи тендери) і поставок товарів та послуг.


^ Г. Система МіО (моніторингу і оцінки)

 1. Опишіть процедури та додайте копії відповідних документів, які регламентують процес збору, обліку та накопичення даних з реалізації програмної діяльності вашої організації (не більше 0,5 стор.) 1. Опишіть структуру програмного річного звіту вашої організації (не більше 0,5 стор.) 1. Опишіть індикатори моніторингу і оцінки діяльності вашої організації та додайте копії відповідних документів, які регламентують цей процес (не більше 1 стор.). 1. Опишіть, як використовуються дані моніторингу і оцінки у вашій організації (не більше 1 стор.) 1. Чи доступні дані з МіО вашої організації всім зацікавленим сторонам? Якщо ні, то як ви плануєте забезпечити доступність даних з МіО програмної діяльності у рамках виконання гранту ГФ для усіх зацікавлених сторін (не більше 0,5 стор.). 1. Яких вдосконалень потребує система МіО вашої організації?

^ Додайте до цього розділу такі документи:

- копію програмного звіту вашої організації за минулий рік;

- копії документів, які регламентують процес збору, обліку та накопичення даних з реалізації програмної діяльності вашої організації;

- копії затверджених документів, які регламентують процес моніторингу і оцінки діяльності вашої організації.


Вимоги щодо оформлення аплікаційної форми


Кожен блок заявки (А, Б, В, Г) повинен починатися з нової сторінки.

Всі підтверджуючі документи до кожного розділу повинні бути розміщені одразу після відповідного розділу та пронумеровані. Розділ з підтверджуючими документами в кожному блоці повинен розпочинатися з переліку підтверджуючих документів.


Окрім зазначених підтверджуючих документів, до заявки можна додати інші документи, які засвідчують успішний досвід вашої організації по кожному з визначених блоків заявки.


Аплікаційна форма заявки повинна бути подана двома мовами – українською та англійською у п’яти примірниках.
1 Пункт заповнюється у разі, якщо аплікат подається на компонент «Лікування»

2 Так само

3 Так само
Похожие:

Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією iconПоложення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією iconПоложення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією iconПоложення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією iconПоложення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією за заявкою країни на грант 10го раунду за компонентом «снід»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією iconПоложення про відбір Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом "снід"
Основного реципієнта на отримання гранту Глобального фонду для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією на 9 раунд заявок за компонентом...
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією iconОголошення про конкурс на основного реципієнта гранту Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом "снід"
Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом...
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом І малярією на участь у 9 Раунді по компоненту "туберкульоз"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією (далі гф) 1 жовтня 2008 року оголосив про початок прийому Заявок...
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом І малярією на участь у 9 Раунді по компоненту "туберкульоз"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією (далі гф) 1 жовтня 2008 року оголосив про початок прийому Заявок...
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Ом, туберкульозом та малярією у 8-му Раунді та визначає порядок організації та діяльності Групи з розробки проекту Заявки від України...
Положення про відбір Основного реципієнта гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією icon15-та зустріч зацікавлених сторін, присвячена програмам, які здійснюються за підтримки Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією, в рамках грантів 1-го та 6-го Раундів
Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією, в рамках грантів 1-го та 6-го Раундів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов