Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки icon

Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для ЗаявкиНазваниеСтратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки
Дата конвертации09.06.2013
Размер96.73 Kb.
ТипОбґрунтування
скачать >>>

Проект


Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

від «16» лютого 2009 року
СТРАТЕГІЯ

Заявки до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»


Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки


При розробці проекту стратегії Заявки представники зацікавлених сторін керувались:

 1. Загальнодержавною програмою протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, яка ґрунтується на задекларованих Цілях розвитку тисячоліття, завданнях Партнерства «Зупинити туберкульоз» (СТОП-ТБ) та має на меті зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування, удосконалення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників, поліпшення діагностики туберкульозу;

 2. Заявкою від України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією щодо фінансування програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні», підтриманою Глобальним Фондом у 6-му Раунді, Проектом «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» (за позикою Світового Банку); та Заявкою від України до Глобального Фонду Лікарських засобів; а також Заявкою від України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією по компоненту «туберкульоз» у 8-му Раунді та відповідними зауваженнями від Групи Технічної оцінки Глобального Фонду до цієї Заявки;

 3. Аналізом даних поточного епідмоніторингу захворюваності населення України на всі форми активного туберкульозу, наявними дослідженнями та сучасними даними щодо різних аспектів цієї проблеми, які свідчать про наступне.


Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні, яка почала стійко погіршуватись з 1992 року, набула у 1995 ознак епідемії, і на сьогодні показник захворюваності на туберкульоз, що збільшився за останні 11 років (з 1997 по 2008) у 1,6 рази, сягнув 77,8 випадків на 100 тисяч населення, що у 10-12 разів вище за відповідні показники розвинених країн і є найвищим у Європі після Російської Федерації. Поширеність захворювання на туберкульоз набула дуже високого рівня у закладах пенітенціарної системи, де всі показники, що стосуються епідемії, перевищують середні по країні у 15 разів.

На жаль, відсутність в країні сучасної відпрацьованої системи моніторингу та оцінки ситуації з захворюваністю на туберкульоз, не дозволяють на сьогоднішній день точніше оцінити масштаби та профіль епідемії. Так, зокрема, відсутність можливостей для діагностики та лікування туберкульозу серед маргінальних чи труднодоступних груп населення (безпритульні, «діти вулиці», мігранти, біженці, деякі національні меншими, мешканці віддалених сіл, тощо) не дозволяють реально оцінити рівень епідемії в цих групах.

Епідемія туберкульозу, яка існує в країні паралельно з епідемією ВІЛ/СНІДу, важким тягарем лягає на національну систему охорони здоров'я, фінансування якої не відповідає реальним потребам, та реформування якої тільки почалося. За попередніми оцінками у понад 50% випадків причиною смерті серед ВІЛ-позитивних (СНІД) є туберкульоз.

Ситуація ускладнюється тим, що в Україні швидко зростає рівень туберкульозу з множинною та надзвичайною медикаментозною резистентністю, що збільшує вартість лікування таких хворих майже у 100 разів. Так, зокрема, у виявлених в останні роки хворих первинна хіміорезистентність збудника туберкульозу до основних протитуберкульозних препаратів становила 25-30%, вторинна - 70%. Високі показники хіміорезистентності є наслідком недостатньо налагодженого впровадження основних підходів у боротьбі з туберкульозом, а саме інфекційного контролю та ДОТС.

Законодавча база щодо впровадження Стоп ТБ стратегії існує в повному обсязі, але досі є розходження між деякими нормативними документами попередньої редакції та складності у впровадженні нових документів у деяких регіонах України. Нажаль, впровадження ДОТС є ефективним лише в тих областях, де є зовнішні джерела фінансування. Кошти з державного бюджету є обмеженими та недостатньо ефективно використовуються для впровадження міжнародно-рекомендованих принципів боротьби з туберкульозом, які є визнані як економічно-ефективні. Маргінальні групи населення є уразливішими та найбільше постраждають під час глобальної фінансової кризи. Україна є другої країною після Ісландії, що потерпає від фінансової кризи.

^ Виявлено цілу низку тривалих суттєвих проблем систематичного характеру:

 • Недостатньо координації та недосконалість механізму управління;

 • Перебування надмірної кількості пацієнтів у лікарнях, що не відповідають сучасним вимогам;

 • надмірна кількість лабораторій і, разом з тим, відсутність хоча б однієї лабораторії, належним чином призначеної у якості національної референс-лабораторії, у якій було б запроваджено систему забезпечення якості, і яка б кооординувала роботу лабораторій усіх рівнів;

 • недостатній рівень співпраці та координування лікування між спеціалізованими протитуберкульозними установами та закладами з лікування ВІЛ, зокрема, у питанні лікування ко-інфікованих пацієнтів;

 • незадіяність мережі первинної медичної допомоги у забезпеченні медичної допомоги та підтримки людей, хворих на туберкульоз на місцях;

 • переважання серед лікарів-фтизіатрів та лабораторного персоналу осіб літнього віку;

 • проблеми з впровадженням системи моніторингу і оцінки;

 • недостатньо розвинута система управління політикою, що характеризується надмірними витратами на закупівлю препаратів 2 ряду, і, як наслідок, забезпечення з державного бюджету лише 60% від потреби у препаратах 2 ряду. На даний час недостатньо використовуються комбіновані протитуберкульозні препарати з фіксованими дозами.

Кількість і потенціал інституцій та організацій недержавного сектору, які залучені у діяльність з протидії епідемії туберкульозу, є досить незначними у порівнянні з кількістю недержавних ВІЛ-сервісних організацій. Разом з тим, зміцнення організаційного потенціалу та відповідний розвиток і навчання персоналу цих організацій могли б суттєво зменшити навантаження на державний сектор у протидії епідемії туберкульозу, особливо в частині інформування, консультування та надання необхідних соціальних послуг хворим, їх родинам та спільнотам, до яких вони належать.

Використовуючи набутий позитивний досвід у боротьбі з ВІЛ/СНІДом в Україні, відповідні організації недержавного сектору, можуть відігравати суттєву роль в адвокації з проблем епідемії туберкульозу, інформуванні та мобілізації суспільства для ефективної протидії епідемії, в розширенні можливостей та покращенні якості життя хворих на туберкульоз та їх родин, викоріненні стигми та дискримінації у зв'язку з туберкульозом.

В Україні існує підтримка на високому політичному рівні розпочати реформування фтизіатричної служби, з активним залученням Міністерства охорони здоров’я, поштовхом до цього є ініціатива різних країн світу подолати мультирезистентний туберкульоз. Зовнішня донорська підтримка, що надавалася останні декілька років (USAID, РАТН, Фонд «Розвиток України», ВООЗ, Світовий Банк, Глобальний Фонд Раунд 1 та 6) є хорошою запорукою розпочати цей процес та запровадити ДОТС по всій території країни.

Метою Заявки є зменшення захворюваності та смертності від туберкульозу шляхом зменшення кількості випадків туберкульозу, випадків ММС-ТБ та туберкульоз-ВІЛ ко-інфекції серед уразливих груп населення у цивільному секторі та серед ув’язнених шляхом своєчасного діагностування та використання найкращих практик у лікуванні підтверджених випадків.


Завданнями Заявки є:

Завдання 1: Покращення діагностики, а саме зменшення часу між підтвердженням діагнозу та часом початку лікування у цивільній та пенітенціарній системах охорони здоров’я шляхом створення:

 • Національної референс лабораторії

 • Системи контролю якості лабораторної діагностики

 • Доступу до швидких тестів на мультирезистентний туберкульоз

 • Раціональної програми розподілу обсягів роботи та функціональних обв’язків лабораторій в різних регіонах країни


Завдання 2: Покращити доступ до лікування уразливих груп населення шляхом:

 • Впровадження ДОТС стратегії в усіх регіонах з недостатньою інфраструктурою, шляхом розбудови інституціональних та індивідуальних спроможностей: підтримка розвитку необхідних регуляторних механізмів для впровадження національної політики, включаючи підтримку ДОТ кабінетів, покращення тренінгових стратегій за необхідністю, и т.д.;

 • Розробкою додаткових механізмів підтримки уразливих груп населення, наприклад запровадження постійно існуючих децентралізованих мультидисциплінарних команд

 • Забезпечення впровадження всіх механізмів взаємодії, включаючи політику ВООЗ щодо ТБ/ВІЛ;

 • Збільшення кількості пацієнтів з мультирезистеним туберкульозм, що отримують лікування через механізм Комітету Зеленого Світла;

 • Запровадження ефективної системи боротьби з туберкульозом у пенітенціарній системі для населення та працівників.

Завдання 3: Посилення системи охорони здоров’я України

Заявка направлена на посилення основним компонентів охорони здоров’я України (а саме лідерства, керівництва та посилення потенціалу), які є необхідними для покращення впровадження програми контролю за туберкульозом. Це призведе до покращення мультидисциплінарного підходу для пацієнтів з туберкульозом та ТБ/ВІЛ ко-інфекцією; децентралізації та забезпечення якісного медичного сервісу на рівні первинної медичної ланки; запровадження економічно ефективні стратегії боротьби з туберкульозом з фокусом на уразливі групи населення та посилення стратегічного планування та управління системою.

Це буте включати:

 • Покращення координації на національному рівні (оперативне планування, чітке управління програмою, посилення спроможності комітету та секретаріату НКР)

 • Децентралізації та забезпечення якісного медичного сервісу на рівні первинної медичної ланки

 • Перегляд існуючих практик діагностики та лікування з акцентом на збалансовану схему стаціонарного та амбулаторного лікування (ДОТС) з метою зменшення витрат на госпіталізацію, децентралізація лікування туберкульозу (зменшення фінансових затрат з боку уразливих груп населення та покращення доступу до медичної допомоги), підтримка мультидисциплінарного підходу для пацієнтів, використання економічно-ефективних практик.

 • Фінансовий та програмний менеджмент на національному рівні, що враховує нові методи фінансування

 • Покращення кадрової політики, планування, навчання, супервізії (розвиток до- та післядипломної підготовки, можливості професійного зростання)

 • Покращення системи закупівель ТБ ліків (контроль якості, реєстрація, прекваліфікація, дотримання стандартів Комітету Зеленого Світла та закупка за спеціальними цінами препаратів 2-го ряду)

 • Посилення системи моніторингу та оцінки на вісх рівнях медичної допомоги та розвиок інформаційної системи.


Завдання 4: Наснаження хворих на ТБ та вразливі групи населення за допомогою Адвокації, Комунікації та Соціальної Мобілізації:


 • Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація для різних цільових груп, що включає просування Хартії пацієнтів хворих на ТБ.

 • Адвокація та соціальна мобілізація щодо боротьби зі стигмою та дискримінацією, що пов’язані з ТБ, інформування про боротьбу з ТБ, забезпечення соціальними сервізами найбільш уразливих груп населення.


^ Очікувані результати:

 • Покращення профілактики, виявлення та лікування туберкульозу та мультирезистентного туберкульозу в Україні серед уразливих груп населення

 • Зменшення випадків мультирезистентного туберкульозу та зменшення витрат на ліки через механізм Комітету Зеленого Світла та Глобального фонду лікарських засобів

 • Покращення раннього виявлення та лікування випадків з позитивним мазком мокротиння

 • Створення інтегрованої лабораторної мережі з системою контролю якості

 • Розширення ДОТС, що забезпечує 70% виявлення та 85% вилікування

 • Покращення мультидисциплінарного підходу для пацієнтів з туберкульозом та ТБ/ВІЛ ко-інфекцією

 • Децентралізація та забезпечення якісного медичного сервісу на рівні первинної медичної ланки

 • Запровадження економічно ефективні стратегії боротьби з туберкульозом з фокусом на уразливі

 • Покращення заходів з інформування громадськості та соціальної мобілізації і як результат зменшення стигми та дискримінації щодо хворих на туберкульоз


Висновок:

 1. Уразливі групи найбільше потерпають від недостатньо ефективної системи протитуберкульозної допомоги в Україні. У Заявці відображені не тільки активності, що виключно направлені на уразливі групи населення, але й ті, що покривають прогалини у системі протитуберкульозної допомоги в цілому.


Заявка 9-го Раунду базується на заявці 8-го Раунду та віддзеркалю ті зауваження, що були отримані від Групи технічної Оцінки Глобального Фонду. У додаток до цього Заявка 9 Раунду акцентую увагу на інтегрованих підходах до організації служб у рамках посилення системи охорони здоров’я.


 1. 2. Заявка від України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією щодо фінансування програми «Подолання епідемії туберкульозу в Україні» у восьмому Раунді має базуватися на СТОП-ТБ стратегії та бути комплементарною з Заявкою від України до Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією щодо фінансування програми «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні», підтриманою Глобальним Фондом на 6-му Раунді; Загальнодержавною програмою протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках; Проектом «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» (за позикою Світового Банку); та Заявкою України до Глобального Фонду Лікарських засобів. Заявка, що була направлена до Глобального фонду у 8-му раунді отримала категорію «3». Національна координаційна рада відповідає на пропозицію Глобального Фонду переробити Завку з урахуванням 13 зауважень.
 1. 3. Уразливі групи, які в першу чергу будуть охоплюватися Заявкою:

 • Групи людей, що живуть за межею бідності, в тому числі пенсіонери;

 • ВІЛ-інфіковані;

 • Представники уразливих до ТБ професій (медики, шахтарі, тощо) (в частині адвокації);

 • Ув’язнені;

 • Особи, що перебувають під вартою до рішення суду або звільняються з місць позбавлення волі;

 • Соціально виключені групи (легальні та нелегальні мігранти, біженці, безпритульні, ромське населення);

 • Споживачі ін’єкційних наркотиків.
Похожие:

Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconСтратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 8 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Ом, туберкульозом та малярією у 8-му Раунді та визначає порядок організації та діяльності Групи з розробки проекту Заявки від України...
Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 8 раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 8 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconПоложення про Групу Технічного Оцінювання щодо забезпечення підготовки Заявки від України до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 8 Раунді по компоненту «туберкульоз»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом І малярією на участь у 9 Раунді по компоненту "туберкульоз"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією (далі гф) 1 жовтня 2008 року оголосив про початок прийому Заявок...
Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconКонкурс на відбір Основних реципієнтів гранту Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом І малярією на участь у 9 Раунді по компоненту "туберкульоз"
Глобальний Фонд для боротьби зі снід, туберкульозом та малярією (далі гф) 1 жовтня 2008 року оголосив про початок прийому Заявок...
Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconКонцепція Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом «снід»
Затверджено рішенням Національної ради з питань протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Стратегія заявки до Глобального Фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді по компоненту «туберкульоз» Обґрунтування вибору пріоритетів для Заявки iconОголошення про конкурс на основного реципієнта гранту Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 10 раунді за компонентом "снід"
Глобального фонду та пропозицій для включення у консолідовану Заявку України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов