Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року icon

Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 рокуНазваниеРозпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року
Дата конвертации09.06.2013
Размер108.64 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 липня 2008 р.  № 1052-р

Київ

Про затвердження плану дій
з реалізації Концепції реформування системи
соціальних послуг на період до 2012 року

1. Затвердити план дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 178 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 28, ст. 1122) (далі — план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

забезпечити виконання плану дій;

подавати щороку до 1 квітня Мінпраці інформацію про виконання плану дій.

3. Мінпраці:

забезпечити координацію роботи центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, пов’язаної з реформуванням соціальних послуг, з метою забезпечення виконання плану дій;

подавати щороку до 20 квітня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про виконання плану дій.

  Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

Інд.26ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 липня 2008 р.  № 1052-р

ПЛАН
дій з реалізації Концепції реформування системи
соціальних послуг на період до 2012 року

Удосконалення державного регулювання діяльності у сфері
соціальних послуг

1. Розробити законопроект щодо внесення змін до Закону України “Про соціальні послуги” в частині визначення механізму державного регулювання діяльності у сфері соціальних послуг, залучення до їх надання неприбуткових організацій.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст, Мінрегіонбуд.

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

2. Визначити перелік, обсяг та види соціальних послуг, що гарантовані державою особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, на безоплатній основі, та категорії громадян, які мають право на їх отримання.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст.

2009 рік.

3. Установити порядок розроблення та затвердження державних мінімальних стандартів якості соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст.

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

4. Розробити проекти державних соціальних стандартів:

соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Мінпраці, Мінрегіонбуд.

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік;

соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей.

Мінсім’ямолодьспорт, Мінрегіонбуд.

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

5. Провести функціональне обстеження органів праці та соціального захисту населення з метою удосконалення структури управління системою соціальних послуг.

Головдержслужба, Мінпраці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2009 рік.

6. Розробити за результатами функціонального обстеження органів праці та соціального захисту населення типові штатні нормативи спеціалістів з організації служб соціальної допомоги з метою забезпечення виконання функцій, пов’язаних з плануванням надання соціальних послуг, оцінюванням, моніторингом і контролем якості послуг.

Мінпраці, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінрегіонбуд.

2010 рік.

Удосконалення планування надання соціальних послуг

7. Продовжити роботу з удосконалення обліку та звітності щодо організації надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Держкомстат, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

8. Розробити методологію визначення потреб у соціальних послугах та планування їх надання для адміністративно-територіальних одиниць.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінекономіки, Мінфін, Мінрегіонбуд. 

2009 рік.

9. Розробити методичні рекомендації щодо розрахунку вартості соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт,
Мінекономіки, Мінфін, Мінрегіонбуд.

2009 рік.

10. Розробити регіональні стратегії реформування системи соціальних послуг.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінрегіонбуд.

2009 рік.

Удосконалення механізму закупівлі
та фінансування соціальних послуг

11. Розробити пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань закупівлі соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт. 

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

12. Подати пропозиції щодо внесення змін до Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1189), в частині затвердження Мінпраці форми примірного договору про надання соціальних послуг переможцями конкурсу.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2009 рік.

13. Подати пропозиції щодо внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1729; 2002 р., № 38, ст. 1782), в частині оптимізації розподілу видатків на організацію надання соціальних послуг, гарантованих державою громадянам на безоплатній основі.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінрегіонбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

14. Розробити законопроект щодо внесення змін до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації” в частині розмежування функцій, повноважень і відповідальності у сфері соціальних послуг з метою приведення їх у відповідність із статтями 87—89 Бюджетного кодексу України, посилення ролі місцевих органів виконавчої влади в організації надання соціальних послуг за місцем проживання на відповідній території.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки,   Мін’юст, Мінрегіонбуд,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2009—2010 роки.

Моніторинг і оцінювання ефективності
та якості соціальних послуг

15. Здійснити науково-методичне обґрунтування  показників (індикаторів) якості соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт.

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

16. Розробити проект соціального стандарту системи управління якістю соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт.

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

17. Підготувати та подати пропозиції щодо визначення механізму моніторингу, контролю та оцінювання ефективності виконання соціальних програм у сфері соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінекономіки, Мінфін,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2009—2010 роки.

18. Вивчити питання щодо необхідності здійснення громадського контролю за діяльністю суб’єктів, які надають соціальні послуги.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування та недержавних організацій, що діють у сфері соціальних послуг.

2010 рік.

Модернізація соціальних служб і закладів

19. Розпочати запровадження механізму інтегрованого підходу до визначення потреби особи у соціальних послугах при призначенні соціальних виплат за єдиною заявою.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2010 рік.

20. Вжити заходів для деінституціалізації системи соціальних послуг, запровадження сучасних форм і методів соціальної роботи в державних та комунальних суб’єктах, що надають послуги соціально вразливим категоріям громадян, застосування інноваційних моделей надання соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінрегіонбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

21. Вивчити питання щодо необхідності утворення комплексних центрів (служб) з надання соціальних послуг сільському населенню.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінрегіонбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2009 рік.

Інформаційне забезпечення системи соціальних послуг

22. Сприяти реалізації інформаційної політики у сфері соціальних послуг, широкому інформуванню шляхом поширення соціальної реклами, проведення роз’яснювальної роботи серед громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах, про порядок та умови отримання соціальних послуг, діяльність суб’єктів, що надають їх на професійній основі, можливість отримання населенням платних соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

23. Вивчити питання щодо необхідності утворення в адміністративно-територіальних одиницях інформаційно-консультативних ресурсних центрів соціальних послуг з метою забезпечення вільного доступу до послуг осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінрегіонбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2009 рік.

Розширення кола суб’єктів, що надають соціальні послуги

24. Визначити ліцензійні умови для провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг та порядок контролю за їх дотриманням з метою формування ринку надавачів соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

25. Розробити законопроект щодо внесення змін до Законів України “Про об’єднання громадян” та “Про соціальні послуги” в частині надання  права недержавним суб’єктам, у тому числі  об’єднанням громадян, на провадження діяльності у сфері надання соціальних послуг та визначення механізму і умов надання послуг неприбутковими організаціями. 

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мін’юст, Мінекономіки, Мінфін.

2009—2010 роки.

26. Сприяти розвитку волонтерського руху у сфері надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсім’ямолодьспорт, Мінпраці.

Постійно.

Удосконалення організації професійної
соціальної роботи і кадрове забезпечення

27. Розробити проект Концепції державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (післядипломної освіти) працівників соціальних служб.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, МОН, МОЗ.

2009—2010 роки.

28. Вжити заходів для утворення регіональних (міжрегіональних) комплексних центрів підвищення кваліфікації працівників соціальних служб на базі діючих у регіонах курсів підвищення кваліфікації з використанням потенціалу викладацьких та науково-педагогічних кадрів навчальних  закладів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінрегіонбуд.

Друге півріччя 2008 р. — 2010 рік.

29. Розробити положення про проведення атестації осіб, залучених до організації діяльності та безпосереднього надання соціальних послуг на професійній основі.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

30. Продовжити роботу з розроблення та удосконалення кваліфікаційних характеристик професій працівників соціальної сфери з визначенням обов’язків, необхідних для здійснення заходів у сфері соціальних послуг, та забезпечити внесення відповідних змін до Класифікатора професій і довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 80) “Соціальні послуги”.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ.

Постійно.

Координація діяльності з реформування соціальних послуг

31. Внести Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності утворення міжвідомчої координаційної ради з питань реформування системи соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Мінфін, Мінекономіки, Мінрегіонбуд, Мін’юст.

Друге півріччя 2008 р. — 2009 рік.

32. Утворити у регіонах міжгалузеві координаційні ради з питань реформування системи соціальних послуг із залученням до їх діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, незалежно від форми власності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінрегіонбуд.

Друге півріччя 2008 року.

Міжнародне співробітництво у сфері соціальних послуг

33. Сприяти залученню міжнародної фінансової та технічної допомоги для прискорення процесу реформування системи соціальних послуг та розвитку міжнародного співробітництва у цій сфері.

Мінекономіки, МЗС, Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

34. Продовжити співпрацю з міжнародними організаціями — надавачами фінансової та технічної допомоги з питань виконання інвестиційних програм у сфері соціальних послуг.

Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

Постійно.

35. Сприяти вивченню центральними та місцевими органами виконавчої влади досвіду країн ЄС з питань формування політики соціального захисту та  соціальних послуг для вразливих категорій  населення.

Мінпраці, Мінекономіки, МЗС, Мінсім’ямолодьспорт, 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

_____________________
Похожие:

Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 15. 04. 2011р. №94 Про затвердження плану заходів щодо реформування системи
Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року та на виконання вимог розпорядження голови обласної державної...
Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconРозпорядження від 18 липня 2012 р. №480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації
Затвердити план заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців,...
Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconРозпорядження 11 липня Сколе №167 Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії
Львівській області’’, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 12. 06. 2012 року №338/0/5/-13 ’’Про затвердження...
Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconРозпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації
Дміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг»,...
Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconРішення від 23. 10. 2012 р. №465 Про затвердження міського Плану заходів з виконання Концепції реалізації
Полтавської ода від 5 жовтня 2012року №458 “Про план заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики...
Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconВиконання плану заходів у службу у справах дітей райдержадміністрації до 20 січня 2012 року
Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції...
Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconРозпорядження від 15 серпня 2007 р. N 657-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року
Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної...
Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconРішення від 29. 08. 2012 №6/23-3 м. Дружківка Про виконання міського плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації
«Про затвердження Положення про надання соціальних послуг з професійної орієнтації у державній службі зайнятості», зареєстрованим...
Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconРозпорядження райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Ослуг» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1076-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування...
Розпорядження від 30 липня 2008 р. №1052-р Київ Про затвердження плану дій з реалізації Концепції реформування системи соціальних послуг на період до 2012 року iconРішення від № м. Дружківка Про хід виконання міського плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», постанови Кабінету Міністрів України від 17. 09. 2008...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов