Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для icon

Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом дляНазваниеКлючові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для
Дата конвертации04.04.2013
Размер445 b.
ТипДокументы
скачать >>>Ключові підходи створення системи моніторингу і оцінки у сфер ВІЛ/СНІДу

 • МіО у сфері епідемії ВІЛ/СНІДу є важливим засобом для:

 • визначення, наскільки програма/проект відповідають потребам, та здійснення щодо них відповідного коригування;

 • забезпечення найбільш ефективного та раціонального використання ресурсів;

 • оцінки, наскільки програма/проект досягла очікуваного впливу;

 • прийняття відповідних рішень щодо питань управління діяльністю та наданням послуг.Ключові підходи створення системи моніторингу і оцінки у сфер ВІЛ/СНІДу

 • Система МіО має базуватиметься на декількох ключових принципах:

 • працювати під керівництвом уряду та на основі урядових структур;

 • мати міжвідомчий характер з активним залученням усіх учасників;

 • базуватися на існуючих системах та практиках.Що таке моніторинг і оцінка?Використання показників

  • Показник – це те, що може бути вимірюваним або оціненим з тим, щоб визначити успішність заходів.
  • приклад: „Відсоток молодих людей віком 15–24 роки, які правильно визначають шляхи запобігання статевої передачі ВІЛ/СНІДу та знають як ВІЛ не передається”
  • Показник може бути вираженим у:
  • цифрах – кількісний;
  • словарному описі – якісний.


Охоплення системою показників

 • Рівні заходів оцінюванняОсновні компоненти системи МіОВпровадження системи моніторингу і оцінки у сфері ВІЛ/СНІДу

 • У створенні системи з МіО застосовуються три основні етапи:Підготовчий етап

 • Підготовчий етап складається з наступних ланокДля чого потрібна група з МіО?Який статус має група з МіО?

   • Особливим питанням діяльності групи є її юридичний статус та визнання, як робочого органу який відповідає за розбудову МіО регіональної програми. Для цього дуже важливо врахувати два основні питання:
   • отримати підтримку від РКР. Цього можна добитись наприклад, якщо є рішення РКР чи голови РКР щодо створення робочого органу. Це надасть по-перше юридичний статус групі, по-друге її будуть визнавати інші учасники системи.
   • врахувати посадовий склад групи. Постійний посадовий склад має бути представлений з різними органами системи, як державними так і громадськими при чому якщо склад групи 4-6 чоловік, то на засідання слід запрошувати і інших фахівців з різних галузей.


Навіщо потрібно проведення аналізу ситуації з МіО в області?

  • Проведення аналізу ситуації з МіО в області дозволить визначити на якій стадії розвитку область знаходиться, які потрібні ресурси для подальшої роботи, які структури вже займаються проблемою, які першочергові завдання слід вирішити, які є основні перешкоди при впровадженні системи з МіО.


Важливість розробки плану з МіО

 • Розробка плану з МіО при підготовчому етапі має особливе значення, адже всі заходи які спрямовані саме на організаційні заходи мають бути узгоджені з усіма учасниками регіональної системи МіО.

 • Серед основних питань які постануть при написанні плану є: створення регіонального центру з МіО,

 • узгодження переліку обласних показників,

 • написання звітів.

 • Такі питання як проведення досліджень, аналізу виконання обласної програми, розповсюдження інформації розглядаються як постійні питання, тобто вони будуть виникати щорічно.

 • План заходів надасть можливість залучити та координувати діяльність усіх учасників системи протидії епідемії в рамках МіО; скоординувати зусилля; спланувати конкретні дослідження; визначити, які з показників мають бути використані на конкретному етапі. Розробка плану має відбуватись на основі міжсекторальності та прозорості, залучаючи як змога більше різних структур.Вироблення обласних показників

 • Цілі обласних показників

 • Об’єктивно оцінити стан виконання регіональних.

 • Детально проаналізувати ВСІ види діяльності з профілактики, догляду, підтримки, лікування та політичної прихильності в регіоні.

 • Зосередити увагу на потребах області, втручаннях які проводяться та їх результатах.

 • Відстежувати зміни у спільнотах, на які націлені профілактичні втручання, або які є реципієнтами послуг з догляду, підтримки та лікування.

 • Приділити увагу особливостям в регіоні.

Регіональний Центр з МіО

 • Основні функції обласного Центру з МіО

 • Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та об’єднань громадян, у тому числі міжнародних, довідково-інформаційні матеріали, що потрібні Центру для виконання покладених на нього завдань.

 • Укладати угоди з іншими організаціями, включаючи неурядові, щодо здійснення моніторингу та оцінки заходів, які забезпечують контроль за станом епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 • Укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами та закладами охорони здоров’я, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 • Одержувати спонсорську допомогу згідно діючого законодавства та гуманітарну допомогу в тому числі від іноземних держав і використовувати її для розвитку та покращання матеріально-технічної бази Центру.

 • Здійснювати аналітичну, науково-практичну, інформаційно-освітню, консультативну та іншу діяльність, пов’язану з виконанням завдань Центру.

 • Готувати та видавати матеріали з питань організації та проведення моніторингу та оцінки заходів з протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.Група з МіО

 • Група з МіО є робочим органом, який створений та працює при ОКР в рамках моніторингу та оцінки. Серед основних заходів, за які відповідає група з МіО є: розробка плану з МіО на рік; оцінка потреб щодо розвитку обласної системи МіО; організація навчань працівників відповідних установ; відбір та адаптація показників виконання обласної програми з ВІЛ/СНІДу (на основі рекомендованих), розробка та підготовка звітних форм, інструкцій, методик збору даних МіО заходів, спрямованих на протидію поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу; координація діяльності зі збору, обробки та аналізу даних ефективності заходів; систематичне розповсюдження інформації щодо результатів МіО.

 • До складу Груп з МіО доцільно включити 4-5 осіб, від відповідних управлінь та НУО – фахівців з МіО, а також соціальних дослідників, які мають досвід збору, обробки та аналізу соціальної таВиконання діяльності з МіО

  • Після завершення підготовчого етапу розбудови
  • системи МіО має бути створено підґрунтя
  • для остаточного її оформлення. Розпочнеться
  • етап який систематизує усі зусилля з МіО та
  • почне формуватися коло МіО, яке складається з
  • 1) планування;
  • 2) збору;
  • 3) аналізу;
  • 4) розповсюдження даних та
  • 5) стратегічного планування та використання отриманої інформації.
  • Така всебічність має бути послідовно запланована та виконуватись.


Охоплення системи МіО

Розповсюдження даних

  • Шляхами розповсюдження інформації може бути:
  • Публікації статистичних даних, результати моніторингу програм/проектів;
  • Звіти про хід роботи в рамках регіональних заходів з протидії епідемії
  • Публікації про „засвоєні уроки”
  • Пропаганда стратегій та відповідні рекомендації
  • Технічні рекомендації для впровадження програми
  • Інформаційні бюлетені
  • Прес-брифінги та статті у пресі
  • Національні конференції,
  • Програми на радіо та телебаченні


Стратегічне планування та використання отриманої інформації

 • Інформацію з МіО слід використовувати як внесок у процес стратегічного планування на програмному/проектному рівні, а також на місцевому, регіональному та національному рівнях.

 • Стратегічне планування – це процес визначення, якою має стати обласна програма профілактики ВІЛ/СНІДу в майбутньому і як цього досягти

 • Етапи процесу стратегічного планування включають в себе:

 • визначення цілей та задач;

 • оцінка і аналіз ситуації;

 • аналіз сильних і слабких сторін програми;

 • розробка стратегії (визначення етапів за певним напрямком діяльності по кожній пріоритетній галузі);

 • реалізація та поточне корегування стратегії;

 • моніторинг та оцінка стратегії.Розробка плану МіО обласних планів з ВІЛ/СНІДу

   • Розробка плану МіО обласних планів з ВІЛ/СНІДу
   • Склад обласної робочої групи з МіО
   • Які дослідження необхідно провести в області (потреби області)?
   • Яка методична та технічна допомога потрібна (потреби області)?
   • Які заходи необхідно провести (потреби області)?
   • Як забезпечити дієвість результатів МіО?
   • Скласти план-графік діяльності з МіО обласних планів на рік та план проведення зустрічей груп з МіО.
   • Хто будуть відповідальними в області за виконання плану з МіО?
   • Як необхідно затвердити план з МіО?
   • Визначення дієвих кроків обласної робочої групи з МіО по завершенню розробки та затвердженню плану з моніторингу та оцінки.
Похожие:

Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для iconЗагальнонаціональний адвокаційний план у сфері протидії віл/сніду на 2012 рік вступ. З 2008 року вбф «Коаліція віл-сервісних організацій»
Координація адвокаційних заходів на національному та регіональному рівнях з метою оптимізації зусиль та уникнення дублювань для створення...
Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для iconКонкурс відбору кандидатів у консультанти з питань моніторингу та технічного супроводу проведення консультування та тестування на віл
Реалізація ефективних заходів протидії віл-інфекції/сніду в Україні є пріоритетним напрямком міжнародної та державної політики в...
Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для icon25-28 вересня 2007 року, м. Ялта, ар крим
Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/сніду в Україні”
Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для icon30 вересня 2006 року, м. Судак, ар крим
Розбудова національної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії віл/сніду в Україні”
Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для iconПорядок подання пропозицій для формування Заявки України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для iconЗаходи з МіО в Херсонській області Анікейчик Т. О
...
Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для iconПоложення про Групу з розробки проекту консолідованої Заявки від України до Глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією у 9 Раунді на отримання фінансування програми «Подолання епідемії віл/сніду в Україні»
Затверджено рішенням Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню віл/сніду
Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для iconТренінги по стандартам соціальних послуг у сфері протидії віл-інфекції сніду на вересень 2010 року
Вбф «Коаліція віл-сервісних організацій» в рамках проекту "Вдосконалення віл-сервісу в Україні" за підтримки вбо «Всеукраїнська мережа...
Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для iconРозпорядження кму від 13 грудня 2004 р. N 890-р «Про моніторинг І оцінку ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії віл-інфекції/сніду за національними показниками»
Засідання Зміївської районної координаційної ради з протидії туберкульозу та віл-інфекції/сніду
Ключові підходи створення системи моніторингу І оцінки у сфер віл/сніду МіО у сфері епідемії віл/сніду є важливим засобом для icon«Про захист персональних даних» м. Київ «21» січня 2011 р
«Підтримка профілактики віл/сніду, лікування та догляду для найуразливіших груп населення України» за підтримки Глобального фонду...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов