Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці icon

Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праціНазваниеПовідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці
Дата конвертации25.12.2012
Размер79.96 Kb.
ТипПовідомлення
скачать >>>


РЕКОМЕНДАЦІЯ 194


Рекомендація про перелік професійних захворювань, повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію


Генеральна конференція Міжнародної організації праці,

що скликана у Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 3 червня 2002 року на свою 90-у сесію,

відзначаючи положення Конвенції 1981 року про безпеку та гігієну праці, а також Конвенції та Рекомендації 1985 року про служби гігієни праці,

відзначаючи також Перелік професійних захворювань із внесеними до нього у 1980 році поправками, прикладений до Конвенції 1964 року про допомоги у випадках виробничого травматизму,

беручи до уваги необхідність зміцнення процедур ідентифікації, повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхньої реєстрації з метою виявлення їхніх причин, вживання заходів попередження, сприяння узгодженню систем реєстрації й повідомлення, а також удосконалення процедури компенсації у зв'язку з нещасними випадками на виробництві й професійними захворюваннями,

беручи до уваги необхідність спрощення процедури оновлення Переліку професійних захворювань,

постановивши ухвалити ряд пропозицій про повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію, а також про регулярний перегляд і оновлення Переліку професійних захворювань, що є п'ятим пунктом порядку денного сесії,

вирішивши надати цим пропозиціям форми рекомендації,

ухвалює цього двадцятого дня червня місяця дві тисячі другого року наступну рекомендацію, яка може називатися Рекомендацією 2002 року про перелік професійних захворювань.

1. При створенні, перегляді й застосуванні систем для повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхньої реєстрації, компетентний орган повинен брати до уваги Звід практичних правил 1996 року про повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію, а також інші зводи практичних правил і рекомендації, які в майбутньому можуть бути розроблені Міжнародною організацією праці.

2. Компетентний орган повинен методами, що відповідають національним умовам і практиці, і, якщо необхідно, поетапно розробити перелік професійних захворювань із метою попередження, реєстрації, повідомлення та, в міру можливості, компенсації, консультуючись із найбільш представницькими організаціями роботодавців і працівників. Цей перелік повинен:

  1. з метою попередження, реєстрації, повідомлення й компенсації включати принаймні захворювання, наведені у Таблиці I Конвенції 1964 року про допомоги у випадках виробничого травматизму з поправками, внесеними в 1980 році;

  2. включати, в міру можливості, інші захворювання, що містяться в Переліку професійних захворювань, прикладеному до цієї Рекомендації;

  3. включати, в міру можливості, розділ, озаглавлений «Передбачені професійні захворювання».

3. Перелік, прикладений до цієї Рекомендації, повинен регулярно переглядатися та оновлюватися на тристоронніх нарадах експертів, скликуваних Адміністративною радою Міжнародного бюро праці. Кожний підготовлений у такий спосіб перелік представляється на затвердження Адміністративної ради, яка після затвердження заміняє попередній перелік і надсилає його державам-членам Міжнародної організації праці.

4. Національний перелік професійних захворювань повинен переглядатися та оновлюватися з належним урахуванням найостаннішого з оновлених переліків, підготовлених відповідно до положень пункту 3 вище.

5. Кожна держава-член повинна надсилати свій національний перелік професійних захворювань Міжнародному бюро праці відразу ж після його складання або перегляду, щоб полегшити регулярний огляд і оновлення Переліку професійних захворювань, прикладеного до цієї Рекомендації.

6. Кожна держава-член повинна щорічно направляти Міжнародному бюро праці вичерпні статистичні дані про нещасні випадки на виробництві, професійні захворювання та, залежно від обставин, про аварійні ситуації й нещасні випадки на шляху до роботи й з роботи з метою полегшення міжнародного обміну цими статистичними даними та їхнього зіставлення.

ДОДАТОК


Перелік професійних захворювань

1. Захворювання, спричинені впливом різних речовин і факторів

1.1. Захворювання, спричинені хімічними сполуками й елементами

1.1.1. Захворювання, спричинені берилієм або його отруйними сполуками.

1.1.2. Захворювання, спричинені кадмієм або його отруйними сполуками.

1.1.3. Захворювання, спричинені фосфором або його отруйними сполуками.

1.1.4. Захворювання, спричинені хромом або його отруйними сполуками.

1.1.5. Захворювання, спричинені марганцем або його отруйними сполуками.

1.1.6. Захворювання, спричинені миш'яком або його отруйними сполуками.

1.1.7. Захворювання, спричинені ртуттю або її отруйними сполуками.

1.1.8. Захворювання, спричинені свинцем або його отруйними сполуками.

1.1.9. Захворювання, спричинені фтором або його отруйними сполуками.

1.1.10. Захворювання, спричинені сірковуглецем.

1.1.11. Захворювання, спричинені отруйними галагенопохідними аліфатичних або ароматичних вуглеводнів.

1.1.12. Захворювання, спричинені бензолом або його отруйними гомологами.

1.1.13. Захворювання, спричинені отруйними нітро- або амідосполуками бензолу або його гомологів.

1.1.14. Захворювання, спричинені нітрогліцерином або іншими ефірами азотної кислоти.

1.1.15. Захворювання, спричинені спиртами, гликолями, кетонами.

1.1.16. Захворювання, спричинені задушливими речовинами: окисом вуглецю, ціаністим воднем або його отруйними похідними, сірководнем.

1.1.17. Захворювання, спричинені акрилонітрилом.

1.1.18. Захворювання, спричинені окислами азоту.

1.1.19. Захворювання, спричинені ванадієм або його отруйними сполуками.

1.1.20. Захворювання, спричинені сурмою або її отруйними сполуками.

1.1.21. Захворювання, спричинені гексаном.

1.1.22. Захворювання зубів, спричинені мінеральними кислотами.

1.1.23. Захворювання, спричинені фармацевтичними речовинами.

1.1.24. Захворювання, спричинені талієм або його сполуками.

1.1.25. Захворювання, спричинені осмієм або його сполуками.

1.1.26. Захворювання, спричинені селеном або його сполуками.

1.1.27. Захворювання, спричинені міддю або її сполуками.

1.1.28. Захворювання, спричинені оловом або його сполуками.

1.1.29. Захворювання, спричинені цинком або його сполуками.

1.1.30. Захворювання, спричинені озоном, фосгеном.

1.1.31. Захворювання, спричинені дратівними речовинами: бензохіноном та іншими речовинами, що дратують рогову оболонку ока.

1.1.32. Захворювання, спричинені будь-якими іншими хімічними сполуками й елементами, не зазначеними вище в пунктах 1.1.1-1.1.31, якщо встановлено зв'язок між їхнім впливом на працівника й поточними захворюваннями.

1.2. Захворювання, спричинені фізичними факторами

1.2.1. Порушення слуху, спричинене виробничим шумом.

1.2.2. Захворювання, спричинені вібрацією (з поразкою м'язів, сухожиль, костей, суглобів, периферичних кровоносних судин або периферичної нервової системи).

1.2.3. Захворювання, спричинені роботою в умовах підвищеного атмосферного тиску.

1.2.4. Захворювання, спричинені іонізуючим випромінюванням.

1.2.5. Захворювання, спричинені тепловим випромінюванням.

1.2.6. Захворювання, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням.

1.2.7. Захворювання, спричинені підвищеною або зниженою температурою повітря (сонячні удари, обмороження).

1.2.8. Захворювання, спричинені будь-якими іншими фізичними факторами, не зазначеними вище в пунктах 1.2.1–1.2.7, якщо встановлено зв'язок між їхнім впливом на працівника й поточними захворюваннями.

1.3. Захворювання, спричинені біологічними речовинами

1.3.1. Інфекційні або паразитарні захворювання, спричинені професійною діяльністю, пов'язаною з ризиком зараження.

2. Захворювання при поразці окремих органів і систем

2.1. Професійні захворювання органів дихання

2.1.1. Пневмоконіози, спричинені фіброгенним мінеральним пилом (силікоз, антракосилікоз, азбестоз), і силікотуберкульоз, за умови що силікоз є визначальною причиною втрати працездатності або смерті.

2.1.2. Бронхолегеневі захворювання, спричинені аерозолями металів та їхніх сплавів.

2.1.3. Бронхолегеневі захворювання, спричинені пилом бавовни, льону, конопель або сизалю (біссіноз).

2.1.4. Професійна астма, спричинена визнаними сенсибілізуючими або дратівними речовинами, властивими даному виду роботи.

2.1.5. Екзогенні алергійні альвеоліти, спричинені вдиханням органічного пилу, як це визначено національним законодавством.

2.1.6. Сидероз.

2.1.7. Хронічні обструктивні захворювання легенів.

2.1.8. Захворювання легенів, спричинені алюмінієм.

2.1.9. Порушення функцій верхніх дихальних шляхів, спричинені визнаними сенсибілізуючими або дратівними речовинами, властивими даному виду роботи.

2.1.10. Будь-які інші захворювання органів дихання, не зазначені вище в пунктах 2.1.1–2.1.9, спричинені якою-небудь речовиною, якщо встановлено зв'язок між впливом цієї речовини на працівника й поточним захворюванням.

2.2. Професійні шкірні захворювання

2.2.1. Шкірні захворювання, спричинені фізичними факторами й хімічними або біологічними речовинами, не включеними до інші пунктів.

2.2.2. Професійне захворювання вітіліго.

2.3. Професійні порушення опорно-рухового апарату

2.3.1. Захворювання опорно-рухового апарату, спричинені факто рами трудового процесу або конкретним виробничим середовищем, що містить у собі особливі фактори ризику. Прикладами таких факторів або середовища є:

  1. швидкі або повторювані рухи;

  2. напружені зусилля;

  3. надмірна концентрація механічної дії м'язів;

  4. незручне або напружене положення тіла;

  5. вібрація.

Ризик може зростати при низькій температурі в робочому приміщенні або в загальному навколишньому середовищі.

3. Професійний рак

3.1. Рак, спричинений наступними речовинами

3.1.1. Азбестом.

3.1.2. Бензидином і його солями.

3.1.3. Біхлорметиловим ефіром.

3.1.4. Хромом і сполуками хрому.

3.1.5. Кам'яновугільним дьогтем, кам'яновугільним пеком або сажею.

3.1.6. Бетанафтиламіном.

3.1.7. Вінілхлоридом.

3.1.8. Бензолом або його отруйними гомологами.

3.1.9. Отруйними нітро- або амінопохідними від бензолу або його гомологів.

3.1.10. Іонізуючим випромінюванням.

3.1.11. Смолами, пеком, мінеральними маслами, антраценом або сполуками цих речовин, продуктами з їхнім використанням або їхніми залишками.

3.1.12. Викидами коксувальних печей.

3.1.13. Сполуками нікелю.

3.1.14. Деревним пилом.

3.1.15. Рак, спричинений будь-якою іншою речовиною, не зазначеною вище в пунктах 3.1.1–3.1.14, якщо встановлено прямий зв'язок між впливом даної речовини на працівника й поточним раковим захворюванням.

4. Інші захворювання

4.1. Ністагм гірників


3Похожие:

Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці iconПовідомлення про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання і їхню реєстрацію, а також Звід практичних правил 1998
Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 5 червня 2001 року на свою 89-у сесію
Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці iconПро заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці
Генеральна конференція Міжнародної організації праці, яка скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці і зібралася...
Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці icon1 (Ратифікована Україною 10. 08. 1956)
Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася...
Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці iconРекомендація 35 Рекомендація щодо непрямого примушування до праці
Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана у Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібра­лася...
Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці icon1 (Ратифікована Україною 10. 08. 1956)
Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася...
Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці iconКонвенція 20 Конвенція про нічну роботу в пекарнях1
Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася в Женеві...
Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці iconКонвенція 182 Конвенція про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці
Генеральна конференція Міжнародної організації праці, яка скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці і зібралася...
Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці iconПротокол 1995 року до ковенції 1947 року про інспекцію праці генеральна конференція Міжнародної організації праці
Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 6 червня 1995 року на свою вісімдесят другу сесію
Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці iconКонвенція 62 Конвенція про техніку безпеки в будівельній промисловості1
Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася...
Повідомлення про нещасні випадки на виробництві й професійні захворювання та їхню реєстрацію Генеральна конференція Міжнародної організації праці iconКонвенція 44 Конвенція про допомогу особам, котрі є безробітними з незалежних від них обставин
Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов