Інформація про підприємство/організацію Повна назва icon

Інформація про підприємство/організацію Повна назваНазваниеІнформація про підприємство/організацію Повна назва
Дата конвертации25.12.2012
Размер79.14 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

Назва підприємства/ організації ____________________________________________________

Номінації, на які подається заявка (можна обрати будь-яку кількість номінацій)

□ Гідна праця □ Доступність □ Відкритість □ Інтеграція

□ Корпоративна соціальна відповідальність


Дата, станом на яку подано інформацію «___»______________2011 р.


Аплікаційна форма на участь у конкурсі

«Кращі практики корпоративної соціальної відповідальності.

Забезпечуємо гідну працю людей з інвалідністю»


І. Загальна інформація про підприємство/організацію

Повна назва ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Галузь (вид діяльності, спеціалізація)___________________________________________

___________________________________________________________________________

Адреса місцезнаходження ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Телефон (____)__________________________________________________________

Факс (____)__________________________________________________________

Веб-сайт ___________________________________________________________________

ПІБ та назва посади керівника _________________________________________________

___________________________________________________________________________

Загальна кількість працюючих __________ Категорія за кількістю працівників _________

Категорії: А- до 25; Б-26-100; В-101-1000; Г-1001+; Д- підприємства та організації громадських організацій інвалідів

ІІ. Контактна інформація особи, відповідальної за участь в конкурсі

ПІБ _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Посада _____________________________________________________________________

Контактний телефон (____)_____________________________________________________

Електронна пошта____________________________________________________________

ІІІ. Загальна інформація щодо зайнятості людей з інвалідністю

1. Кількість працівників, що мають інвалідність ____ у т.ч. ____ І групи,____ ІІ групи,___ІІІ групи

2. Виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

фактичний ____% працівників з інвалідністю від загальної кількості працюючих (зазначається підприємствами з чисельністю працівників понад 25 осіб)

3. Посади, на яких зайняті працівники з інвалідністю

____________________________________________________________________________


ІV. Інформація про програму корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в аспекті працевлаштування та організації зайнятості людей з інвалідністю


1. Наявність затвердженої програми КСВ або внутрішньої політики, яка містить положення щодо працевлаштування та організації зайнятості людей з інвалідністю

□ Ні

□ Так (копія програми або політики додається)


2. Наявність зафіксованих положень щодо організації праці працівників з інвалідністю у колективному договорі

□ Ні

□ Так (копія колективного договору додається)

Кількість/ частка працівників з інвалідністю, які охоплені таким колективним договором ___/___


3. Наявність корпоративних додаткових соціальних гарантій, соціального пакету, програм підтримки виключно для працівників з інвалідністю

□ Ні

□ Так (відповідна документація додається)

Кількість/ частка працівників з інвалідністю, які охоплені такими програмами ___/__


^ V. Інформація щодо пристосування робочих місць для людей з інвалідністю

Кількість робочих місць, де зайняті працівники з інвалідністю та характеристика пристосувань до функціональних обмежень та можливостей працівника з інвалідністю з використанням спеціального обладнання, програмного забезпечення, шляхом переоснащення тощо:

1. Спеціальні робочі місця для працівників з інвалідністю

№№ п.п. або кількість працівників

Посада

Опис пристосувань, спеціального обладнання


Загальна кількість створених спеціальних робочих місць __________

у т. ч. за рахунок державної дотації / позики ________ на загальну суму __________

за рахунок підприємства ________ на загальну суму __________

2. Звичайні робочі місця, на яких здійснено пристосування для працівників з інвалідністю

№ п.п. або кількість працівників

Посада

Опис пристосувань, спеціального програмного забезпечення, обладнання


3. Робочі місця, на яких здійснено адаптацію робочих функцій для працівників з інвалідністю

№ п.п. або кількість працівників

Посада

Опис здійснених змін у робочих функціях


4. Кількість/ частка від всіх працівників з інвалідністю, які працюють на умовах гнучкого робочого графіку ______ / ______ їх посади ______________________________________

____________________________________________________________________________

5. Кількість/ частка від всіх працівників з інвалідністю, які працюють вдома ____/ ____ їх посади ______________________________________________________________________


^ VІ. Інформація щодо заходів із забезпечення інтеграції працівників з інвалідністю до трудового колективу (за 2010-2011 рр.)

1. Інформація щодо програм наставництва, коучингу, соціального супроводу для працівників з інвалідністю та кількості працівників, охоплених такими програмами:Назва програми

Тривалість

Учасники програми

Кількість працівників, що були охоплені програмою
2. Інформація щодо проведення командоутворюючих заходів, комунікаційних тренінгів (етика спілкування, мова жестів тощо) що сприяють інтеграції працівників з інвалідністю до трудового колективу та кількості працівників, які взяли в них участь:Назва заходу

Тривалість

Учасники

Кількість працівників, що були охоплені загальна кількість/ у т.ч. працівників з інвалідністю

/^ VІІ. Інформація щодо забезпечення доступного робочого середовища

1. Пристосування наявні на підприємстві, що забезпечують безбар’єрність та доступність приміщень, будівель та об’єктів до потреб працівників з функціональними обмеженнями:

□ пандуси

□ підйомники

□ ліфт, доступний для людей з інвалідністю, які користуються візком

□ санітарно-гігієнічні приміщення, прилаштовані для людей з інвалідністю, які користуються візком

□ система візуальної, тактильної, звукової інформації, передбачена для працівників з вадами зору (короткий опис наявних пристосувань додається)

□ система світлових індикаторів тощо передбачена для працівників з вадами слуху (короткий опис наявних пристосувань додається)

□ інші наявні пристосування та їх характеристика __________________________________ ____________________________________________________________________________


2. Робочі приміщення придатні для безперешкодного пересування людей з інвалідністю, які користуються візком □ Так □ Ні


3. Наявна спеціальна кімната для забезпечення особливих потреб осіб з інвалідністю (для відпочинку, здійснення маніпуляцій тощо)

□ Ні

□ Так (коротка інформація щодо призначення такої кімнати та її оснащення) ____________________________________________________________________________

4. □ Наявні наступні канали та способи комунікації, де обмін інформацією враховує потреби працівників з обмеженнями зору, слуху __________________________________ _____________________________________________________________________________

5. □ Наявні наступні програми транспортного забезпечення для працівників з інвалідністю ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кількість працівників з інвалідністю, охоплених призначеними для них програмами транспортного забезпечення _________________________

^ VІІІ. Кар’єра

У цьому розділі зазначається інформація щодо організації навчання та прикладів кар’єрного зростання працівників з інвалідністю, а також зазначаються, якщо існують, відмінності в програмах для працівників які мають інвалідність, та таких, що не мають інвалідності.

ІХ. Співпраця

1. Кількість працівників з інвалідністю, яких було працевлаштовано за сприяння центрів зайнятості у 2010 р. _____ у 2011 р. _____

2. Інші форми співпраці є між підприємством/ організацією та центрами зайнятості, що здійснювалися у 2011 р. _______________________________________________________ ____________________________________________________________________________

3. Кількість працівників з інвалідністю, яких було працевлаштовано за сприяння недержавних організацій, що опікуються проблемами людей з інвалідністю (вказується назва, контактна адреса та телефон таких організацій) у 2010 р. _____ у 2011 р. _____

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Співпраця з якими іншими організаціями сприяє залученню та організації зайнятості працівників з інвалідністю на вашому підприємстві/ в організаціїНазва організації

Форми співпраці, спільні заходи
^ Х. Інша дотична інформація

У цьому розділі зазначається додаткова інформація, яку ви вважаєте доцільно навести для характеристики організації зайнятості для людей з інвалідністю на вашому підприємстві/ в організації. Наводяться окремі приклади та випадки з практики (кейси). Приміром, труднощі в організації зайнятості людей з інвалідністю (адаптація в робочому колективі, непристосованість приміщень тощо) і як їх долали (наставництво, перегляд робочих функцій, переобладнання робочого місця тощо).

Додатки

□ Програма корпоративної соціальної відповідальності _____ стор.

□ Відео матеріали (в форматі_____) ___ (кількість DVD дисків)

□ Фото матеріали (в форматі jpg) ____ (кількість фото)

□ _____________________________________________________________

□ _____________________________________________________________

(інші додатки: внутрішня документація, опис програм, соціальних пакетів, дотичні публікації, відгуки та рекомендації від НДО чи працівників з інвалідністю тощо)


З умовами конкурсу ознайомлені та погоджуємося.

Підтверджуємо, що за 2010-2011 рр. підприємство не має заборгованості зі сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Достовірність даних, наведених в заявці підтверджуємо.


__________________ /_______________________/ ____________

Підпис та ПІБ керівника М.П. Дата заповнення
Похожие:

Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconІнформація про підприємство (організацію) Повна назва підприємства (організації)
Повна назва підприємства (організації)
Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconІнформація про підприємство Повна назва підприємства Скорочена назва підприємства Форма власності
Чи займається Ваше підприємство зовнішньоекономічною діяльністю (необхідне підкреслити)
Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconІнформація про організацію Повна назва організації Повна адреса організації Телефон, факс Електронна адреса
«Методи громадського контролю у сфері розробки та фінансування регіональних програм з питань протидії віл/сніду»
Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconІнформація про організацію офіційна повна назва організації Юридичний статус організації (громадська організація, благодійна організація) Дата реєстрації організації
Юридична адреса (назва вулиці, номер будинку, номер кімнати, назва міста, села, район, область, поштовий індекс)
Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconІнформація про заявника/vendor data form full Name/ Повна назва Full Name in English/ Повна назва англійською Form of entrepreneurship/ Юридичний статус

Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconІнформація про ініціатора інвестиційної пропозиції Повна назва і контактні дані Вказується повна назва ініціатора, його юридична адреса та засновники
Назва інвестиційної пропозиції повинна бути короткою, і одночасно, змістовною, чітко представляти та ідентифікувати проект і не дублювати...
Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconІнформація про громадську організацію/ ініціативну групу повна юридична назва громадської організації / ініціативної групи Контакти: Поштова адреса (з індексом)
Підписи засвідчують зобов`язання подавати у проектній пропозиції правдиву інформацію
Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconКонкурс проектів громад DesPro 1 раунд інформація про організацію-виконавця проекту повна назва організації-виконавця (як у Свідоцтві про державну реєстрацію)
Громадська організація, орган самоорганізації населення, кооператив (споживчий, обслуговуючий )
Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconІнформація про ініціатора інвестиційної пропозиції > Повна назва та контактні дані Повна назва: Зареєстрована юридична адреса: Дані контактної особи: Ім’я і прізвище: Посада: Адреса електронної пошти (E-mail)
Мета інвестиційної пропозиції та механізми її досягнення через вирішення окремих питань
Інформація про підприємство/організацію Повна назва iconІнформації про діяльність органів влади у справах молоді Повна назва організації Область, місто Контакти організації (адреса, телефон, електронна скринька)
Основні напрямки роботи організації, успішні проекти, інша інформація, яку Ви про свою організацію вважаєте за доцільне вказати
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов