Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, icon

Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду "інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів,НазваниеНаціональна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду "інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів,
Дата конвертации15.11.2012
Размер74.18 Kb.
ТипДиплом
скачать >>>


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ДУ "ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ"

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕВРОЛОГІВ,

ПСИХІАТРІВ ТА НАРКОЛОГІВ УКРАЇНИ


ПРОГРАМА


ХІII УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

"ДОВЖЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ:

Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження"


10-11 квітня 2012 року


м. Харків


^ ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ(А) КОЛЕГО!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХІII Української науково-практичної конференції з міжнародною участю "Довженківські читання: Реабілітація та ресоціалізація осіб зі станами залежності різного походження", присвяченої 94-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України, Народного лікаря СРСР О.Р.Довженка.


Конференція відбудеться у м. Харкові 10-11 квітня 2012 року в приміщенні ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46.


^ Відкриття конференції 10 квітня о 10:00


Реєстрація

10 квітня з 9:30 у приміщенні залу для конференцій ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України".


Контактні телефони

+38(057)738-42-73 Мінко Олександр Іванович

+38(057)738-40-83 Дяченко Лілія Іванівна

10 квітня 2012 року. Вівторок


^ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова Правління науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, директор ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" професор Волошин П.В.


^ 10:00 – 12:30 ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ


Головуючі  Волошин П.В., Марута Н.О., Михайлов Б.В.,

Мінко О.І., Сосін І.К., Чернобровкіна Т.В., Шаповалова В.О., Шаповалов В.В.


Регламент доповідей – 15 хвилин


Клінічні настанови, національні стандарти, локальні протоколи в наркології

Марута Н.О., Мінко О.І., Бабюк І.О. (м. Харків, м. Донецьк)


Принципи реабілітації в наркології

Лінський І.В., Мінко О.І. (м. Харків)


Загальнобіологічні аспекти залежності від психоактивних речовин

Сосін І.К. (м. Харків)


Медико-психологічний супровід хворих на залежність від психоактивних речовин

Михайлов Б.В., Златковський В.В. (м. Харків)


Судова фармація: розробка напрямів протидії наркотизації населення через інформаційні мережі Інтернет

Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Агапов Д.А. (м. Харків)


Антикревінгове протирецидивне лікування осіб, залежних від алкоголю

Мінко О.І. (м. Харків)


Патоморфоз залежності від алкоголю під впливом тривалої терапії засобами сенсибілізуючої дії.

Лінський І.В., Артемчук К.А. (м. Харків)


Кава-брейк

^

13:00 – 15:00 Нарада головних спеціалістів за спеціальністю "наркологія" АР Крим, ОДА, Київської та Севастопольської МДА.

(1-й поверх, наукова частина)

13:00 – 16:00 ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
Головуючі  Артемчук А.П., Воробйова Т.М., Гапонов К.Д.,

^

Зільберблат Г.М., Кожина Г.М., Лінський І.В.,

Овчаренко М.О., Слюсар В.В.Авторські психотехніки при станах залежності (майстер-клас)

Данилов О.С. (м. Харків)


^ Роздуми про природу потягів в адиктології. Роль теоретичного знання у підходах до лікування залежностей

Чернобровкіна Т.В. (м. Москва, Росія)


Значення методу стресопсихотерапії за О.Р.Довженком, як одного з значущих методів в соціо-біологічній реабілітації осіб з адикціями.

Воробйова Т.М. (м. Харків)

Наркологічна служба Харківської області та центри реабілітації наркозалежних: аспекти взаємодії

Сосін І.К., Чуєв Ю.Ф., Гончарова О.Ю., Гапонов К.Д., Задорожна Т.К., Губар С.Н., Гусак Е.А. (м. Харків)


Біологічні, семантичні та інші аспекти стресопсихотерапії адиктивних розладів за О.Р.Довженком

Артемчук А.П., Артемчук О.А.(м. Харків)


Терапевтичні можливості Ноофену при медичній реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин

Маркозова Л.М. (м. Харків)


^ Запити на захист психічного здоров'я та психіатричної служби

Карпов А.М. (м. Казань, Росія)


Місце Гепасолу-нео в терапії синдрому відміни психоактивних речовин

Маркозова Л.М. (м. Харків)


^ Система раннього виявлення, профілактики та корекції когнітивних порушень при лікуванні залежності від психоактивних речовин

Коростій В.І., Кожина Г.М., Гайчук Л.М., Литвиненко В.В. (м. Харків)


Психосоціальна, клінічна та терапевтична складові в генезі патоморфозу алкогольної залежності

Табачніков С.І., Гапонов К.Д. (м. Київ, м. Харків)


Тіаприлан в комплексній терапії синдрому відміни психоактивних речовин

Маркозова Л.М. (м. Харків)


^ Залежність клінічної картини стану відміни алкоголю з делірієм від форми вживання алкоголю

Кузьмінов В.Н. (м. Харків)


Вивчення преморбідних характерологічних особливостей у підлітків з соціальною фобією, яка обтяжена вживанням психоактивних речовин

Пономарьов В.І., Пономарьова В.В. (м. Харків)


Рання діагностика рецидивонебезпечних ситуацій ремісійного періоду у осіб з алкогольною залежністю

Сквира І.М. (м. Гоміль, Білорусь)


Дискусія


11 квітня 2012 року. Середа


^ 10:00 – 14:00 ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ


Головуючі  Бачеріков А.М., Гавенко В.Л., Кабанчик М.П.,

Крупко О.В., Маркова М.В., Реміняк В.І., Циба І.В.,

Ярий В.В.

Регламент доповідей – 10 хвилин


Складові, етапи та принципи реабілітації в наркології

Слюсар В.В., Г.О.Мусієнко, М.М.Дюженко, С.В.Гольцова (м. Харків)


Судово-фармацевтична оцінка проблеми наркотизації населення Республіки Таджикистан

Мусоєв С.М., Шаповалова В.А., Шаповалов В.В. (м. Душанбе, Таджикистан, м. Харків)


Християнські засади профілактики залежності від психоактивних речовин

Мисько Г.М., Гонтар О.С. (м.Харків)

Вивчення моделей поведінки осіб, залежних від алкоголю, як передумови розробки заходів їх раннього виявлення і своєчасного лікування

Децик О.З., Карпінець І.М. (м. Івано-Франківськ)


Щодо структури схильності до адиктивної поведінки у студентської молоді

Маркова М.В., Синицька Т.В. ( м. Харків, м. Київ)


Соціальні, сімейні та психологічні передумови адиктивної поведінки у дітей із невротичними розладами та визначення підходів до ресоціалізації

Михайлова Е.А., Проскуріна Т.Ю., Михановська Н.Г., Мітельов Д.А., Матковська Т.М. (м. Харків)


Комплаєнс хворих на алкогольну залежність: психологічні фактори формування, типологія, система психокорекції

Лісна Н.М. (м. Харків)


Терапія залежності внаслідок вживання лікарських засобів, які містять кодеїн

Закревський О.П., Циба І.В. (м. Донецьк)


Основні аспекти реабілітації у спеціалізованому наркологічному відділенні

Мусієнко Г.О., Слюсар В.В., Дюженко М.М., Архипенко О.П., Лісна Н.М., Голинкіна Є.В., Іваницька М.В., Самохвалова Г.А., Гольцова С.В., Лисогор В.М.( м. Харків)Сучасні технології терапії пролонгом дисульфіраму осіб, залежних від психоактивних речовин

Собетов Б.Г., Мусієнко Г.О., Шалашов В.В., Гасс В.Б., Гасс Р.В., Гольцова С.В., Дюженко М.М. (м. Львів, м. Харків)


Генетичні механізми формування адиктивної поведінки

Самойлова О.С.(м. Харків)Комплексна діагностика стану залежності від опіоїдів з використанням фоноскопічних характеристик мови, що звучить

Мінко О.О. (м. Харків)

Сучасні методи дезінтоксикації при лікуванні синдрому відміни алкоголю з делірієм у жінок

Закревський О.П., Циба І.В., Кобець О.М., Мітюков В.А., Боброва Н.Г., Мицук Д.А.(м. Донецьк, м.Горловка)


Перший епізод алкогольного делірію

Гегешко В.В. (м. Суми)


Досягнення ремісій у осіб, залежних від алкоголю в процесі лікування антиконвульсантами

Чугай С.Д. (м. Суми)


Якість життя хворих, залежних від алкоголю на етапах реабілітації та ресоціалізації

Бараненко О.В. (м. Харків)


Коморбідні адикції на етапі реабілітації та ресоціалізації

Виглазова О.В. (м. Дергачи)


Деякі демографічні показники осіб, які страждають на алкогольну залежність серед військовослужбовців, звільнених в запас

Гайдабрус А.В. (м. Харків)


^ Тривале використання сенсибілізуючих препаратів і його вплив на процес реабілітації та ресоціалізації осіб залежних від алкоголю

Артемчук К.А. (м. Харків)


Адиктивний статус хворих на шизофренію і його роль в реабілітаційному процесі

Юрченко О.М. (м. Харків)


Роль блокаторів опіатних рецепторів різної тривалості дії в процесі реабілітації та ресоціалізації осіб залежних від опіоїдів

Авраменко А.С. (м. Одеса)


Система православної реабілітації осіб залежних від опіоїдів

Друзь О.В. (м. Київ)


Адикція до вживання тютюну у пацієнтів з психопатологічними наслідками черепно-мозкової травми

Волошина Д.Н. (м. Харків)


Дискусія


ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ
Похожие:

Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconНаціональна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду "інститут неврології, психіатрії та наркології амн україни" харківська медична академія післядипломної освіти науково-практичне товариство неврологів,
Адиктивний статус в нормі і патології (діагностичні, терапевтичні та прогностичні аспекти)
Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України ду “Інститут терапії імені Л. Т. Малої амн україни” Харківський національний медичний університет
...
Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconМіністерство охорони здоров’я України Національна Академія медичних наук України Національна медична академія післядипломної освіти імені П.
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, яка затверджена моз україни (інформаційний лист № -к-2012)...
Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconМіністерство охорони здоров’я України Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» намн україни Асоціація ревматологів України Національна медична академія післядипломної освіти імені П.
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі ревматологічного симпозіуму «Обгрунтування і клінічне застосування нових технологій...
Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconМіністерство охорони здоровя України Національна академія медичних наук України Український Центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Зав кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології дз «лдму» д м н., проф. Казакова С.Є
Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconМіністерство охорони здоров’я України Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» амн україни Асоціація ревматологів України Національна медична академія післядипломної освіти імені П.
Ревматичні хвороби і остеопороз: ефективність, безпечність та упередження ускладнень фармакотерапії
Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconНауково-практичне товариство Неврологів, психіатрів та наркологів України
Харків iv-го Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України "Доказова медицина в неврології, психіатрії та наркології....
Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconНауково-практичне товариство Неврологів, психіатрів та наркологів України
Харків iv-го Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України "Доказова медицина в неврології, психіатрії та наркології....
Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconО. О. Шалімова Українське товариство клінічної лабораторної діагностики Програма
...
Національна академія медичних наук україни міністерство охорони здоровя україни ду \"інститут неврології, психіатрії та наркології намн україни\" харківська медична академія післядипломної освіти харківський національний медичний університет науково-практичне товариство неврологів, iconНаціональна академія педагогічних наук україни інститут обдарованої дитини управління освіти І науки тернопільської ода тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти національний центр «Мала академія наук України»
«проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов