Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) icon

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів" (далі Концепція)НазваниеПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів" (далі Концепція)
Дата конвертации25.12.2012
Размер48.95 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>


Пояснювальна записка


до проекту постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів”

(далі – Концепція)


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


Концепцію розроблено за ініціативою Міністерства транспорту та зв’язку України з метою забезпечення виконання статті 23 Закону України “Про автомобільний транспорт”, Указу Президента України «Про затвердження Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів», статей 39 і 40 «Європейської угоди, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкритої для підписання у Відні 8 листопада 1968 року» від 01.05.1971 р. з Поправкою 2 від 27.01.2001 р.


2. Цілі й завдання прийняття акта


Статтею 23 Закону України “Про автомобільний транспорт” визначено, що технічний стан колісних транспортних засобів (далі – КТЗ) перевіряють суб’єкти господарювання, уповноважені в порядку, який установлює Кабінет Міністрів України. Цією ж статтею встановлено, що порядок проведення державного технічного огляду КТЗ також визначає Кабінет Міністрів України.

Аналіз основоположних правових документів, зазначених у розділі 1 цієї пояснювальної записки, інших актів міжнародного права, а також актів чинного законодавства, нормативно-правових і методичних документів (разом 108 документів) показав, що чинну систему державних технічних оглядів неможливо взяти за основу, оскільки вона суперечить основним принципам убезпечення КТЗ, викладеним у міжнародних актах, приєднання чи політику приєднання до яких затверджено в Законами України, Указами Президента України, постановами чи розпорядженнями Кабінету Міністрів України, acquis communautaire Європейського Союзу, а також в національних законодавствах розвинених європейських держав.

Окрім того, що чинна система технічних оглядів немає прозоро визначених вимог до технічного стану КТЗ, відповідних вимогам чинного законодавства процедур, вона не охоплює всі КТЗ, які допускають до руху вулично-дорожньою мережею загального користування. Це стосується, наприклад, КТЗ відомчої реєстрації відповідно до статті 34 Закону “Про дорожній рух”.

Впровадження єдиних, визнаних Комітетом внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН та Європейським Союзом, підходів і принципів технічних оглядів КТЗ, якими здійснюють внутрішні й міжнародні перевезення, потребує координації Кабінетом Міністрів України розроблення 20-ти нормативно-правових актів 21-м центральним органом виконавчої влади. Серед них законопроекти, постанови Кабінету Міністрів України, накази міністерств та відомств.

Ціль проекту Концепції полягає в розробці концептуальних засад реформування Державної системи технічних оглядів КТЗ (далі – ДСТОГ), у розробці заходів нормативно-правового забезпечення реформування ДСТОГ, а також принципів моніторингу функціонування та оцінки її ефективності.

Концепція вирішує завдання узгодженої взаємодії центральних органів виконавчої влади в створенні нормативно-правової бази ДСТОГ, яка вбезпечує КТЗ, громадян і довкілля.


^ 3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта


У проекті Концепції розкрито проблеми убезпечення технічного стану КТЗ, проаналізовано відповідний європейський досвід, виконано аналіз чинного законодавства в сфері технічного контролю, обґрунтовано необхідність реформування ДСТОГ, викладено концептуальні засади реформування, спрогнозовано результати її впровадження, наведено план розроблення й впровадження ДСТОГ.


4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання


Україна Законом від 10.02.2000 № 1448-III приєдналася до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року, Указом Президента України від 28.02.2006 № 159/2006 затверджено приєднання до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів. На часі приєднання України до Угоди про уведення глобальних технічних правил для колісних транспортних засобів , предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, вчиненій у Женеві 25 червня 1998 року. Ці Угоди підвищують рівень глобальної безпеки, зменшують забруднення довкілля й споживання енергетичних ресурсів КТЗ, убезпечують конструкції КТЗ.

Усі три Угоди належать до кола відання Всесвітнього форуму з гармонізації правил у галузі транспортних засобів (далі - WP.29) Комітету внутрішнього транспорту ЄЕК ООН. До першої Угоди 1958 року приєдналося 39 держав, до Угоди 1997 року 7 держав, до Угоди 1997 року 19 держав (12-ма державами Угоду поки що не ратифіковано. Ратифікували чи приєдналися, зокрема, Російська Федерація, США, Канада, Японія, Китайська Народна Республіка, Південна Африка, Республіка Бєларусь, Україна).

Конвенція про дорожній рух, Європейська угода, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 року, Угоди, які веде WP.29, та додані до них Правила, а також прийнята WP.29 Зведена резолюція про конструкцію транспортних засобів, складають єдиний зв’язаний комплекс міжнародних законодавчих підходів і технічних приписів, які надають можливість убезпечити сучасні КТЗ за умови дотримання вимог законодавства в сфері технічного регулювання.

Зазначені принципи покладено в основу проекту ДСТОГ.

Концепція (розділ 7) передбачає розроблення комплексу проектів законодавчих актів, постанов Кабінету Міністрів України, наказів центральних органів виконавчої влади, якими будуть затверджені відповідні нормативно-правові акти. З їх впровадженням необхідно внести зміни до ряду Законів, Кодексів України й нормативно-правових документів, що буде конкретизовано в пакетах документів до кожного проекту.


^ 5. Фінансово-економічне обґрунтування


Реалізація проектів нормативно-правових актів зі створення самоокупної ДСТОГ за рахунок коштів суб’єктів господарювання не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

Фінансово-економічне обґрунтування й прогноз надходжень у Державний бюджет України наведено в розділах 6 і 9 Концепції.


^ 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта


Оцінку й прогноз соціально-економічних наслідків від убезпечення КТЗ і введення ДСТОГ наведено в розділах 6 і 9 Концепції. Основні з них:

- наповнення (через 3-4 роки впровадження) Державного бюджету України 60-90 мільйонами гривень щорічно;

- створення протягом 3-4 років 7 тис. робочих місць;

- зменшення споживання середньостатистичним КТЗ автомобільного палива на 3%;

- зменшення викидів КТЗ оксиду вуглецю на 20%;

- зменшення викидів КТЗ вуглеводнів на 10%;

- зменшення аварійності на дорогах;

- міжнародне визнання результатів перевірки в Україні технічного стану КТЗ – Міжнародних сертифікатів технічного огляду.

- зняття технічних бар’єрів проти руху товарів, транспортних послуг.


Міністр транспорту

та зв’язку України В.Бондар
Похожие:

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки"
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р....
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено з метою приведення у відповідність із чинним законодавством та спрямовано...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconПояснювальна записка до Технічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та до їх вибору Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект розроблено з метою нормативного забезпечення виконання Закону України “Про автомобільний транспорт” в частині встановлення...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України
Проект акта розроблено на виконання Закону України „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних засобів "
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання місць платного паркування транспортних...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
Проект акта розроблено Міністерством праці та соціальної політики України з метою забезпечення стабільності фінансування системи...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconУгода про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів
Угоді, необхідно враховувати час, потрібний для створення або розширення сфери дії
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
«Про регулювання містобудівної діяльності» з метою приведення Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах,...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „ Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 року №1740 “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України \" Про затвердження Концепції реформування Державної системи технічних оглядів колісних транспортних засобів\" (далі Концепція) iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
України на виконання доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 21. 06. 2010 №37177/1/1-10 та з метою приведення положень...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов