Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо icon

Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодоНазваниеРішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо
Дата конвертации11.06.2013
Размер271.75 Kb.
ТипРішення
скачать >>>УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Двадцять п’ята сесія V скликання

РІШЕННЯ


від 7 серпня 2009 року № 948

м. Ужгород


Про Звернення депутатів обласної

ради до Верховної Ради України і

Кабінету Міністрів України щодо

активізації прикордонного, транскордонного та

міжрегіонального співробітництва


Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення ІV -го засідання Української національної ради «Карпатського Єврорегіону», з метою активізації прикордонного, транскордонного і міжрегіонального співробітництва обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо удосконалення правових і фінансових механізмів підтримки прикордонного, транскордонного і міжрегіонального співробітництва (текст Звернення додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоблика В.В. та постійну комісію обласної ради з питань транскордонного співробітництва (Кевсегі Е.З.).


^ Голова ради М.Кічковський


Верховній Раді України

Кабінету Міністрів України


ЗВЕРНЕННЯ

Курс України на євроінтеграцію вимагає активізації транскордонного співробітництва як важливого чинника розвитку прикордонних територій європейських держав. Рада Європи та Європейський Союз активно підтримують розвиток транскордонного та міжрегіонального співробітництва, вдосконалюючи механізми такої співпраці, створюючи фінансові можливості для розвитку прикордонних територій.

Однією з форм такого співробітництва є діяльність Міжрегіональної асоціації «Карпатський Єврорегіон», створеної у 1993 році на державному рівні за погодженням керівників адміністративно-територіальних одиниць, що входять до неї. Проте з часу створення цієї структури змінилася ситуація в країнах-членах Карпатського Єврорегіону: 4 з 5 стали членами Європейського Союзу. Змінилися також і умови прикордонної та транскордонної співпраці в межах Єврорегіону. Карпатський Єврорегіон є найстаршим та найбільшим єврорегіоном за участю України. Наша держава представлена в ньому чотирма областями: Закарпатською, Львівською, Івано-Франківською та Чернівецькою.

Однак відсутність рамкового документу про співробітництво України з Європейським Союзом з питань регіональної політики та розвитку прикордонного, транскордонного і міжрегіонального співробітництва дещо гальмує природні процеси розвитку Карпатського Єврорегіону, як і інших єврорегіонів за участю України на кордоні з Європейським Союзом. Прийняття принципового рішення про необхідність розробки та підписання такого документу створить нові можливості для вирішення актуальних питань прикордонного, транскордонного та міжрегіонального співробітництва, зокрема у частині використання додаткових фінансових інструментів у рамках нової ініціативи ЄС «Східне Партнерство».

Дається взнаки і певна недосконалість правових і фінансових механізмів підтримки транскордонного співробітництва та єврорегіонів в національному законодавстві України, що відображається на якості співпраці в рамках Карпатського Єврорегіону.

У зв'язку з викладеним та з метою активізації прикордонного, транскордонного і міжрегіонального співробітництва в рамках Карпатського Єврорегіону, залучення коштів ЄС до реалізації інфраструктурних проектів в Україні звертаємося з пропозиціями:

1. Відновити діяльність Міжвідомчої комісії з питань розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року №587.

2. Створити при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України Раду єврорегіонів як координаційно дорадчий орган з питань розвитку транскордонного і міжрегіонального співробітництва та єврорегіонів.

3. Провести комплексну ревізію двосторонньої договірно-правової
бази між Україною та сусідніми державами-членами ЄС
з метою її
оновлення та розширення можливостей для подальшого розвитку прикордонного, транскордонного і міжрегіонального співробітництва, реалізації спільних інфраструктурних проектів тощо.

4. Ініціювати підписання з Європейським Союзом Угоди з питань регіональної політики та розвитку транскордонного і міжрегіонального співробітництва, що створить нові можливості використання фінансових механізмів ЄС для розвитку транскордонного співробітництва, у тому числі в рамках «Східного Партнерства».

5. Ініціювати у рамках «Східного Партнерства» реалізацію проектів, спрямованих на підтримку прикордонного, транскордонного та міжрегіонального співробітництва у межах існуючих в Україні єврорегіонів, зокрема для розвитку людського капіталу в прикордонні.

6. Залучити до роботи діючих міжурядових двосторонніх рад та комісій з питань транскордонного і міжрегіонального співробітництва з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією представників Карпатського Єврорегіону з метою сприяння забезпеченню сталої співпраці, її координації в рамках зазначеного об'єднання та формування державної регіональної політики підтримки сталого розвитку Карпат.

7. Розглянути питання про виділення у 2009 році коштів на фінансування проектів транскордонного співробітництва та передбачити у проекті закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік» окрему субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування зазначених проектів.


^ Звернення прийнято на двадцять п’ятій

сесії обласної ради V скликання


Депутати Закарпатської обласної ради V скликання
УКРАЇНА

^ ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Двадцять сьома сесія V скликання

РІШЕННЯ


від 22 грудня 2009 року № 1034

м. Ужгород


Про Програму розвитку

транскордонного співробітництва

Закарпатської області на 2010 рік


Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року № 1861-IV, Указу Президента України від 25 травня 2001 року № 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної політики», а також угод, укладених між Закарпатською областю та прилеглими регіонами сусідніх держав, обласна рада в и р і ш и л а:


1. Затвердити Програму розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2010 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоблика В.В. та постійну комісію обласної ради з питань транскордонного співробітництва (Кевсегі Е.З.).


^ Голова ради М. Кічковський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 22 грудня 2009 року № 1034

ПРОГРАМА

розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області

на 2010 рік

(далі – Програма)


Вступ

У зв’язку з інтеграційними процесами для Закарпаття великого значення набуває діяльність у сфері транскордонного та міжрегіонального співробітництва. В умовах розвитку Закарпатської області транскордонне співробітництво – це дієвий засіб зміцнення міждержавних відносин та вирішення регіональних проблем через упровадження спільних транскордонних проектів і програм регіонального розвитку.

Одним з основних пріоритетів розвитку Європейського Союзу є створення нового інструменту регулювання відносин із країнами-сусідами, який ґрунтуватиметься на позитивному досвіді розвитку транскордонного співробітництва, і який міг би зосередитися на забезпеченні безперешкодного функціонування майбутніх європейських кордонів та надійного управління ними, сприянні сталому соціально-економічному розвиткові прикордонних регіонів і налагодженні регіонального та транснаціонального співробітництва. Європейська Комісія ставить перед собою завдання уникнути проведення у Європі нових розмежувальних ліній, сприяти стабільності та процвітанню, як усередині Союзу, так і за його новими межами.

Розширення Європейського Союзу призводить до позитивних наслідків як для країн-членів, так і для сусідніх з ними країн. Проте у результаті розширення ЄС разом з новими можливостями з’являться і нові проблеми: наявні відмінності в рівні життя у країнах, що знаходяться з іншого боку кордону із Союзом, можливо, проявлятимуться з більшою силою через швидші темпи зростання у нових членів Європейського Союзу порівняно із сусідніми з ними країнами – не членами ЄС; необхідно розв’язувати спільні проблеми в таких сферах, як охорона навколишнього середовища, охорона здоров’я, захист від організованої злочинності та боротьба з нею; для захисту наших спільних кордонів, сприяння законній торгівлі та спрощення процедур перетинання кордону.

Сьогодні перед обласною державною адміністрацією та обласною радою стоїть важливе завдання: ефективне використання геополітичних та геоекономічних переваг Закарпатської області як «зовнішнього» регіону Європейського Союзу з метою прискорення економічного та соціального розвитку області.

На цьому етапі розвитку області транскордонні зв’язки набувають у контексті розширення додаткового значення.

У зв’язку з інтеграційними процесами та впровадженням Європейською Комісією програм розбудови відносин з країнами-сусідами можливості Закарпатської області у сфері роботи з європейськими фондами значно збільшилися.

Європейська політика сусідства, яка впроваджується з 2004 року визначає транскордонне та регіональне співробітництво як важливий чинник в процесі розбудови відносин між Європейським Союзом та його країнами-сусідами.

Планом дій Україна-Європейський Союз –документом, який окреслює стратегічні рамки співробітництва між сторонами передбачено, що «…Європейська Комісія розробляє новий Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП), який надаватиме допомогу Україні, у т.ч. у сфері транскордонного та міжрегіонального співробітництва між Україною та державами-членами ЄС.»

Європейський інструмент сусідства та партнерства почав діяти з 2008 року. Загальний бюджет компоненту прикордонного співробітництва ЄІСП складає близько 1,1 млрд євро (складається із внесків фондів ЄІСП та ЄФРР [Європейський фонд регіонального розвитку]).

Таким чином, у 2010 році Закарпатська область отримає близько 10 млн євро згідно з Програмою сусідства ENPI «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» на розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема будівництво та реконструкцію існуючих пунктів пропуску на українсько-румунському, українсько-словацькому та українсько-угорському кордонах. Крім того, за іншими пріоритетами Програми подано 147 проектів, у кожному з яких партнером є представник від Закарпатської області, що, у свою чергу, дасть можливість залучити в розбудову області додаткові кошти у вигляді міжнародної технічної допомоги. Це означає, що за умови системного підходу до розроблення неприбуткових та інфраструктурних проектів, висококваліфікованої та інтенсивної роботи з Європейськими Фондами Закарпатська область має можливість залучити необхідні кошти міжнародної технічної допомоги для вирішення проблем у пріоритетних сферах розвитку регіону.

Здійснення інтеграційних процесів у прикордонних регіонах безпосередньо впливає на розвиток Закарпатської області через розгортання транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні та визначає гостру необхідність продовження і подальшої реалізації Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області якнайменше до 2011 року.

Таким чином, необхідність продовження Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2010 рік викликана об’єктивними чинниками:

включенням транскордонного співробітництва як дієвого засобу зміцнення міждержавних відносин та вирішення регіональних проблем у перелік пріоритетів Концепції державної регіональної політики;

зовнішньополітичною стратегією зближення України з Європейським Союзом, яка розглядає транскордонне співробітництво як один із інструментів європейської інтеграції;

впливом процесів глобалізації світової економіки на просторовий розвиток України, зокрема, можливістю оцінити конкурентоспроможність області у порівнянні з прилеглими регіонами сусідніх держав;

наявністю кордонів з Європейським Союзом, що вимагає вироблення стратегії використання переваг транскордонного співробітництва Закарпаття із прикордонними територіями сусідніх країн у нових геополітичних умовах, що дозволить нейтралізувати негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з уведенням візового режиму, запровадженням сусідніми державами нового законодавства у сфері регулювання торгівлі та міграції;

впровадженням нових умов та процедур фінансування Європейською Комісією транскордонних програм в Україні, які передбачають спільну з прикордонними регіонами участь у розробленні та поданні стратегічних проектів для залучення міжнародних донорських коштів у розвиток регіонів;

впровадженням нових інструментів регулювання донорських програм із боку Європейської Комісії;

необхідністю створення збалансованої просторової структури з метою узгодження та синхронізації програм розвитку по обидві сторони кордону;

необхідністю враховувати транскордонні специфічні умови розвитку в національних та регіональних програмах;

необхідністю координування діяльності агенцій місцевого розвитку та надання їм інформаційно-консультаційної допомоги з метою підвищення ефективності розроблення донорських проектів для залучення додаткових коштів у розвиток районів;

необхідністю розбудови мережі пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури з поступовим приведенням її до норм та стандартів Європейського Союзу;

включенням транскордонного співробітництва до пріоритетів Стратегії соціально-економічного розвитку Закарпатської області до 2015 року.


  1. Мета та основні завдання Програми


Основною метою Програми є прискорення економічного та соціального розвитку через використання геополітичних та геоекономічних переваг області як «зовнішнього» регіону Європейського Союзу. Цій меті підпорядковані основні завдання Програми:

раціональне використання переваг геополітичного та геоекономічного розташування області як центру транскордонних зв'язків через упровадження спільних транскордонних та «дзеркальних» проектів і програм;

підвищення економічної привабливості області, як «зовнішнього» регіону, використовуючи переваги сусідства з Європейським Союзом;

створення сприятливого середовища для здійснення ефективного співробітництва з Європейським Союзом, прискорення економічного та соціального розвитку за рахунок збільшення обсягів торгівельної та інвестиційної діяльності, піднесення на новий рівень транскордонного співробітництва з питань економічної та соціальної політики, сприяння кооперації у галузі транспорту та енергетики, поглиблення інтеграції сусідніх країн до ширшої системи кооперації на європейському рівні;

створення необхідних умов для залучення додаткових донорських коштів відповідно до нових інструментів регулювання донорських програм з боку Європейської Комісії. Впровадження нових умов та процедур фінансування обумовлює необхідність створення команди висококваліфікованих спеціалістів у сфері проектного менеджменту та необхідних умов для ефективної роботи, підвищення рівня професійної кваліфікації представників органів влади Закарпатської області для розвитку транскордонного співробітництва в нових геополітичних та геоекономічних умовах, які сформувалися в регіоні Центральної Європи з 2004 року у зв’язку з розширенням Європейського Союзу;

розбудова ділянки державного кордону в межах Закарпатської області з поступовим приведенням пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури до норм та стандартів Європейського Союзу;

створення умов для використання можливостей позиціонування Закарпатської області як транспортної артерії між Україною та ЄС.


2. Аналіз проблем у сфері розвитку транскордонного співробітництва


Досвід роботи у сфері транскордонного співробітництва продемонстрував, що активізація транскордонного співробітництва не забезпечується через існування наступних перешкод:


непередбачуваність процесів спільного розвитку прикордонних регіонів;

відсутність синхронізованих та координованих дій з боку місцевих органів влади та інституцій з питань регіонального розвитку в п’яти прикордонних регіонах. На сьогодні прикордонні області здійснюють регіональні програми та галузеві проекти без урахування транскордонних специфічних умов економічної діяльності. У результаті відсутності скоординованості здійснення регіональних та секторальних програм по різні боки кордону стає неможливим здійснення ефективної транскордонної діяльності. Збалансований розвиток прикордонних регіонів стає можливим тільки через розроблення спільних програм розвитку та створення передумов для здійснення «дзеркальних» галузевих проектів;

відсутність стратегії взаємодії з міжнародними донорськими організаціями, які потенційно є зацікавленими в узгодженні пріоритетів транскордонної співпраці у Карпатському регіоні;

відсутність державного співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги;

відсутність системного підходу до процесу розроблення неприбуткових проектів з метою залучення додаткових коштів;

відсутність механізму координації діяльності інституцій місцевого розвитку, які мають великий потенціал щодо залучення міжнародних донорських коштів, але не мають досвіду та потребують постійної інформаційно-консультаційної допомоги;

відсутність централізованої інформаційно-консультаційної допомоги спеціалістам та менеджерам агенцій місцевого розвитку на постійній основі;

недостатність практичного досвіду налагодження транскордонного співробітництва у представників органів влади зазначеної території, представників бізнесу, неурядових організацій і водночас, інформації та можливості особистого ознайомлення з кращим досвідом подібної співпраці у країнах Європи;

відсутність інформаційних матеріалів для райдержадміністрацій та агенцій місцевого розвитку щодо розроблення неприбуткових проектів з метою залучення додаткових коштів;

нестача сучасних інформаційних інструментів формування та просування позитивного іміджу Закарпатської області;

нестача фінансування заходів із транскордонного співробітництва з державного та обласного бюджетів, що ставить під сумнів можливість практичного виконання більшості заходів, спрямованих на інтенсифікацію транскордонної співпраці.


3. Основні принципи та інструменти Програми


Основними принципами, на яких базується Програма, є:


соціальне партнерство – налагодження співробітництва між обласними адміністраціями, обласними радами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємницькими структурами, науковими закладами Карпатського регіону;

концентрація ресурсів - першочергова підтримка з обласного бюджету тих проектів/ініціатив/заходів, які відповідають пріоритетам Програми;

співфінансування заходів з обласного, районних і місцевих бюджетів та за рахунок міжнародної технічної допомоги;

гласність щодо поширення інформації про хід реалізації Програми;

узгодженість дій із програмами, що реалізовуються регіональними/місцевими органами влади сусідніх держав.

Реалізація мети та завдань Програми є можливою через використання таких інструментів:

проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, днів добросусідства, міжнародних зустрічей, засідань міжурядових комісій та робочих груп із питань транскордонного співробітництва з метою активізації процесів;

створення умов для забезпечення подальшого ефективного функціонування Центру українсько-угорського регіонального розвитку, Центру українсько-польського транскордонного співробітництва, Закарпатського Агентства з інвестицій, інновацій та розвитку, Агентства регіонального розвитку і транскордонного співробітництва «Закарпаття» з метою розроблення неприбуткових транскордонних проектів та залучення додаткових донорських коштів у розвиток регіону;

участь у підготовці спільних проектів міжнародної технічної допомоги та їх співфінансуванні для залучення в економіку області наявних грантових фондів Європейського Союзу;

розбудова ділянки державного кордону у межах Закарпатської області в рамках компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

розповсюдження інформації щодо процесів європейської та євроатлантичної інтеграції України, стимулювання розвитку транскордонного співробітництва через публічні канали (засоби масової інформації, тренінги, роздаткові матеріали);

підписання та реалізація партнерських угод і конкретизованих планів співробітництва з прикордонними регіонами сусідніх держав.

4. Основні напрями та шляхи реалізації Програми


Програма буде реалізована за трьома основними напрямами:


І.  Науково-теоретичний напрям, який є теоретико-методологічною основою для Стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року.

ІІ.  Прикладний напрям, метою якого є створення організаційних, інформаційних та кадрових передумов для реалізації зазначених програмових документів.

ІІІ.  Напрям виконання транскордонних та міжрегіональних угод Закарпатської області з регіонами країн Європи, метою якого є підвищення ефективності виконання існуючих угод, укладених облдержадміністрацією та обласною радою, шляхом організації робочих груп, проведення моніторингу виконання угод і модифікації їх змісту відповідно до розроблених програмових документів.

^

Науково-теоретичний напрямРеалізація напряму забезпечується через діяльність наукових колективів Закарпатської області, зокрема Фонду підтримки науки, Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Інституту державного управління та регіонального розвитку Ужгородського національного університету.

Завданням цього напряму є теоретико-методологічне визначення та практичне обґрунтування засад транскордонних зв’язків, розроблення механізмів становлення, розвитку і перспективного співробітництва прикордонних регіонів.

^

Прикладний напрям
Завданням цього напряму є створення організаційних та інформаційних передумов для реалізації Програми, створення команди фахівців з питань транскордонного співробітництва, а також необхідних умов для ефективної роботи через підвищення професійного рівня службовців, спеціалістів із питань транскордонного співробітництва, координація діяльності агентств місцевого розвитку.

Основні заходи щодо реалізації напряму базуються на рекомендаціях, розроблених у рамках науково-теоретичного напряму, і є наступними:

створення організаційної інфраструктури взаємодії місцевих/регіональних органів влади цієї території та розвиткових інститутів (агентств регіонального/місцевого розвитку, торгово-промислових палат, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів мікрокредитування тощо);

впровадження системного підходу до роботи з європейськими фондами, формування команди висококваліфікованих спеціалістів у сфері проектного планування; підготовка та розроблення неприбуткових проектів із метою залучення коштів міжнародних донорських організацій, зокрема Європейської Комісії, з можливим співфінансуванням проектів з обласного бюджету;

впровадження навчальних програм з метою підвищення рівня знань та практичних навичок у сфері транскордонного співробітництва представників місцевих органів влади, підприємців, зацікавленої громадськості з метою практичного використання у розробленні місцевих проектів розвитку територіальних громад;

формування інформаційної бази даних про законодавство країн Європи, Європейського Союзу в цілому, кращий досвід транскордонної співпраці, існуючі можливості залучення коштів міжнародних донорів, одночасне просування подібної інформації до потенційних партнерів, зокрема інвесторів, успішних проектів у прикордонних країнах, а також у країнах Західної та Центральної Європи з метою впровадження успішних проектів на Закарпатті, узагальнення інформації про міжнародну технічну допомогу;

розроблення посібника з питань транскордонного співробітництва для райдержадміністрацій, територіальних громад, агенцій місцевого розвитку та громадських організацій з метою практичного використання у розробленні місцевих проектів розвитку територіальних громад;

забезпечення подання неприбуткових проектів від кожного району та агенції місцевого розвитку Закарпатської області для фінансування відповідно до пріоритетних напрямів та операційних програм, що пропонуються Європейською Комісією для фінансування стратегічно важливих проектів;

розроблення концепції регіонального розвитку прикордонних територій Україна – Словаччина, Україна – Угорщина, Україна – Румунія, Україна – Польща;

створення інформаційного центру з питань європейської інтеграції та транскордонних зв’язків


Напрям виконання транскордонних та міжрегіональних угод Закарпатської області з регіонами країн Європи

Завданням цього напряму Програми є підвищення ефективності виконання угод, укладених облдержадміністрацією та обласною радою, шляхом організації міжнародних робочих груп, проведення моніторингу виконання угод.

Основними заходами щодо реалізації цього напряму є:

забезпечення виконання транскордонних угод між місцевими/регіональними органами влади, які діють, їх переукладання або ініціювання нових, аналіз їх змісту щодо відповідності національним законодавствам та правовим актам Ради Європи;

проведення днів добросусідства на кордонах України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією з метою поширення позитивного іміджу Закарпаття, налагодження взаємовигідних зв’язків між представниками органів влади, бізнесу, громадськості прикордонних регіонів;

проведення інформаційних Днів Європи (за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні) з метою інформування населення області щодо впливу інтеграційних процесів на розвиток регіону;

проведення засідань та зустрічей з метою забезпечення роботи міжнародних робочих груп, координаційних рад, міжнародних експертів тощо;

підтримка ділових поїздок представників облдержадміністрації та обласної ради у регіони, з якими укладені угоди, з метою моніторингу їх виконання, подальшої координаційної роботи щодо виконання угод, оновлення змісту, а також проведення ділових зустрічей з європейськими партнерами на території області;

розбудова пунктів пропуску, в тому числі вдосконалення існуючих, відкриття нових;

розвиток прикордонної інфраструктури (транспортної, туристичної, інституційної тощо);

прискорення відкриття пунктів пропуску «Лубня - Волосате» на українсько-польському кордоні, "Улич-Забродь" на українсько-словацькому кордоні, «Хижа-Тарна Маре» на українсько-румунському кордоні;

залучення в економіку області коштів у формі міжнародної технічної допомоги, активізація роботи з фондами ЄС та іншими донорськими організаціями.


5. Основні результати реалізації Програми


Очікуються наступні результати реалізації Програми:

створення необхідних умов для залучення додаткових донорських коштів у розвиток регіону;

впровадження тренінгових та навчальних програм на постійній основі з метою підвищення кваліфікації представників органів влади, розвиткових інститутів, неприбуткових організацій та громадськості;

розроблення низки неприбуткових стратегічних проектів, поданих до Міжнародних донорських організацій, з метою залучення додаткових коштів у розвиток регіону, забезпечення системного підходу до розроблення галузевих та “дзеркальних” проектів;

формування організаційної та інформаційної інфраструктури взаємодії органів влади, агентств регіонального/місцевого розвитку карпатського регіону. Створення єдиного організаційного механізму;

розроблення якісних інформаційних матеріалів про Закарпаття з метою підвищення позитивного іміджу Закарпатської області, що сприятиме залученню зовнішніх ресурсів із боку приватних інвесторів та міжнародних організацій;

виконання положень міжрегіональних угод, укладених облдержадміністрацією та обласною радою, оновлення їх змісту;

проведення низки міжнародних заходів з метою активізації транскордонного співробітництва та підвищення позитивного іміджу області;

приведення до відповідного європейського рівня спільного з ЄС кордону та прикордонної інфраструктури

Реалізація мети та завдань Програми є можливою за умови соціального партнерства між обласними адміністраціями, обласними радами, органами місцевого самоврядування, науковими закладами, неприбутковими організаціями регіонального розвитку прикордонних регіонів.

Для реалізації мети та основних завдань Програми необхідне фінансування у 2010 році (кошторис витрат, необхідних для виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області на 2010 рік, додається).


Кошторис витрат,

необхідних для виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва

Закарпатської області на 2010 рік

Заходи


ВиконавціОбсяг фінансування,

грн


Джерела фінансування
Міжнародна технічна допомога,

інші джерела

Обласний бюджет,

грн
2010 рік

2010 рік

2010 рік


^

ВИТРАТИ, УСЬОГО
839 000

417 000

422 000Заходи


Виконавці


Обсяг фінансування,

грн

Джерела фінансування

Міжнародна технічна допомога,

інші джерела

Обласний бюджет,

грн


2010 рік


2010 рік


2010 рік

1. Проведення міжнародних заходів
210 000

90 000

120 000

1.1. Проведення Інформаційних днів Європи


Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму спільно із Закарпатським Агент-ством з інвестицій, інновацій та розвитку, Агентством регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття"


60 000


30 000


30 0001.2. Проведення міжнародних конференцій, семінарів, робочих зустрічей, міжурядових комісій тощо


150 000


60 000


90 000

2. Поширення інформації

115 000

40 000

75 000

2.1. Випуск інформаційних бюлетнів, буклетів та іншої друкованої продукціїГоловне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму спільно з

Закарпатським Агентством з інвестицій, інновацій та розвитку, Агентством регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття"


35 000


-


35 000

2.2.Виготовлення відеофільмів на тему «Закарпаття – європейський регіон »

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму

80 000

40 000

40 000


Заходи


Виконавці


Обсяг фінансування,

грн


Джерела фінансування
Міжнародна технічна допомога,

інші джерела

Обласний бюджет,

грн
2010 рік

2010 рік

2010 рік
3. Інституційне зміцнення
144 000

132 000

12 000
3.1. Підтримка діяльності Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва „Закарпаття”

Закарпатське Агентство з інвестицій, інновацій та розвитку, Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття»


144 000


132 000


12 000
4. Виконання міжрегіональних угод
230 000

115 000

115 000
4.1. Проведення Днів добросусідства (згідно з окремим планом)

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму спільно з

Закарпатським Агентством з інвестицій, інновацій та розвитку, Агентством регіонального розвитку та транскордонного співробітництва "Закарпаття"


120 00060 000

60 000
4.2 Забезпечення участі представників облдержадміністрації, райдержадміністрації та депутатів обласної ради у міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах з питань транскордонного співробітництва в межах та за межами УкраїниГоловне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму

110 00055 000

55 000
5. Підтримка діяльності Секретаріату української частини Ради Карпатського Єврорегіону

Секретаріат української частини Ради Карпатського Єврорегіону

Головне управління з питань ЄІ, ЗЕЗ та туризму

130 00040 000

90 000
5.1 Участь у засіданнях Ради Карпатського Єврорегіону та її робочих органів
80 000


40 000

40 000
5.2. Проведення засідань Ради Карпатського Єврорегіону та її робочих органів
50 000
50 000
6. Інформаційне забезпечення
10 000
10 000
6.1 Забезпечення створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі
10 000
10 000


Заступник голови ради В. БрензовичПохожие:

Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconРішення від 2011 року № м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Президента України, Верховної Ради
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення депутатів Івано-Франківської...
Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconРішення від 2011 року № м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Кабінету Міністрів України
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії...
Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconЗвернення депутатів Яворівської районної ради щодо невідкладного ухвалення Закону України «Про порядок імпічменту Президента України»
Верховної Ради України від 15 січня 2009 року №890-vi, який рішенням Конституційного Суду України у справі №20-рп/2009 від 10 вересня...
Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconРішення №239 від 18 жовтня 2011 року Про звернення Львівської обласної ради до Кабінету Міністрів України
Звернутися до Кабінету Міністрів України (звернення додається) про погодження українською стороною дипломатичної Ноти Республіки...
Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconРішення №224 від 09 серпня 2011 року Про внесення змін до рішення обласної ради від 05. 07. 2011 р. №180
Про внесення змін до рішення обласної ради від 05. 07. 2011 р. №180 "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення...
Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconРішення від 2011 року № м. Ужгород Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року №3216-іv «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Почесну грамоту...
Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconРішення від 2011 року № м. Ужгород Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року №3116-іv «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України...
Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconРішення № від 2011 року Про звернення Львівської обласної ради до Кабінету Міністрів України
Звернутися до Кабінету Мінітсрів України (звернення додається) про погодження українською стороною дипломатичної Ноти Республіки...
Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconРішення від 2011 року № м. Ужгород Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року №3116-іv «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України...
Рішення від 7 серпня 2009 року №948 м. Ужгород Про Звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України І Кабінету Міністрів України щодо iconРішення від червня 2009 року № м. Про Звернення депутатів ради до Верховної Ради України
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада в и р і ш и л а
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов