Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка icon

Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса ГрінченкаНазваниеПротокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка
Дата конвертации14.11.2012
Размер122.56 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


Затверджено на засіданні

Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка

протокол № 1 від 16 вересня 2010 року


Перспективний план роботи Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка

на 2010-2011 н.р.


Вересень
Питання для обговорення

Питання готує

1

Про завдання колективу Інституту в 2010-2011 н.р.

М.Ф.Войцехівський, директор Інституту

2

Про план роботи Вченої ради ІППО на 2010-2011 н.р.

О.П.Глазова, заступник директора Інституту

3

Про забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2010-2011 н.р. відповідно до суспільних вимог; уведення в навчальний процес багатоваріантних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення індивідуалізації та варіантності навчання на курсах ПК

О.В.Кочерга, заступник директора,

С.В.Якубов, ст.науковий співробітник НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій

4

Про організацію професійної адаптації молодих учителів ЗНЗ м. Києва в ІППО КУ імені Бориса Грінченка

О.П.Глазова, заступник директора

5

Про організацію дистанційного навчання учнів ЗНЗ столиці


С.В.Якубов, ст.науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педінновацій


Жовтень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про інновації в системі виховання дошкільників і школярів: музейна педагогіка в ДНЗ і ЗНЗ столиці (залучення дітей та молоді до історичної та культурної спадщини українського народу, музейної справи, пошукової роботи на базі музеїв історії школи, району, міста)

Ф.Л.Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання,

Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти

2

Про соціалізацію дітей з особливими потребами засобами театральної педагогіки

В.В.Шорохова, методист НМЦ практичної психології

3

Про створення інформаційно-освітнього середовища педагогів столиці та модернізацію документообігу Інституту з використанням Інтернет-технологій

С.В.Якубов, ст.науковий співробітник НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій

Якунін Я.Ю., завідувач кафедри методики природничої освіти та технологій

4

Про організацію роботи методистів-кореспондентів ІППО КУ імені Бориса Грінченка у 2010-2011 н.р. Введення портфоліо методиста-кореспондента

Завідувачі кафедр

5

Про вивчення та узагальнення ППД в ІППО КУ імені Бориса Грінченка в 2010-2011 н.р. Про плани діяльності кафедр Інституту щодо вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду. Шляхи вдосконалення ресурсного банку перспективного педагогічного досвіду.

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи,

завідувачі кафедрЛистопад
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про активні форми і методи підвищення кваліфікації педагогів у курсовий і міжкурсовий період: методика проведення майстер-класів, круглих столів, організація роботи постійно діючих творчих груп педагогів

І.І.Задніпрянець, методист НМЦ природничо-математичної освіти;

І.В.Кузьменчук, методист НМЦ іноземних мов та світової літератури

2

Про застосування працівниками Інституту Інтернет-технологій у процесі курсового підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період. Про підвищення рівня компетентності працівників Інституту щодо застосування інноваційних технологій навчання

В.В.Гавронський, викладач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій,

М.О.Войцеховський, методист НМЦ технологій

3

Про створення системи допомоги учням основної школи у виборі профілю навчання. Науково-методичний супровід допрофільної підготовки школярів

Н.Р.Петрощук, завідувач НМЦ профільного навчання; завідувачі кафедр

4

Про удосконалення професійної підготовки педагогічних працівників щодо методологічних основ роботи з обдарованою молоддю (цільові короткотривалі курси, постійно діючі семінари)

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи, завідувачі кафедр

5

Про підготовку ІППО КУ імені Бориса Грінченка до відзначення грінченківських днів

О.П.Глазова, заступник директора


Грудень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про стан упровадження дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Використання інформаційних ресурсів Інтернету в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації педагогів. Організація дистанційного навчання учнів ЗНЗ


О.В.Кочерга, заступник директора

С.В.Якубов, ст.науковий співробітник НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій,

В.В.Гавронський, викладач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій

2

Про психолого-педагогічний супровід упровадження профільного навчання як гарантії диференціації навчального процесу в ЗНЗ столиці: теорія і практика. Підготовка Інститутом педагогічних кадрів до забезпечення допрофільної підготовки та викладання у профільних класах (цільові короткотривалі курси, постійно діючі семінари)

Н.Р.Петрощук, завідувач НМЦ профільного навчання,

завідувачі кафедр

3

Про пріоритетні напрямки роботи практичного психолога, соціального педагога ДНЗ, ЗНЗ та закладів інтернатного типу

О.І.Кепканова, завідувач НМЦ практичної психології

4

Про психолого-методичну підготовку вчителів до роботи з обдарованими учнями у процесі курсового підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період (організація семінарів, консультацій і под.). Підготовка до проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади

С.В.Василенко, заступник директора,

керівники підрозділів

5

Про специфіку документообігу Інституту та культуру писемного ділового мовлення. Мовностильові особливості тексту документа

О.О.Назарова, завідувач навчального відділу,
Січень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про значення інтерактивних методів навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників у реалізації компетентнісного підходу до післядипломної освіти

Завідувачі кафедр

2

Про підготовку педагогів столиці до впровадження здоров’язбережних технологій навчання та оновлення системи виховних заходів щодо пропаганди здорового способу життя

Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти


3

Про підвищення якості психолого-педагогічного супроводу фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей. Організація своєчасного системного психолого-педагогічного супроводу учнів із порушеннями розвитку.

О.І.Кепканова, завідувач НМЦ практичної психології


4

Про реалізацію державної політики щодо навчання, реабілітації, соціального захисту, інтеграції дітей-інвалідів у соціум в умовах чинного правового поля.

Упровадження моделі інклюзивної школи.

В.В.Шорохова, методист НМЦ практичної психології

5

Про стан вивчення та узагальнення досвіду впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах столиці

Г.П. Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи, завідувачі кафедр

6

Про мовну культуру як важливу особливість професійної культури педагога

В.М.Буренко, завідувач кафедри методики мов і літератури


Лютий
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про модернізацію дошкільної освіти як складову процесу оновлення освітньої системи. Упровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. (Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі")

Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти

2

Про організацію підвищення фахових компетенцій педагогічних працівників міста в міжкурсовий період підвищення кваліфікації

О.П.Глазова, заступник директора Інституту,

керівники підрозділів

3

Про шляхи удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

Ф.Л.Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання,

Л.М. Москаленко, методист НМЦ громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти

4

Про організацію професійної адаптації молодих учителів ЗНЗ м. Києва в ІППО

О.П.Глазова, заступник директора Інституту

5

Про організацію та проведення конкурсу «Учитель року» як однієї з форм підтримки й заохочення творчо працюючих педагогів

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи,


Березень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про впровадження інноваційних технологій, демократичних підходів в організації навчально-виховного процесу, соціальної реабілітації, наступної інтеграції в суспільство дітей з порушеннями розвитку

В.В.Шорохова, методист НМЦ практичної психології

Г.В Шапаренко, завідувач НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій

2

Про загальне спрямування діяльності психологічної служби системи освіти в контексті сучасних тенденцій розвитку освіти. Організація інформаційно-освітньої роботи щодо протидії дискримінації, расизму й антисемітизму серед працівників психологічної служби та соціальних педагогів ДНЗ та ЗНЗ столиці

О.І.Кепканова, завідувач НМЦ практичної психології


3

Про міжнародну діяльність Інституту, співпрацю його підрозділів із науковими та науково-методичними установами близького й далекого зарубіжжя

Завідувачі кафедр

4

Про інноваційну роботу ІППО КУ імені Бориса Грінченка: створення/удосконалення

  • електронного анотованого каталога ППД;

  • електронної міської бази даних про авторів ППД;

  • електронної нормативно-правової бази з питання підтримки обдарованої молоді;

  • електронної картотеки методистів-кореспондентів ІППО;

  • електронної бази даних практичних психологів, соціальних педагогів міста.

О.П.Глазова, заступник директора,

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи,,

О.М.Кепканова, завідувач НМЦ практичної психології5

Про особливості діяльності Університетської бібліотеки в умовах інформатизації освіти


А.В.Нікончук, завідувач філіалу Бібліотеки КУ імені Бориса ГрінченкаКвітень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про стан упровадження дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників

О.В.Кочерга, заступник директора Інституту,

завідувачі кафедр

2

Про організацію та науковий супровід експериментальної роботи у ДНЗ та ЗНЗ м.Києва

Г.В.Шапаренко, завідувач НДЛ

експериментальної педагогіки та педінновацій

3

Про психолого-педагогічні технології роботи з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу

С.В.Василенко, заступник директора,

Г.П.Бондарчук, завідувач НМЦ координації методичної роботи

4

Підготовка вчителя образотворчого та музичного мистецтва до реалізації регіонального аспекту освітньої галузі «Естетична культура» в системі післядипломної освіти

Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики і психології дошкільної та початкової освіти


5

Про підготовку науково-методичних публікацій працівниками ІППО

Керівники підрозділів


Травень
^ Питання для обговорення

Питання готує

1

Про проблеми гендерного підходу в українській освіті


Ф.Л.Левітас, завідувач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання

1

Про координацію науково-методичної роботи підрозділів ІППО КУ ім. Бориса Грінченка та РНМЦ столиці в 2011-2012 н.р.


М.Ф.Войцехівський, директор Інституту


2

Про удосконалення змістового наповнення та коригування планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників столиці в контексті інноваційних процесів в українській освіті.

О.В.Кочерга, заступник директора Інституту,

завідувачі кафедр

3

Про організацію підвищення фахових компетенцій педагогічних працівників міста в міжкурсовий період (підсумки проведення семінарів у 2010-2011 н.р. та планування семінарської роботи на наступний рік).

О.П.Глазова, заступник директора Інституту

4

Про розширення використання можливостей Інтернету в навчальному процесі ІППО КУ імені Бориса Грінченка

О.В.Кочерга, заступник директора,

С.В.Якубов, ст. науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педінновацій

Похожие:

Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconПротокол №1 від 17 вересня 2009 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка
Про завдання колективу Інституту щодо забезпечення курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників столиці в 2009-2010...
Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconВиступ на засіданні Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка
Про організацію підготовки педагогів до викладання навчального предмета «Художня культура» у знз
Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти Попередні результати ІІІ етапу олімпіади зі світової літератури 2012 року
Апеляція відбудеться 22 березня в іппо ку імені Бориса Грінченка, початок о 15. 00
Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної педагогічної освіти Тренінг
О. В. Єргіна, ст викладач кафедри методики природничо-математичної освіти І технологій іппо ку імені Бориса Грінченка
Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconПлан роботи сучасні ікт та їх роль у навчально-виховному процесі в школі. В. Гавронський, викладач кафедри математично-природничої освіти іппо ку імені Бориса Грінченка
Підсумки шкільних учнівських олімпіад з географії та економіки у 2009-2010 навчальному році
Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconЛюдмила Іванівна Меленець
Тези виступу на засіданні Вченої ради іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка 21 жовтня 2009 року
Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconОльга Володимирівна Дудар
Тези виступу на засіданні Вченої ради іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка 21 жовтня 2009 року
Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconСергій Іванович Назаров, методист нмц технологій іппо ку імені Бориса Грінченка Викладання предмета «Технології»
З 2010-2011 навчального року предмет «Технології» (трудове навчання) викладається
Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconПередовий педагогічний досвід передовий педагогічний досвід
Науково-методичний центр координації методичної роботи іппо ку імені Бориса Грінченка
Протокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка iconОрганізаційний комітет
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора іппо ку імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов