Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) icon

Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.)НазваниеОрганізація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.)
Дата конвертации14.11.2012
Размер59.97 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Полякова О. В.,

викладач кафедри методики

та психології дошкільної і початкової

освіти

ІППО КУ імені Бориса Грінченка


Організація навчально-виховного процесу в першому класі

(2011-2012 н.р.)


З метою вдосконалення навчально-виховного процесу та створення сприятливих умов навчання учнів 1 класу у 2011-2012 навчальному році проводиться Всеукраїнська акція «Дай руку, першокласнику!» (лист МОНмолодьспорт від 09.06.2011 № 1/9-455) http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19401

Важливе значення має успішність адаптаційного періоду. Створення сприятливого середовища для адаптації дитини до навчання забезпечуватиме їй благополучний розвиток, успішне навчання та виховання. Вимоги щодо забезпечення належних умов для навчання і виховання першокласників установлено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Особлива увага має приділятися щодо:

  • організації умов для гарячого харчування;

  • облаштування кімнат для денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менше як 1 година 30 хвилин. Для організації денного відпочинку адміністрація загальноосвітнього навчального закладу має облаштовати відповідне приміщення з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, санітарно-гігієнічних правил та норм;

  • приміщення для організації рухливих ігор, щонайменше одного на паралель класів, з необхідним обладнанням, у тому числі, килимів на підлозі, столів невеликих розмірів для проведення настільних ігор, стендів для змінних виставок дитячих робіт тощо;

  • обладнання відокремлених туалетних кімнат;

  • обладнання відокремлених гардеробів з обов’язковим відділенням секцій для кожного класу (лист МОН від 10.12.04. № 1\9-633).

Навчальний рік у 1 класі загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу, підпорядкування і форми власності розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 25 травня наступного року. Структура навчального року встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Для учнів 1 класу рекомендується 5-денний робочий тиждень, навчання першокласників здійснюється за семестровою системою.

У 2011-2012 н.р. робочі навчальні плани складаються:

для початкової школи - за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005р. № 682;

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 р. №182;

 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: 1-9 класи - за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженим наказом МОН України від 13.05.2005 р. № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин , визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11. 2005 р. № 682);

 • для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)розумового розвитку – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами внесеними наказом МОН від 11.09. 2009 р. № 852)

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток» (наказ МОНмолодьспорт від 10.06.2011 № 567), з українською мовою навчання, навчанням мовами національних меншин для шкіл І та ІІ ступенів розроблено відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року», від 29.11.2005 № 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи», від 23.02.2004 № 132, зі змінами внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи".

Навчальні предмети, курси за вибором та факультативи визначаються загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням інтересів і потреб учнів, цілей та завдань науково-педагогічного проекту «Росток», а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти. Так, навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів інваріантної складової, навчального предмета «Навколишній світ», вивчення іноземної мови з 1-го класу, навчальних курсів за вибором «Інформаційна культура» з 1-го класу.

Відповідно до вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затверджених постановою Головного державного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2001 р. № 1/12-1459, на 15-й хвилині кожного з уроків обов’язково треба проводити фізкультурну хвилинку, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо.

У першому класі оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. № 329).

http://rvo-kolomak.ucoz.ua/Nakazi_MON/nakazi_329_13_04_2011.htm

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Групи продовженого дня рекомендується комплектувати за принципом «клас-група» або на базі паралельних класів.

Для першокласників, які відвідують групу продовженого дня, необхідно організовувати щоденний 1,5 годинний денний відпочинок, а також не менше 1,5 годинної прогулянки на свіжому повітрі (постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»). http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1121-2009-%EF

При складанні розкладу уроків необхідно враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження впродовж тижня. Доцільно чергувати предмети природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, художньої праці, основ здоров’я та фізичної культури.

Розподіляючи тижневе навантаження і складаючи розклад, необхідно враховувати дані досліджень фізіологів і гігієністів про те, що вівторок і середа – дні високої працездатності, понеділок і п’ятниця – середньої, четвер – низької. Тому на четвер планувати в розкладі уроки з математики і мови недоцільно, можуть проводитися екскурсії з ознайомлення з навколишнім світом, уроки мистецтва і фізкультури.

Час найвищої працездатності учнів протягом дня припадає на 9-11 години, тому предмети, що вимагають значного розумового напруження (мови, математика), варто ставити в розкладі 2 і 3 уроками. На 4-ому уроці краще вивчати предмети, пов’язані з рухом, динамікою, предмети музично-естетичного циклу, навчального курсу «Я і Україна», трудового навчання.

Навчання першокласників має будуватися з урахуванням особливостей організації діяльності дітей шостого і сьомого років життя. Неуважність, непосидючість, відволікання уваги, невміння керувати своєю поведінкою пов’язані з особливостями дитячої психіки, що вимагає уваги під час перебування дітей у школі.

У процесі навчання мають ураховуватися індивідуальні особливості кожної дитини, особливо дітей з низьким рівнем активності. Вимоги до виконання шкільних норм поведінки вводяться поступово у формі побажань. Головне завдання вчителя – заохочувати будь-який прояв ініціативи, бажання висловитися.

Основним методом і формою навчання першокласників є гра, тому слід активно включати її у навчальний процес. Гра має особливе значення для формування вміння вчитися. Принципове і важливе значення мають рольові ігри та ігри за правилами (дидактичні, рухливі, настільно-друковані).

У 1-му класі домашніх завдань не задають.


Література

 1. Ваші діти йдуть до школи // Дитячий садок. 2001.- № 10. – С. 11 – 14.

 2. Ващенко О.М. Організація навчально-виховного процесу з «Основ здоров'я » в 1-4 класах . – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В, 2010. – 292 с.

 3. Головань Н. Ми готові до школи. — К., 1993. – 143 с.

 4. Дзюбко Л. Як підготувати дитину до школи // Початкова освіта. – 2003. - № 45. – С. 7 – 8.

 5. Ілляшенко Т. Про готовність дітей до шкільного навчання //Початкова школа. 2002. - № 3. – С. 69 – 71.

 6. Лаврентьєва Г. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання //Дошкільне виховання. № 9. 2000.

Похожие:

Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconНаказ №356 Про організацію навчально-виховного процесу в 2011-2012 навчальному році
Кіровської районної у м. Донецьку ради від 09. 08. 2011 р. №412 «Про організацію навчально-виховного процесу в 2011-2012 навчальному...
Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconІнформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі. Класно-узагальнюючий контроль у 10 класах профільної школи Проблема : вивчення процесу адаптації старшокласників
Отримання інформації про стан навчально-виховного процесу або якогось питання в певному класі
Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconНаказ №5 Костянтинівської міської ради Донецької області від «11» серпня 2011 року №168 Про організацію навчально-виховного процесу в 2011 2012 навчальному році
Донецької облдержадміністрації «Про організацію навчально-виховного процесу в 2011-2012 навчальному році» від 05. 08. 2011 №476 та...
Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconПоради педагогам при організації навчально – виховного процесу для учнів 1 класу
У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду
Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconПлан роботи теоретичного серпневого мо учителів початкових класів Дата проведення: 30 серпня 2012 р. Місце проведення: Велика зала рбк аналіз стану навчально-виховного процесу в початкових класах за 2011-2012 навч рік
Аналіз стану навчально-виховного процесу в початкових класах за 2011-2012 навч рік
Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconНаказ № Про заборону використання мобільних телефонів в гімназії усіма учасниками навчально-виховного процесу
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24. 05. 07 №420 «Про використання мобільних телефонів під час навчального...
Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconПлан роботи теоретичного серпневого мо учителів початкових класів Дата проведення: 26 серпня 2011 р. Місце проведення: нвк №1 м. Немирова Аналіз стану навчально-виховного процесу в початкових класах за 2010-2011 навч рік
Аналіз стану навчально-виховного процесу в початкових класах за 2010-2011 навч рік
Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах освіти, законодавчих та нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень з питань безпеки життєдіяльності
На виконання Закону України "По охорону праці", з метою збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу, створення...
Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconПозитивний можливий за умови суворого дотримання усіх нормативних вимог до організації та проведення атестації. Він сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних результатів. Негативний
Аналіз існуючої практики показує, що вплив атестації на рівень навчально-виховного процесу в закладі може бути як позитивний, так...
Організація навчально-виховного процесу в першому класі (2011-2012 н р.) iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Вчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов