План-конспект уроку Тема icon

План-конспект уроку ТемаНазваниеПлан-конспект уроку Тема
Дата конвертации14.11.2012
Размер78.92 Kb.
ТипПлан-конспект
скачать >>>

Радченко І.О.

м. Київ


План-конспект уроку

Тема:
«Складне речення»

(9 клас)


Клас 9 Дата: ________

Мета:

 • поглиблювати поняття про складне речення;

 • формувати вміння членувати складне речення на частини;

 • дати початкову інформацію про смислові зв’язки між частинами складного речення, засоби зв’язку його частин;

 • формувати навички розрізнювання речень різних типів і видів;

 • формувати вміння конструювати речення певного виду, поширювати просте речення до складного речення різних видів;

 • формувати навички креслення схеми речення та конструювання речень за схемами;

 • розвивати вміння застосовувати складні речення у мовленні учнів;

 • сформувати мотивацію вивчення і використання складних речень у мовленні;

 • розвивати інтерес до історії рідного краю;

 • виховувати в учнів почуття національної гідності, патріотизму.

Міжпредметні зв’язки:

 • історія України: княжа доба;

 • українська література: літописи.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.


Форма проведення: робота учнів в інтерактивних групах.


Обладнання:

 • підручник української мови (Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. – К., «Альфа», 1997. – 432 с.

 • завдання для роботи в інтерактивних групах на 1-му етапі вивчення теми (4 варіанти) (додаток 1);

 • завдання (міні-зошити) з ілюстраціями для роботи в інтерактивних групах (10 варіантів) (додаток 2);

 • схема аналізу складного речення;

 • слайд-фільм «Складне речення» (у мультимедійному форматі);

 • інтерактивні завдання у формі слайд-фільму (у мультимедійному форматі);

 • інтерактивна дошка.Література:

 1. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови – 4-те вид., випр. й доп. – К , Наук. думка, 1993. – 240 с.

 2. Методика вивчення української мови в школі / Бєляєв О.М., Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І.та ін.: Посібник для вчителів. – К., 1987. – 246 с.

 3. Потапенко О.І., Потапенко Г.І.. Методика викладання української мови. Практикум: Навчальний посібник. К., Вища шк.., 1992. – 126 с.

 4. Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи. – К., «Альфа», 1997. – 432 с.

 5. Е.Міляновський. Шкільний довідник з української мови. 5-11 клас: Навчальний посібник., Тернопіль, «Підручники & посібники», 2002. – 208 с.

 6. Науково-методичний центр розвитку критичного та образного мислення «Інтелект». Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів». Навчальний посібник, ч. 5 – 8., 1998.^ ПЛАН УРОКУ

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1) Робота в інтерактивному режимі – метод «ажурна пилка».


Формуються 4 групи, кожна з яких розглядає один із блок-питань, що є складовою частиною теми уроку (вертикаль) і містять правило, відповідні приклади та питання за цим блоком. Шляхом аналізу пропонованих речень доводиться подане правило, учні готують обґрунтовану відповідь на поставлене питання. Опрацювання матеріалу завдань триває 3 хвилини, після чого учні формують нові групи так, щоб у кожній новоствореній групі були представники з кожної попередньої групи (горизонталь). У цих групах учасники по черзі відтворюють і пояснюють матеріал, опрацьований у попередніх групах, для всіх інших членів групи, а також упевнюються, що всі учасники групи зрозуміли правило, у разі потреби створюють свої речення для демонстрації правила, пересвідчуються, що усі члени групи можуть дати відповіді на поставлені питання. Цей етап роботи триває до 10 хвилин. Таким чином, забезпечується швидке ознайомлення з матеріалом учнів усього класу.

^ Завдання для груп:


групи

Правило

Приклад

ПитанняСкладне речення має дві і більше граматичні основи.

Над Дніпром широким, вільним,

Де степи й луги цвіли,

Наші пращури-слов’яни

Оселились і жили.

О.Олесь

«Повість минулих літ» відкриває нам дорогу в далеке минуле рідного краю.

^ Чим складне речення відрізняється від простого?Складне речення, частини якого з’єднані за допомогою сполучника, називаються сполучниковими.

Складне речення, між частинами якого немає сполучника, називається безсполучниковим. Його принципова схема: [ ], [ ].З побудовою Софійського собору площа перед ним стала громад-ським центром міста, де відбувалися віча, торги і ярмарки.


Сонце сходить над Києвом древнім, починається ранок новий.

^ Чим відрізняються складні сполучникові та безсполучникові речення?Частини складного речення, об’єднані сурядним зв’язком (вони рівноправні – не можна поставити питання від однієї частини речення до іншої), утворюють складносурядне речення. Його принципова схема: [ ], і [ ].


Встає Хрещатик в сонячнім пожарі,

І дім звели висотний на горі,

І падають в долоні тротуарів

Каштани на потіху дітворі.

П.Панченко

^ Яка особливість складносурядного речення?Частини складного речення, об’єднані підрядним зв’язком (вони нерівноправні – можна поставити питання від однієї частини речення до іншої), утворюють складнопідрядне речення. Його принципова схема: [ ], ( ).


Князь Ярослав Мудрий збудував Софійський собор на честь перемоги над печенігами на тому місці, де була битва.

^ Яка особливість складнопідрядного речення?


Працюючи з реченнями-прикладами, учні підкреслюють граматичну основу, будують «логічний ланцюжок», позначають «кордони» частин складного речення, обґрунтовують свій вибір щодо його класифікації. Після завершення роботи групи демонструють на інтерактивній дошці свої відповіді.


2. Узагальнення теоретичних знань.

1) Учасники кожної з груп методом ґронування створюють таблицю «Основні види складного речення», усі учні класу обговорюють правильність складання таблиці, добирають до кожного з видів складного речення відповідні схеми. Результат демонструється одним із учнів на інтерактивній дошці.

Складне реченняСполучникове Безсполучникове

речення речення

[ ], [ ].Складносурядне Складнопідрядне

речення речення

[ ], і [ ]. [ ], ( ).


2) Робота з підручником.

Учні читають правила, співвідносячи їх із власними висновками, зробленими під час роботи в інтерактивних групах.


ІІІ. Закріплення знань.

Практична робота із складним реченням тематичні картки), що включає такі позиції:

1) визначення типу і виду кожного речення (просте; складне, складносурядне; складне, складнопідрядне; складне, безсполучникове);

2) конструювання з кожної пари простих речень складносурядного, складнопідрядного та безсполучникового речень;

3) складання схем утворених речень;

4) конструктивно-творча робота: утворення від простого речення шляхом додавання відповідних структур складносурядного, складнопідрядного та безсполучникового речень;

5) складання речень за схемами;

6) створення зв’язного тексту на запропоновану у завданні тему.


Робота виконується у групах із застосуванням тематичних карток (дидактичний матеріал дібрано за тематикою «Київські князі»).

Виконання завдань між членами групи розподіляється таким чином:

1-й учень виконує 1-е завдання;

2-й учень – 2, 3 завдання;

3-й – 4, 5 завдання;

4-й учень виконує 6 завдання.


Результати відповідей можуть демонструватися на інтерактивній дошці.


Після опрацювання матеріалу його перевірка здійснюється «горизонтальним» методом, тобто спочатку відповідають учні, які виконували 1-е завдання, далі ті, що виконували 2-е завдання і т.д.


До уроку підготовлено 10 варіантів, проте, виходячи із ситуації, можна використовувати будь-яку їх кількість. Якщо картки оформлені в міні-зошит, виконання інших варіантів можна дати як домашнє завдання (за аналогією до класної роботи). Підготовлений таким способом матеріал дає можливість учителю краще маневрувати на шляху до поставленої мети залежно від ситуації, яка склалася (кількість учнів у класі, рівень їх підготовленості тощо).


ІV. Виставлення і коментування оцінок.


V. Домашнє завдання.

1. Вивчити правила за підручником.

2. Підготувати усні відповіді на питання підручника.

3. Виконати вправу підручника або один із варіантів тематичних завдань – за власним вибором учня.


Доповнення: силами творчої групи міні-твори учнів можуть бути вміщені у формат стінної газети (з ілюстраціями та фотографіями) або інтерактивної медіагазети.Похожие:

План-конспект уроку Тема iconКонспект уроку на тему "Толерантність" Тема уроку: Толерантність. Автор Фідря Олег Григорович, викладач історії та правознавства зош №5 м. Рівного
Неприпустимість порушення прав людей за національною, релігійною та культур­ною ознаками
План-конспект уроку Тема iconКонспект вступного уроку з української (рідної) мови в 9 класі тема уроку: Розвиток української мови
Обладнання: мультимедійний проектор (або кодоскоп), тлумачний словник, підручник
План-конспект уроку Тема iconКонспект вступного уроку з рідної (укранської) мови в 6 класі тема уроку: Краса І багатство української мови
Мета уроку: поглибити знання про багатство української мови, звернути увагу на її милозвучність і мелодійність, розвивати спостережливість,...
План-конспект уроку Тема iconКонспект вступного уроку з рідної (української) мови в 5 класі тема уроку : Значення мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України
Тема уроку: Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України
План-конспект уроку Тема iconУрок №2 Тема уроку
Тема уроку: Поняття алгоритму. Методи описання та основні властивості алгоритмів
План-конспект уроку Тема iconКонспект вступного уроку з рідної (української) мови в 10 класі тема уроку: Українська мова у світі
Україні та за її межами; формувати відчуття причетності до світового українства й переконаність у тому, що доля української мови...
План-конспект уроку Тема iconПлан-конспект уроку в 1 класі Тема: Весна природи і весна душі
Одне з найбільших християнських свят – Воскресіння Христове. Христос помер на хресті, постраждавши за людей, і воскрес, перемігши...
План-конспект уроку Тема iconКонспект уроку української літератури у 9 класі
Зверніть увагу на тему уроку (висвітлено на проекторі). Про що йтиме мова на уроці?
План-конспект уроку Тема iconПлан-конспект бінарного уроку з англійської мови та всесвітньої історії з теми «great britain. The ro\al family» Цілі уроку
Ве­ликої Британії; проаналізувати по­літику М. Тетчер; охарактеризувати рівень розвитку відносин між Укра­їною та Великою Британією;...
План-конспект уроку Тема iconТема уроку: Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» План уроку
Тема уроку: Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов