Програма вивчення дисципліни icon

Програма вивчення дисципліниНазваниеПрограма вивчення дисципліни
Ломаковська Г.В
Дата конвертации23.01.2013
Размер130.37 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


Управління освіти і науки

Київської міської державної адміністрації

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка


Програма вивчення дисципліни

Інформатика”

/8 клас загальноосвітніх шкіл/


Автори


Ломаковська Г.В. – учитель–методист інформатики

ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва

Проценко Г.О. - учитель–методист інформатики

СШ № 75 м. Києва

Ривкінд Й.Я. – учитель–методист інформатики

ліцею № 38 м. Києва


Київ

2008

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курс “Інформатика. 8” призначений для вивчення інформатики учнями 8 класу і є логічним продовженням курсів «Сходинки до інформатики» для учнів 2 – 4 класів та «Інформатика» для учнів 5 – 7 класів.

У програмі цього курсу, як і попередніх, передбачено кілька напрямів навчальної та розвиваючої діяльності учнів: прикладний, алгоритмічний, розвивальний.

При вивченні цього курсу учні 8 класу:

 • продовжують оволодівати основними навичками роботи з комп'ютером, знайомитися з його можливостями;

 • навчаються використовувати комп'ютер для створення презентацій;

 • знайомляться з видами та призначенням комп’ютерних мереж, з глобальною комп’ютерною мережею Інтернет;

 • вчаться користуватися сервісами основних служб Інтернету, створювати власні блоги, конструювати з шаблонів власні сайти й розміщувати їх в Інтернеті;

 • закріплюють і повторюють знання основних алгоритмічних структур;

 • вивчають основи професійної мови програмування Delphi;

 • створюють проекти за допомогою системи візуального програмування Turbo Delphi 2006;

 • вчаться створювати індивідуальні й колективні проекти;

 • розвивають творчі здібності й логічне мислення.


Розділ «Комп’ютерні презентації» продовжує традиційний прикладний напрямок курсу «Інформатика». У 5-7 класах учні засвоїли основні знання і виробили навички по роботі з текстовим і графічним редактором. У восьмому класі вони мають змогу застосувати їх при створенні комп’ютерних презентацій. При вивченні цього розділу учні також знайомляться з основними правилами дизайну, створюють презентації з різних тем, зокрема з тем, пов’язаних з вивченням інших навчальних предметів.

Якщо учні вивчали курс «Сходинки до інформатики» в молодшій школі, то вони знайомі з комп’ютерною мережею Інтернет, вміють здійснювати нескладний пошук в Інтернеті й користуватися поштовою службою. Відповідні розділи у восьмому класі розширюють і поглиблюють ці знання, зокрема, учні вчаться здійснювати більш складний пошук інформації в Інтернеті, створювати свою поштову скриньку і керувати її роботою, використовувати список контактів тощо. Учні знайомляться з видами сучасних комп’ютерних мереж та їх призначенням, з основними службами Інтернету, в тому числі з тими, що з’явилися не так давно. Особлива увага приділена службам надання соціальних сервісів сучасного Інтернету. На закінчення вивчення теми учні вчаться створювати і розміщувати в Інтернеті власні блоги і конструювати нескладні власні сайти за допомогою шаблонів.

Вивчаючи у попередні роки курси «Сходинки до інформатики» та «Інформатика», учні знайомі з поняттям алгоритму, з основними алгоритмічними структурами, складали алгоритми для різноманітних виконавців. У восьмому класі вони починають складати програми мовою програмування Delphi. Учні знайомляться з системою візуального програмування Turbo Delphi 2006, вчаться створювати нові проекти з використанням форми та інструментів: кнопок, полів, написів, перемикачі, прапорців, запускати їх на виконання, виправляти синтаксичні помилки.

Учні використовують знайомі їм поняття об’єкта та його властивостей для того, щоб змінювати їх значення як до початку виконання проекту, так і в ході його виконання. Учні знайомляться також з поняттям події і процедури, яка виконується внаслідок настання події, вчаться створювати такі процедури.

Програмою передбачено, що у восьмому класі учні будуть складати мовою програмування Delphi лінійні програми і програми з розгалуженням. Програми з циклами планується розглядати в 9 класі.

Завершується курс 8 класу розділом, в якому учні детальніше знайомляться з соціальними сервісами сучасної інформатики, зокрема, з соціальними сервісами Інтернету. Вони створюють власні блоги на спеціальних серверах і протягом певного часу ведуть їх, тобто доповнюють відповідними публікаціями. Крім того. Учні вчаться конструювати з шаблонів нескладні власні сайти на спеціальних серверах, наповнювати їх текстовими повідомленнями та графічними зображеннями, використовувати гіперпосилання для організації зручної навігації по сайту, організовувати на айті гостьову книгу.

Традиційною характерною рисою даного курсу, як і всіх попередніх, є широкі міжпредметні зв’язки, зокрема, з українською та іноземною мовами, історією, географією, математикою, фізикою та іншими навчальними предметами.

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби:

 • операційна система Windows;

 • програма для створення комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint з пакету Microsoft Office;

 • браузер Mozilla Firefox або інший;

 • система візуального програмування Turbo Delphi 2006.


8 клас /35 годин, 1 година на тиждень/


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

І. Комп’ютерні презентації (8 год.)

Правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютером. Презентації, комп’ютерні презентації. Поняття слайда. Програма для створення комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint. Відкриття комп’ютерної презентації, режими показу.

Створення нової презентації, основні вимоги до дизайну слайдів. Операції над слайдами. Властивості слайда, макет
слайда, шаблони оформлення, колірні схеми.

Створення, редагування і форматування текстових і графічних об’єктів. Мультимедійні об’єкти в презентації.

Анімація в презентації. Схеми анімації, спеціальна анімація. Анімація зміни слайдів.


Учень

називає

 • етапи створення комп’ютерної презентації;

 • основні вимоги до дизайну слайдів презентації;

 • властивості слайда;

пояснює

 • що таке презентація, комп’ютерна презентація;

 • як додати до слайду і налаштувати мультимедійні об’єкти;

 • що таке анімаційний ефект;

характеризує

 • режими роботи над презентацією;

знає

 • правила техніки безпеки і поведінки при роботі з комп’ютерам;

 • можливості програми для створення комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint;

 • основні об’єкти головного вікна програми Microsoft PowerPoint та їх призначення;

 • режими показу презентації, їх відмінності;

вміє

 • виконувати правила техніки безпеки і поведінки при роботі за комп’ютером;

 • запускати програму для створення комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint;

 • відкрити з диска готову презентацію;

 • демонструвати презентацію в автоматичному і керованих режимах;

 • вносити зміни в презентацію під час її демонстрації;

 • зберігати презентацію на зовнішньому носії у файлах різних типів;

 • виконувати операції над слайдами;

 • вибирати і змінювати макет слайда, шаблон оформлення, колірну схему;

 • розміщувати на слайді текстові і графічні фрагменти, редагувати і форматувати їх;

 • використовувати стандартні схеми анімації слайдів та їх об’єктів, налаштовувати режим виконання цих ефектів;

 • встановлювати анімаційні ефекти при зміні слайдів;

ІІ. Комп’ютерні мережі. Інтернет (8 год.)

Поняття про комп’ютерні мережі, їх призначення. Типи комп’ютерних мереж і мережної взаємодії.

Глобальна мережа Інтернет. Передача даних в Інтернеті. Поняття протоколу, основні протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті: ІР-адреса, доменне ім’я, URL - адреса. Основні служби Інтернету, їх сервіси. Підключення до Інтернету, провайдери.

Основні способу пошуку інформації в Інтернеті. Добірки посилань, пошукові каталоги та пошукові системи, їх використання для пошуку. Метапошукові системи.

Поштова служба Інтернету. Е-пошта і веб-пошта. Реєстрація власної поштової скриньки на поштовому сервері. Створення, відправлення, одержання листів. Список контактів (адресна книга).Учень

описує

 • типи мережної взаємодії;

 • можливості глобальної мережі Інтернет;

 • основні способи пошуку інформації в Інтернеті;

пояснює

 • поняття внутрішніх і зовнішніх циклів;

 • принципи передачі даних в Інтернеті;

 • поняття протоколу, принципи дії протоколів ТСР і ІР;

 • функції провайдера;

 • різницю між Е-поштою і веб-поштою;знає

 • поняття комп’ютерних мереж та їх призначення;

 • типи комп’ютерних мереж;

 • основні служби Інтернет та їх призначення;

 • призначення і правила формування ІР-адреси, доменного імені, URL–адреси;

 • поняття гіпертексту і гіперпосилання;вміє

 • відкривати вікно браузера, налаштовувати деякі режими його роботи;

 • використовувати браузер для перегляду веб-сторінок;

 • шукати інформацію за допомогою добірок посилань, пошукових каталогів і пошукових систем;

 • реєструвати власну поштову скриньку на поштовому сервері;

 • одержувати, створювати і відправляти листи;

 • створювати і використовувати список контактів (адресну книгу);ІІІ. Мова програмування Delphi і система візуального програмування Turbo Delphi 2006 (10 год.)

Повторення (алгоритми та їх виконавці, лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженням, дві форми команди розгалуження, команда присвоювання).

Поняття про мову програмування, об’єктно-орієнтовані мови програмування.

Система візуального програмування ^ Turbo Delphi 2006, структура головного вікна. Відкриття готового і створення нового проекту. Структура проекту, запис проекту на зовнішній носій. Виконання проекту.

Форма, її властивості та їх значення, зміна значень властивостей до початку виконання проекту.

Кнопки, поля і написи, їх властивості та їх значення. Поняття події і процедури, пов’язаної з даною подією. Структура процедури в мові програмування Delphi. Команда встановлення значення властивості об’єкта. Створення процедур, що змінюють значення властивостей об’єкта.

Дві форми команди розгалуження в мові програмування Delphi. Перемикачі та прапорці, їх властивості. Використання перемикачів і прапорців для реалізації розгалуження.

Учень

описує

 • структуру головного вікна системи Turbo Delphi 2006;

 • структуру проекту в системі Turbo Delphi 2006;

називає

 • основні можливості тестового редактора Word;

 • властивості об’єктів форма, кнопка, напис, поле, перемикач, прапорець;

 • діапазони значень змінних типу Real та Integer;

наводить приклади

 • значень властивостей об’єктів форма, кнопка, напис, поле, перемикач, прапорець;

пояснює

 • що таке алгоритм;

 • структуру і виконання команд присвоювання і розгалуження;

 • що таке подія і процедура, пов’язана з подією;

 • що визначає тип змінної;

відрізняє

 • лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженнями;

знає

 • структуру процедури мовою програмування Delphi;

 • структуру команди встановлення значень властивості об’єкта, двох форм команди розгалуження в мові програмування Delphi;

вміє

 • складати і виконувати нескладні обчислювальні алгоритми: лінійні й з розгалуженням;

 • відкривати вікно середовища візуального програмування Turbo Delphi 2006, відкривати готовий проект, створювати новий проект, запускати проект на виконання, записувати проект на зовнішній носій;

 • змінювати значення властивостей об’єкта до початку виконання проекту;

 • створювати процедури, пов’язані з певною подією, виконання яких встановлює нові значення властивостей об’єкта або виконує нескладні математичні обчислення;

 • описувати типи змінних;

 • використовувати команди переведення тексту в число і навпаки;

 • знаходити і виправляти синтаксичні помилки;

 • використовувати підказки системи щодо швидкого введення команд;

 • використовувати команду розгалуження;

 • використовувати перемикачі й прапорці для реалізації розгалуження.

^ IV. Створення веб-сайтів (6 год.)

Етапи створення веб-сайтів.

Конструювання власного сайту за допомогою шаблонів.

Створення і наповнення власного блога.


Учень

описує

 • етапи створення сайту;

називає

 • адреси серверів, які надають послуги конструювання сайтів і розміщення блогів;

вміє

 • конструювати власний сайт з 2-3 сторінок за допомогою шаблонів на спеціальних серверах;

 • включати до свого сайти графічні зображення і гіперпосилання;

 • організовувати на своєму сайті гостьову книгу;

 • відвідувати гостьові книги на інших сайтах і залишати там повідомлення

 • створювати і наповнювати власний блог;

 • доповнювати свій блог новими публікаціями;

 • переглядати інші блоги і залишати в них свої коментарі.

^ V. Резервний час (3 год.)


Орієнтовне поурочне планування


 1. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Презентації, комп’ютерні презентації. Поняття слайда.
  Програма для створення комп’ютерних презентацій ^ Microsoft PowerPoint. Відкриття комп’ютерної презентації,
  режими показу. 2 год.

 2. Створення нової презентації, основні вимоги до дизайну слайдів. Операції над слайдами. Властивості слайда, макет слайда, шаблони оформлення, колірні схеми. 1 год.

 3. Створення, редагування і форматування текстових і графічних об’єктів. 1 год.

 4. Мультимедійні об’єкти в презентації. 1 год.

 5. Анімація в презентації. Схеми анімації, спеціальна анімація. 1 год.

 6. Анімація зміни слайдів. 1 год.

 7. Підсумковий урок з теми. 1 год.

 8. Поняття про комп’ютерні мережі, їх призначення. Типи комп’ютерних мереж і мережної взаємодії. 1 год.

 9. Глобальна мережа Інтернет. Передача даних в Інтернеті. Поняття протоколу, основні протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті: ІР-адреса, доменне ім’я, URL - адреса. Основні служби Інтернету, їх сервіси. Підключення до Інтернету, провайдери. 1 год.

 10. Служба WWW. Гіпертекстові документи і гіперпосилання. Веб-сторінки, веб-сайти, веб-портали. Браузер, основні об’єкти головного вікна та їх призначення. Перегляд веб-сторінок за допомогою браузера. 1 год.

 11. Основні способу пошуку інформації в Інтернеті. Добірки посилань, пошукові каталоги та пошукові системи, їх використання для пошуку. Метапошукові системи. 2 год.

 12. Поштова служба Інтернету. Е-пошта і веб-пошта. Реєстрація власної поштової скриньки на поштовому сервері. Створення, відправлення, одержання листів. Список контактів (адресна книга). 2 год.

 13. Підсумковий урок з теми. 1 год.

 14. Алгоритми й основні алгоритмічні структури (повторення). Складання обчислювальних алгоритмів. 2 год.

 15. Поняття про мову програмування, обєктно-орієнтовані мови програмування, мова програмування Delphi.
  Система візуального програмування Turbo Delphi 2006. Відкриття готового і створення нового проекту.
  Структура проекту, запис проекту на зовнішній носій. Виконання проекту. 1 год.

 16. Форма, її властивості та їх значення, зміна значень властивостей до початку виконання проекту. 1 год.

 17. Кнопки, поля і написи, їх властивості та їх значення. Поняття події і процедури, пов’язаної з даною подією. Структура процедури в мові програмування Delphi. Команда встановлення значення властивості об’єкта. Створення процедур, що змінюють значення властивостей об’єкта. 1 год.

 18. Змінні в мові програмуванні Delphi, їх тип. Основні типи числових змінних. Перетворення тексту в число і числа в текст. Виправлення синтаксичних помилок. 2 год.

 19. Дві форми команди розгалуження в мові програмування Delphi. Перемикачі та прапорці, їх властивості.

Використання перемикачів і прапорців для реалізації розгалуження. 2 год.

 1. Підсумковий урок з теми. 1 год.

 2. Етапи створення веб-сайтів. 1 год.

 3. Конструювання сайту за допомогою шаблонів на спеціальних серверах. 2 год.

 4. Створення і наповнення власних блогів. 2 год.

 5. Підсумковий урок з теми. 1 год.

 6. Резервний час 3 год.Література


 1. Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика. Підручник для 5 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2005

 2. Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика. Підручник для 6 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2006

 3. Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я. Інформатика. Підручник для 7 класу загальноосвітньої школи. К.: Навчальна книга, 2007

 4. Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика. Підручник для 8 класу загальноосвітньої школи. К.: Навчальна книга, 2008

 5. Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Сходинки до інформатики. Підручник для 2 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2004

 6. Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Сходинки до інформатики. Підручник для 3 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2004

 7. Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. Сходинки до інформатики. Підручник для 4 класу загальноосвітньої школи. К.: Адеф–Україна, 2004

 8. Ривкінд Ф.М. ОКГ (Основи комп’ютерної грамотності). Посібник для учнів молодших класів (розвиваюче навчання). К.: Гроно, 1998

 9. Ривкінд Ф.М. Основи комп’ютерної грамотності. Підручник для учнів 3 класу (розвиваюче навчання). К.: Освіта, 2005

 10. Ривкінд Ф.М. Світ навчає мене. Навчальний посібник. К.: Освіта, 2005

 11. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика–7. Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. К.: Діасофт, 2000

 12. Завдання та ігри з інформатики. Горячєв О.В. та інші. Навчальні посібники для учнів 1, 2, 3 класів. Д.: УОН, 2000

 13. Кривич Е.Я. Персональный компьютер для детей. Х.: Фолио, 2001

 14. Альбов А.С., Хайт А.М. Атлас персонального компьютера для школьника. Для младшего и среднего школьного возраста. С.–П.: Нева, 2000

 15. Інформатика. 5 – 6 класс. Учебник для 5 – 6 классов средней школы. Под редакцией Макаровой Н.В. С.-Пб.: Питер, 2004

 16. Інформатика. 7 – 9 класс. Учебник для 7 – 9 классов средней школы. Под редакцией Макаровой Н.В. С.-Пб.: Питер, 2004

Похожие:

Програма вивчення дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
Мета навчальної дисципліни – вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування у ринкової...
Програма вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії транспорту» для студентів напряму підготовки
Робоча програма І методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії транспорту» для студентів напряму підготовки...
Програма вивчення дисципліни iconПрограма з дисципліни
...
Програма вивчення дисципліни iconМетодичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Управлінський облік" / П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ: дуеп, 2007. – 24 с
Програма вивчення дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни «Економічна геологія»
Програма навчальної дисципліни нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (опп)
Програма вивчення дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Вища математика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Аналітична геометрія», затверджено вченою радою (протокол №,...
Програма вивчення дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Формування здорового способу життя. Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010 р
Програма вивчення дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
«Аналітична геометрія». Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010р. – 15с
Програма вивчення дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
С. Ю. Ніколаєва. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах»...
Програма вивчення дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень», затвердженою Вченою радою мдпу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов