Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності icon

Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власностіНазваниеПоложення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності
Дата конвертации02.02.2013
Размер51.13 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Нормативною підставою для комплектування профільної школи є наказ МОН України від 20.05.2003 р. № 306 «Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». 2003 р. розроблено й проект примірного положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності.

Комплектування профільних класів передбачає таку послідовність дій:

 • визначення вимог до випускників основної школи при вступі до профільних старших класів;

 • розробку правил прийому до старшої школи з урахуванням її специфіки багатопрофільної, однопрофільної школи, гімназії, ліцею;

 • розробку та укладання спільних договорів з навчальними закладами професійної освіти та вищими навчальними закладами щодо гарантій та пільг для учнів, які успішно завершують навчання в середній школі.

Форми організації профільного навчання можуть бути різні. Наведемо кілька варіантів моделей:

  1. Модель внутрішкільної профілізації – окремо взята школа може бути багатопрофільною (організувати на базі старшого ступеня кілька профілів).

  2. Модель мережевої організації – ця модель реалізується за рахунок цілеспрямованого та організованого залучення освітніх ресурсів інших освітніх закладів. Вона може існувати у двох варіантах.

Перший - це об’єднання кількох шкіл навколо найсильнішої, яка, маючи достатній матеріальний і кадровий потенціал, виконує роль «ресурсного центру». Кожна зі шкіл такої групи в повному обсязі забезпечує базові загальноосвітні предмети і ту частину профільного навчання, котру здатна реалізувати в межах своїх можливостей. Решту профільної підготовки бере на себе «ресурсний центр». Така модель не є поширеною: більшість керівників намагаються створити умови для профільного навчання у своїх закладах освіти.

Другий базується на кооперації з іншими освітніми закладами й освітніми ресурсами – закладами додаткової, вищої, середньої та професійної освіти.

Самореалізація особистості, адекватний вибір молодою людиною життєвого шляху належать до корінних соціально-педагогічних проблем. Відомості про роль і перспективи кожної професії, про зміст трудової діяльності, потребу в кадрах, соціально-економічний та санітарно-гігієнічний статус професії школяр може одержати внаслідок профконсультації. Визначитись у світі професій та аргументувати свій вибір учень може лише за умови отримання вичерпної про неї інформації. Форми професійної консультації:

 • довідкова – повідомлення про наявний попит на робочу силу і можливості професійного навчання, умови прийому до відповідного навчального закладу, особливості окремих професій (зміст і умови праці, вимоги, що висуваються до працівника, галузі застосування професії, можливості подальшого підвищення кваліфікації й просування, умови оплати і под.);

 • найпростіша (поради вчителів, бесіди з батьками);

 • визначення професійної придатності на основі психологічного вивчення особистості.

Остання форма профконсультації найбільш відповідальна, тому повинна здійснюватися лише фахівцями. Психологічна професійна консультація проводиться в кілька етапів, а саме:

 • попередня бесіда;

 • психологічна діагностика здібностей і схильностей;

 • корекція уявлень школяра про себе і конкретну професію;

 • вироблення плану життєвого шляху і визначення професійного вибору;

 • «зворотний зв’язок» щодо отриманих результатів.

На сьогодні розроблені численні системи профорієнтаційних тестів і опитувальників, профорієнтаційних ігор, комп’ютерних профконсультаційних систем і т.ін. Такі засоби сприяють складанню професійного плану особистості, визначенню професійної траєкторії, систематизації цілей, задач, окресленню можливостей, з’ясуванню бар’єрів у досягненні поставленої мети.

Професійний план можна схематично представити трьома складовими: «хочу», «можу», «треба».

«Хочу» - це особисті цілі й цінності, професійні інтереси та схильності. Схильність відрізняє інтерес від необхідності дії. Інтерес до музики, наприклад, може виявлятись у збиранні інформації про виконавців, музичні течії, прослуховуванні записів. Інша справа – створення мистецького твору - для цього потрібні схильності. В ідеалі інтерес і схильності погоджені й доповнюють одне одного.

«Можу» - це можливості (фізіологічні, психічні). Постає питання про професійну придатність, що характеризуватиме дві речі: успішність оволодіння професією та задоволеність людини своєю працею. Треба пам’ятати, що профпридатність – не вроджена якість, вона формується в процесі діяльності та обміну досвідом.

«Треба» - це потреби ринку праці, шляхи й засоби досягнення мети.

Добре, коли обрана професія міститься в перехресній площині, тобто задовольняє всі три категорії.

Оцінюючи реальність професійного плану, важливо звернути увагу на два аспекти: по-перше, на поширеність обраної професії та ймовірність вступу до навчального закладу, який надає професійну освіту. По-друге, треба мати кілька альтернативних варіантів. Життя динамічне й мінливе. На шляху реалізації поставленої задачі, досягнення мети можуть виникнути несподівані перешкоди: невдача на вступних іспитах, несподіване зниження попиту на обрану професію, відсутність матеріальних можливостей, переїзд на інше місце проживання та ін. Слід пам’ятати, що тієї ж цілі можна досягти різними способами, і ці способи потрібно мати на увазі.

Вибравши професію, важливо познайомитися не лише з різними типами навчальних закладів, що готують фахівців відповідного профілю, а й зі зв’язками між професіями: оператор ПК – технік-програміст – інженер-програміст; помічник менеджера – менеджер-керівник.

У процесі вибору роботи важлива відповідність особистих прагнень і об’єктивних характеристик роботи. Якщо очікування людини не збігаються з об’єктивними характеристиками роботи, у трудовій діяльності на неї чекають прикрощі та невдачі. Виділяють такі об’єктивні характеристики роботи:

 1. розмаїтість – наскільки робота вимагає різних типів активності та їхніх варіацій, наскільки дозволяє застосовувати ті чи інші уміння, навички, реалізувати здібності;

 2. цілісність задач – на якій стадії робота має являти собою серію завершених завдань, у який період вона виконується і з якими конкретними результатами;

 3. значення роботи – вплив її результатів на життя інших людей;

 4. автономія – ступінь волі дій і самостійності у виборі засобів, порядку і правил виконання роботи;

 5. зворотний зв’язок – можливість одержувати точну інформацію про результати діяльності.

До будь-якої професії необхідно будувати професіограму, тобто її стислий (у вигляді формули) опис за кількома критеріями: предмет праці; ціль праці; засоби праці; проблемність трудових ситуацій; колективність трудового процесу; самостійність трудових функцій; особливість трудових контактів; відповідальність; умови праці.

Для учнів добре зарекомендувала себе така схема консультування:

 1. Виявлення інтересів, схильностей.

 2. Формування образу «ідеальної» професії.

 3. Аналіз світу професій та конкретизація «ідеального» образу у вигляді можливих варіантів професії.

 4. Аналіз психологічних портретів реальних професій.

 5. Вивчення індивідуально-психологічних особливостей школяра.

 6. Зіставлення виявлених особливостей з вимогами професій.

 7. Уточнення професії, розробка програми і способів оволодіння професією.

В.В.РОГОЗА,

науковий співробітник лабораторії профільного навчання

та профконсультацій Інституту педагогіки АПН України.Похожие:

Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconНаказ №1239 Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
Убліки Крим, місцевих органах виконавчої влади, пункту 106 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою...
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconПротокол №1 від 21. 01. 2011 р. Положення про Раду
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», у навчальних...
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconПро затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів
З метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів незалежно...
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconМетодичне забезпечення профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Форми методичної роботи в умовах функціонування профільного навчання
Лазар І. В. – завідувач кабінету школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду Закарпатського інституту...
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
В україні забезпечено правове регулювання питань функціонування системи освіти, всіх її рівнів І підсистем, діяльності навчальних...
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconЩодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році
Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2011/2012 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах...
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconПротокол №4 від 05. 11. 2004 р. Положення про організацію навчання за індивідуальною формою в післядипломній педагогічній освіті
України “Про освіту”, Державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Положення...
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconМетодичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Концепції профільного навчання
Відповідно до Концепції профільного навчання (v10 1290-03) допрофільна підготовка здійснюється у 8 9 класах з метою професійної орієнтації...
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconНаказ №124-осн. Про проведення міського-огляду конкурсу на кращу організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах
Про проведення обласного огляду-конкурсу на кращу організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах”...
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх закладах усіх форм і типів власності iconПоложення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Затвердити Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (додається)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов