Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець icon

Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „ШевченківецьНазваниеНаказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець
Дата конвертации02.02.2013
Размер103 Kb.
ТипНаказ
скачать >>>

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка


Семінар для методистів позашкільних навчальних закладів

Науково-методична робота

в сучасному позашкільному навчальному закладі


Центр позашкільної роботи «Північне сяйво» Святошинського району

24 лютого 2011 року


Людмила Миколаївна Москаленко,

методист НМЦ громадянського виховання,

виховних технологій та позашкільної освіти

ІППО КУ імені Бориса Грінченка


Планування методичної роботи

в позашкільних навчальних закладах


Тези виступу


З метою охоплення методичною роботою всіх членів педагогічного колективу до 10 вересня кожного навчального року в позашкільних навчальних закладах повинен видаватися наказ про організацію навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами. Наприклад, в Центрі творчості „Шевченківець” (директор Мосякова І.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи Полякова Г.П.) видано наказ такого змісту:

НАКАЗ

Від о1.09.0… р. №___________

^ Про організацію навчально-методичної

роботи в Центрі творчості „Шевченківець”

Посилаючись на рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами, враховуючи вимоги Головного управління освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради щодо створення сучасного рівня столичної освіти, керуючись можливостями і потребами Центру творчості ,

наказую:

 1. Створити методичну раду Центру творчості „Шевченківець”.

1.1. Головою методичної ради призначити методиста Вержбицьку І.В.

1.2. До складу методичної ради включити: Полякову Г.П., заступника директора з навчально-виховної роботи; Борсук Н.В., керівника лабораторії виховання особистості засобами творчого колективу; Чернікову Н.З., керівника лабораторії вокально-сценічного мистецтва; Гуменюк М.П., керівника лабораторії художньо-прикладного мистецтва та народних ремесел; Король О.Г., керівника лабораторії організаційно-масової роботи; Овчиннікову Н.О., керівника лабораторії гуманітарних програм; Шимшович В.М., психолога Центру творчості.

 1. Опрацювати в 2006 – 2007 навчальному році з педагогічним колективом такі проблемні питання :

 • удосконалення навчально-виховного процесу в закладі через підвищення ефективності занять у гуртках, творчих об’єднаннях, студіях, клубах;

 • кожному педагогу подати пропозиції щодо розробки нових критеріїв оцінювання результативності роботи педагога позашкільного закладу.

 1. Залучити до систематичної роботи в районних і міських методичних об‘єднаннях педагогів усіх напрямків гурткової роботи Центру творчості.

 2. Кожної навчальної чверті проводити в Центрі творчості оперативні методичні наради з актуальних питань навчально-виховного процесу.

 3. Продовжити традицію взаємовідвідування занять педагогами для обміну досвідом роботи та запровадження нових активних форм і методів гурткової роботи.

 4. Закріпити наставників за молодими педагогами.

 5. У кінці кожного семестру проводити виставки-огляди „З досвіду роботи керівника гуртка”.

 6. Провести у травні 200.. року педагогічну конференцію за підсумками навчально-методичної роботи Центру творчості „Шевченківець”

 7. Скласти та довести до відома кожного педагога графік курсової перепідготовки в КУ імені Бориса Грінченка.

 8. Провести в другому півріччі семінар-практикум для молодих педагогів на тему: „Спільна робота Центру творчості, школи, сім’ї, громадських організацій щодо розкриття та розвитку творчих здібностей дітей”.

 9. Продовжити творчу співпрацю з художньо-педагогічним факультетом Херсонського державного педагогічного університету та кафедрою методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, науковими бібліотеками міста.

 10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Полякову Г.П.


^ Директор І.Ю.Мосякова


Заслуговує на увагу робота методичної ради Центру творчості „Шевченківець”, яку створено згідно з Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433. Методична рада закладу діє на основі розробленого Положення такого змісту:

 1. Методична рада створюється рішенням адміністрації Центру творчості та затверджується наказом директора.

 2. До складу методичної ради входять найбільш працездатні, талановиті керівники гуртків, які прагнуть займатися науково-дослідницькою роботою, представники адміністрації, психологи, вчені.

 3. За можливості участь у роботі методичної ради фінансується з позабюджетних коштів Центру творчості за рішенням піклувальної ради і адміністрації на підставі окремо розробленого положення.

 4. Методична рада координує діяльність усіх громадсько-педагогічних і науково-дослідницьких формувань Центру творчості.

 5. План роботи методичної ради складається з урахуванням планів роботи творчих лабораторій та пропозицій керівників гуртків.

 6. Проект плану роботи методичної ради розглядається на педагогічній раді та затверджується наказом директора.

 7. План роботи методичної ради складається у відповідності до програми розвитку та річного плану роботи Центру творчості.

 8. Методична рада спільно з адміністрацією Центру творчості на підставі поглибленого аналізу стану навчально-виховної, методичної, науково-дослідницької роботи визначає подальшу мету і завдання розвитку закладу на близьку та далеку перспективи.

 9. Методична рада самостійно або через комісії, що утворені нею, може виконувати функції експертної ради.

 10. Методична рада у своїй поточній діяльності підзвітна адміністрації Центру творчості.

 11. Методична рада спільно з адміністрацією Центру творчості ініціює створення навчально-методичного кабінету.

 12. Методичній раді підпорядкована робота бібліотеки, яка є практичним помічником та упорядником результатів навчально-методичної та наукової діяльності Центру творчості.

 13. А також методична рада:

 • забезпечує реалізацію концепції позашкільної освіти у Центрі творчості через організацію методичної роботи;

 • займається питаннями удосконалення змісту освіти, впровадженням інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес та аналізом ефективності їх використання;

 • організовує вивчення на діагностичній основі професійних інтересів, особистісних потреб та запитів педагогів;

 • здійснює розробку документів, на основі яких проводиться оцінка праці педагогів та розробляються заходи стимулювання та заохочення їхньої праці;

 • бере участь у підготовці та проведенні педагогічної ради Центру творчості;

 • вивчає ефективність організації методичної роботи в Центрі творчості;

 • визначає доцільність, якість та необхідність упровадження нових навчальних програм та додаткових освітніх послуг;

 • допомагає керівникам творчих об’єднань у розробці, експертизі та реалізації планів науково-дослідної та навчально-методичної роботи;

 • разом з адміністрацією Центру здійснює експертизу діяльності та програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами під час атестації;

 • координує систематичне підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • здійснює експертизу та підтримку експериментів, які проводяться педагогами Центру творчості;

 • виконує роботу з виявлення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

 • розробляє форми та методи заохочення педагогічних працівників Центру;

 • оцінює діяльність творчих лабораторій;

 • розробляє план-графік відкритих занять та бере участь у їх реалізації.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, плануючи методичну роботу з педагогічними кадрами, необхідно вивчити і проаналізувати потреби кожного педагога, кожного керівника творчого об’єднання учнів. Зробити це можна за таким алгоритмом:

 • Дата та рік народження.

 • Освіта.

 • Стаж роботи у даному позашкільному навчальному закладі.

 • Загальний педагогічний (або інший) стаж.

 • Коли і де підвищували свою кваліфікацію?

 • Чи стали наслідки навчання значущими для Вас?

 • У чому проявляється Ваша самоосвітня діяльність, які її наслідки?

 • З яких питань потребуєте методичної допомоги?

 • З яких питань можете поділитися досвідом з колегами?

Ефективною формою методичної роботи для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів залишаються методичні об’єднання .

Робота методичного об’єднання може бути спланована на навчальний рік за такими орієнтовними розділами:

 1. Вступ. Аналізується діяльність об’єднання за минулий навчальний рік, визначаються основні напрями і проблеми роботи у відповідності до сучасних вимог, ставляться завдання на наступний рік.

 2. Відомості про педагогів. (Прізвище, ім’ я, по батькові, рік народження, освіта, який навчальний заклад закінчив, педагогічний стаж, дані про курсову перепідготовку, термін атестації, тема самоосвіти тощо).

 3. Робота з підвищення кваліфікації та фахового рівня педагогів. Планується тематика засідань методичного об’єднання (не менше 3 – 4 разів на рік), проведення семінарів-практикумів, консультацій, „круглих столів”, майстер-класів, ділових та рольових ігор, лекторіїв, методичних аукціонів, тренінгів, творчих звітів, а також відвідування відкритих занять.

 4. Виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду з актуальних науково-методичних проблем. Планується вивчення перспективного педагогічного досвіду когось із педагогів або цілого закладу з певного напрямку, а також дні відкритих дверей, тижні педагогічної майстерності, науково-практичні конференції, педагогічні виставки, конкурси майстерності.

 5. Вивчення стану результативності навчально-виховної роботи, рівня знань, умінь та навичок вихованців. Планується проведення тематичних декад, виставок, оглядів, конкурсів, фестивалів дитячої творчості тощо.

 6. Удосконалення навчально-матеріальної бази гуртків. Визначаються завдання щодо оформлення, організації та проведення виставок, виготовленої наочності, роздавального матеріалу.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок про те, що результативність науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в позашкільних навчальних закладах значною мірою залежить від чіткого та продуманого її планування та координації.Похожие:

Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconНаказ №100 Про організацію навчально-методичної роботи з педагогічними працівниками бдют на 2012-2013 н р
Методична робота проводилась згідно з планом навчально-методичної роботи бдют, відповідно до структури, затвердженої нмц управління...
Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconНаказ №175 Про організацію і проведення методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2010/2011 н р
Вважати центром методичної роботи з педагогічними кадрами освітніх установ району райметодкабінет відділу освіти
Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconНаказ №222 Про організацію і проведення методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2009/2010 н р
Вважати центром методичної роботи з педагогічними кадрами освітніх установ району райметодкабінет відділу освіти
Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconНаказ №538 Про організацію навчально-методичної роботи з педкадрами області при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти
Визначити базові навчальні заклади для проведення практичних занять курсів підвищення кваліфікації та науково-методичних семінарів...
Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconНаказ №274 смт. Володарка Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами в 2011/2012 навчальному році
«Розвиток творчої ініціативи вчителя, пізнавальної якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження особистісного розвивального...
Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconНаказ №325 Про організацію методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 н р
Науково-методична робота була спрямована на дієву допомогу педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення...
Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconНаказ №248 Про організацію, зміст і завдання методичної роботи з педагогічними працівниками установ освіти в 2012-2013 навчальному році
Методична робота педпрацівників району буде спрямована на реалізацію завдань I (підготовчого) етапу науково-методичної проблемної...
Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconКомунальний заклад «харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської обласної ради
Закону України “Про охорону праці ”, відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconПлан роботи інституту післядипломної педагогічної освіти
...
Наказ № Про організацію навчально-методичної роботи в Центрі творчості „Шевченківець iconПлан роботи інституту післядипломної педагогічної освіти
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов