Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року icon

Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець " " 2010 рокуНазваниеЗатверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець " " 2010 року
Дата конвертации15.11.2012
Размер75.57 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Затверджую

Начальник Іршавського

районного управління юстиції

____________Ю.М. Марущинець

"____"______________2010 року


Матеріали даної методичної рекомендацій допоможуть громадянам та юрисконсультам державних підприємств, установ, організацій своєчасно відреагувати на порушення норм законодавства про працю


1.Загальні положення

Відповідальність за порушення законодавства про працю передбачена такими законодавчими актами: Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України “Про охорону праці”, Закон України “Про колективні договори і угоди”. Статтями 17, 18, 19 Закону України “Про колективні договори і угоди” передбачена адміністративна, дисциплінарна і матеріальна відповідальність за: ухилення від участі в переговорах; порушення і невиконання колективного договору, угоди; ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективного договору, угоди. На вимогу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу трудового колективу власник або уповноважений ним орган повинен вжити заходів, передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов’язання за колективним договором.


Відповідальність за Кодексом України про адміністративні правопорушення

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності регламентується Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї зі сторін колективного договору, угоди, відповідних комісій або з ініціативи прокурора. Відповідальність за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди передбачено ст. 41-1 КУпАП. Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк, тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 41-2 КУпАП). За ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, ст. 41-3 КУпАП передбачено накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Відповідальність у сфері охорони праці

Згідно зі ст. 265 Кодексу законів про працю особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Вказана стаття має відсильний характер. Закон України “Про охорону праці” визначає, що за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об’єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законом. Ст. 43 вищезазначеного Закону визначає, що за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п’яти відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю. Несплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі двох відсотків за кожний день прострочення.


Відповідальність за Кримінальним кодексом України

Розділ V Кримінального кодексу України (далі – КК України) встановлює відповідальність за скоєння злочинів, які посягають на виборчі, трудові й інші особисті права та свободи людини і громадянина. Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів карається виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років ( ст. 170 КК України). Ст. 172 КК України встановлює відповідальність за грубе порушення законодавства про працю, згідно якої:

1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Ст. 173 КК України передбачає кримінальну відповідальність за грубе порушення угоди про працю, відповідно до якої:

1. Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи організації, незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленою угодою, карається штрафом від до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ст. 174 КК України: примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Ст. 175 КК України встановлює кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, відповідно до якої:

1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації, незалежно від форми власності, карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат, карається штрафом від тисячі до півтори тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.

 Ст. 177 КК України встановлює відповідальність за порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, відповідно до якої:

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, - караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, - караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, - караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.


Провідний спеціаліст Н.М. Данканич

2

7


3

6


4

5Похожие:

Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець " " 2010 року
Методична пам'ятка розроблена Іршавським районним управлінням юстиції відповідно до Цивільного кодексу України з метою надання методичної...
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconНачальник Іршавського районного управління юстиції
Даний посібник розроблено Іршавським районним управлінням юстиції для керівників підприємств, установ, організацій та громадян
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н.
...
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
Посадова особа відділу для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про шлюб
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
Посадова особа відділу для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про розірвання шлюбу
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
Посадова особа відділу для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про зміну імені
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
Посадова особа відділу для повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconВ. о начальника Овруцького районного управління юстиції Ю. А. Сироватка «19» квітня 2013 року інформаційна картка
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconВ. о начальника Овруцького районного управління юстиції Ю. А. Сироватка «19» квітня 2013 року інформаційна картка
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconВ. о начальника Овруцького районного управління юстиції Ю. А. Сироватка «19» квітня 2013 року інформаційна картка
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов