Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року icon

Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець " " 2010 рокуНазваниеЗатверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець " " 2010 року
Дата конвертации15.11.2012
Размер54.32 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Затверджую

Начальник Іршавського

районного управління юстиції

_____________Ю.М. Марущинець

"____"_______________ 2010 року


Методична пам'ятка розроблена Іршавським районним управлінням юстиції відповідно до Цивільного кодексу України з метою надання методичної допомоги громадянам та керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

Загальні положення

Із набранням чинності з 1 січня 2004 року Цивільного кодексу України главою 56 цього Кодексу закріплений інститут ренти, який є новим для цивільного законодавства України.

Рента (нім. Rente, франц. rente від лат. reditta - повернута, віддана назад) – будь-який доход, регулярно одержуваний від нерухомого майна, землі, облігацій, що не потребує від його одержувачів підприємницької діяльності.

Поняття договору ренти

Визначення договору ренти встановлено статтею 731 Цивільного кодексу України.

Так, за договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі.

Договір ренти позиціонується як самостійний, відмінний від інших договорів відчуження, але вищезазначена стаття передбачає застосування до нього положень про договір купівлі-продажу, якщо при укладенні договору ренти майно передається за плату, або положень про договір дарування, якщо майно передається безоплатно.

Договір ренти має за мету перехід права власності на майно, але за певних умов, основною з яких є виплата ренти.

Істотні умови та особливості договору ренти

Істотними умови договору ренти є, по-перше, умова про майно, яке передається під виплату ренти; по-друге, умова щодо рентних платежів, та, по-третє, умова стосовно забезпечення виконання зобов’язання з виплати рентних платежів.

Об’єм зустрічного задоволення, що належить одержувачу ренти за договором, носить невизначений характер, оскільки зобов’язання по виплаті ренти діє або безстроково, або на строк життя. Таким чином, договір ренти відноситься до групи ризикових договорів. Елемент ризику, що приймається кожною з сторін в силу укладення договору, полягає у вірогідності того, що або один, або другий контрагент фактично отримає зустрічне задоволення меншого об’єму, ніж ним самим надане. Характерною особливістю договору ренти є те, що майно, яке передається під виплату ренти, одразу ж переходить у власність платника ренти, який вправі відчужувати його одразу ж після отримання, за винятком спеціально обумовлених у законі або договорі випадків. А одержувач ренти взамін переданого ним за договором майна отримує довгострокове зобов’язання з боку платника по виплаті ренти.

Відповідно, договори ренти можуть мати односторонній або взаємний характер. Реальні договори ренти, за якими передача рухомого майна здійснюється за моделлю договору дарування, є односторонніми, а консенсуальні договори ренти, за якими передача нерухомого майна здійснюється за моделлю договору купівлі-продажу, є двосторонніми (взаємними).

Статтею 733 Цивільного кодексу України передбачено, що сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні або юридичні особи.

Порядок укладення договору ренти

При укладенні договору ренти сторони мають бути наділені цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю.

Для договору ренти Цивільний кодекс України встановлює письмову форму.

Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає також державній реєстрації. Дана вимога обумовлена насамперед підвищеними вимогами до захисту прав сторін договору ренти.

Періодичність виплати ренти не відноситься до категорії істотних умов договору, оскільки статтею 738 Цивільного кодексу України встановлена виплата ренти після закінчення кожного календарного кварталу.

Переважною формою рентних платежів є грошові суми, які підлягають сплаті одержувачу ренти. Однак договором може бути передбачена виплата ренти шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг, які за своєю вартістю повинні відповідати грошовій сумі ренти. Не виключена можливість встановлення сторонами змішаної суми ренти, яка поряд з виплатою грошових коштів буде передбачати надання утримання в натурі.

За загальним правилом рентні відносини носять безстроковий характер, оскільки зобов’язання по її виплаті наперед не обмежені будь-яким строком і можуть існувати безкінечно.

Порядок припинення, зміни та розірвання договору ренти

На відношення безстрокової ренти розповсюджуються загальні правила про припинення зобов’язань, зміну та розірвання договорів, за виключенням припинення зобов’язання виконанням, проведеним належним чином. Крім того, одержувач ренти вправі у будь-який момент відмовитись від отримання рентних платежів, припинивши зобов’язання прощенням боргу, що передбачено статтею 605 Цивільного кодексу України.

Частиною третьою статті 739 Цивільного кодексу України встановлені дві умови, які повинні бути дотримані платником ренти при здійсненні права на односторонню відмову від договору ренти. По-перше, платник ренти повинен повідомити одержувача ренти про відмову від договору у письмовій формі, і, по-друге, здійснити повний розрахунок з ним протягом трьох місяців з моменту отримання одержувачем ренти письмового повідомлення про відмову від договору ренти.

Одержувач ренти, на відміну від платника, має право вимагати розірвання договору ренти лише у випадках, встановлених, зокрема статтею 740 Цивільного кодексу України, або договором.

Перелік підстав, що дають право одержувачу безстрокової ренти розірвати договір ренти носить не виключний характер і може бути розширений сторонами, та закріплений у договорі. Наприклад, договір ренти може додатково вказувати на такі випадки, як перехід обтяженого рентою майна до іншої особи, суттєва зміна складу, якості чи призначення майна, що передане під виплату безстрокової ренти, виїзд платника безстрокової ренти на постійне місце проживання за кордон тощо.

У випадку розірвання договору ренти сторони мають самостійно врегулювати порядок розрахунків.

Якщо сторонами не врегульовано порядок розрахунків при розірванні договору, то частиною другою та третьою статті 741 Цивільного кодексу України встановлено правила її визначення, в залежності від того, платно чи безоплатно було передано майно у власність платника ренти, що виступає предметом ренти. В обох випадках одержувач ренти має право вимагати виплати від платника ренти річної суми рентних платежів.

Якщо майно передано по договору ренти безоплатно, то згідно з частиною першою статті 742 Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна несе платник ренти, тобто діє загальне правило, встановлене статтею 323 Цивільного кодексу України. Дана норма носить імперативний характер і не може бути змінена сторонами договору ренти.


Провідний спеціаліст Н.М. Данканич


2

7


3

6


4

5Похожие:

Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець " " 2010 року
Матеріали даної методичної рекомендацій допоможуть громадянам та юрисконсультам державних підприємств, установ, організацій своєчасно...
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconНачальник Іршавського районного управління юстиції
Даний посібник розроблено Іршавським районним управлінням юстиції для керівників підприємств, установ, організацій та громадян
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н.
...
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
Посадова особа відділу для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про шлюб
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
Посадова особа відділу для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про розірвання шлюбу
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
Посадова особа відділу для проведення державної реєстрації та видачі свідоцтва про зміну імені
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconЗатверджую: Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Романівського районного управління юстиції Присяжнюк Н. Г
Посадова особа відділу для повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconВ. о начальника Овруцького районного управління юстиції Ю. А. Сироватка «19» квітня 2013 року інформаційна картка
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconВ. о начальника Овруцького районного управління юстиції Ю. А. Сироватка «19» квітня 2013 року інформаційна картка
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції
Затверджую Начальник Іршавського районного управління юстиції Ю. М. Марущинець \" \" 2010 року iconВ. о начальника Овруцького районного управління юстиції Ю. А. Сироватка «19» квітня 2013 року інформаційна картка
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Овруцького районного управління юстиції
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов