Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації icon

Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністраціїНазваниеПро затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації
Дата конвертации20.01.2013
Размер97.43 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

СЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


Про затвердження Порядків роботи

з усними зверненнями громадян

в районній державній адміністрації


На підставі ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до Балаклавської районної державної адміністрації та її посадових осіб:


 1. Затвердити:

  1. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у районній державній адміністрації (додається).

  2. Порядок проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації (додається).

  3. Порядок проведення телефонних «гарячих ліній» керівництвом районної державної адміністрації (додається).

 2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.Голова районної

державної адміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови


Балаклавської районної

державної адміністрації

від «___»_______2008р. №___
ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян у

районній державній адміністрації


 1. Цей порядок визначає основні вимоги до організації та проведення
  особистого прийому громадян в районній державній адміністрації.
 1. Особистий прийом громадян в районній державній адміністрації проводиться головою адміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату згідно із затвердженим графіком особистого прийо­му громадян та цим Порядком.
 1. Особистий прийом громадян проводиться в малій залі районної державної адміністрації або у службових кабінетах. Прийом громадян головою райдержадміністрації проводиться за попереднім записом, з урахуванням наявності матеріалів щодо попереднього розгляду порушених громадянами питань у відповідних інстанціях.

Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян головою районної держадміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату публікується у друкованих засобах масової інформації, на веб-сайті Севастопольської міської держадміністрації та розміщується на першому поверсі приміщення райдержадміністрації у доступному для вільного огляду місці.

 1. Попередній (не пізніше 7 днів до дня прийому) запис на прийом до керівників районної державної адміністрації здійснюється відділом контролю. З метою з’ясування суті питань, визначення посадової особи чи органу, до компетенції яких відноситься вирішення даного питання, співробітники відділу контролю проводять попередню бесіду із заявниками. При цьому вони встановлюють, до яких осіб чи органів звертався заявник та яке було прийняте рішення. В ході попереднього запису також з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації, контактний телефон, соціальний статус особи, яка звертається з приводу відвідування особистого прийому громадян.

Запис на повторний прийом особи (протягом року) з питання, яке вже розглядалося керівниками районної державної адміністрації, може бути зроблено лише у тому випадку, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті (ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»). У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються обставини, що його зумовили, надаються відповідні роз’яснення.


 1. Заступники голови райдержадміністрації здійснюють прийом громадян особисто, вислуховують заявників, з'ясовують прізвище, ім'я, по
  батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких
  посадових осіб чи органів державної влади звертався і яке було прийнято
  рішення, знайомляться з документами, поданими заявниками, ведуть журнал особистого прийому.
 1. За потреби, що визначається особою, яка проводить прийом громадян, або начальником відділу контролю, до участі в особистому прийомі громадян керівниками районної державної адміністрації запрошуються посадові особи, до компетенції яких належить вирішення питання, або на запит відділу контролю структурними підрозділами надаються документи, інші матеріали, необхідні для обґрунтованого розгляду звернення під час особистого прийому.
 1. Списки громадян, які попередньо записані на особистий прийом до керівництва районної державної адміністрації, відділ контролю подає для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів, установ та організацій відповідно до їх компетенції за 7 днів до прийому.
 1. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень прав та законних інтересів громадян (за їх наявності).
 1. Після закінчення особистого прийому копії реєстраційно-
  контрольних карток разом з документами згідно з резолюціями керівництва
  райдержадміністрації відділом контролю направляються безпосередньо керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, до повноважень яких належить вирішення проблем і прийняття у зв'язку з цим відповідних рішень.


10. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної Війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочергово.


11. Відділ контролю райдержадміністрації :

11.1. Здійснює систематичний контроль, аналіз та узагальнення звернень громадян, щоквартально інформує про це керівництво райдержадміністрації.

11.2. Контролює додержання графіка прийому громадян в райдержадміністрації.

12. Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що
не стосується його звернення.


13. Під час особистого прийому громадян разом з ними можуть бути
присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому
порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках із заявниками.


14. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.


15. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється
письмово або усно (за його бажанням).


16. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції районної державної адміністрації, то посадова особа, яка проводить особистий прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися з цього приводу, і по можливості сприяє в цьому (повідомляє адресу, номер телефону тощо).


17. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, відповідь заявникам дає кожен виконавець у межах своєї компетенції.

Письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом посадової особи райдержадміністрації, яка здійснювала особистий прийом.

18. Звернення громадян на особистому прийомі реєструється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підпри­ємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах
масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 1997 року № 348, із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153.


19. У разі, якщо особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації не може відбутися за графіком через поважні причини, здійснюється заміна посадової особи відповідно до взаємозаміщення повноважень першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адмі­ністрації.


Керівник апарату районної держадміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови


Балаклавської районної

державної адміністрації

від «___»_______2008р. №___


ПОРЯДОК

проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом

районної державної адміністрації


 1. Особисті виїзні прийоми громадян здійснюються згідно з графіком,
  який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації­.
 1. Після затвердження головою райдержадміністрації графік особистих
  виїзних прийомів громадян направляється:
 1. Першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації, керівнику апарату – для виконання.
 1. Виконавчим комітетам Інкерманської міської, Орлинівської та Тернівської сільських рад – для проведення підготовчої роботи з організації особистого виїзного прийому громадян.
 1. Відділу контролю райдержадміністрації – для обліку проведених особистих виїзних прийомів громадян та контролю за розглядом звернень, що на них надійшли.
 1. Виконавчі комітети Інкерманської міської, Орлинівської та Тернівської сільських рад, де заплановано проведення особистого
  виїзного прийому, мають право:


3.1. Організовувати попередній, а також у день проведення прийому
запис громадян на прийом.


3.3. Виділяти приміщення та створювати відповідні умови для прове­дення прийому.


4. Голова адміністрації, його заступники на наступний день після особистого виїзного прийому передають відповідні документи до відділу контролю райдержадміністрації.


5. Відділ контролю райдержадміністрації:


5.1. Готує для керівництва райдержадміністрації (за потреби) статистично-аналітичні дані щодо звернень, які надходять від жителів тих територіальних громад району, де планується проведення прийому.


5.2. Здійснює реєстрацію одержаних на прийомі звернень, контроль за
дотриманням термінів їх розгляду та наданням відповідей заявникам.


5.3. За дорученням керівництва райдержадміністрації забезпечує направлення звернень, поданих на особистому виїзному прийомі безпо­середньо керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, до повноважень яких належить вирішення проблем і прийняття у зв'язку з цим відповідних рішень.


5.4. Інформує керівництво райдержадміністрації про дотримання
графіку проведення особистих виїзних прийомів.


5.5. Готує аналітичні матеріали (за потреби) про стан цієї роботи в
райдержадміністрації.


6. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.


7. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, відповідь
заявникам дає кожен виконавець у межах своєї компетенції.


8. Рішення про зняття з контролю звернень, які були отримані на
особистому виїзному прийомі, приймають посадові особи, які проводили
особистий виїзний прийом, шляхом накладання резолюції «До справи» на
інформації про результати розгляду звернення.


Керівник апарату районної держадміністрації


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови


Балаклавської районної

державної адміністрації

від «___»_______2008р. №___ПОРЯДОК

проведення телефонних «гарячих ліній»

керівництвом районної державної адміністрації


1. Телефонні «гарячі лінії» проводяться голо­вою райдержадміністрації згідно затвердженому графіку у службовому кабінеті.

2. Відділ контролю райдержадміністрації:

2.1. Здійснює облік телефонних звернень громадян.

2.2. Забезпечує контроль за виконанням доручень, наданих головою райдержадміністрації.

2.3. Готує (за потреби) аналітичні матеріали про стан цієї роботи в райдержадміністрації.

2.4. За дорученням керівництва райдержадміністрації забезпечує направлення звернень, поданих під час телефонної «гарячої лінії» безпосередньо керівникам структурних підрозділів райдержадмі­ністрації, до повноважень яких належить вирішення проблем і прийняття у зв'язку з цим відповідних рішень.

3. Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю райдержадміністрації через засоби масової інформації надає інформацію про проведення телефонних «гарячих ліній», а також висвітлює результати вирішення питань, з якими зверталися жителі району до керівництва райдержадміністрації.

 1. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень,
  отриманих під час телефонної «гарячої лінії», надання
  відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

 1. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, відповідь
  заявникам дає кожен виконавець у межах своєї компетенції.

 2. Рішення про зняття з контролю звернень, що були отримані на телефонній «гарячій лінії», приймають посадові особи, які
  проводили телефонну «гарячу лінію», шляхом накладання
  резолюції «До справи».

 3. Письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом посадової особи, яка проводила телефонну «гарячу лінію».


Керівник апарату районної держадміністраціїПохожие:

Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconІнформація про роботу зі зверненнями громадян в Чугуївській районній державній адміністрації за 2011 рік
Харківської обласної державної адміністрації від 15. 12. 11 №01-76/9471 щодо роботи із зверненнями громадян районною державною адміністрацією...
Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconІнформація про роботу зі зверненнями громадян за І квартал 2012 року в Чугуївській районній державній адміністрації
Застосовуються різні форми і методи роботи щодо покращання умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення,...
Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconРішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 25. 01. 2012 №1 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2011 року та затвердження заходів на 2012 рік» у Жовтневій районній адміністрації Маріупольської міської ради за 9 місяців 2012 року.
Слухали: Про хід виконання рішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 25. 01. 2012 №1 «Про стан роботи зі зверненнями громадян...
Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconРішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 26. 01. 2011 №3 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2010 року та затвердження заходів на 2011 рік» у Жовтневій районній адміністрації Маріупольської міської ради за І півріччя 2011 року.
Слухали: Про хід виконання рішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 26. 01. 2011 №3 «Про стан роботи зі зверненнями громадян...
Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconРішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 25. 01. 2012 №1 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2011 року та затвердження заходів на 2012 рік» у Жовтневій районній адміністрації Маріупольської міської ради за І півріччя 2012 року.
Слухали: Про хід виконання рішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 25. 01. 2012 №1 «Про стан роботи зі зверненнями громадян...
Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconРішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 26. 01. 2011 №3 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2010 року та затвердження заходів на 2011 рік» у Жовтневій районній адміністрації Маріупольської міської ради за І півріччя 2011 року.
Слухали: Про хід виконання рішення колегії Жовтневої районної адміністрації від 26. 01. 2011 №3 «Про стан роботи зі зверненнями громадян...
Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconРішення від 29. 06. 2011 №129 м. Маріуполь Про стан роботи зі зверненнями громадян, які знаходяться на дов готривалому контролі у Жовтневій
Розглянувши інформацію про стан роботи зі зверненнями громадян, які знаходяться на довготривалому контролі у Жовтневій районній адміністрації,...
Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconРозпорядження чугуїв від 08. 02. 2011р. №78 Про затвердження складу Громадської ради при Чугуївській районній державній адміністрації
Номної республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній...
Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconПро затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Балаклавській районній державній адміністрації
Балаклавського районного управління юстиції у м. Севастополі від 26. 04. 2012 №1-2/77, з метою забезпечення реалізації конституційного...
Про затвердження Порядків роботи з усними зверненнями громадян в районній державній адміністрації iconРозпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 13 лютого 2012 року №55 м. Сколе Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки районній державній адміністрації
Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки районній державній адміністрації
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов