Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки icon

Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 рокиНазваниеРішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки
Дата конвертации12.06.2013
Размер124.88 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Чотирнадцята сесія шостого скликання)


РІШЕННЯ


Від 15.11. 2011 року


Про стан виконання Міської програми

розвитку та функціонування української

мови на 2008-2012 роки


Заслухавши інформацію про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії п’ятого скликання від 07.02.2008 року, та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді (протокол №10 від 02.11.2011 року), Комсомольська міська рада


ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії п’ятого скликання від 07.02.2008 року, взяти до відома (додається).

 2. Контроль за реалізацією Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням двадцятої сесії п’ятого скликання від 07.02.2008 року, продовжити до 2013 року.Міський голова (підписано) С.А.Супрун


Інформація

про стан виконання Міської програми розвитку

та функціонування української мови на 2008 - 2012 роки,

затвердженої рішенням двадцятої сесії п'ятого скликання

від 07.02.2008 року


Відповідно до Конституції України державною мовою в Україні є українська мова, яка є найважливішим фактором збереження і розвитку духовної культури і культурно-історичних традицій українського народу, громадян України всіх національностей, однією з необхідних умов його консолідації, виховання почуття громадянина та патріота, утвердження цінностей цивілізованого громадянського суспільства.

З метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України, у 2003 році було видано постанову Кабінету міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 -2010 роки" від 02.10.2003р. №1546, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.11.2003р. №759 "Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки", наказ управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації "Про затвердження заходів управління освіти і науки облдержадміністрації щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки", на виконання яких відділом освіти виконкому Комсомольської міської ради Полтавської області було затверджено "Заходи щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови", наказ №222 від 26.12.2003 року.

Разом з тим, процеси перебудови в Україні, утвердження її державності, зумовили необхідність активізації цілеспрямованої роботи над забезпеченням використання української мови у різних сферах діяльності суспільного життя і, звичайно, в освіті.

Для ширшого, послідовного і повноцінного впровадження української мови в усі сфери освітньої діяльності рішенням двадцятої сесії п'ятого скликання від 07.02.2008 року затверджено Міську програму розвитку та функціонування української мови на 2008 - 2012 роки.

Програма включає в себе завдання, вирішення яких досягається шляхом:

 • зміцнення статусу української мови як державної;

 • всебічного розвитку і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

 • визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

 • створення належних умов для вивчення української мови громадянами міста української національності та з числа національних меншин;

 • оптимізації мережі навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою.

Прийняття Програми стало важливим свідченням того, що мова як історичний показник національної ідентичності була і залишається об'єктом державної підтримки, підтримки міської ради та її голови - Супруна Сергія Андрійовича.

На виконання положень Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008 - 2012 роки міським відділом освіти проводиться належна систематична робота, яка сприяє послідовному вирішенню мовних питань, зміцненню статусу української мови як державної.

Весь навчальний процес у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах приведено у відповідність до вимог законодавства України про мови.

При проведенні атестації педагогічних працівників навчальних закладів обов'язково враховується їх знання української мови. Для педагогів, які потребують допомоги в достатньому оволодінні державною мовою, у школах створюються консультпункти. Вчителі української мови ЗНЗ були учасниками тематичних семінарів "Ділове українське мовлення та документування управлінської діяльності" працівників органів місцевого самоврядування.

Проведено семінари, мовні вітальні, "круглі столи" для різних категорій педагогічних працівників:

"Кажуть, дитино, що мова наша солов'їна", "Починається мова з маминої колискової", "Перші книжки – українською"– для працівників ДНЗ;

"Про дотримання єдиного мовного режиму в навчальних закладах міста", "Робота з батьківською громадськістю в плані утвердження статусу державної мови" – для директорів навчальних закладів;

"Державна мова в контексті мовної освіти", "Говоримо українською" – для вчителів.

Для помічників вихователів у дитячих садках працюють практичні семінари "Говоримо правильно рідною мовою" з метою вироблення норм спілкування з дітьми по – українському.

Під час проведення батьківських зборів сплановано лекції щодо необхідності спілкування з дітьми рідною мовою у побуті, ознайомлення їх з українською дитячою літературою.

Традиційними стали в ДНЗ осінні ранки, на яких відзначаються українські народні обряди, розваги, перлини народного фольклору. Раз на місяць проводяться заняття – музичні розваги "Рідне слово в народній пісні". Щоквартально засідає літературно – музична вітальня для вихователів і музичних керівників "На крилах пісні та поезії".

У навчальних закладах проводяться заходи, спрямовані на святкування Дня української писемності і мови, Міжнародного дня рідної мови, Дня слов'янської писемності й культури, проводяться тижні рідної мови, предметні творчі звіти, фестивалі педагогічних ідей і знахідок, творчі лабораторії, творчі портрети учителя, педагогічні посиденьки.

У кожному навчальному закладі є своя схема проведення предметного тижня, мета якого –створення українського мовленнєвого середовища, що дозволяє учням реалізувати знання, отримані на уроках української мови, в активному мовленнєвому спілкуванні, популяризація українського слова, виховання творчої думки і розширення творчих можливостей учнів, уміння вільного колективного спілкування.

Такі тижні охоплюють комбіновані форми позакласної роботи: турніри, змагання, конкурси, зустрічі з цікавими людьми, літературно-музичні вечори,

відзначення знаменних дат поетів, письменників, відвідування музеїв тощо.

Міським відділом освіти, методичним кабінетом постійно контролюється оформлення та ведення ділових документів українською мовою в навчальних закладах. У бібліотеки придбано сучасні видання з культури ділового мовлення для постійного користування ними в процесі роботи.

Також систематично поповнюються фонди шкільних бібліотек словниковою, довідковою та дитячою художньою літературою.

Проводиться тісна співпраця з міською дитячою бібліотекою, на базі якої щорічно відбувається заключний конкурс на кращого читця творів дитячої художньої літератури та підсумковий етап конкурсу на кращий відгук про прочитану книгу. Літературні та мовознавчі вітальні, конференції, усні журнали, інші заходи, проведені в бібліотеках, сприяють удосконаленню вивчення та широкого використання державної мови.

У школах нашого міста введено поглиблене вивчення предмета українська мова та література – філологічний профіль. Результатом цієї кропіткої роботи є те, що випускники цих класів обирають професію журналіста, учителя української мови та літератури. За останні три роки більше 20 учнів вступили на філологічні факультети різних вузів України.

Постійно здійснюється моніторинг якості знань учнів з української мови, результати участі учнів в ЗНО з української мови підтверджують високий та достатній рівень їх знань.

Відповідно до плану роботи міського методичного кабінету систематично вивчається стан викладання української мови та літератури в навчальних закладах міста. Вчителі мови реалізують основну мету вивчення української мови, яка полягає у формуванні національно-свідомої, духовно багатої особистості, допомагають вирішувати основні завдання, визначені Міністерством освіти і науки України:

 • виховання потреби у вивченні рідної мови;

 • формування духовного світу учнів, загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом прилучення через мову до культурних надбань рідного народу і людства;

 • вироблення умінь комунікативно доречно використовувати засоби мови в різних життєвих ситуаціях;

 • засвоєння школярами базових орфоепічних, граматичних, лексичних, орфографічних, стилістичних умінь та навичок.

У сучасному зростаючому потоці нової інформації перед учителями постають нелегкі завдання вибору технологій, методів та прийомів, які дозволяють активізувати навчальну діяльність, спрямувати її на розвиток особистісного потенціалу учнів.

Розв'язанню їх сприяє методична робота. Творчою лабораторією учителів і учнів, де організовано проходить уся методична робота, яка має свою систему із ознаками варіативності, цілеспрямованості, поліструктури, критеріальності, є міський методичний кабінет. Саме він забезпечує організацію безперервної освіти та спілкування педагогічних працівників, постійного пошуку й використання старих і нових джерел, що живлять творчий потенціал педагога. Вивчається, узагальнюється і поширюється кращий педагогічний досвід методики викладання української мови та літератури. Так, в міську картотеку ППД занесено досвід 23 вчителів української мови та літератури.

Цікаві творчі знахідки педагоги нашого міста демонструють на конкурсах «Учитель року». Елементи новизни і оригінальності демонстрували на обласному рівні Прач В.О.(ЗОШ №4), Роман О.В.(ЗОШ №1), Вихристенко О.П.(ЗОШ №2), а на Всеукраїнському –Мітіна І.В. (гімназія)

Одним із основних завдань, поставлених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» є істотне поліпшення методичної роботи в навчально-виховних закладах держави. Успіхи навчання і виховання школярів у певній мірі залежить від впровадження нових прогресивних педагогічних ідей, технологій, досягнень сучасної педагогічної науки і практики.

Відповідно до цього, у структурі міського МО вчителі мови та літератури беруть участь в роботі таких колективних методичних форм:

-шкіл перспективного педагогічного досвіду: "Формування комунікативних умінь та навичок на уроках української мови та літератури";

"Особистісно зорієнтована система вивчення української мови як основа розвитку навчально-творчої діяльності учнів";

-творчої групи "Література, що формує особистість";

-практичного семінару "Диференційоване викладання української мови та літератури в умовах допрофільного та профільного навчання". .

Робота міського методичного об'єднання учителів української мови та літератури спрямована на формування в учнів знань про Україну та українство як органічну спільність із вселюдством, сприяння самореалізації кожної особистості, виховання любові до мови, рідного слова, виховання нової української людини, яка пізнає, вивчає та творить себе і новий український світ.

З цією метою на міському рівні було проведено науково-практичну конференцію "Комунікативно - функціональний та особистісно зорієнтований підходи до навчання рідної мови як засобу формування духовно багатої, національно свідомої особистості" за участю завідувача відділом гуманітарних дисциплін ПОІППО ім. М.В.Остроградського Коваленко О.П. та методиста-викладача Кременчуцького педучилища ім.А.С.Макаренка Александрової Т.В.

Під час конференції демонструвались цікаві дослідження учителів-мовників, які свідчать про існування проблеми спілкування молоді українською мовою у нашому місті.

Саме вирішенню цих питань було присвячено проведення "круглого столу" вчителів української мови та літератури шкіл міста та Дмитрівського НВК, який відбувся на базі НВК ім. Л.І. Бугаєвської.


Педагоги міста взяли активну участь в організації, участі та проведенні науково-практичних конференцій під патронатом міського голови Супруна С.А. "Роль слова і книги в розвитку дитини" та "Екологія спілкування"( в рамках проведення Міжнародного фестиваля мов).

В навчальних закладах успішно впроваджується профільне навчання. Методику викладання української мови та літератури за рівнем стандарту, академічного та профільного було розкрито під час вернісажу досвіду вчителів, який було проведено на базі ЗОШ №4.

Вивчення мови повинно забезпечити вільне володіння словом в усній і писемній формах для успішної самореалізації людини в сучасному суспільстві. Адже державна мова є визначальною ознакою нашої країни, скарбницею культурних надбань українського народу, засобом спілкування та єднання громадян України в суспільно-історичну спільноту. Без знань рідної мови людина не може реалізувати себе як особистість, не має можливості професійного зросту, виявлення свого інтелектуального та культурного рівня.


Ці питання обговорювались на засіданні "круглого столу учителів-словесників, проведеного в минулому році на базі гімназії імені В.О. Нижниченка.

"Розвиток ділової активності на уроках української мови і літератури як засіб формування успішної конкурентоспроможної особистості" – тема дискусійного клубу, проведеного на базі НВК ім .Л.І.Бугаєвської , розкриття якої дає змогу вчителю формувати людину, спроможну реалізувати свої можливості в дорослому житті, дякуючи належним знанням української мови.

Також щорічно відбуваються традиційні творчі звіти учителів мови та літератури в рамках проведення міського Тижня творчості.

В усіх навчальних закладах нашого міста вже склалися певні форми роботи учителів з учнями, які спрямовані на кінцевий результат – формування національно-свідомої, духовно багатої особистості.

У міському методичному кабінеті є банк даних про творчо обдарованих учнів, який створено з метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень, до участі у конкурсах, створення умов самореалізації творчої особистості у сучасному суспільстві.

З метою активізації виховної, патріотичної роботи серед учнівської молоді, виявлення художніх та літературних здібностей та обдарувань серед підростаючого покоління, у навчальних закладах проводяться найрізноманітніші просвітницькі конкурси:

-конкурс знавців української мови імені Петра Яцика;

-конкурс "Я вірю в майбутнє твоє, Україно";

-конкурс учнівської творчості "Я люблю тебе, Україно";

-конкурс учнівської творчості "Ідея соборності України";

-конкурс гумористів "Посміхнемось щиро Вишні";

-конкурс на краще виконання творів Т.Г.Шевченка;

-конкурс "Безсмертний подвиг українського народу".

Учні Комсомольська неодноразово стають переможцями цих конкурсів не лише на міському, а й на обласному та Всеукраїнському рівнях.

У цьому році учениця Дмитрівської СЗОШ Косякова Наталія стала переможцем Всеукраїнського етапу конкурсу мовознавців імені П.Яцика.

У конкурсі учнівської творчості "Ідея соборності України" учні міста цьогоріч здобули перемоги на заключному обласному етапі (Захаренко Світлана, ЗОШ №1, Паламар Кристина, ЗОШ №2, Ковальчук Ірина, НВК) . Постійно ми маємо перемоги і на обласному конкурсі "Посміхнемось щиро Вишні"(Тамарянська Дар'я, ЗОШ №1, Захарченко Наталія, Базалевська Катерина, Побєда Нікіта,гімназія, учнівський колектив ЗОШ №4, Ігнатенко Богдан, Говорун Дмитро, Шевчук Микола, НВК, Богодист Максим, ЗОШ №6). На Всеукраїнському етапі конкурсу "Посміхнемось щиро Вишні" перемогу та Гран-Прі отримали учениці ЗОШ №1 Кобилько Марина та Романова Маргарита. На Всеукраїнському конкурсі-фестивалі читців "Тарасовими шляхами" також маємо перемогу (Вінкус Єлизавета, НВК). В обласному конкурсі читців "Коли плачуть тюльпани" перемогу здобула Мякішева Марія, ЗОШ №4, обласний конкурс-парад "Літературні герої Котляревського" переможцем визначив Бойко Альону ( гімназія).

У шкільних наукових товариствах відділень МАН проводиться робота з написання та захисту робіт на мовознавчу тематику. Учні- члени МАН - неодноразові переможці та призери обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту. За рейтингом перемог у конкурсі МАН МО вчителів української мови та літератури займає І місце.

Щорічні перемоги учнів у конкурсах захистах науково-дослідницьких робіт свідчать про те, що у кожному закладі дбають про утвердження статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання поваги до культури, традицій українського народу.

На обласних олімпіадах з української мови наші учні також постійно виборюють призові місця.

Місто пишається успіхами Дмитренко Софії, випускниці НВК ім. Л.І. Бугаєвської, нині студентки факультету філології Київського державного національного університету, яка двічі поспіль була переможцем та один раз призером Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, отримувала стипендію імені Тараса Григоровича Шевченка.

Також переможцями були: Чумак Валерія, Кулик Аліна, Суханова Олександра (гімназія), Полубояринова Катерина, Васильєвич Олександр (НВК), Удовиця Ольга (ЗОШ №6). А всього за останні три роки переможцями та призерами обласної олімпіади стали 17 учнів.

На належному рівні проводиться гурткова робота. У кожному навчальному закладі працює драматичний гурток, гурток юного журналіста, різноманітні мовознавчі гуртки, факультативи. Результативністю роботи є участь учнів у випуску шкільних газет, у конкурсах-оглядах драматичних колективів. Юні таланти мають можливість відвідувати міський творчий клуб «Діалог», який допомагає учням друкувати свої вірші на шпальтах міських газет «Громадська думка», «Телеекспрес», а також випускати перші літературні збірочки.

До дня 50-річчя міста Комсомольська було проведено конкурс поетичних творів "Тобі, рідне місто", в якому взяли участь школярі та педагоги міста.

Уся робота міського відділу освіти, методичного кабінету, колективу педагогічних працівників міста і надалі буде спрямована на всебічний розвиток і розширення функціонування української мови, підвищення комунікативної спроможності дітей та молоді, формування в них високого почуття національної самосвідомості.


Начальник міського відділу освіти (підписано) І.В.ШошинаПохожие:

Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconРішення №74 Від 8 червня 2011 року м. Городок Про виконання Програми розвитку І функціонування української мови на 2009 2012 роки на території Городоцького району
Про виконання Програми розвитку і функціонування української мови на 2009 – 2012 роки на території Городоцького району
Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconПро затвердження Програми розвитку і функціонування української мови в Автономній Республіці Крим на 2004-2010 роки
Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки з метою створення належних умов...
Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconПостанова кабінету міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1546 Київ Про затвердження Державної програми розвитку І функціонування української мови на 2004-2010 роки 
Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки
Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconРозпорядження голови облдержадміністрації від 09. 09. 2011 №705 «Про проект районної програми розвитку і функціонування української мови на 2011-2015 роки» Розробник програми Відділ освіти райдержадміністрації Співрозробники програми
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconРішення №405 від 16 березня 2012 року Про затвердження Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території Львівської області на 2012 2014 роки (у новій редакції)
Про затвердження Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території...
Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconРозпорядження голови облдержадміністрації від 21. 02. 2013 р. №56-од «Про проект обласної програми розвитку і функціонування української мови на 2013-2017 роки» Розробник програми Відділ освіти райдержадміністрації Співрозробники програми
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconРішення від 03. 07. 2012 р. Про хід виконання Комплексної програми розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011 2015 роки за 2011 рік та І півріччя 2012 року
«Про затвердження Комплексної програми розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011 – 2015 роки», а також враховуючи пропозиції постійної...
Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconРішення обласної ради від 16. 03. 2012 №405 "Про затвердження Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території Львівської області на 2012-2014 роки (у новій редакції)"
Про внесення змін до рішення обласної ради від 16. 03. 2012 №405 "Про затвердження Програми розвитку української мови, української...
Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconРішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Комсомольська на 2011-2015 роки
Комсомольська на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії шостого скликання від 23. 03. 2011 року та враховуючи пропозиції...
Рішення від 15. 11. 2011 року Про стан виконання Міської програми розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки iconРішення від 25. 04. 2012 №6/18-1 м. Дружківка Про хід виконання комплексної програми «Ветеран» на період 2008 2012 роки
Григоренка В. Б. про хід виконання комплексної програми «Ветеран» на період 2008-2012 роки., затвердженої рішенням Дружківської міської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов