Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання icon

Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчанняНазваниеНаказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання
Дата конвертации20.11.2012
Размер113.06 Kb.
ТипНаказ
скачать >>>
Чернівецька обласна державна адміністрація

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИНАКАЗ


м. Чернівці

27” березня 2008 р. № 141


Про робочі навчальні плани загальноосвітніх

навчальних закладів на 2008/2009 навчальний

рік, його структуру і забезпечення

організованого початку навчання


На виконання статей 15, 16 Закону України “Про загальну середню освіту”, листа Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року № 1/9-83 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік”, наказу управління освіти і науки від 28 березня 2005 року № 120 „Про затвердження Плану дій управління освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти Чернівецької міської ради, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, керівників дошкільних, загальноосвітніх, інтернатних і позашкільних навчальних закладів щодо вирішення проблеми підвищення якості знань, навчання і управління педагогічним персоналом до 2012/2013 навчального року”

Н А К А З У Ю:


 1. Начальникам управління освіти Чернівецької міської ради, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій:

  1. До 01.08.2008 року провести експертизу робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, пояснювальних записок до них на відповідність вимогам листа МОН України від 18.02.2008 року №1/9-83, інших нормативних документів. Затвердити у встановленому порядку:

   1. Робочі навчальні плани початкової школи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29 листопада 2005 року № 682.

   2. Робочі навчальні плани 5-8-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23 лютого 2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 7 травня 2007 року № 357 (додатки 1-4).

   3. Робочі навчальні плани 9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002-2004/2005 навчальні роки, затвердженими наказом МОН України від 25.04.2001 року № 342 (додатки 3, 4).

   4. Робочі навчальні плани старшої школи - за Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003 року № 306. При визначені профілю навчання дотримуватись вимог листа управління освіти і науки облдержадміністрації від 22.05.07р. №31/158 «Про напрями і профілі навчання».

   5. Робочі навчальні плани гімназій і ліцеїв, спеціалізованих шкіл, класів з поглибленим вивченням предметів: 5-8 класи - за Типовими навчальними планами 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 7 травня 2007 року № 357 (додаток 25); 9-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002-2004/2005 навчальні роки, затвердженими наказом МОН України від 25.04.2001 року № 342 (додаток 7).

   6. Робочі навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-8 класи - за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13 березня 2006 року № 182, 9-11 класи - за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 16 липня 2001 року № 516 (додатки 1,2 ).

   7. Робочі навчальні плани для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: 1-8 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13 травня 2005 року № 291 (додатки 2,3 ), з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених новими Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29 листопада 2005 року № 682); 9-11 класи - за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 16 липня 2001 року № 516 (додатки 3-6).

   8. Робочі навчальні плани для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 99.

   9. Робочі навчальні плани вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл розробити – 5-8 класи за Типовими навчальними планами 12-річної школи, затвердженими наказом МОН України від 07.05.2007 р. №357 (додатки 23, 24); 9-12 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/02 – 2004/05 навчальні роки, затвердженими наказом МОН України від 25.04.2001 р. № 342 (додатки 8, 9).

   10. Робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03 листопада 2004 року № 849, 5-6 класи – за тимчасовими Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 14.05..2007 р. №380; 7-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 22.08.2005 р. № 489.

   11. Для 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов дозволено використовувати варіанти навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321 (додаток 1). За цими варіантами можна також складати робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини).

  2. Рекомендувати у школах з румунською мовою навчання вивчати українською мовою предмети інваріантної складової „Історія України”, „Географія України”, „Захист Вітчизни”, за наявності відповідного навчально-методичного і кадрового забезпечення, бажання учнів.

  3. Увести з 01.09.2008 року нові сітку годин, навчальні програми і підручники у 8-х класах базової школи.

  4. При організації індивідуального навчання дітей чітко дотримуватись вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.02р. №732 і зареєстрованого в Мін’юсті України 08.01.03. №9/7330 та змін до нього (наказ МОНУ від 05.02.03р. №61), листа управління освіти і науки облдержадміністрації від 05.09.07р. №31/268.

  5. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів і загальна покласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не повинні перевищувати меж, встановлених Типовими навчальними планами, порушувати санітарно-гігієнічні вимоги, негативно впливати на фізичне і психічне здоров’я школярів. Граничний обсяг домашнього завдання не повинен перевищувати у 2 класі 45 хв., 3 класі – 70 хв., 4 класі – 90 хв.

  6. Граничну наповнюваність класів та тривалість уроків встановлювати відповідно до вимог статей 14, 16 Закону України “Про загальну середню освіту”.

  7. Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у міських загальноосвітніх навчальних закладах має становити 8, сільських – 4 учні. За меншої кількості учнів пропонувати створювати міжкласні та міжшкільні факультативи, курси за вибором учнів.

  8. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювати відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2003 року № 128. За наявності понадбюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів дозволити поділ класів на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів (за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування).

  9. Обсяги навчального навантаження використовувати у межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів і видатків закладів освіти.

  10. Заборонити будь-які зміни інваріантної складової робочих навчальних планів, сформованої на державному рівні та обов’язкової для всіх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. Не допускати зменшення кількості годин робочого навчального плану, що фінансуються покласно (без урахування поділу класів на групи).

  11. Варіативну складову робочих навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладам конкретизувати самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрового забезпечення, рекомендацій МОН України, пропозицій управління освіти і науки облдержадміністрації, відділів (управління) освіти.

  12. Основну увагу приділяти вивченню української мови як державної, предметів природничо-математичного циклу, однієї-двох іноземних мов, сучасних комп’ютерних технологій, а також поглибленню знань з вітчизняної історії і культури, українознавства, основ релігійної етики і моралі у 1-11 (12) класах.

  13. Створювати умови для введення третьої години фізичної культури за рахунок варіативної складової робочого навчального плану, позакласних занять, додатково залучених коштів (тільки при наявності професійних педагогічних кадрів і сучасної матеріально-технічної бази).

  14. На виконання розпорядження голови Чернівецької облдержадміністрації від 29.01.2007 року № 28-р „Про забезпечення продуктивної зайнятості населення та взаємозв’язку ринку освітніх послуг і ринку праці” продовжити у 2008/2009 навчальному році за рахунок варіативної складової робочого навчального плану вивчення основ підприємницької діяльності.

  15. Спільно з органами місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування:

 • організовано провести прийом учнів до 1 та 10 класів, забезпечити нормативне комплектування всіх класів, заборонити при зарахуванні до 1 класу будь-які вступні випробування дітей;

 • вирішити питання здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів, влаштування випускників 11 класів – дітей-сиріт і дітей, які потребують додаткової соціальної допомоги;

 • до 15.08.2008 року укомплектувати загальноосвітні навчальні заклади педагогічними та керівними кадрами, забезпечити навчальними програмами і підручниками;

 • організувати в сільській місцевості підвіз учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому, якщо вони проживають за межею пішохідної доступності.

  1. Здійснити контроль за дотриманням керівниками закладів освіти Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України від 28.03.2005 р. №178 (додаток 1), листів управління освіти і науки облдержадміністрації від 31.03.2005 р. № 31/88 та від 27.04.2005 р. № 31/115.

  2. У всіх видах підготовки до початку 2008/2009 навчального року врахувати тематику обласної серпневої педагогічної конференції “Про виконання вимог Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” від 04 липня 2005 року № 1013/2005, відповідних нормативних документів МОН України, управління освіти і науки облдержадміністрації протягом 2007/2008 навчального року і основні напрями розвитку галузі на 2008/2009 навчальний рік”.

  3. До 10 грудня 2008 року підготувати необхідну документацію для проведення січневих (2009 року) педагогічних конференцій, нарад керівників закладів освіти з порядком денним “Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2008/2009 н.р., завдання на ІІ семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти і забезпечення якості рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)”.

 1. Директору ОІППО Івасюк О.М.:

  1. До 01.08.2008 року розробити і надіслати відповідним методичним службам, керівникам закладів освіти методичні рекомендації щодо змісту навчання у 1-4, 5-7 і 9 класах, організації навчально-виховного процесу за новими програмами викладання предметів базового компонента у 8 класі, змісту профільного навчання учнів 10-11 класів.

  2. До 01.08.2008 року розробити і довести до виконавців інструктивно-методичні матеріали щодо порядку вивчення предметів інваріантної і варіативної складової (регіональний компонент) навчального плану, науково-педагогічні вимоги до складання розкладу занять, раціонального використання навчального часу.

  3. До 01.05.2008 року направити в педагогічні колективи рекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів, в т.ч. використання додаткових годин на предмети інваріантної складової, предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття, консультації.

  4. До 10 серпня 2008 року підготувати повний комплект необхідних документів (сценарій, порядок ведення, доповідь і тези виступу начальника управління освіти і науки, проект рекомендацій, список виступаючих і тематику виступів, повідомлення в засоби масової інформації області) до обласної серпневої педагогічної конференції з порядком денним “Про виконання вимог Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” від 04 липня 2005 року №1013/2005, відповідних нормативних документів МОН України, управління освіти і науки облдержадміністрації протягом 2007/2008 навчального року і основні напрями розвитку галузі на 2008/2009 навчальний рік”.

  5. До 10 грудня 2008 року підготувати повний комплект документів для проведення січневих, 2009 року, педагогічних конференцій і нарад з порядком денним “Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2008/2009 н.р., завдання на ІІ семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)”.

 2. ^ Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів області всіх типів і форм власності:

  1. Вважати основними документами, що регламентують навчально-виховний процес у 2008/2009 н.р., статут, робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу, річний план роботи.

  2. Керуючись листом МОН України від 18.02.08р. №1/9-83 та пп. 1.1.1-1.1.11 цього наказу, розробити і затвердити у встановленому порядку робочі навчальні плани на 2008/2009 навчальний рік з пояснювальною запискою, конкретизацією варіативної складової, програмового забезпечення профілю і змісту допрофесійного навчання.

  3. Суворо дотримуватися гранично допустимого навчального навантаження учнів, а також загальної покласної кількості годин, встановленої Типовими навчальними планами, фондом заробітної плати, затвердженим у кошторисі доходів і видатків навчального закладу.

  4. З метою виховання в учнівської молоді поваги до Конституції, Державного Прапора, Герба та Гімну України здійснювати виключно урочисту і державно-офіційну організацію і проведення заходів, державних, національних і шкільних свят. Оновити (де це необхідно) куточки державної символіки. Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2008/2009 н.р. розпочати першого вересня святом “День знань” і закінчити проведенням екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не пізніше 1 липня 2009 року.

  5. Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

 • І семестр – з 1 вересня по 26 грудня;

 • ІІ семестр – з 12 січня по 30 травня.

  1. Канікули для учнів провести (орієнтовно):

 • осінні – з 27 жовтня по 2 листопада;

 • зимові – з 29 грудня по 11 січня;

 • весняні – з 21 по 29 березня;

 • літні – з дня закінчення навчального року по 31 серпня.

  1. Закінчити 2008/2009 н.р., включаючи проведення екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, згідно з вимогами статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту”.

Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.02.08р. № 1/9-61.

  1. У випускних 9 і 11 (12)-х класах з 2 по 25 червня провести державну підсумкову атестацію навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 року № 94.

  2. З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов, специфіки функціонування навчальних закладів, за погодженням з відповідним органом управління освітою, дозволити змінювати структуру навчального року та графік учнівських канікул. При цьому залишити незмінною загальну кількість навчального часу, що встановлено Законом України “Про загальну середню освіту”: у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня – 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів з урахуванням навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.

  3. У всіх видах підготовки до початку 2008/2009 навчального року, включно з серпневою педагогічною радою, врахувати тематику обласної серпневої педагогічної конференції “Про виконання вимог Указу Президента України „ Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні ” від 04 липня 2005 року №1013/2005, відповідних нормативних документів МОН України, управління освіти і науки облдержадміністрації протягом 2007/2008 навчального року і основні напрями розвитку галузі на 2008/2009 навчальний рік”.

  4. До 12 січня 2009 року провести педагогічні ради з порядком денним “Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2008/2009 н.р. і завдання на ІІ семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів(вихованців)”, проаналізувати досвід впровадження Типових навчальних для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річного навчання.

 1. Наказ опублікувати в обласній інформаційно-методичній газеті “Освіта Буковини” та розмістити на сайті управління освіти і науки облдержадміністрації.

 2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник начальника

управління А.Швець


Похожие:

Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconНаказ №130 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання
Альні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік, наказу управління освіти і науки від 29 березня 2010...
Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconПро навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України доводить до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів району,...
Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconНаказ №185 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року
Ління освіти І науки облдержадміністрації від 07. 10. 2010 №462 "Про демократизацію в системі освіти області", наказу Головного управління...
Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconРекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів І затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку...
Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconРекомендації щодо розроблення робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів
Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку...
Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconПро Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів
України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року №1013/2005,...
Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconПро вивчення правознавства в 2010-2011 навчальному році Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»
Відповідно до Листа мон україни від 10. 08. 10 №1/9-543 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний...
Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconНаказ №848 Про зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів
З метою організованого завершення 2008/2009 навчального року, якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, державної...
Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів міністерство освіти І науки україни наказ 20. 07. 2004 N601 Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ мон №601 від 20. 07. 2004р. "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів"
Наказ №141 Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання iconПро навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов