Положення про Крайову таборову комісію icon

Положення про Крайову таборову комісіюНазваниеПоложення про Крайову таборову комісію
Дата конвертации07.10.2013
Размер40.94 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Положення
про Крайову таборову комісію


Даний документ обговорений і ухвалений Малою Радою Скобиного Круга (МРСК) 20 лютого 2010 року. Із прийняттям цього Положення втрачають чинність «Проложення про Крайову таборову комісію» та «Положення про порядок зголошення та критерії перевірки пластових таборів», прийняті МРСК 7-8 грудня 2002 року і затверджені КПР 23 листопада 2008 року.

1. Загальні засади.

1.1. Метою Крайової Таборової Комісії (далі – КТК) є створення в Україні єдиної системи проведення і оцінювання пластових таборів Уладу Пластунів Новаків та Пластунок Новачок (УПН), Улад Пластунів Юнаків та Улад Пластунок Юначок (УПЮ) та Уладу Старшого Пластунства (УСП).

1.2. Завданнями КТК є:

 • організаційна, інформаційна та методична допомога організаторам таборів різних рівнів;

 • перевірка та контроль за якістю проведення пластових таборів;

 • аналіз стану пластового таборування та подання відповідних пропозицій щодо вдосконалення;

 • організація системи підготовки таборових провідників;

 • організація кампанії оголошення, зголошення учасників та звітування пластових таборів;

 • ведення реєстру пластових таборів в Україні;

 • ведення реєстру таборових провідників та інструкторів на підставі звітів.

^ 2. Формування КТК.

2.1. Кандидати на членів КТК подаються референтурами крайових таборів, іншими зацікавленими особами до 1 лютого поточного року. Склад затверджується Крайовою Пластовою Радою (КПР) на пропозицію Крайових Булав УПН, УПЮ та УСП до 1 березня поточного року. Голова обирається на першому засіданні КТК, яке має впродовж двох тижнів після затвердження КПР складу КТК. Попередній склад КТК діє, поки не затверджений новий склад.

2.2. Вимоги до членів КТК:

 • дійсний член Пласту;

 • відбутий вишкіл ЛШ/ШБ;

 • ступінь у Кадрі Виховників УПН чи УПЮ;

 • досвід пластового таборування (комендант табору, член проводу крайового табору).

2.3. За посадою до складу КТК входять референти табірництва (таборів) УПН, УПЮ та УСП. По можливості в склад КТК запрошуються представники громадськості, Пластприяту, інших молодіжних громадських організацій.

^ 3. Зголошення таборів.

3.1. Усі пластові табори, що відбуваються на терені краю зголошуються до КТК. Окружні та станичні пластові старшини контролюють вчасне зголошення запланованих ними пластових таборів.

3.2. Коменданти всіх таборів окрім зголошення до КТК повинні подбати про своєчасну реєстрацію свої пластових таборів у відповідних пластових установах (станичних старшинах – для курінних, станичних; окружних старшинах – для окружних; Крайових Булавах УПН, УПЮ та УСП – крайових та міжкрайових).

3.3. При дотриманні комендантами або організаторами пластових таборів усіх передумов, зазначених у Напрямних для організації та проведення пластових таборів та в цьому Положенні, відповідні пластові старшини реєструють і надають дозвіл на проведення зголошеного табору.

3.4. Табори, не зголошені до КТК і не зареєстровані у відповідних пластових установах, а також ті, які не подали вчасно відповідного звіту з проведеного табору, вважаються непластовими. Комендантам, організаторам і членам проводів «непластових» таборів відповіді пластові старшини можуть надавати пластові перестороги, аж до виключення з Пласту.

3.5. До КТК необхідно зголосити табір, згідно з оголошеною КТК формою, із зазначенням:

 • цілі табору, дати проведення;

 • окреслення учасників (стать, вік, пластовий ступінь, кількість учасників);

 • програми табору (загальної);

 • проводу табору (кваліфікація, праця на інших таборах, виховна діяльність в Пласті);

 • інформації про місце таборування.

^ 4. Оцінювання таборів.

4.1. КТК проводить оцінку крайових пластових таборів та інших родів пластових таборів (за потребою) згідно вимог даного Положення та Напрямних для організації та проведення пластових таборів. Місцеві таборові комісії (станичні, окружні), створені відповідними пластовими старшинами і зареєстровані у КТК, оцінюють підзвітні їм табори та подають звіт в КТК.

4.2. При перевірці табору члени таборової комісії звертають увагу на:

 • стан таборової документації;

 • наявність необхідних дозволів від органів влади, лісництва, санстанції,

 • наявність медичних довідок в учасників та членів проводу табору;

 • наявність дозволу батьків учасників табору;

 • рівень медичного забезпечення табору;

 • санітарно-гігієнічний стан табору та навколо таборової площі;

 • якість харчів і умови їх зберігання;

 • харчовий план табору та детальне меню на кожний день;

 • виконання умов екологічного таборування;

 • технічне забезпечення табору (приміщення, технічне устаткування, спільний таборовий виряд);

 • стан виконання програми табору;

 • морально-психологічний стан учасників та проводу.

4.3. Комендант табору на прохання членів таборової комісії представляє програму табору. При бажанні члени комісії мають право просити членів ланки інструкторів представити плани занять, дотримання виконання рамового порядку дня на таборі, дотримання членами проводу табору своїх функціональних обов’язків, пояснених у Напрямних для організації та проведення пластових таборів.

4.5. Якщо при перевірці пластового табору виявляються порушення таборового правильника або некомпетентність проводу, таборова комісія має право подати карний звіт на його організаторів до відповідних органів з метою застосування до них пластових пересторог.

^ 5. Звіт з табору.

5.1. Після проведення пластового табору, для його затвердження комендант зобов’язаний подати у місячний термін з дня закриття детальний звіт встановленого КТК зразка до відповідної таборової комісії, яка в свою чергу опрацьовує та представляє отриману звітність відповідним пластовим проводам.

5.2. Відповідні пластові старшини затверджують пластовий табір за умови дотримання даного Положення та Напрямних для організації та проведення пластових таборів.

6. Кінцеві зауваги.

6.1. КТК, окружні, станичні таборові комісії, старшини різних рівнів можуть подавати рекомендації на відзначення найкращих таборових провідників у відповідні пластові органи.

6.2. Одна особа може бути комендантом лише одного виховного табору за сезон.Похожие:

Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про відбіркову комісію Новоушицького технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету
Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України від 28. 11. 2011 р. №1373
Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації
Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і
Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію Обґрунтування необхідності прийняття акта
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про Атестаційну...
Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про Державну акредитаційну комісію та її персональний склад, Положення про ліцензування навчальних закладів, Положення про акредитацію вищих навчальних закладах та Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів
Затвердити Положення про Державну акредитаційну комісію та її персональний склад, Положення про ліцензування навчальних
Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про навчально-методичну комісію факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Загальні положення
Положення про навчально-методичну комісію факультету розроблено на підставі Положення про навчально-методичну раду мдпу імені Богдана...
Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про приймальну комісію вищого навчального закладу України На виконання статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та з метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до вищих навчальних закладів України наказую
Затвердити Примірне положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, що додається
Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти ( z0282-09 ), що додається. Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти ( z0283-09 ), що додається
Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних...
Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Номер: 847 Дата прийняття: 2003. 12. 24
Порядку здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення...
Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про районну комісію з розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни
Про внесення змін до рішення колегії Іллічівської районної адміністрації Маріупольської міської ради від 26. 01. 2011 №4 «Про затвердження...
Положення про Крайову таборову комісію iconПоложення про районну комісію з розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни
Про внесення змін до рішення колегії Іллічівської районної адміністрації Маріупольської міської ради від 26. 01. 2011 №4 «Про затвердження...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов