Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операційНазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій
Дата конвертации13.06.2013
Размер94.21 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


Проект Закону України розроблено з метою усунення різних підходів в оподаткуванні фінансових операцій в Україні, створення однакових конкурентних умов для різних секторів фінансового ринку, комплексного удосконалення механізмів здійснення операцій лізингу, усунення колізій між цивільним та податковим законодавством з питань лізингу, створення необхідних умов для негайного залучення через механізм лізингу інвестицій в оновлення основних фондів підприємств української економіки. Законопроект передбачає посилення регулювання лізингової діяльності, що позитивно вплине на можливість виконання лізинговими компаніями зобов’язань за довгостроковими договорами фінансування.

Законопроект розроблено у відповідності з кращою європейською практикою, узагальненою асоціацією LEASEUROPE, що об’єднує всі національні лізингові асоціації європейських країн, та з урахуванням позитивних норм Модельного закону про лізинг, прийнятого Міжпарламентською асамблеєю країн СНД та проекту Модельного закону про лізинг, який на сьогодні розробляється УНІДРУА та Міжнародною фінансовою корпорацією.


^ 2. Цілі та завдання прийняття акта


Подолання наслідків світової кризи та стабілізація економічного стану України можлива лише за умови негайного створення альтернативних механізмів фінансування, які би дозволили підприємствам різних галузей економіки збільшити ефективність діяльності, а, отже, і конкурентоспроможність. Реалізація такого завдання потребує інвестицій, значна частина яких, як свідчить світова практика, здійснюється через механізм лізингу (середній показник по Європі 15-17% від інвестицій в основні фонди фінансується через лізинг, дані LEASEUROPE).

Метою розробки законопроекту є:

1) створення необхідних передумов для розширення можливостей використання суб’єктами господарювання операцій лізингу для оновлення основних фондів, збільшення виробництва валового продукту, а, отже, податкової бази для подальшого наповнення державного бюджету;

2) підвищення контролю з боку держави, в особі її спеціального уповноваженого органу в галузі регулювання ринків фінансових послуг, за діяльністю лізингодавців шляхом встановлення такої необхідної умови їх діяльності як реєстрація в якості фінансової установи.


^ 3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта


Предметом правового регулювання законопроекту є створення державою рівних з іншими секторами фінансових ринків конкурентних умов для розвитку лізингу транспорту, житла, обладнання у підприємств різних видів економічної діяльності.

Предметом правового регулювання проекту акта є забезпечення єдиного підходу до регулювання та удосконалення правовідносин лізингу.


З цією метою пропонується внести зміни до:

 • Закону України Про податок на додану вартість з метою:

 • врегулювання питання оподаткування винагороди лізингодавця, що сплачуються у складі лізингового платежу при фінансовому лізингу.

 • визначення податкових аспектів повернення предмета лізингу;
 • Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” із метою запобігання податкової дискримінації та встановлення правил оподаткування операцій та умов отримання фізичною особою – платником цього податку права на податковий кредит, пов’язаних з фінансовим лізингом житла на рівні аналогічних за економічною суттю та наслідками операціями, пов’язаними з іпотечним житловим кредитуванням. • Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” з метою:

 • визначення податкових аспектів повернення предмета лізингу;
 • Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» із метою:

 • визначення питання сплати збору лізингоодержувачами;
 • Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" із метою:

 • встановлення розміру мита для нотаріального посвідчення договорів фінансового лізингу, а також оренди транспортних засобів. • Господарського кодексу України, оскільки правове регулювання відносин лізингу вже міститься в Цивільному кодексі України та Законі України «Про фінансовий лізинг», норми Господарського кодексу суперечать нормам названих законодавчих актів та унеможливлюють проведення лізингових операцій. Так, запропоновано:

 • Вести зміни до статті 292 Кодексу, оскільки чинне в цій статті визначення лізингу унеможливлює придбання предметів лізингу за позичкові кошти, якими за змістом статті 10 Закону України «Про інвестиційну діяльність» є облігаційні позики, кредити банків та бюджетні кредити; забороняє проведення операцій сублізингу, що вважається прогресивною новелою Закону України «Про фінансовий лізинг»;
 • Цивільного кодексу України з метою:

 • визначення ролі та місця продавця (постачальника) предмету лізингу в операції фінансового лізингу та порядку взаємодії сторін лізингової операції;

 • визначення місця передачі предмету лізингу лізингоодержувачу;

 • визначення моменту переходу до лізингоодержувача права власності;

 • врегулювання відносин між лізингодавцем, продавцем та лізингоодержувачем в частині розподілу відповідальності між ними;
 • Закону України «Про фінансовий лізинг» з метою:

 • визначення лізингодавця в якості фінансової установи;

 • надання можливості передавати у фінансовий лізинг підприємства як єдині майнові комплекси, якщо до їх складу не входять об’єкти цивільних прав, що відповідно до закону не можуть бути предметом лізингу;

 • запровадження механізму використання лізингодавцем судового наказу для прискореного повернення предмету лізингу у разі неплатежів лізингоодержувача;

 • врегулювання питання переходу права власності на предмет лізингу після закінчення строку дії договору лізингу;

 • більш надійного захисту лізингодавця у разі ліквідації лізингоодержувача та у випадку несплати ним чергових лізингових платежів;

 • захисту інтересів лізингодавця у разі, якщо заборгованість лізингоодержувача є значною та лізингодавець письмово попередив лізингоодержувача про необхідність виправлення протягом визначеного строку порушень умов виконання обов’язку зі сплати лізингових платежів, що відповідає найкращій світовій практиці, зокрема Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг та проекту Типового закону «Про лізинг»;
 • Закону України Про виконавче провадження з метою:

 • уточнення положень щодо виконання державними виконавцями виконавчих написів нотаріусів про повернення предмета лізингу;


10. Закону України “Про дорожній рух” з метою удосконалення унормування питань реєстрації та державного технічного огляду транспортних засобів, які є предметом договорів фінансового (оперативного) лізингу.


^ 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання


У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України,

Закон України “Про податок на додану вартість”

Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»

Господарський кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Закон України “Про фінансовий лізинг”;

Закон України “Про виконавче провадження”;

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закон України “Про дорожній рух”;

Декрет Кабінет Міністрів України “Про державне мито”;

Реалізація проекту Закону змін до інших законів України не потребує.

Реалізація проекту Закону змін вимагає змін до підзаконних актів України, зокрема:

 1. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 січня 2004 року N 21 Про затвердження Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 492/9091;

 2. Необхідна розробка та затвердження з боку Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу лізингового компанії, до Державного реєстру фінансових установ^ 5. Фінансово-економічне обґрунтування


Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

Розвиток лізингу на сьогодні дозволить терміново розширити можливості підприємств української економіки в залученні капіталу для довгострокового фінансування придбання основних засобів. До сьогодні розвиток цього фінансового сегменту стримувався нерівними конкурентними умовами у порівнянні з сектором кредитування, що виникли внаслідок відсутності комплексного підходу у створенні регулятивного поля для лізингової діяльності. Так, у 2008 році, рівень проникнення лізингу у інвестиції в основні засоби становив в Україні менше 4%, у той час як у європейських країнах – більше 16%; рівень проникнення лізингу у фінансування транспортних засобів в Україні становив близько 1,5%, у європейських країнах – близько 40% (дані Держфінпослуг, Мінстату, Leaseurope, Eurostat).

Реалізація цього закону створить грунт для нормального функціонування лізингових компаній в Україні, надходження на ринок довгострокового позичкового капіталу України близько екв. 20 млрд доларів США протягом наступних 3-4 років. Розрахунок базується на статистичних даних 2008 року: лише за умови досягнення Україною рівня проникнення лізингу в інвестиції середньоєвропейського рівня, у 2008 році сума фінансових інвестицій в економіку України була б більшою на екв.3,5 млрд. доларів США. При збільшенні інвестиційної активності українських підприємств, відповідно, сума збільшиться.

Збільшення фінансування лізинговими компаніями відображається прямо на:

 • надходженнях до пенсійного фонду від реєстрації транспортних засобів (навіть за досягнення рівня фінансування транспортних засобів через лізинг до рівня Польщі чи Естонії (близько20% транспортних засобів придбаваються через лізинг), сума надходжень до Пенсійного фонду від додатково придбаних 100 тис. авто щорічно складе не менше ніж 350 млн.грн.);

 • транспортному податку (оціночно щорічно від додаткових 100 тис. транспортних засобів, близько 100 млн.грн.);

 • податкових платежів з заробітних плат (за розрахунками Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців», сума відрахувань до бюджету в найближчі 5 років може скласти 195 млн.грн.).

Найбільший ефект від збільшення фінансування лізинговими компаніями є непрямим: за оцінками різних експертів, збільшення основних засобів на 1 грн. протягом 5 років дає економічний ефект по надходженню платежів до бюджетів різних рівнів на суму 1 грн. Відповідно, оцінити непрямий економічний ефект від інвестицій на еквівалент 20 млрд. доларів США можна в еквіваленті 160 млрд. грн. бюджетних надходжень протягом найближчих 5 років.


^ 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта


Удосконалення правового поля регулювання лізингових відносин дозволить суттєво розширити використання лізингу як альтернативного довгострокового механізму фінансування придбання транспорту, обладнання, техніки, нерухомості, сприятиме ефективному використанню цього механізму суб’єктами господарювання.

Реалізація запропонованих змін у законодавстві сприятиме:

 • значному розширенню пропозиції на ринку довгострокових ресурсів для українських підприємств, а, отже, і в подальшому підвищенню їх конкурентоспроможності;

 • збільшенню бюджетних надходжень від росту виробництва товарів і послуг, що будуть вироблятись на придбаних у лізинг основних засобах;

 • здешевленню лізингових операцій для їх кінцевих користувачів – лізингоодержувачів;

 • мінімізації ризиків учасників договорів лізингу;

 • розвитку стабільного, конкурентного, такого, що функціонує на загальновизнаній світовій основі з відповідною розгалуженою інфраструктурою та різними видами фінансування, фінансового ринку України.Похожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconПояснювальна записка на 6 арк. Порівняльна таблиця на 54 арк. Проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк. Електронна версія зазначених документів
Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону...
Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій
У законі України Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156 із наступними...
Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування
Законопроектом передбачено внести зміни до деяких законодавчих актів з метою недопущення погіршення умов діяльності суб’єктів господарювання...
Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconЗакон України "Про податок на додану вартість" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів
України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих...
Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності»
Го Указом Президента України від 12. 03. 2012 року №187/2012, яким передбачено спрощення дозвільної системи у сфері містобудування...
Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності»
Их видів господарської діяльності» розроблено з метою сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та у відповідності до Закону...
Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування виконання
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо фінансування виконання виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового...
Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження виникнення професійних захворювань у працівників»
Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження виникнення
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов