Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів icon

Закон України "Про податок на додану вартість" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінівНазваниеЗакон України "Про податок на додану вартість" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів
страница2/5
Дата конвертации13.06.2013
Размер0.81 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
1   2   3   4   5

Будь-які витрати зі страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних фондів платника податку; екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; кредитних та інших ризиків платника податку, пов'язаних із здійсненням ним господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, діючого на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого не передбачена законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Будь-які витрати зі страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних фондів платника податку; екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; об’єктів фінансового лізингу; кредитних та інших ризиків платника податку, пов'язаних із здійсненням ним господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, діючого на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов'язковість якого не передбачена законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.


Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку - страхувальника, застраховані збитки, понесені таким платником податку, відносяться до його валових витрат у податковий період їх понесення, а суми страхового відшкодування таких збитків включаються до валових доходів такого платника податку у податковий період їх отримання.

Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку - страхувальника, застраховані збитки, понесені таким платником податку, відносяться до його валових витрат у податковий період їх понесення, а суми страхового відшкодування таких збитків включаються до валових доходів такого платника податку у податковий період їх отримання.


Віднесення до складу валових витрат платника податку витрат із страхування (крім витрат по медичному, пенсійному страхуванню та за обов'язковими видами страхування) здійснюється в розмірі, що не перевищує 5 відсотків валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року, а для сільськогосподарських підприємств - за звітний податковий рік.

Віднесення до складу валових витрат платника податку витрат із страхування (крім витрат по медичному, пенсійному страхуванню та за обов'язковими видами страхування) здійснюється в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валових витрат за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року, а для сільськогосподарських підприємств - за звітний податковий рік.


пункт 5.5. Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями.


пункт 5.5. Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями.


підпункт 5.5.2.


підпункт 5.5.2.


Для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу валових витрат витрат на виплату або нарахування процентів за кредитами та іншими борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.

Для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу валових витрат на виплату або нарахування процентів за кредитами та іншими борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів та процентів по договорах фінансового лізингу, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.


Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду


Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду


пункт 7.9. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями


пункт 7.9. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями


7.9.6. Оподаткування операцій лізингу (оренди) здійснюється у такому порядку

7.9.6. Оподаткування операцій лізингу (оренди) здійснюється у такому порядку:


передання майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму валових доходів, а орендар збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У такому ж порядку здійснюється оподаткування операцій з оренди землі та жилих приміщень;

передання майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов'язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму валових доходів, а орендар збільшує суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У такому ж порядку здійснюється оподаткування операцій з оренди землі та жилих приміщень;


передання майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує валові доходи, а у разі передання у фінансовий лізинг майна, що на момент такого передання перебувало у складі основних фондів орендодавця, - змінює відповідну групу основних фондів згідно з правилами, визначеними статтею 8 цього Закону для їх продажу, а орендар збільшує відповідну групу основних фондів на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування процентів або комісій, нарахованих або таких, що будуть нараховані на вартість об'єкта фінансового лізингу, відповідно до договору) за наслідками податкового періоду, в якому відбувається таке передання. При нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує валові доходи, а орендар збільшує валові витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу), за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У разі коли у майбутніх податкових періодах орендар повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об'єкта у власність, таке передання прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об'єкта орендодавцю за звичайною ціною, діючою на момент такого зворотного продажу, але не менше первісної вартості такого основного фонду, зменшеної на суму нарахованої амортизації, згідно з нормами статті 8 цього Закону. У разі коли вартість об'єкта фінансового лізингу, що вперше вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою вартості витрат на його придбання або спорудження, податковий орган має право провести позачергову перевірку для визначення рівня звичайної ціни;


передання майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує валові доходи, а у разі передання у фінансовий лізинг майна, що на момент такого передання перебувало у складі основних фондів орендодавця, - змінює відповідну групу основних фондів згідно з правилами, визначеними статтею 8 цього Закону для їх продажу, а орендар збільшує відповідну групу основних фондів на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування процентів або комісій, нарахованих або таких, що будуть нараховані на вартість об'єкта фінансового лізингу, відповідно до договору) за наслідками податкового періоду, в якому відбувається таке передання. При нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує валові доходи, а орендар збільшує валові витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу), за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У разі коли у майбутніх податкових періодах орендар повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об'єкта у власність, таке передання прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об'єкта орендодавцю за ціною, яка визначається на рівні суми лізингових платежів в частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу, що є несплаченими за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення.


передання в оренду житлового фонду або землі здійснюється за правилами оперативного лізингу.

передання в оренду землі здійснюється за правилами оперативного лізингу;


абзац відсутній

перехід права власності на об’єкт лізингу від орендодавця (власника майна) до іншої особи (нового власника майна) із збереженням відповідних права та обов'язків орендодавця за договором фінансового лізингу не змінює податкових зобов'язань орендодавця, орендаря та нового власника майна, сформованих до моменту передачі у власність такого майна (об’єкту лізингу) іншій особі (новому власнику майна).


22.15. Тимчасово, на період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2011 року (включно), для банків-резидентів датою збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій є дата отримання таких доходів.22.15. Тимчасово, на період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2011 року (включно), для банків-резидентів та лізингових компаній-резидентів датою збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій та операцій фінансового лізингу є дата отримання таких доходів, для платників податку – позичальників банків датою збільшення валових витрат на суми процентів (комісійних) за фінансовим кредитом є дата фактичної сплати таких процентів (комісійних).


Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно) але не отримані станом на 1 січня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.

Доходи від кредитних операцій банків, та лізингових операцій лізингових компаній нараховані за період з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно) але не отримані станом на 1 січня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку та лізингової компанії на дату їх фактичного отримання.


^ Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»

Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:


Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:


пункт 7


пункт 7


7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом;

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом, а також лізингоодержувачам за договорами фінансового лізингу;


^ Закону України

«Про податок з доходів фізичних осіб»

Закону України

«Про податок з доходів фізичних осіб»

Стаття 5. Податковий кредит


Стаття 5. Податковий кредит

підпункт 5.3.1


підпункт 5.3.1


5.3.1. частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 цього Закону;


5.3.1. частину суми процентів (комісій) за іпотечним кредитом або договором фінансового лізингу житла, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно із статтею 10 цього Закону;

^ Стаття 10. Оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуваннямСтаття 10. Оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням та фінансовим лізингом житла


10.1. Платник податку - резидент має право включити до складу податкового кредиту частину суми процентів за іпотечним житловим кредитом, фактично сплачених протягом звітного податкового року.


10.1. Платник податку - резидент має право включити до складу податкового кредиту частину суми процентів за іпотечним житловим кредитом або договором фінансового лізингу житла, фактично сплачених протягом звітного податкового року.


Таке право виникає у разі, якщо за рахунок такого іпотечного житлового кредиту будується чи придбається житловий будинок (квартира, кімната), визначений таким платником податку як основне місце його проживання.Таке право виникає у разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту або за договором оренди житла з викупом або фінансового лізингу житла придбається, а для іпотечного житлового кредиту та/або операцій оренди житла з викупом також будується житловий будинок (квартира, кімната), визначений таким платником податку як основне місце його проживання


10.2. Частина суми процентів, яка включається до складу податкового кредиту платника податку - позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року у рахунок його погашення, на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою:


К = МП / ФП, де


К - коефіцієнт;


МП - мінімальна загальна площа житла, яка дорівнює 100 квадратних метрів;


ФП - фактична загальна площа житла, яке будується (придбається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту.


10.2. Частина суми процентів (винагороди) , яка включається до складу податкового кредиту платника податку – позичальника іпотечного житлового кредиту або лізингоодержувача фінансового лізингу житла, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року у рахунок його погашення, на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою:


К = МП / ФП, де


К - коефіцієнт;


МП - мінімальна загальна площа житла, яка дорівнює 100 квадратних метрів;


ФП - фактична загальна площа житла, яке будується (придбається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту або фінансового лізингу житла.


Якщо цей коефіцієнт є більшим одиниці, то до складу податкового кредиту включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта.

Якщо цей коефіцієнт є більшим одиниці, то до складу податкового кредиту включається сума фактично сплачених процентів (винагороди) за іпотечним кредитом або фінансовим лізингом житла без застосування такого коефіцієнта.


10.3. Якщо товариство співвласників житла або житловий кооператив не виконує обов'язків із своєчасного погашення основної суми чи процентів за іпотечним житловим кредитом, то стягнення не може бути спрямовано на житло особи, яка не має заборгованості за основною сумою та процентами за таким іпотечним кредитом, а також на місця загального користування у частині, що припадає на неї.


10.3. Якщо товариство співвласників житла або житловий кооператив не виконує обов'язків із своєчасного погашення основної суми чи процентів за іпотечним житловим кредитом то стягнення не може бути спрямовано на житло особи, яка не має заборгованості за основною сумою та процентами за таким іпотечним кредитом, а також на місця загального користування у частині, що припадає на неї.


10.4. Продаж підвалів або горищ товариства співвласників житла або житлового кооперативу, надання їх в оренду чи надання права на здійснення будь-яких перебудов чи надбудов (мансард) відбувається у випадку, якщо таке товариство або кооператив відповідно до його статуту (положення) укладає відповідну цивільно-правову угоду, а за наявності залученого ними іпотечного кредиту - за письмової згоди кредитора.

10.4. Продаж підвалів або горищ товариства співвласників житла або житлового кооперативу, надання їх в оренду чи надання права на здійснення будь-яких перебудов чи надбудов (мансард) відбувається у випадку, якщо таке товариство або кооператив відповідно до його статуту (положення) укладає відповідну цивільно-правову угоду, а за наявності залученого ними іпотечного кредиту - за письмової згоди кредитора.

Кошти, отримані за такою угодою, зараховуються на рахунок такого товариства або кооперативу та спрямовуються на погашення основної суми та процентів за іпотечним житловим кредитом, а за відсутності зобов'язань з такого кредиту - зараховуються на рахунок особи, яка надає комунальні послуги такому товариству або кооперативу у порядку, визначеному їх керівними органами.


10.5. Право на включення до складу податкового кредиту суми, розрахованої згідно з цією статтею, надається платнику податку не частіше одного разу на 10 календарних років починаючи з року, в якому об'єкт житлової іпотеки придбається або починає будуватися.


10.5. Право на включення до складу податкового кредиту суми, розрахованої згідно з цією статтею, надається платнику податку не частіше одного разу на 10 календарних років починаючи з року, в якому об'єкт житлової іпотеки (фінансового лізингу) придбається, передається у фінансовий лізинг або починає будуватися.


Якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більший, ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до складу податкового кредиту за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту.Якщо іпотечний житловий кредит, фінансовий лізинг житла має строк погашення більший, ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до складу податкового кредиту за новим іпотечним житловим кредитом, фінансовим лізингом житла виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів (винагороди) попереднього іпотечного житлового кредиту, договору фінансового лізингу житла.


У разі коли подружжя, у спільній сумісній власності яких знаходився об'єкт іпотеки, розлучається, то зазначені строки поширюються на колишнього члена подружжя, у власності якого залишається об'єкт іпотеки, а у разі поділу такого об'єкта між колишніми членами подружжя - на кожного такого члена

У разі коли подружжя, у спільній сумісній власності яких знаходився об'єкт іпотеки, розлучається, то зазначені строки поширюються на колишнього члена подружжя, у власності якого залишається об'єкт іпотеки, а у разі поділу такого об'єкта між колишніми членами подружжя - на кожного такого члена.


Платник податку має право відновити право на включення частини суми процентів, фактично сплачених за новим іпотечним житловим кредитом, до складу податкового кредиту без дотримання зазначених у цій статті строків у разі:


Платник податку має право відновити право на включення частини суми процентів, фактично сплачених за новим іпотечним житловим кредитом, до складу податкового кредиту без дотримання зазначених у цій статті строків у разі:


а) примусового продажу або конфіскації об'єкта іпотеки у випадках, передбачених законом;


а) примусового продажу або конфіскації об'єкта іпотеки у випадках, передбачених законом;


б) ліквідації об'єкта житлової іпотеки за рішенням органу місцевої влади у випадках, передбачених законом;


б) ліквідації об'єкта житлової іпотеки за рішенням органу місцевої влади у випадках, передбачених законом;


в) зруйнування об'єкта житлової іпотеки або визнання його непридатним для використання з причин нездоланної сили (форс-мажору);


в) зруйнування об'єкта житлової іпотеки або визнання його непридатним для використання з причин нездоланної сили (форс-мажору);


г) продажу об'єкта іпотеки у зв'язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку відповідно до закону.


г) продажу об'єкта іпотеки у зв'язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку відповідно до закону.


10.6. Право на включення частини суми процентів, фактично сплаченої за іпотечним житловим кредитом, до складу податкового кредиту має особа, яка досягла 18-річного віку. Це правило не поширюється на випадки, коли:


10.6. Право на включення частини суми процентів (винагороди), фактично сплаченої за іпотечним житловим кредитом, фінансовим лізингом житла , до складу податкового кредиту має особа, яка досягла 18-річного віку. Це правило не поширюється на випадки, коли:


а) об'єкт іпотеки перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності подружжя, один з членів якого молодший за віком;


а) об'єкт іпотеки перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності подружжя, один з членів якого молодший за віком;


б) за умовами заповіту об'єкт іпотеки передається у спадщину фізичній особі, молодшій за віком.


б) за умовами заповіту об'єкт іпотеки передається у спадщину фізичній особі, молодшій за віком.


10.7. Розподіл витрат між членами подружжя


10.7. Розподіл витрат між членами подружжя


10.7.1. Право на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів, фактично сплаченої за іпотечним житловим кредитом, надається одному з членів подружжя, у спільній частковій або спільній сумісній власності якого знаходиться об'єкт іпотеки. При цьому кредитна угода має бути підписаною обома членами такого подружжя або одним з членів подружжя за наявності нотаріально завіреної довіреності іншого члена подружжя на таке підписання.10.7.1. Право на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів (винагороди), фактично сплаченої за іпотечним житловим кредитом, фінансовим лізингом житла, надається одному з членів подружжя, у спільній частковій або спільній сумісній власності якого знаходиться об'єкт іпотеки (фінансового лізингу). При цьому кредитна угода або договір фінансового лізингу житла мають бути підписані обома членами такого подружжя або одним з членів подружжя за наявності нотаріально завіреної довіреності іншого члена подружжя на таке підписання.


Якщо таке подружжя розлучається, то право на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів, фактично сплаченої за іпотечним житловим кредитом, має платник податку, у власності якого залишається за домовленістю сторін або за рішенням суду такий об'єкт іпотеки.Якщо таке подружжя розлучається, то право на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів (виногороди), фактично сплаченої за іпотечним житловим кредитом або фінансовим лізингом житла, має платник податку, у власності якого залишається за домовленістю сторін або за рішенням суду такий об'єкт іпотеки (фінансового лізингу житла) або такий платник податку є орендарем за договором оренди житла з викупом.


10.7.2. Якщо внаслідок розлучення об'єкт іпотеки поділяється між колишніми членами подружжя, то правом на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів за іпотечним житловим кредитом мають обидва колишніх члени подружжя відповідно до розподіленого між ними обов'язку з погашення суми такого кредиту та процентів за ним, якщо такий розподіл дозволено кредитним іпотечним договором.10.7.2 Якщо внаслідок розлучення об'єкт іпотеки (фінансового лізингу житла) поділяється між колишніми членами подружжя, то правом на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів (винагороди) за іпотечним житловим кредитом, фінансовим лізингом житла мають обидва колишніх члени подружжя відповідно до розподіленого між ними обов'язку з погашення суми такого кредиту (фінансового лізингу житла) та процентів (винагороди) за ним, якщо такий розподіл дозволено кредитним іпотечним договором або договором фінансового лізингу житла.


10.7.3. Якщо член подружжя, який мав право на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів за іпотечним житловим кредитом, помирає або визнається за рішенням суду померлим чи безвісно відсутнім, то таке право переходить до іншого члена подружжя починаючи з процентів, сплачених з початку звітного року, на який припадає така смерть або таке рішення суду.


10.7.3. Якщо член подружжя, який мав право на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів (винагороди) за іпотечним житловим кредитом, фінансовим лізингом житла, помирає або визнається за рішенням суду померлим чи безвісно відсутнім, то таке право переходить до іншого члена подружжя починаючи з процентів (винагороди), сплачених з початку звітного року, на який припадає така смерть або таке рішення суду.


10.7.4. Якщо позичальник бере шлюб після отримання іпотечного житлового кредиту або його частини, то особою, відповідальною за його погашення, є такий позичальник, а власність, яка перебуває в іпотеці згідно з договором іпотечного житлового кредитування, не може бути включеною до складу спільної часткової або спільної сумісної власності такого подружжя до повного погашення такого іпотечного житлового кредиту та процентів за ним.10.7.4. Якщо позичальник бере шлюб після отримання іпотечного житлового кредиту або фінансового лізингу житла або його частини, то особою, відповідальною за його погашення, є такий позичальник (лізингоодержувач) , а об’єкт, який перебуває в іпотеці (фінансовому лізингу житла) згідно з договором іпотечного житлового кредитування або фінансового лізингу житла, не може бути включеною до складу спільної часткової або спільної сумісної власності такого подружжя до повного погашення такого іпотечного житлового кредиту або фінансового лізингу житла та процентів за ним.


10.8. Платник податку достроково позбавляється права на включення частини суми процентів за іпотечним житловим кредитом до складу податкового кредиту у разі втрати ним резидентського статусу, а також при виїзді такого платника податку за межі України на постійне місце проживання (із втратою резидентського статусу або без такої).

10.8. Платник податку достроково позбавляється права на включення частини суми процентів (винагороди) за іпотечним житловим кредитом або фінансовим лізингом житла до складу податкового кредиту у разі втрати ним резидентського статусу, а також при виїзді такого платника податку за межі України на постійне місце проживання (із втратою резидентського статусу або без такої).


Стаття 22. Прикінцеві положення


22.1.4. Підпункт 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 цього Закону у частині включення до загального місячного оподатковуваного доходу доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат та підпункти 9.2.1 і 9.2.2 пункту 9.2 статті 9 цього Закону у частині оподаткування процентів набирають чинності з 1 січня 2013 року.

Стаття 22. Прикінцеві положення


22.1.4. Підпункт 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 цього Закону у частині включення до загального місячного оподатковуваного доходу доходів у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат та підпункти 9.2.1 і 9.2.2 пункту 9.2 статті 9 цього Закону у частині оподаткування процентів, та підпункти 5.3.1 статті 5, підпункти 10.1, 10.2, 10.5, 10.7 статті 10 в частині віднесення до складу податкового кредиту процентів (комісій) за договором фінансового лізингу житла набирають чинності з 1 січня 2013 року.


Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

Стаття 3. Розміри ставок державного мита


Стаття 3. Розміри ставок державного мита


пункт 3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:


пункт 3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:

підпункт «у» за нотаріальне посвідчення договорів:


підпункт «у» за нотаріальне посвідчення договорів:


абзаци четвертий та п’ятий відсутні


фінансового лізингу 0,01 відсотка предмета фінансового лізингу, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

оренди (суборенди) транспортних засобів 0,01 відсотка предмета фінансового лізингу, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

1   2   3   4   5Похожие:

Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: …
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складення фінансової звітності
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про податок з доходів фізичних осіб Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні
Додаткові блага кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються)
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" Стаття Визначення термінів
Стаття 16. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні
Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» і «Про банки і банківську...
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (витяг станом на 17. 11. 2005р.) Стаття Визначення термінів

Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (витяг станом на 16. 06. 2005р.) Стаття Визначення термінів

Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: …
Стаття Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції в Україні (статті 1, 11 І 12 та розділ VIII „Прикінцеві та перехідні положення ) Стаття Визначення термінів
Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про автомобільний транспорт Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України від 23 лютого 2006 року n 3492-iv законом України
Загальні засади діяльності автомобільного транспорту стаття Визначення основних термінів
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про оподаткування прибутку підприємств (станом на 21. 08. 2009) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Матеріальний актив основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов