Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів icon

Закон України "Про податок на додану вартість" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінівНазваниеЗакон України "Про податок на додану вартість" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів
страница3/5
Дата конвертации13.06.2013
Размер0.81 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
1   2   3   4   5

^ Господарський кодекс України

Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання


Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання


1.Лізинг-це господарська діяльність,спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, щоналежить лізингодавцю або набувається ним у власність(господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.


^ 1. Правове регулювання лізингу здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України та інших законів.2. Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів - фінансовий чи оперативний. За формою здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним тощо.


3. Об'єктом лізингу може бути нерухоме і рухоме майно, призначене для використання як основні фонди, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень.

4. Майно, зазначене в частині першій цієї статті, яке є державною (комунальною) власністю, може бути об'єктом лізингу тільки за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном, відповідно до закону.

5. Не можуть бути об'єктами лізингу земельні ділянки, інші природні об'єкти, а також цілісні майнові комплекси державних (комунальних) підприємств та їх структурних підрозділів.

6. Перехід права власності на об'єкт лізингу до іншої особи не є підставою для розірвання договору лізингу.

7. Правове регулювання лізингу здійснюється відповідно до цього Кодексу та інших законів.
Цивільний кодекс України

Стаття 806. Договір фінансового лізингу


Стаття 806. Договір фінансового лізингу


1. За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).1.За договором фінансового лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у володіння та користування річ, що належить лізингодавцю на праві власності і була набута ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або річ, спеціально придбану лізингодавцем у визначеного лізингоодержувачем продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).

У разі, якщо лізингодавець придбає предмет договору фінансового лізингу у визначеного лізингоодержувачем продавця (постачальника), він зобов’язаний письмово повідомити продавця (постачальника) про те, що договір купівлі-продажу (поставки) укладається у зв’язку з договором фінансового лізингу (стаття 516 цього Кодексу). При цьому, таке повідомлення може бути викладене в тексті договору купівлі-продажу (поставки).


2. До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом.


2. За згодою лізингодавця з моменту укладення договору фінансового лізингу до лізингоодержувача переходить право лізингодавця за договором купівлі-продажу (поставки) вимагати передачі йому предмету лізингу, якщо інше не встановлено договором.


До відносин, пов'язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом

До відносин, пов’язаних з фінансовим лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом.


3. Особливості окремих видів і форм лізингу встановлюються законом

3. Лізингоодержувач зобов’язаний прийняти предмет договору фінансового лізингу безпосередньо за місцем проживання (місцезнаходження) продавця (постачальника), якщо інше не встановлено договором або законом.

^ 4. До договору фінансового лізингу застосовуються положення статей 759 – 786 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених законом.

5. Фінансовий лізинг житла є особливим видом фінансового лізингу. До договору фінансового лізингу житла застосовуються положення статей 812-821, 823 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених законом.


^ 6. Особливості окремих видів і форм фінансового лізингу встановлюються законом.


Стаття 8071. Право власності на предмет договору лізингу

Стаття 8071. Право власності на предмет договору лізингу


стаття відсутня

1. Предмет договору лізингу протягом усього строку дії договору лізингу є власністю лізингодавця. У разі переходу права власності на предмет договору лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та обов'язки лізингодавця переходять до нового власника предмету лізингу.

^ 2. Після закінчення строку договору лізингу предмет договору лізингу може бути:

переданий у власність лізингоодержувача після сплати повної його вартості у складі лізингових платежів за договором фінансового лізингу;

викуплений лізингоодержувачем за залишковою вартістю за договором фінансового лізингу;

повернутий лізингодавцю за договором фінансового лізингу.


Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу


Статтю 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу


1. Якщо відповідно до договору непрямого лізингу вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов'язання щодо якості,
комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець (постачальник) та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо продажу (поставки) предмета договору лізингу

1. Якщо відповідно до договору лізингу вибір продавця (постачальника) предмету договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем та/або лізингодавцем за порушення зобов'язання щодо якості, комплектності, справності предмету договору лізингу, його доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо. Якщо лізингодавець здійснив вибір продавця (постачальника) предмету договору лізингу, лізингоодержувач має право на власний вибір звернутися з вимогами, що випливають з порушення умов продажу (поставки) предмету договору лізингу, до продавця (постачальника) або лізингодавця, якщо договором лізингу не встановлено інше.


2. Ремонт і технічне обслуговування предмета договору лізингу здійснюються продавцем (постачальником) на підставі договору між лізингоодержувачем та продавцем (постачальником).


^ 2. Ремонт та (або) технічне обслуговування предмету договору лізингу може здійснюватись на підставі відповідного договору.

Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмету договору фінансового лізингу

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором або законом

Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмету договору фінансового лізингу

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмету договору лізингу переходить до лізингоодержувача з моменту його передачі у володіння лізингоодержувачу, якщо інше не встановлено договором.


2. Якщо лізингодавець або продавець (постачальник) прострочили передання предмета договору лізингу лізингоодержувачу або лізингоодержувач прострочив повернення предмета договору лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила.

2. Якщо лізингодавець або продавець (постачальник) прострочили передання предмету договору лізингу лізингоодержувачу або лізингоодержувач прострочив повернення предмету договору лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила.


Закон України “Про фінансовий лізинг”

Стаття 3. Предмет лізингу


Стаття 3. Предмет лізингу


1. Предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.


1. Предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.


2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).


^ 2. Не можуть бути предметом (об’єктом) лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти.


3. Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому цим Законом.

3. Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому цим Законом.


Стаття 4. Суб'єкти лізингу


Стаття 4. Суб'єкти лізингу


Суб'єктами лізингу можуть бути:


Суб'єктами лізингу можуть бути:

лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;^ Лізингодавець (лізингова компанія) – банк або небанківська фінансова установа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;


лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;


лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;


продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу;


продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу;


інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.

інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.частина відсутня

Лізингові компанії при наданні послуг фінансового лізингу мають право надавати супутній послуги, крім того виступати орендодавцем в межах операцій оперативної оренди (найму).


частина відсутня

Слова "лізингодавець", "лізингова компанія", "лізингова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які отримати статус фінансової установи у визначеному чинним законодавством порядку.


частина відсутня


.

^ Юридичні особи, які не відповідають вимогам цієї статті, не можуть займатися лізинговою діяльністю в якості лізингодавця.


Стаття 5. Сублізинг


Стаття 5. Сублізинг


1. Сублізинг - це вид піднайму предмета лізингу, у відповідності з яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержувачам за договором сублізингу) у користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору сублізингу предмет лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу.1.Сублізинг - вид фінансового лізингу, при якому лізингоодержувач передає третій особі сублізингоодержувачу за договором сублізингу у володіння й користування за плату й на строк відповідно до умов договору сублізингу річ, отримана раніше від лізингодавця за договором фінансового лізингу й складовий предмет лізингу. При передачі речі в сублізинг право вимоги до продавця переходить до сублізингоодержувача за договором сублізингу.


^ Договір сублізингу укладається на наступних умовах:

строк, на який надається предмет лізингу у володіння й користування, не повинен перевищувати строк договору лізингу;


лізингодавець має право зажадати фінансову звітність про сублизингоодержувача;


лізингодавець має право здійснювати контроль за використанням предмету лізингу;


обмеження щодо використання предмету лізингу повинні бути включені в договір сублізингу;


лізингоодержувач несе відповідальність передбачену відповідним договором фінансового лізингу;


розірвання договору фінансового лізингу через несплату лізингових платежів веде до розірвання сублізингового договору;


вимога повернення предмету лізингу на підставі договору фінансового лізингу призводить до повернення предмета лізингу за сублізинговим договором незалежно від виконання своїх зобов'язань сублізингоодержувачем;


права сублізингоодержувача не можуть виходити за межі прав лізингоодержувача, а обов'язки сублізингоодержувача повинні враховувати обов'язки лізингоодержувача.


У разі передачі предмета лізингу в сублізинг право вимоги до продавця (постачальника) переходить до лізингоодержувача за договором сублізингу.


У разі передачі предмета лізингу в сублізинг право вимоги до продавця (постачальника) переходить до лізингоодержувача за договором сублізингу.


2. У разі передачі предмета лізингу в сублізинг обов'язковою умовою договору сублізингу є згода лізингодавця за договором лізингу, що надається в письмовій формі.


2. У разі передачі предмета лізингу в сублізинг обов'язковою умовою договору сублізингу є згода лізингодавця за договором лізингу, що надається в письмовій формі.


3. До договору сублізингу застосовуються положення про договір лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу.


3. До договору сублізингу застосовуються положення про договір лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу.

^ 4. Сублізингодавцем може бути особа, яка відповідає вимогам, визначеним у статті 4 цього Закону.


Стаття 7. Відмова від договору лізингу


Стаття 7. Відмова від договору лізингу


1. Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше 30 днів, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку.

1. Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше 30 днів, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку.


Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, що були сплачені лізингодавцю до такої відмови.


Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, що були сплачені лізингодавцю до такої відмови.

Якщо одностороння відмова від договору фінансового лізингу заявлена лізингоодержувачем у зв’язку з невиконанням своїх обов’язків продавцем (постачальником), лізингодавець має право протягом 30 днів надати лізингоодержувачу іншу річ, що відповідає умовам договору лізингу.


2. Лізингодавець має право відмовитися від договору лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 днів.


2. Лізингодавець має право відмовитися від договору фінансовго лізингу та/або вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 15 днів.


Стягнення за виконавчим написом нотаріуса провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".^ Стягнення за виконавчим написом нотаріуса провадиться в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".


Вчинення виконавчого напису на договорах фінансового лізингу здійснюється нотаріусом за умови надання:

  1. оригіналу договору фінансового лізингу;

  2. копії рахунку з відміткою лізингодавця про несплату;

  3. розрахункового документу, що підтверджує надання послуг поштового відділення з описом вкладення, як підтвердження відправлення рахунку.
3. Відмова від договору лізингу є вчиненою з моменту, коли інша сторона довідалася або могла довідатися про таку відмову.

3. Відмова від договору лізингу є вчиненою з моменту, коли інша сторона довідалася або могла довідатися про таку відмову.


Стаття 8. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача


Стаття 8. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача


1. У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та обов'язки лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета лізингу.


1. У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та обов'язки лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета лізингу.


2. Якщо сторони договору лізингу уклали договір купівлі-продажу предмета лізингу, то право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача в разі та з моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо договором не передбачене інше.^ 2. Після закінчення строку лізингу предмет лізингу може бути:

- переданий у власність лізингоодержувача після сплати лізингових платежів з урахуванням повної його вартості;

- викуплений лізингоодержувачем за залишковою вартістю, розрахованою шляхом зменшення вартості предмету лізингу за договором фінансового лізингу на суму здійснених платежів в частині відшкодування вартості предмету лізингу.


3. Предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача.

3. Предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю лізингоодержувача.


частина відсутня4. У разі ліквідації лізингоодержувача право власності лізингодавця на предмет лізингу не припиняється та є чинним по відношенню до третіх осіб.
1   2   3   4   5Похожие:

Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: …
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складення фінансової звітності
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про податок з доходів фізичних осіб Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні
Додаткові блага кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються)
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" Стаття Визначення термінів
Стаття 16. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні
Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» і «Про банки і банківську...
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (витяг станом на 17. 11. 2005р.) Стаття Визначення термінів

Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (витяг станом на 16. 06. 2005р.) Стаття Визначення термінів

Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: …
Стаття Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції в Україні (статті 1, 11 І 12 та розділ VIII „Прикінцеві та перехідні положення ) Стаття Визначення термінів
Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про автомобільний транспорт Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України від 23 лютого 2006 року n 3492-iv законом України
Загальні засади діяльності автомобільного транспорту стаття Визначення основних термінів
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про оподаткування прибутку підприємств (станом на 21. 08. 2009) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Матеріальний актив основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов