Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів icon

Закон України "Про податок на додану вартість" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінівНазваниеЗакон України "Про податок на додану вартість" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів
страница4/5
Дата конвертации13.06.2013
Размер0.81 Mb.
ТипЗакон
скачать >>>
1   2   3   4   5

стаття відсутня

Стаття 91. Захист прав лізингодавця

1. Лізингодавцю забезпечується захист його прав на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника.


^ 2. Лізингодавець має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на предмет лізингу


3. Лізингодавець має право вимагати повернення предмету лізингу у безспірному порядку від лізингоодержувача (сублізингоодержувача), якщо лізингоодержувач (сублізингоодержувач) не сплачує протягом 15 календарних днів черговий лізинговий платіж, або його частину, неналежно експлуатує та/або зберігає предмет лізингу”;


Стаття 10. Права та обов'язки лізингодавця


Стаття 10. Права та обов'язки лізингодавця


1. Лізингодавець має право:1. Лізингодавець має право:1) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;


1) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;


2) здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання

2) здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання;


3) відмовитися від договору лізингу у випадках, передбачених договором лізингу або законом;


3) відмовитися від договору лізингу у випадках, передбачених договором лізингу або законом;


4) вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором випадках;4) вимагати розірвання договору та/або повернення у безспірному порядку предмет лізингу від лізингоодержувача (сублізингоодержувача), якщо лізингоодержувач (сублізингоодержувач) не сплачує протягом 15 календарних днів черговий лізинговий платіж, або його частину, неналежно експлуатує та/або зберігає предмет лізингу, у інших передбачених законом та договором випадках;


5) стягувати з лізингоодержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;


^ 5) стягувати з лізингоодержувача прострочену заборгованість відповідно до умов договору та закону;


6) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону та договору;


6) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону та договору;


7) вимагати повернення предмета лізингу та виконання грошових зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо йому в разі невиконання чи прострочення виконання грошових зобов'язань лізингоодержувачем за договором лізингу.


7) вимагати повернення предмета лізингу та виконання грошових зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо йому в разі невиконання чи прострочення виконання грошових зобов'язань лізингоодержувачем за договором лізингу.

8) якщо заборгованість лізингоодержувача перевищує 15 (п’ятнадцять) календарних днів та лізингодавець письмово попередив лізингоодержувача про необхідність погашення заборгованості, але заборгованість не була погашена лізингоодержувачем в строк, визначений в письмовій вимозі, лізингодавець має право вимагати дострокової сплати розміру всіх майбутніх лізингових платежів, якщо інше не передбачено договором фінансового лізингу.


2. Лізингодавець зобов'язаний:


2. Лізингодавець зобов'язаний:


1) у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;


1) у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;


2) попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача чи інших осіб або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;


) попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача чи інших осіб або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;


3) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;


3) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;


4) відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;


4) відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;


5) прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання договору лізингу або в разі закінчення строку користування предметом лізингу.


5) прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання договору лізингу або в разі закінчення строку користування предметом лізингу, якщо інше не встановлено договором.


3. Лізингодавець може мати інші права та обов'язки відповідно до умов договору лізингу, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

3. Лізингодавець може мати інші права та обов'язки відповідно до умов договору лізингу, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Стаття 11. Права та обов'язки лізингоодержувача


Стаття 11. Права та обов'язки лізингоодержувача


1. Лізингоодержувач має право:


1. Лізингоодержувач має право:


1) обирати предмет лізингу та продавця або встановити специфікацію предмета лізингу і доручити вибір лізингодавцю;


^ 1) обрати продавця (постачальника) та/або визначати предмет лізингу, якщо інше не встановлено договором;


2) відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору, специфікаціям;


2) відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору, специфікаціям;


3) вимагати розірвання договору лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом та договором лізингу випадках;

3) вимагати розірвання договору лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом та договором лізингу випадках;


4) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу.


4) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу.


2. Лізингоодержувач зобов'язаний:


2. Лізингоодержувач зобов'язаний:


1) прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов договору;


1) прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов договору;


2) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;


2) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані

3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;


3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;


4) надавати лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;


4) надавати лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;


5) письмово повідомляти лізингодавця, а в гарантійний строк і продавця предмета, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу, його поломок або збоїв у роботі

5) письмово повідомляти лізингодавця, а в гарантійний строк і продавця предмета, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу, його поломок або збоїв у роботі;


6) письмово повідомляти про порушення строків проведення або непроведення поточного чи сезонного технічного обслуговування та про будь-які інші обставини, що можуть негативно позначитися на стані предмета лізингу, - негайно, але у будь-якому разі не пізніше другого робочого дня після дня настання вищезазначених подій чи фактів, якщо інше не встановлено договором;


6) письмово повідомляти про порушення строків проведення або непроведення поточного чи сезонного технічного обслуговування та про будь-які інші обставини, що можуть негативно позначитися на стані предмета лізингу, - негайно, але у будь-якому разі не пізніше другого робочого дня після дня настання вищезазначених подій чи фактів, якщо інше не встановлено договором;


7) у разі закінчення строку лізингу, а також у разі дострокового розірвання договору лізингу та в інших випадках дострокового повернення предмета лізингу - повернути

предмет лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.7) у разі закінчення строку лізингу, якщо це передбачено договором, а також у разі дострокового розірвання договору лізингу та в інших випадках дострокового повернення предмета лізингу та супровідну документацію на нього - повернути предмет лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором. В разі тимчасової реєстрації предмета лізингу на лізингоодержувача, лізингоодержувач повинен зняти його з такого обліку та передати лізингодавці постійні реєстраційні документи.

8) у разі заборгованості лізингодавцю лізингового платежу або його частини більше ніж на 15 календарних днів, неналежної експлуатації та/або зберігання предмету лізингу, на письмову вимогу лізингодавця, зобов’язаний протягом п’яти банківських днів за свої кошти безспірно повернути предмет лізингу, якщо інше не передбачене договором.


3. Умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу можуть визначатися окремим договором.


3. Умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу можуть визначатися окремим договором.4. Лізингоодержувач може мати інші права та обов'язки відповідно до умов договору лізингу, цього Закону та нормативно-правових актів.


4. Лізингоодержувач може мати інші права та обов'язки відповідно до умов договору лізингу, цього Закону та нормативно-правових актів.


Стаття 16. Лізингові платежі


Стаття 16. Лізингові платежі


1. Сплата лізингових платежів здійснюється в порядку, встановленому договором.


1. Сплата лізингових платежів здійснюється в порядку, встановленому договором.


2. Лізингові платежі можуть включати:


2. Лізингові платежі можуть включати:


а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;


а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;


б) платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;


б) платіж у вигляді комісії та/або процентів, нарахованих як винагорода лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

в) компенсацію відсотків за кредитом;

в) компенсацію відсотків за кредитом;


г) інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

г) інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.


^ Закон України «Про виконавче провадження»

Стаття 19. Вимоги до виконавчого документа


Стаття 19. Вимоги до виконавчого документа


У виконавчому документі повинні бути зазначені:


1) назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що видали документ;


У виконавчому документі повинні бути зазначені:


1) назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що видали документ;


2) дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ;


2) дата і номер рішення, за яким видано виконавчий документ;


3) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо;


3) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо;


4) резолютивна частина рішення;


4) резолютивна частина рішення;


5) дата набрання чинності рішенням;


5) дата набрання чинності рішенням (крім виконавчих написів нотаріусів);


6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою посадовою особою і скріплений печаткою.


6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою посадовою особою і скріплений печаткою.

У разі, якщо виконавчим документом є виконавчий напис нотаріуса з пропозицією вчинити певні дії, виконавець обирає захід примусового виконання рішень з передбачених статтею 4 цього Закону заходів та виходячи зі змісту вказаної у написі дії


Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів.Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів.

^ Закон України “Про дорожній рух”

Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів


Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів


Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.Державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням дентифікаційних номерів складових частин та оглядом
транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.


Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників

Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.


Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.


Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.


Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Для автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.


Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України. Для автоматизованого обліку зареєстрованих транспортних засобів та відомостей про їх власників ведеться Єдиний державний реєстр, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України.


Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, здійснюють:


Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, здійснюють:


транспортних засобів, які належать військовим частинам, об'єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, - уповноважений орган Міністерства оборони України;


транспортних засобів, які належать військовим частинам, об'єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, - уповноважений орган Міністерства оборони України;


великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці;


трамваїв і тролейбусів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;


трамваїв і тролейбусів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;


перегонових і спортивних транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту

перегонових і спортивних транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту;


тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.


тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Порядок здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України. Для ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів
відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.


Порядок здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України. Для ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів
відповідними органами, якими вони зареєстровані, створюються уніфіковані автоматизовані електронно-облікові системи.


Власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання,митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.


Власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання,митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.


На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, та закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам стандартів. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних документів та номерних знаків для транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог законодавства тими органами, на які покладений обов'язок щодо їх реєстрації.


На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, та закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам стандартів. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних
документів та номерних знаків для транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог законодавства тими органами, на які покладений обов'язок щодо їх реєстрації.


Єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них, у тому числі тих, що виготовляються за індивідуальним замовленням, встановлюються державними стандартами України.


Єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них, у тому числі тих, що виготовляються за індивідуальним замовленням, встановлюються державними стандартами України.


Власники транспортних засобів, зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть замовити один додатковий комплект номерних знаків, який виготовляється за їх індивідуальним замовленням та відповідає вимогам стандартів.Власники транспортних засобів, зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть замовити один додатковий комплект номерних знаків, який виготовляється за їх індивідуальним замовленням та відповідає вимогам стандартів.


Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні реєстрації (перереєстрації) таких транспортних
засобів, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних
санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, - до сплати ними зазначеної заборгованості.


Власникам транспортних засобів або уповноваженим на використання цих транспортних засобів особам може бути відмовлено в проведенні реєстрації (перереєстрації) таких транспортних
засобів, коли такі особи мають заборгованість зі сплати штрафних
санкцій за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, - до сплати ними зазначеної заборгованості.

1   2   3   4   5Похожие:

Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: …
Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складення фінансової звітності
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про податок з доходів фізичних осіб Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні
Додаткові блага кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються)
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" Стаття Визначення термінів
Стаття 16. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства тютюнових виробів
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Стаття Визначення термінів та понять у цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні
Закону України «Про внесення змін до Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» і «Про банки і банківську...
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (витяг станом на 17. 11. 2005р.) Стаття Визначення термінів

Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (витяг станом на 16. 06. 2005р.) Стаття Визначення термінів

Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: …
Стаття Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про засади запобігання І протидії корупції в Україні (статті 1, 11 І 12 та розділ VIII „Прикінцеві та перехідні положення ) Стаття Визначення термінів
Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про автомобільний транспорт Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України від 23 лютого 2006 року n 3492-iv законом України
Загальні засади діяльності автомобільного транспорту стаття Визначення основних термінів
Закон України \"Про податок на додану вартість\" Стаття Визначення термінів Стаття Визначення термінів iconЗакон україни про оподаткування прибутку підприємств (станом на 21. 08. 2009) Стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються в такому значенні
Матеріальний актив основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів, цінних паперів, деривативів та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов