Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон icon

Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких законНазваниеВерховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон
Дата конвертации13.06.2013
Размер76.16 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>Верховна Рада України


В порядку законодавчої ініціативи, відповідно до статті 93 Конституції України, пункту 4 частини першої статті 11, пункту 1 частини першої статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» вношу на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розпорядження земельними лісовими ділянками, що перебувають в державній власності»

Додатки:


  1. Проект Закону на 1 арк.;

  2. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розпорядження земельними лісовими ділянками, що перебувають в державній власності» на ­­­­­­­­­­­­­­­­­2 арк.;

  3. Порівняльна таблиця на 2 арк.

  4. Копія зазначених документів в електронному варіанті.Народний депутат України Роман Ткач

Проект

вноситься народним депутатом України Ткачем Р.В.


Закон УкраЇни

^

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розпорядження земельними лісовими ділянками, що перебувають в державній власності
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


1. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, № 17, ст. 99 в редакції Закону № 3404-IV від 08.02.2006, ВВР, 2006, № 21, ст. 170):

1) у пункті 5 статті 27 слова “більш як 1 гектар” замінити словами “10 і більше гектарів”;

2) у пункті 5 статті 31 слова “1 гектара” замінити словами “10 гектарів”.


2. У частині 9 статті 149 Земельного кодексу України (ВВР, 2002, № 3-4, ст. 27) слова “понад 1 гектар” замінити словами “10 і більше гектарів”.


II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради України А. ЯЦЕНЮК


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до законопроекту «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів щодо розпорядження

лісовими земельними ділянками державної власності»


^ 1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На сьогодні в Україні проходить активне становлення ринку землі, що зумовлює потребу в ефективному державному регулюванні земельних відносин.

Прийняття зазначеного законопроекту створить більш сприятливі умови щодо інфраструктурного розвитку та приведе до покращення інвестиційного клімату по всій території України.


^ 2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розпорядження лісовими земельними ділянками державної власності» (далі – Законопроект) розроблений з метою спрощення порядку надання в користування земельних ділянок державної власності площею до 10 га.


^ 3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає внесення змін до Лісового та Земельного кодексів України, зокрема до статей 27 та 31 Лісового кодексу та статті 149 Земельного кодексу. Суть змін полягає у збільшенні площі лісової земельної ділянки (10 га і більше), яку Кабінет Міністрів України може передавати у власність чи надавати в постійне користування для нелісогосподарських потреб із земель, що перебувають у державній власності.

Фактично даний законопроект передбачає повернення до норм Земельного кодексу України до введення в дію Лісового кодексу України в Закону № 3404-IV від 08.02.2006, ВВР, 2006, № 21, ст. 170). Застосування нововведень на практиці засвідчило про значний спад розвитку малого підприємництва, інвестиційних пропозицій, зокрема в сфері рекреації та туризму. Внаслідок того, що надання лісових земельних ділянок площею понад 1 га здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, економічний розвиток лісових регіонів суттєво сповільнюється. Про це свідчить той факт, що з часу прийняття Лісового кодексу України в новій редакції Уряд України не прийняв жодного рішення про надання в користування окремих лісових земельних ділянок.


^ 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

  1. Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ.

  2. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-ХІІ.

Прийняття пропонованого законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.


^ 5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує асигнувань з Державного бюджету України.


6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Внаслідок прийняття цього Законопроекту надалі Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні Київська, Севастопольська міські державні адміністрації отримають повноваження передавати у власність, надавати у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею до 10 гектарів, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення та припиняють права користування ними.

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить вдосконалити правовий режим земельних відносин.


Народний депутат України Роман Ткач


^

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

“Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розпорядження земельними лісовими ділянками, що перебувають в державній власності”Чинна редакція

Пропоновані зміни

Нова редакція


Лісовий кодекс України


Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин.


Кабінет Міністрів України у сфері лісових відносин:

5) передає у власність, надає в постійне користування для несільськогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею більш як 1 гектар, що перебувають у державній власності.


Статтю 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері лісових відносин.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:

5) передають у власність, надають у постійне користування для нелісогос- подарських потреб земельні лісові ділянки площею до 1 гектара, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення та припиняють права користування ними


Земельний кодекс України


Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок.


9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб,
ліси площею понад 1 гектар для нелісогосподарських потреб, а також
земельні ділянки природоохорон-ного, оздоровчого, рекреаційного
призначення, крім випадків, визначених частинами п'ятою-восьмою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу.Внести до Лісового кодексу України такі зміни:

Збільшити мінімальну площу земельної лісової ділянки державної власності, яка передається у власність, постійне користування для несільськогоспо-дарських потреб за рішенням Кабінету Міністрів України, від більш як 1 гектара до 10 гектарів.


Збільшити максимальну площу земельної лісової ділянки, яка передається у власність, постійне користування для несільськогоспо-дарських потреб за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держав-них адміністрацій до 10 гектарів.


Внести до Земельного кодексу України наступні зміни:

Змінити площу лісових земельних ділянок державної власності, які перебувають у постійному користуванні і вилучаються за рішенням Кабінету Міністрів України, від більш як 1 гектара до 10 і більше гектарів.Лісовий кодекс України


Пункт 5 статті 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин


Кабінет Міністрів України у сфері лісових відносин:

5) передає у власність, надає в постійне користування для несільськогосподар-ських потреб земельні лісові ділянки площею ^ 10 і більше гектарів, що перебувають у державній власності.


Статтю 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері лісових відносин.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:

5) передають у власність, надають у постійне користування для нелісогос- подарських потреб земельні лісові ділянки площею до 10 гектарів, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення та припиняють права користування ними


Земельний кодекс України


Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок.


9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподар-ських потреб, ліси площею 10 і більше гектарів для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, крім випадків, визначених частинами п'ятою-восьмою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу.Народний депутат України Роман ТкачПохожие:

Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон

Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України Верховна Рада України постановля є: І. Внести до законодавчих актів України такі зміни
У законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49–51, ст....
Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconЗакон України "Про внесення змін до окремих законодавчих актів України" Верховна Рада України постановля є: І. Внести до Податкового кодексу України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13-17 ст. 112) такі зміни
Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconЗакон україни про внесення змін до Бюджетного кодексу України Верховна Рада України постановля є
У бюджетному кодексі України ( Відомості Верховної Ради України, 2001р., N 37-38, ст. 189 ) внести такі зміни
Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconВерховна Рада Українипостановляє : I. Внести зміни до таких закон
У цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№4044, ст. 356)
Верховна Рада України постановля є: І. Внести зміни до таких закон iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон
У митному кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов