Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів icon

Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідівНазваниеРезолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів
Дата конвертации17.10.2013
Размер68.83 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Р Е З О Л Ю Ц І Я

ІІ Всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів


22 жовтня 2012 року


Учасники ІІ Всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів, що представляють понад 130 підприємств громадських організацій інвалідів з різних регіонів України, на яких працюють понад 50 відсотків осіб з інвалідністю,

розглянувши актуальні питання діяльності підприємств громадських організацій інвалідів, досвід та перспективи утворення сприятливого середовища для розвитку зазначених підприємств, подальшої співпраці з державними і неурядовими організаціями,

підкреслюючи значну роль підприємств громадських організацій інвалідів у реалізації державної політики зайнятості та працевлаштуванні інвалідів, їх соціальної та професійної реабілітації, а також особливе місце у соціально-економічній політиці держави,

зазначивши, що сучасний стан розвитку підприємництва в структурі громадських організацій інвалідів потребує додаткової уваги відповідно до вимог часу з боку Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів центральної виконавчої влади, місцевої влади та місцевого самоврядування,

звертаючи увагу на погіршення фінансових та соціальних показників діяльності підприємств громадських організацій інвалідів,

з метою сприяння подальшому розвитку інфраструктури підприємств громадських організацій інвалідів та їх консолідації,

підвищення ефективності співпраці з органами державної влади у сфері професійної, трудової реабілітації та зайнятості інвалідів, реалізації конституційних прав громадян-інвалідів на працю та зайнятість нарівні з іншими відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів,

розширення можливостей особам з інвалідністю для індивідуальної трудової діяльності, підприємництва, організації власної справи, а також стимулювання найму людей як на відкритому ринку праці, так і на підприємствах громадських організацій інвалідів

та для впровадження нової прогресивної державної політики щодо забезпечення інвалідам рівних прав та рівних можливостей у сфері працевлаштування та зайнятості звертаються з пропозиціями до:

^ 1. Верховної Ради України:

  • не допустити прийняття на законодавчому рівні рішення про ліквідацію Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, яка є міжвідомчим колегіальним органом та забезпечує експертно-аналітичні підходи до надання державної допомоги підприємствам громадських організацій інвалідів, здійснює облік і контроль за її використанням;

  • сприяти подальшому формуванню державної політики щодо розвитку підприємств громадських організацій інвалідів шляхом вдосконалення нормативно-правової бази, а саме: підтримувати законодавчі пропозиції народних депутатів України та Кабінету Міністрів України, направлені на:

1) створення пріоритетних умов для участі підприємств громадських організацій інвалідів у конкурсних торгах по закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

2) надання підприємствам громадських організацій інвалідів 25 % знижки від встановлених тарифів для промислових та прирівняних до них споживачів, які затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

  • прискорити прийняття законопроекту стосовно питань працевлаштування інвалідів № 9438, внесеного на розгляд ВРУ Кабінетом Міністрів України;

  • не допускати прийняття законів, направлених на ліквідацію державної підтримки у вигляді пільг з оподаткування для підприємств громадських організацій інвалідів.


^ 2. Кабінету Міністрів України:

- зберегти Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів як головну інституцію Уряду з реалізації державної політики стосовно підприємств громадських організацій інвалідів, забезпечивши міжвідомчі підходи до надання підприємствам громадських організацій інвалідів державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, фінансової допомоги за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;

- забезпечити терміновий перерахунок Державною казначейською службою України та її територіальними органами коштів Фонду соціального захисту інвалідів, передбачених для надання фінансової допомоги підприємствам громадських організацій інвалідів за позитивними рішеннями Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів у 2012 році, заборгованість за якими становить понад 15 млн. грн.;

  • запровадити для підприємств громадських організацій інвалідів знижки до тарифів на природний газ та електроенергію у розмірі 25 % порівняно з тими, що встановлені для промислових та прирівняних до них споживачів;

- сприяти формуванню єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності підприємств громадських організацій інвалідів;

  • розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект, направлений на відновлення для підприємств громадських організацій інвалідів преференції при участі їх у конкурсних торгах по закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

- взяти під контроль питання вчасного відшкодування Державною податковою службою України податку на додану вартість виключно в грошовому еквіваленті підприємствам громадських організацій;

- з метою налагодження ефективної співпраці Уряду з підприємствами громадських організацій інвалідів включити представника Асоціації підприємців та працюючих інвалідів до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.


^ 3. Державній податковій службі України:

- впровадити дієві механізми співпраці з Асоціацією підприємців та працюючих інвалідів України, що представляє інтереси підприємств громадських організацій інвалідів, в частині питань формування та реалізації державної податкової політики у сфері діяльності зазначених підприємств, а також оперативного вирішення проблемних питань;

- забезпечити своєчасне відшкодування податку на додану вартість підприємствам громадських організацій інвалідів виключно в грошовому еквіваленті та в терміни, встановлені Податковим кодексом України;

- опрацювати спільно з Асоціацією підприємців та працюючих інвалідів України пропозиції стосовно внесення змін до Податкового кодексу України з метою удосконалення механізму використання підприємствами громадських організацій інвалідів державної підтримки у вигляді пільг з оподаткування по податку на додану вартість за нульовою ставкою та подати їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України;

- опрацювати спільно з Асоціацією підприємців та працюючих інвалідів України положення щодо роз’яснення-консультації механізму розрахунку відсотку власних витрат підприємств громадських організацій інвалідів, які користуються пільгами з податку на додану вартість, при визначенні безпосереднього виготовлення ними товарів та послуг.


^ 4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України:

- запровадити дієвий механізм створення пріоритетних умов для участі підприємств громадських організацій інвалідів у конкурсних торгах по закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.


5. Міністерству соціальної політики України, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України, Державній службі зайнятості України, Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, Фонду соціального захисту інвалідів:

- вжити заходів щодо оперативного вирішення питання оплати Державною казначейською службою України та її територіальними відділеннями видатків на фінансову допомогу підприємствам громадських організацій інвалідів;

- залучати підприємства громадських організацій інвалідів до розробки проектів нормативно-правової бази з питань їх діяльності;

- забезпечити збереження системи надання державної допомоги підприємствам громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування та фінансової допомоги, позик, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів через колегіальний орган - Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;

- проводити роз’яснювальну та інформаційну роботу серед підприємств громадських організацій інвалідів щодо права на отримання ними фінансової допомоги за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів та забезпечення її цільового використання;

- забезпечити організацію співпраці з підприємствами громадських організацій інвалідів у пошуку кадрів з числа людей з інвалідністю на вакантні робочі місця;

- сприяти створенню нових робочих місць суб’єктами підприємництва у структурі громадських організацій інвалідів.


^ 6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

- звернути увагу на необхідність підтримки проблемних підприємств громадських організацій інвалідів і впровадження відповідних заходів по збереженню робочих місць для інвалідів;

- впроваджувати регіональну політику сприяння розвитку підприємництва у структурі громадських організацій інвалідів;

- залучати підприємства громадських організацій інвалідів до виконання регіональних замовлень.


^ 7. Національній Асамблеї інвалідів України, Асоціації підприємців та працюючих інвалідів України:

- опрацювати законодавчі пропозиції Форуму з метою внесення їх на розгляд Верховної Ради України;

- сприяти подальшому розвитку підприємств громадських організацій інвалідів, їх об'єднанню та координації в структурі Асоціації підприємців та працюючих інвалідів України;

- організовувати заходи, направлені на підвищення професійного рівня, навчання та обміну досвідом керівників громадських організацій інвалідів та заснованих ними підприємств.


Голова Форуму,

Голова Всеукраїнської громадської організації

"Асоціація підприємців та працюючих інвалідів України" С. Гурінов


044-539-39-46
Похожие:

Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconЗвіт про зайнятість І працевлаштування інвалідів за 200 рік Подають Терміни подання Форма n 10-пі
Підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують...
Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconЗвіт про зайнятість І працевлаштування інвалідів за 200 рік Подають Терміни подання Форма n 10-пі
Підприємства, установи і організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують...
Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconПерший всеукраїнський форум проєвропейських громадських організацій
Ми, учасники Першого всеукраїнського форуму проєвропейських громадських організацій
Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconІнформаційно-аналітичний матеріал для юридичних служб підприємств
Фонду соціального захисту інвалідів України (далі – Фонд) про стягнення суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання...
Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconЗвернення організацій громадянського суспільства до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України, донорів, які надають допомогу Україні, учасників Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі,
Паралельного Форуму громадських організацій в Аккрі, Гана (31 серпня – 1 вересня 2008)
Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconМи допомагаємо дітям з інвалідністю стати самостійними
За підтримки Фонду прав інвалідів з 1 вересня 2011 по 31 серпня 2012 року наша організація реалізує проект «Консолідація зусиль організацій...
Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconМіжнародний фонд «Відродження»
України, і ця роль буде посилена через створення Мережі проєвропейських організацій – таким є висновок роботи Першого Всеукраїнського...
Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconЧастина восьма: “Відділення Фонду соціального захисту інвалідів
Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, подачі щорічного звіту та сплати ними адміністративно-господарських санкцій,...
Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Закону України є упорядкування механізму створення робочих місць для інвалідів та їх працевлаштування. Це забезпечить налагодження...
Резолюці я ІІ всеукраїнського Форуму підприємств громадських організацій інвалідів та працюючих інвалідів iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Державного бюджету, міністерство надає пряму фінансову підтримку всеукраїнським громадським організаціям інвалідів та всеукраїнським...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов