Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» icon

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція»НазваниеВисновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція»
Дата конвертации14.06.2013
Размер72.65 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

РЕГЛАМЕНТ

(інформаційна картка)


Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.


Державний заклад

«Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція»

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарюванняЄдиний дозвільний центр

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса: 87500, місто Маріуполь, проспект Леніна, 70, кабінет 15.

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щоденно з 8.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів (у п’ятницю з 8.00 до 16.00).

Прийом заяв та документів, консультування та видача документів дозвільного характеру з 8.00 до 12.00.

Обробка документів з 12.48 до 17.00,

з 12.48 до 16.00 (у п’ятницю)

Перерва з 12.00 до 12.48.

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру

Тел. (0629) 47-00-87

Державні адміністратори:

Шаульська Маргарита Валентинівна

Сирота Ольга Василівна


Представники СЕС:

Привалова Тамара Григорівна - завідувач

санітарно-гігієнічного відділу, тел. 40-78-80

Клещова Людмила Петрівна - завідувач

відділення комунальної гігієни, тел. 37-81-99

Кочнєв Максим Сергійович - завідувач

відділення гігієни праці, тел. 40-78-80

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-IV, зі змінами.

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011р. №3392- VI.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-XII зі змінами.

Постанова КМУ від 21.05.2009р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Постанова КМУ від 07.12.2005р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»

Наказ МОЗ України від 14.03.06р. №120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. №247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи».

5.1

Закони України (назва, частина, стаття)

Пункт 6 «Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011р. №3392- VI.

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-IV, зі змінами.

Стаття 11, 20 та 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-XII, зі змінами.

5.2

Акти Кабінету міністрів України (назва, дата і номер, пункт)

Постанова КМУ від 21.05.2009р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Постанова КМУ від 07.12.2005р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»

5.3

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Пункт 3 «Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи», затвердженого наказом МОЗ України від 14.03.06р. №120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. №247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи».

5.4

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява відповідно до додатка 1 наказу МОЗ України від 14.03.06р. №120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. №247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи».

2. Заява згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005р. №1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»

3. Копія документу про повноваження заявника представляти власника об’єкту експертизи (договір, контракт, доручення), у разі, якщо заявник не є власником, завірена у встановленому порядку.

4. Копія ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності (у разі, якщо діяльність підлягає ліцензуванню), засвідчена встановленому порядку.

5. Копія попереднього висновку санітарно-епідеміологічної експертизи (у разі наявності).

6 Специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації).

7. Копія документу власника, що декларує відповідність об’єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров’я людини (документ, що підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності), завірена у встановленому порядку.

8. Дані щодо реєстрації об’єкта експертизи в країні.

9. Рекомендації з застосування та технологічна інструкція експлуатації.

10. Нормативний документ та технічна документація, у відповідності до яких виготовлений об’єкт експертизи, а також технологічна документація (процес, регламент, інструкція тощо)(за наявності).

11. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження підприємства (за наявністю); висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують виробництво за показниками безпечності.

12. Протоколи досліджень об’єкта експертизи за показниками якості та безпеки - якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії (установі), в т.ч. – за кордоном (за наявності)

13. Лист від власника щодо переліку документів, які є конфіденційними (у разі необхідності).

14. Лист від виробника (заявника, власника) про надання зразків або акт відбору зразків для проведення досліджень та зразки об’єкта експертизи надаються безпосередньо до Державного закладу «Азовська басейнова СЕС».

7.

^ Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру


Платно

7.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-XII зі змінами.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. №1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби».

Пункт 6 «Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи», затвердженого наказом МОЗ України від 14.03.06р. №120 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000р. №247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи».

7.2

Розмір плати

200 грн. (без урахування податку на додану вартість).

7.3

^ Розрахунковий рахунок для внесення плати

Код ЄДРПОУ 05480832

Поточний рахунок №31254272210061

в ГУДКCУ Донецької обл. м. Донецьк МФО 834016

Індивідуальний податковий номер 054808305845

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100123390

8.

^ Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Термін виконання державної санітарно-епідеміологічної експертизи, згідно п. 7.10 «Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи», затвердженого наказом МОЗ України від 14.03.2006р. №120, становить 30 діб з дня надходження документів до виконавців експертизи.

У цей термін не входить час, протягом якого об’єкт перебуває на додаткових дослідженнях , та час, що необхідний заявникові для усунення зауважень (у разі їх наявності).

9.

^ Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Підставами для відмови у видачі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є:

- порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі;

- виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- наявність результатів досліджень об’єкта експертизи за показниками якості та безпеки, що не відповідають вимогам санітарного законодавства;

- порушення вимог санітарного законодавства.

10.

^ Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

- На термін дії нормативного документу, прийнятого в установленому порядку на цей об’єкт експертизи.

Підставами для анулювання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи є:

- звернення суб’єкта господарювання щодо анулювання висновку;

- відмова суб’єкта господарювання в проведенні санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта та не виконання ним приписів і пропозицій, виданих за результатами проведення державною санітарно-епідеміологічною службою планових та позапланових заходів;

- результати повторної державної санітарно -

епідеміологічної експертизи об’єкта, призначеної головним державним санітарним лікарем, що визнає недійсними попередні результати.Похожие:

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconКартка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру)
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconКартка на Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconНазва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці»
Експлуатаційний дозвіл для потужностей (ОБ’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconРегламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconРегламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювальні техніку, технології, устаткування, інструменти тощо
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconМіністерство охорони здоров'я україни овруцька районна санітарно-епідеміологічна служба
Про виконання планових завдань державної санітарно-епідеміологічної служби Овруцького району за 2008 рік
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconМіністерство охорони здоров'я україни овруцька районна санітарно-епідеміологічна служба
Про виконання планових завдань державної санітарно-епідеміологічної служби Овруцького району за 2011 рік
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconМіністерство охорони здоров'я україни овруцька районна санітарно-епідеміологічна служба
Про виконання планових завдань державної санітарно-епідеміологічної служби Овруцького району за 2009 рік
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconПлан перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами господарювання середнього ступеню ризику Державного закладу «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України на 2012 рік
Державного закладу «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція» iconПлан перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами господарювання незначного ступеню ризику Державного закладу «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України на 2012 рік
Державного закладу «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов