Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» icon

Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці»НазваниеНазва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці»
Дата конвертации14.06.2013
Размер79 Kb.
ТипРегламент
скачать >>>

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ)


ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОЗВІЛ ДЛЯ ПОТУЖНОСТЕЙ (ОБ’ЄКТІВ) З ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ АБО РЕАЛІЗАЦІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

__________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)


ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція

на Донецькій залізниці»

Міністерства охорони здоров’я України

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)1.

^ Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Єдиний дозвільний центр

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Леніна, 70, каб. 15

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щоденно з 8.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів (у п’ятницю з 8.00 до 16.00).

Прийом заяв та документів, консультування та видача документів дозвільного характеру з 8.00 до 12.00.

Обробка документів з 12.48 до 17.00

з 12.48 до 16.00 (у п’ятницю)

Перерва з 12.00 до 12.48

4.

Реквізити адміністартора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Тел. (0629)47-00-87

Державні адміністратори:

Шаульська Маргарита Валентинівна

Сирота Ольга Василівна

Представник СЕС: Погорєлова Наталія Василівна, лікар з комунальної гігієни, т.53 05 15, 54 77 50, 54 77 05

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 06.09.2005р № 2806-IV

Закон України „Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19.05.2011р № 3392-VI

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-ХІІ (зі змінами)

4.2.

Закони України (назва , частина, стаття)

1. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011р. № 3392-VІ (зі змінами), пункт 79

2. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 19.05.2011р. № 3392-VІ (зі змінами) від 06.09.2005р. № 2809-ІV, ст. 22

3. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 06.09.2005р № 2806-IV

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів»

Постанова КМУ № 526 від 21.05.2009р „Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”

Постанова КМУ № 1176 від 07.12.2005р „Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру”

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

Накази МОЗ України від 12.07.2007р. № 399 «Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 712» та від 24.08.2008р. № 25 «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) та їх операторів»

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)
6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява на ім’я головного державного санітарного лікаря Маріупольської лінійної дільниці Донецької залізниці відповідно до додатка 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12.07.2007 р. № 399 «Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 712».

2. Заява, згідно Постанови КМУ № 1176 від 07.12.2005р „Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру”

3. Копія сертифіката відповідності, або свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта, або акта технічної комісії, засвідченою у встановленому порядку або зареєстрованої декларації про готовність об'єкта до експлуатації (при наявності), завірена печаткою заявника.

4. Перелік харчових продуктів, що виробляються або реалізуються, за підписом заявника.

5. Протокол досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

7.

^ Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно
У разі платності :
7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-ХІІ (зі змінами)

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. № 712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів»

7.2.

Розмір плати

Розмір плати за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу - 200 грн. (без урахування податку на додану вартість).

Плата за проведення необхідних лабораторних досліджень та інструментальних вимірів стягується відповідно до чинного законодавства

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

35220001000256 в ГУДКСУ у Донецькій області м. Донецьк
МФО: 834016,
ІПН: 248197905845

св-во ПДВ: 10059681

8.

^ Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 30 календарних днів з дня надходження документів, передбачених Порядком видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

До такого строку не входить час, необхідний заявнику для усунення зауважень (у разі їх наявності) і проведення необхідних досліджень

9.

^ Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Підставами для відмови у видачі Експлуатаційного дозволу є:

1. Порушення вимог щодо оформлення і змісту документів та/або подання їх у неповному обсязі.

2. Виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3. Наявність результатів лабораторних досліджень та інструментальних вимірювань, що не відповідають вимогам санітарного законодавства, санітарних норм та правил.

4. Зареєстровані протягом останніх шести місяців випадки харчових отруєнь, гострих кишкових захворювань, де фактором передачі, доведеним у встановленому законодавством порядку, були харчові продукти, вироблені на потужності (об’єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу.

5. Зареєстровані факти виявлення небезпечної чи непридатної до споживання продукції, виробленої на потужності (об’єкті), заявленій для видачі експлуатаційного дозволу.

6. Відмова оператора потужності (об’єкта) у проведенні санітарно-епідеміологічного обстеження (інспекції), невиконання ним приписів, пропозицій, розпоряджень, виданих за результатами проведення державного нагляду (контролю)

7. Порушення вимог санітарного законодавства, санітарних норм та правил.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Необмежений.

11.

^ Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

В т.ч. перелік органів (установ, організацій), що їх проводять (із зазначенням їх реквізитів), реквізити нормативно-правових актів, на підставі яких вони проводяться

Необхідно. Проводять:


12.

^ Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Санітарно-епідеміологічне обстеження безоплатно.

Проведення необхідних лабораторних досліджень та інструментальних вимірів платно відповідно до вимог чинного законодавства
^ У разі платності :
12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. № 4004-ХІІ (зі змінами)

2. Постанова кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» в редакції постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.05.2006р. № 662 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів Україні від 15 жовтня 2002р. № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351»

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

Вартість лабораторних досліджень та інструментальних вимірів визначається постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003р. № 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» в редакції постанови Кабінету Міністрів Україні від 11.05.2006р. № 662 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів Україні від 15 жовтня 2002р. № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351»

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

35220001000256 в ГУДКСУ у Донецькій області м. Донецьк
МФО: 834016,
ІПН: 248197905845

св-во ПДВ: 10059681

13.

Примітки


Похожие:

Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconІнформація щодо графіку роботи дозвільного центру понеділок: 9-00 12-00 Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру
...
Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconВисновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція»
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconКартка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру)
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconРішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру
Одночасно з переоформленим на новому бланку документом дозвільного характеру дозвільний орган на вимогу суб'єкта господарювання видає...
Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconРішення про узгодження місця розташування земельної ділянки (назва документа дозвільного характеру) Маріупольська міська рада (відділ регулювання земельних відносин)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconРішення міської ради про узгодження місця розташування земельної ділянки (назва документа дозвільного характеру) Маріупольська міська рада (відділ регулювання земельних відносин)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconРішення міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (назва документа дозвільного характеру) Маріупольська міська рада (відділ регулювання земельних відносин)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconДержавний заклад "Борщівська районна санітарно-епідеміологічна станція"
Ступінь ризику господар- ської діяльності суб’єкта для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища (високий,...
Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconПлан перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами господарювання середнього ступеню ризику Державного закладу «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України на 2012 рік
Державного закладу «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України
Назва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці» iconПлан перевірок дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства суб’єктами господарювання незначного ступеню ризику Державного закладу «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України на 2012 рік
Державного закладу «Бережанська районна санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони здоров’я України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов